Glimt fra Køges Historie – Køge Sygehus

Ugens fotografi fra Køge Arkiverne viser Køge Sygehus, som er beliggende nær Ølby Station i den nordlige del af Køge.  Fotografiet er formentlig taget få år efter sygehuset blev bygget færdigt og indviet i januar 1989.

Køge Sygehus set fra luften. Foto: Køge Byhistoriske Arkiv

Sygehuset er opført på Bellingegårdens marker. Bellingegård lå tidligere i Ølby landsby og jorden hørte til Ølby ejerlaug. Gården var en fæstegård under Gammelkjøgegaard. Men i forbindelse med udskiftningen blev  Bellingegården i 1799 flyttet ud fra landsbyen. Derved fik den en placering midt på egne marker og kom til at ligge nærmere Køge.

Der har dog stort set altid været mennesker, der har levet og arbejdet på området. I forbindelse med sygehusbyggeriet blev der foretaget arkæologiske udgravninger af områder. Her blev der fundet adskillige anlæg, huse, kogegrubber mv., primært fra jernalderen.

I starten af 1980´erne begyndte en ny epoke for området. Gården blev revet ned og de tidligere marker overgik nu fra landbrug til sygehus. I sommeren 1983 tog man det første spadestik til det nye sygehus. Seks år senere, nemlig i 1989, stod det færdigt under navnet RASK – Roskilde Amts Sygehus Køge. Den første patient blev overflyttet fra det gamle Køge Sygehus på Sygehusvej til RASK i januar 1989. Senere samme år tog man imod den første lille baby fra lokalområdet.

Sygehuset er løbende blev moderniseret og udvidet. Men i disse år står det over for en alvorlig opgradering. Regionsrådet i Region Sjælland vedtog nemlig i 2010 at lade regionens hovedsygehus, det såkaldte Supersygehus, opføre i Køge i forbindelse med det nuværende sygehus. Med et budget på næsten 4 mia. kroner,  er det det dyreste byggeri i Region Sjællands historie. Når det nye sygehus står færdigt, er det planen at de nuværende knap 65.000 kvadratmeter skal blive til  næsten 185.000 og sengepladserne udvides fra næsten 300 til ca. 800. Den første bygning skal efter planen stå færdig i 2021 og hele byggeriet skal være færdigt i 2024.

Af Lars Kjær, Køge Arkiverne

Udgivet i Glimt fra Køges Historie, Nyheder | Kommentarer lukket til Glimt fra Køges Historie – Køge Sygehus

Glimt fra Køges Historie – Køge Svømmeland

Denne uges billede fra Køge Byhistoriske Arkiv viser Køge Svømmeland beliggende i Ølby Centeret.

Køge Svømmeland set fra luften. Foto: Dagbladet Køge og Køge Byhistoriske Arkiv.

Køge Svømmeland set fra luften. Foto: Dagbladet Køge og Køge Byhistoriske Arkiv.

Svømmeland er det centrale motiv i billedet. Der er derfor grund til at tro, at fotografiet formentlig er taget i forbindelse med eller kort efter svømmelands indvielse den 8.marts 1993. Bemærk også, at Ølby Kirke endnu ikke er opført eller påbegyndt. Grundstenen til kirken blev nedlagt 25.10.1995 og kirken stod i øvrigt færdig i 1997. Så billedet stammer altså fra perioden mellem 1993 og 1995.

Da Køge svømmeland blev opført, var det noget der gav genlyd over hele landet. Det var nemlig en af de første offentlige svømmehaller i Danmark, hvor man lavede en kombination af det traditionelle svømmeanlæg og faciliteter som vandrutschebane, boblebad med videre.

Svømmehallen er opført som en del af Ølbycenteret, beliggende ved Ølby Station i det nordlige Køge. Udover indkøb, er der også opført boliger og bibliotek i centeret. Senere kom der skole, plejeboliger, klinikker og andet til.

For godt 10 år siden var der en del problemer med svømmeland. Den klorholdige og fugtige, varme luft tærede på konstruktionerne. Svømmeland holdt derfor lukket  i en periode i 2007 mens blandt andet skruer til loftpladerne blev skiftet. Der var også problemer med vandkvalitet mv. Igen i 2009 måtte svømmeland lukke i en periode, denne gang til en større renovering for at få styr på bygningen igen. De to renoveringer har sammen bragt styr på vandkvalitet og sikkerheden i bygningen.

Der er i dag godt 250.000 gæster om året samt skolesvømning og svømmeklubtræning. Det vidner om, at svømmeland er et populært sted både for kommunens borgere og for gæster der kommer langvejs fra.

Fotografi: Dagbladet Køge og Køge Byhistoriske Arkiv.

Af Lars Kjær, Køge Arkiverne

Udgivet i Glimt fra Køges Historie, Nyheder | Kommentarer lukket til Glimt fra Køges Historie – Køge Svømmeland

Glimt fra Køges Historie – Studenterhuen skal da fejres på Torvet

Fotografi af Torvet set fra øst ved indvielsesfesten i 1869. Der var pyntet op med guirlander og flag og op mod 10.000 mennesker deltog i fejringen.

Fotografi af Torvet set fra øst ved indvielsesfesten i 1869. Der var pyntet op med guirlander og flag og op mod 10.000 mennesker deltog i fejringen.

De seneste uger har bybilledet været præget af latterhvin, tågehorn og champagnebranderter. Årets studenter og studiner har budt sommeren velkommen med løfter om fremtidens muligheder, velfortjent afslapning ovenpå flere års hårdt arbejde og selvfølgelig – dansen om Frederik ”folkekær” VII på Køge Torv.

Byarkivets tidligste billede af den mangeårige tradition daterer tilbage til 1967, fem år efter de første elever startede på Køge gymnasium. Men allerede længe før studenternes tilbagevendende fejringsritual har statuen af Frederik VII været omdrejningspunkt for folkelige festligheder og et samlingspunkt.

Statuen blev rejst i 1869 som fejring af 20års jubilæet for indførelsen af grundloven. Til udførelsen af mindesmærket henvendte man sig til tidens store billedhugger Herman Vilhelm Bissen, der anslog at prisen på en statue af Frederik VII, (og ikke blot en buste, som han først antog, der var tale om), ville koste 5.000 rigsdalere. Dertil tilføjede han: ”Det kunde ikke falde mig ind, at den gode Stad Kjøge tænkte paa at rejse en hel Statue af Frederik VII, og jeg tillader mig ogsaa indtil videre at betvivle det, efter at man har faaet Prisen paa en saadan Statue at vide”.

Bissen døde imidlertid før udførelsen af statuen, og hans søn overtog opgaven. Han indvilligede i at genbruge sin fars tidligere model, udarbejdet for Odense, med ændringer på hjelm og hoved, så prisen blev 3.800 rigsdalere i stedet.

Det blev startskuddet til et folkeligt projekt og en indsamling, hvor både høj som lav bidrog, for at gøre drømmen til virkelighed. Datidens ildsjæle nåede deres mål, og lørdag d. 5. juni 1869 deltog 10.000 i afsløringen af mindesmærket på Torvet. Der blev fejret med sange og kanonskud, mens piger klædt i hvidt bekransede statuen. Efterfølgende blev der holdt et brag af en grundlovsfest med 800 middagsgæster, sang, dans og fyrværkeri.

Ukendt student fra Køge Gymnasium fejrer huen på Køge Torv 23. juni 1967.

Ukendt student fra Køge Gymnasium fejrer huen på Køge Torv 23. juni 1967.

Siden hen er studenternes festtradition med Frederik VII i centrum, helt i deres forfædres ånd, blevet skattet. Tilbage i 2008 da renovering af statuen blev besluttet, skrev dagbladet, at renoveringen netop blev planlagt med studenter og dans i tankerne. Man ventede bevidst med at iværksætte renoveringen, til efter gymnasieeleverne fik hue på i 2008, og sørgede for, at statuen var på plads igen, tidsnok til at studenterne i sommeren 2009, traditionen tro, også kunne samles om Frederik VII – selvfølgelig skulle hverken studenter eller statue gå glip af den årlige fest.

Af Xenia J.L. Jørgensen, frivillig ved Køge Byhistoriske Arkiv

.

Udgivet i Glimt fra Køges Historie, Nyheder | Kommentarer lukket til Glimt fra Køges Historie – Studenterhuen skal da fejres på Torvet

Glimt fra Køges Historie – Udsigten over Søndre Køge ca. 1900

Denne uges billeder er taget fra den plet, der i dag kaldes Ågrunden. Det er den matrikel, som er beliggende på hjørnet af Fændediget og Bag Haverne, helt ned til Køge Å. Et partnerskab, bl.a. bestående af Køge Borger og Håndværkerforening, er i dag i færd med at opføre lejligheder her.

Vi har tidligere i serien ”Glimt fra Køges Historie” bragt billeder fra samme fotograf, nemlig billeder taget af trælasthandler Poul Berg fra Nakskov. Han har haft sin gang hos den store trælasthandel i Køge, F.A. Hansen. F.A. Hansen og efterfølgere drev handel og trælast på grunden fra 1878 og helt frem til 1969. Her opkøbte Køge Kommune arealet og anlagde parkeringspladser.

Fotografen har rettet linsen mod syd og fotografierne viser derfor udsigten over Sønderkøge, hvor Åvænget, Strandvejen, digterkvarteret osv. ligger i dag. Jernbanebroen over Køge Å ses på det ene billede og et vogntog med træ er på vej ind til Køge Station med træ, formentlig til nogle af Køges store træindustrier.

Billedet er udateret, men nogle af de øvrige fotografier i serien, er taget i 1900-tallets første år. Disse to Billeder er valgt for at vise, det skarpe skel mellem by og land, der i starten af 1900-tallet ved Køge Å.

Fra gamle tider var købstæderne begunstigede med særlige privilegier i forbindelse med handel. Al handel skulle foregå inden for købstadens grænser (der skulle betales en accise eller told af varen). På den måde kunne kongen sikre sig en bid af lagkagen, når der blev solgt eller købt varer i købstaden. Det betød, at en købstad kunne være i en rivende udvikling, mens livet på den anden side af grænser mere eller mindre var sat i stå.

I slutningen af 1930´erne begynde de første forhandlinger om sammenslutning mellem Køge Kommune og Køge Landsogn, kaldet Sønderkøge. Der var allerede mange praktiske samarbejder forinden, f.eks. på Skole og kirkeområdet, samt infrastruktur som el- og vandforsyning. Der var dog ikke sygehusfællesskab, så hvis en beboer syd for Strandvejen skulle på sygehus, måtte det ske i Fakse i stedet for Køge.

Forhandlingerne bar frugt og 1. April 1940 blev landdistriktet indlemmet i Køge Kommune.

I alt 1447 beboere i landdistriktet hørte nu til Køge Kommune.

Af Lars Kjær, Køge Arkiverne

Udgivet i Glimt fra Køges Historie, Nyheder | Kommentarer lukket til Glimt fra Køges Historie – Udsigten over Søndre Køge ca. 1900

Glimt fra Køges Historie – Billesborgvej 20

Billesborgvej 20, 4681 Herfølge (Frisørsalon, Tatol, Butik Rosa)

Ejendommen er bygget i 1920erne.

I 1939 blev Billesborgvej 20 købt af ægteparret Rosa Hammer og Sven Nielsen.

Sven Nielsen var uddannet barber og frisør og åbnede salon på privatadressen. Her mødtes byens mænd for at blive barberet og klippet. Sven døde i 1955 i en alder af 43 år. Salonen blev videreført af Kurt Ebert, som i folkemunde hed ”gummibarbereren”. Han drev frisørsalonen i en del år, men på grund af sygdom lukkede salonen. Kurt døde i 1955.

Rosa blev enke og skulle nu forsørge 3 hjemmeboende børn.

Rosa har altid været en driftig kvinde, så da Tatol, nuværende Da-Pino, på Vordingborgvej lukkede, overtog Rosa agenturet. Der blev nu i underetagen drevet Tatol og frisørforretning. 1. salen var privatbolig. Varemærket Tatol ophørte og da manufakturhandler Børge Strange på Vordingborgvej lukkede, udvidede Rosa sin forretning og sortimentet blev udvidet således, at der nu kunne købes cremer, ”sytøj”, legetøj, damelingeri samt almindelige fornødenheder. Mange gaver er købt i Butik Rosa. En god ting for byen – så skulle man ikke altid til Køge for at købe synåle m.v.

Samtidig med at butikken blev udvidet og moderniseret skete også en navneændring. ”Butik Rosa” så dagens lys, og huset blev malet rosa. En ganske god forandring i bybilledet.

Omkring 1994 overtog Annette Andreassen forretningen, som blev videreført efter samme koncept.

I 1939 da Rosa og Sven købte ejendommen Billesborgvej 20 var der i baghaven en smedje med vaskehus som senere blev nedlagt. Svens drøm var at renovere smedjen så der kunne indrettes frisørsalon og et lille værksted. Dette blev dog ikke til noget. I stedet skete der en knopskydning på butik Rosa. Smedjen blev revet ned og der skete en knopskydning på butik Rosa. Frisørsalon Vita så dagens lys i 1964.

Butik Rosa var nabo til SuperBrugsen, som i den grad manglede parkeringspladser. Så i 2011 måtte butik Rosa vige pladsen. Huset blev revet ned og parkeringsplads anlagt til glæde for SuperBrugsens mange kunder. Omkring SuperBrugsen er der med tiden nedlagt flere privathuse. Emmas røde hus, Billesborgvej 22, Ida Nielsens frisørsalon, Billesborgvej 28 og Havebo 2.

Udgivet i Glimt fra Køges Historie, Nyheder | Kommentarer lukket til Glimt fra Køges Historie – Billesborgvej 20

Vandringer på Søndre Havn i Køge sommeren 2019

VI INDVIER STELERNE OG VANDRER I KULTUREN

Hør om kulturen som driver i Køge Kyst-byudviklingsprojektet. Hvilke tanker ligger der bag, og hvor langt er man? Alt dette og mere kan du få svar på, hvis du snører traveskoene og begiver dig ud på en af de i alt fire vandringer med Køge Arkiverne og Køge Kyst. Vi kommer forbi nogle af de 18 steler – 3,6 meter høje, nyrenoverede betonsøjler. De fortæller hver især historien om Køge dengang og i fremtiden – og du kommer til at høre om den kunst, stelerne er udsmykket med af kunstneren Cai Ulrich von Platen. Turen afsluttes med forfriskninger.

19. juni kl. 13-14.30
26. juni kl. 17.18.30
29. august 13-14.30
11. september 17-18.30

Mødested: På trappen uden for KØS
Gratis – max. 40 deltagere.
Tilmelding via billetto.dk – søg på den ønskede dato.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Vandringer på Søndre Havn i Køge sommeren 2019

Glimt fra Køges Historie – Kongehusets besøg i Køge

Køges 650 års købstadsjubilæum 1938

Den 28. og 29. maj 2019 besøger Hendes Majestæt Dronning Margrethe Køge Kommune i forbindelse med sommertogtet med kongeskibet Dannebrog. Besøgene i de danske havne er en tradition, som stammer tilbage fra Christian 10., der som den første regent rejst riget rundt på årlige sommertogter. Frederik 9. og Dronning Margrethe har begge videreført denne dejlige tradition, der bringer kongehuset i kontakt med hele kongeriget.

Det sidste officielle besøg af kongeskibet var for 31 år siden, nemlig i 1988 i forbindelse med Byjubilæet. Men faktisk har kongeskibet været på et korte besøg i Køge Havn mindst to gange siden, nemlig i 2010 og 2014. I 2010 skulle kongeskibet have været på besøg i Rødvig Havn, men stærk blæst betød, at planerne måtte ændres. I 2014 besøgte Dronningen Vemmetofte Kloster og lagde også i den forbindelse til i Køge Havn.

Dronningen besøger Køge i forbindelse med indvielsen af S-toget 1983.

Dronningen og kongehuset har besøgt Køge ved mange andre lejligheder og vi har næppe optegnelser om dem alle i arkivets samlinger. Men i det følgende har vi opregnet nogle af kongehusets nyere besøg.

Ved Køges 650 års købstadsjubilæum i 1938 var Dannebrog i Køge Havn. Her var det Christian 10. der deltog i festlighederne omkring fejringen af jubilæet.

I 1980´erne var Dronningen en hyppig gæst i Køge: Dronning Margrethe besøgte Køge i forbindelse med indvielsen af S-toget i Køge i 1983. Igen ved Køges 700 års jubilæum som købstad i 1988 var Dronningen gæst i byen. I 1988 åbnede dronningen en udstilling af egne værker på Kunstmuseet Køge Skitsesamling. Samtidig blev de nye lokaler indviet i den tidligere Brochmands Skole. Allerede i 1989 var Dronningen igen i Køge i forbindelse med indvielsen af RASK, Roskilde Amts Sygehus Køge.

Kongeskibet Dannebrog i Køge Havn 1988 i forbindelse med Køges 700-års købstadsjubilæum.

I 2008 besøgt Dronning Margrethe igen Skitsesamlingen i forbindelse med åbningen af en undervisningsportal til gobelinerne. I 2010 var det Kronsprinsparrets tur til at  besøge Skitsesamlingen.

I 2010 i forbindelse med 300 året for Slaget i Køge Bugt 1710 besøgt Dronningen Køge Museum og deltog i samme forbindelse i en gudstjeneste i Køge Kirke.

Cialiksen normaali annos Kauan Herpesvirus Elää Pinnoilla joka mahdollistaa saman päivän tässä paikassa esiintyy kestoltaan yli neljäksi tunniksi inhiboi sildenafiilia enemmän Rinnakkaislääke Hinta.

I 2016 var det Vikingeborgen Borgring, der åbnede og Dronningen klippede snoren og markerede åbningen.

Der er mange andre kongelige besøg i Køge, som man kunne trække frem. I starten af 1900-tallet var f.eks. Christian 10. en hyppig gæst i Køge. I 1911 deltog han i en militærøvelse og besøgte i den forbindelse Gammelkjøgegaard. Igen i 1913 besøgte kongefamilien uanmeldt Køge, og her var det museet og kirken der kunne tage imod. I 1916 var der Kongerevy i forbindelse med militærøvelser nær Køge, hvor Kongen også deltog.

Går man tilbage til 1600-tallet, har kongehuset ved adskillige lejligheder besøgt Køge. På rådhuset var der indrettet en kongestue, som benyttedes som residens, når kongelige rejste gennem Køge til hest eller i vogn. Det kan man læse meget mere om på Køge Arkivernes hjemmeside (søg efter Børge Green).

Udgivet i Glimt fra Køges Historie, Nyheder | Kommentarer lukket til Glimt fra Køges Historie – Kongehusets besøg i Køge

Sommerens åbningstider på Køge Arkiverne 2019

I løbet af sommeren 2019 har vi en række justeringer af vores åbningstider. Det sker blandt andet for, at vores medarbejdere kan holde deres velfortjente sommerferier.

Planerne er således:

 • Køge Byhistoriske Arkiv: Holder lukket i uge 29+30+31.
 • Herfølge Lokalhistoriske Arkiv: Holder lukket alle tirsdage i skolernes sommerferie, alle fredag er der som sædvanligt åbent mellem 9-12.
 • Højelse Sognearkiv holder lukket i skolernes sommerferie
 • Skovbo Lokalhistoriske Arkiv holder lukket uge 27+28+29+30+31. Desuden lukket den 6.6. på grund af Folketingsvalget (Lokalerne benyttes af de valgtilforordnede). 

Du kan altid skrive til arkiverne og så vender vi tilbage med svar, når medarbejderne kommer retur.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Sommerens åbningstider på Køge Arkiverne 2019

Glimt fra Køges Historie – Folkemøde på Ølby Ås 1887

Fra Folkemødet på Ølby Ås 1887. Vejen til venstre er Bondestævnet, huset i baggrunden er Danehøjhuset set fra nord. Fotografi fra Højelse Sognearkiv (B576).

Fra Folkemødet på Ølby Ås 1887. Vejen til venstre er Bondestævnet, huset i baggrunden er Danehøjhuset set fra nord. Fotografi fra Højelse Sognearkiv (B576).

I disse dage summer hele landet af politisk aktivitet, folk samles til arrangementer, valgmøder og meget andet. Det er der for så vidt ikke noget nyt i. For 130 år siden samledes en stor folkemængde sig til et folkemøde på en mark i Ølby.

Fællesmødet på Ølby Aas søndag den 31. juli 1887 var arrangeret af Venstre. Mødet blev omtalt den 30. juli. og den 1. august 1887 i Østsjællands Folkeblad.  Tidligere på sommeren havde partiet Højre holdt sommermøde for hele Sjælland, og fra deres side mente man derfor ikke, at det kunne betale sig at holde et sådant folkemøde, ”thi der ville ingen mennesker komme”.

Folkemødets arrangører havde henvendt sig til Gammelkjøgegaard om afholdelse af mødet her, men havde fået nej. Ligeledes havde man anmodet om noget bøgeløv og grangrene til udsmykning, hvilket ikke kunne lade sig gøre. Efter en bekendtgørelse i avisen strømmede det ind med masser af blomster og grønt. Stedet for mødet blev Ølby Aas på marken overfor Borgergården og ned mod Asen, i dag kaldet Bondestævnet.

Der var udsmykning i Køge by med æresport ved havnen, da mange korn sejlende med skibe fra København, ligesom DSB bragte et stort antal til byen. Fra Køge til festpladsen – ca. 3-4 km – kørtes folk i hestevogne med 10-12 passagerer i hver. Vejret var truende fra morgenstunden af, og midt på formiddagen faldt der en kraftig regn, ledsaget af lyn og torden. Trods vejret kørte vognene uafbrudt i 3 timer mod Ølby Aas. Det var ikke kun fra København, de kom. Aldrig havde så mange landboere været i Køge på en enkelt dag. Det blev antaget, at der var 5000 flere end ved Højres sommermøde først på sommeren.

Af taler kan nævnes Johan Ludvig Holstein, Ledreborg, folketingsmændene Leth og J. K. Lauridsen og Køgekredsens folketingsmand statsrevisor Viggo Hørup. Talerne beskæftigede sig særlig med konseilspræsident Estrup og de provisoriske finanslove. Hørup kom med et meget ironisk indlæg over for Højre i almindelighed og Estrup i særdeleshed, bl.a. sagde han: ”Hr. Estrup har både loven og dommerne. Han giver selv lovene og ansætter dommerne, thi det skal gå ordentligt til under et godt ministerium”.

Næppe var mødet slut, før et kraftigt tordenvejr med regn brød løs. Det regnede så meget, at gaderne i Køge stod helt under vand. Det planlagte fyrværkeri blev dog gennemført, selv om lyn og torden en overgang var ved at ødelægge det.

Af Birgit Rosenberg, Frivillig medarbejder i Højelse Sognearkiv.

Udgivet i Glimt fra Køges Historie, Nyheder | Kommentarer lukket til Glimt fra Køges Historie – Folkemøde på Ølby Ås 1887

Rundvisning på Junckers

Rundvisning på Junckers

Kom på rundvisning på Junckers Industrier med Køge Byarkivs Venner. Torben Lerbech Jensen, der har arbejdet 50 år på Junckers, viser rundt og fortæller om virksomheden.

Torben kan fortælle alt om Junckers nuværende produktion og om historiske projekter som de store inddæmningsprojekter, MDF-projektet, kedelprojekter, ny bræddefabrik, og udstykningen og salget af Junckers arealer og så videre.

Det er vigtigt, at man kan transportere sig selv rundt, da vi kommer til at gå en del. Rundvisningen finder sted tirsdag den 28.5.2019 kl. 19.30. Tilmelding er nødvendig senest 21.5.2019 (Bemærk: Begrænset antal pladser) – skriv til Malene Erkmann på erkmann@4ben.dk – Mødested ved hovedindgangen, Værftsvej 4, 4600 Køge. Medlemmer af Køge Byarkivs Venner har gratis adgang, mens det for andre koster 25 kr.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Rundvisning på Junckers

Højelse Sognearkiv på “Ølby Festival” 2019

Kender du din lokalhistorie? Kom og mød Højelse Sognearkiv, se udstilling med lokalhistoriske billeder eller køb lokalhistoriske bøger fra arkivet. Du kan også medbringe egne billeder eller skriftligt materiale til arkivet på festivalen.

Kig forbi arkivets stand på Center for dansk og Integration, Ølbycenter 53, 4600 Køge på dagene:
Fredag den 3. maj 2019 kl. 11-17
Lørdag den 4. maj 2019 kl. 10-15

Læs evt. mere på https://koegenu.dk/details-page/news/oelby-festival.51451 om festivalen og det fulde program finder du her: http://www.danskogintegration.dk/Service/Nyhedsbase/2019/04/Oelby-Festival-2019.aspx 

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Højelse Sognearkiv på “Ølby Festival” 2019

Glimt fra Køges Historie – Udsigten over Søndre Havn

Køge Havn ca. 1905-1916

I denne uge har vi valgt at bringe to fotografier, der viser udsigten over Søndre Havn i Køge. Fotografierne er udaterede, men et kvalificeret gæt kan bringe os nærmere et årstal.

Fotografierne er taget fra F.A. Hansens trælast, der dengang lå langs jernbanen. Købmand F.A. Hansen købte Oluf I. Jensens gård, Brogade 5-7 i 1878 og solgte den igen i 1909, men beholdt trælasten langs banen. Virksomheden havde oplagsplads på begge sider af jernbanen. Mange husker endnu den store brand, der hærgede virksomheden i 1960. I 1969 blev trælasten solgt til Køge Kommune, som anlagde parkeringspladser på stedet.

Disse to fotografier er taget på østsiden/havnesiden af jernbanen. Fotografen har haft kameraet oppe på en stor bræddestak og er således kommet godt til vejrs, for at kunne få en bedre udsigt over havnen.

Vi har ikke en præcis datering på billederne, desværre. Men det er tydelig, at billederne er taget på samme dag, da der er et vist overlap mellem de to fotografier.

Køge Havn ca. 1905-1916

Fotografen er tømmerhandler Poul Berg fra Nakskov, som levede mellem 1888 og 1979. Han var en meget ivrig fotograf og har taget mange tusinde fotografier på såkaldte glaspladenegativer. Han har dog formentlig ikke haft nogen tilknytning til Køge, Poul Bergs familie alle boede i området omkring Nakskov. Men det er nærliggende at formode, at der har været et forretningssamarbejde mellem de to tømmerhandler og at han i den anledning har været i Køge. Han har taget 71 fotografier fra Køge i alt.

På fotografiet ses den gamle toldbodbygning på havnepladsen, opført 1847. Der var toldkammer på stedet frem til 1954.

Bemærk også, at Toldbodvej endnu ikke var opført på dette tidspunkt. Den kom først til i årene omkring Anden Verdenskrig. Arbejdet blev påbegyndt før krigen, men måtte udskydes på grund af materialemangel og åbnede derfor først for trafik i 1947.

Billedet må være taget mellem 1905 og 1916. I 1905 blev gangbroen, som ses på det ene fotografi, anlagt tværs over havnebassinet og Åhavnen for at give adgang til den nyopførte badeanstalt på Søndre Mole. Nytårsaften 1904 hærgede en større storm og ødelagde de gamle dame- og herrebadeanstalter, der indtil dette tidpunkt lå på Nordre Mole. Men i 1905 fik den altså en ny placering på Søndre Mole, hvor der var badeanstalt helt frem til 1970.

Søndre havneside fik først anlagt kajkanter i 1916 og i samme anledning blev der anlagt en ny, stor klapbro over havnebassinet for at give adgang til Søndre Havn.

Se flere fotos fra Åbassinet på: https://koegearkiverne.dk/1556 

Af arkivar Lars Kjær, Køge Arkiverne

Udgivet i Nyheder | Tagget , | Kommentarer lukket til Glimt fra Køges Historie – Udsigten over Søndre Havn

Lukkedage påsken 2019

Byarkivet holder påskelukket tirsdag den 16.4. og onsdag den 17.4.2019. Vi åbner igen efter påske tirsdag den 23.4. og glæder os til at tage imod alle gæster, spørgsmål, indleveringer og så videre.

Vi ønsker alle en glædelig påske!

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Lukkedage påsken 2019

Program for Køge Byarkivs Venner på hjemmesiden

Køge Byarkivs Venners program for forårssæsonen er nu på hjemmesiden. Vi glæder os til at tage hul på en ny sæson i venneforeningen.

Læs mere her på siden.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Program for Køge Byarkivs Venner på hjemmesiden

Glimt fra Køges Historie – Stormfloden 13. november 1872

På stenen står: ”Minde om stormflod den 13.nov.1872”. (B4495a)

For ca. 140 år siden  ramte den måske voldsomste stormflod det østligste Danmark særlig Falster og Lolland, men også Køge bugt området nord for Køge, hvor 105 skibe strandede og mange mennesker omkom.

En meget stærk vestenstorm nogle dage i forvejen havde presset de mange skibe, der lå i Østersøen, lastet med tømmer fra Sverige, op i den Botniske Bugt.

Vandet stod højt op i Ølsemagleområdet, da det blev presset ind i bunden af Køge Bugt. Den 11.november springer vinden om i nordøst, og det ud- udvikler sig  en voldsom orkan.

 På Ølsemaglevej midt mellem Ølsemagle Superbrugs og Kirstinedalsskolen står der en stenstøtte, som viser, hvor højt vandet nåede op.

I Ølsemagle området gik det ud over 350 tdr. land 25 gårde og huse, landevejen til København  var oversvømmet, togene på den nye jernbane måtte indstilles og kom først i gang efter en uges tid. Skaderne i Ølsemagle sogn  blev opgjort til 6000 rigsdaler.

I Højelse sogn bliver flere ejendomme på Københavnsvej 118,120 og 127 og Smedevej 4,Stensbjergvej matr. 25 a og nr. 10  ramt og de tilkendt   stormflodserstatninger viser en opgørelse fra Centralkomiteen.

Sidstnævnte ejendom blev tilkendt 30 rigsdaler for bygninger og 50 rigsdaler for løsøre. Skaderne på Ølby Lyng ansloges til 1000 rigsdaler.

Strandingskort over Køge Bugt, hvor stormfloden den 18.11.1872 var årsag til, at 105 skibe gik til grunde. Kaptaein O.H. Gundersen 1872. (B 7618).

Københavnsvej 118 og 120 senere kendt som Oldenborghusene har Rigmor Petersen født Sørensen fortalt , at ejendommen Københavnsvej 120 blev bygget i 1877 af gammelt skibstømmer, som var strandingsgods strandet i Køge bugt fra stormfloden 1872. På et kort tegnet af kaptajn Gundersen umiddelbart efter , ses flere skibe strandet i området nord for Køge. Bl.a. en bark fra Tyskland. Måske kan navnet Oldenborghus føres tilbage  hertil. Skibet  kan på en eller anden måde  have forbindelse til Oldenborg i Tyskland, som Rigmor fortalte mig  engang i 1990¨. Rigmor var født i 1907 i Oldenborghuset og døde 2001.    

Centralkomiteen under juristministeriet, som skulle koordinere erstatningen til de nødlidte og desuden  henstille til de enkelte sogne at man foretog en indsamling til hjælp til sognets skadelidte.

Peder Schnack og familie var flyttet ind i Skillingskroen, før Driftebro kro (nu Søvilla) i sommeren 1863. Kopi af gammelt avisudklip. (B 7491).

I et brev af 30. nov. 1872 svarer  sognefogeden og sognerådsformand i Ølsemagle, gæstgiver Peder Schnack , Skillingskroen , at han, der er en af de mest skadelidte , havde oplevet, hvordan vandet kom ind i stuen og en lang række af de store tremastede skibe strandede, og at de dagen efter fik huset fuldt af over 100 sømænd . De havde været  syselsat med de strandede skibe og det skibbrudne mandskab.

Birgit Rosenberg, Højelse Sognearkiv.

Udgivet i Glimt fra Køges Historie, Nyheder | Kommentarer lukket til Glimt fra Køges Historie – Stormfloden 13. november 1872

Glimt fra Køges Historie – Svenskemarie fra Tessebølle

Svenskemarie fra Tessebølle

Anne Marie Månsson, også kaldet Svenskemarie er født 1/12 1882 på et fattigt husmandssted i Småland i Sverige. Marie havde 3 søskende, hvoraf 2 udvandrede til Amerika. Da Marie var 15 år tog hun til Danmark for at arbejde på et gods ved Ringsted. Der mødte hun en svensk landvæsenselev, Schultz, som var af god svensk familie. Han var imidlertid familiens sorte får.

Dette møde fik følger, og Marie fødte en datter som hun kaldte Lydia. Derefter fik Marie plads som amme hos i en familie i København, hvor hun kunne have sin datter med.

Schultz så hun af og til, men han var ikke så flink til at betale børnepenge. De blev derfor enige om at bortadoptere Lydia til Schultz’ søster i Sverige, da hun ikke selv havde børn.

Efter en del år på Ringstedegnen kom Marie til Herfølge. Først til Galtjørnehuset hos træskomand Niels Andreasen. Dette er nu Kirkevej 8. Senere på forskellige gårde i Tessebølle.

I Tessebølle befandt Marie sig så godt, at hun lejede sig ind hos skomager Klaus i huset ved gadekæret, nu Tessebøllevej 53. Marie hjalp til hos de forskellige familier i Tessebølle med høst og pasning af hjem og børn. På Lille Kohavegård kom Marie ofte. Hun hjalp bl.a. til ved storvask og når tøjet skulle rulles. Da Hans      og Else Christoffersen overtog gården, fulgte Marie så at sige med.

Ca. 1936 arvede Marie 10.000 kr fra familien i Sverige, og for de penge købte hun huset Storskovvej 9.Schultz boede en del hos Marie, men han blev syg og døde i 1945. i 1947 solgte Marie så huset til Villy og Ella, mod at hun kunne bo i en enkelt stue resten af livet.

Marie vandrede meget, og altid i lange kjoler og franske træsko. På sine ældre dage fik Marie rosen i benene, og blev derfor indlagt på Køge sygehus.

Sine sidste år boede Marie på Herfølge Sygeplejehjem. Marie døde i 1966, og blev begravet på Herfølge Kirkegård.

Af Hanne Holm Karlsen, Lokalhistorisk arkiv for Herfølge-Sædder Sogne

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Glimt fra Køges Historie – Svenskemarie fra Tessebølle

Glimt fra Køges Historie – Tvangsauktion efter svindelpolitiker fra Køge Kredsen

Ved gennemgang af gamle arkivalier fra Højelse Sognearkivs husstandsindsamling i sommeren 1963 dukkede et postkort op, som var modtaget af Væver-Christian i Svinehuset på Ølby Ås. Postkortet var i øvrigt produceret af Løvendahl, København, og var fra 15. oplag! Postkortet omhandlede Alberti-sagen, som kort fortælles efterfølgende.

En af i alt 54 folkevalgte repræsentanter i Landstinget (det ene af den danske Rigsdags to ting, det andet var Folketinget) i perioden fra 1890 til 1908 var P.A. Alberti– valgt i Køge-Kredsen. Alberti blev i 1873 uddannet jurist og nedsatte sig som sagfører. I 1876 blev Alberti overretssagfører og i 1881 højesteretssagfører. Få år senere blev Alberti sin fars suppleant i bestyrelsen for Den Sjællandske Bondestands Sparekasse og fra 1890 sparekassens formand.

Allerede som sagfører fik Alberti et dårligt ry på grund af sin store spillelyst. Han drev desuden suspekte byggespekulationer i ejendomme på Nørrebro og blev regnet for en hård hund, når det gjaldt pengesager. Allerede før Alberti kom i Landstinget, havde han opbrugt hele sin mødrene arv.

P.A. Alberti var kendt som en handlekraftig mand. Han grundlagde i 1888 Sjællands (senere Østifternes) Brandforsikring for mindre Landbygninger og samme år Danske Landmænds Smøreksport-Forening. Dermed fik Alberti stor indflydelse i bondestanden. Særligt sidstnævnte forening var indbringende, og kapitalen herfra var medvirkende til, at Alberti kunne investere i guldmineaktier. Allerede i 1892 oprettede Alberti også et dagblad, Dannebrog – dagblad for Det Moderate Venstre.

Fra 1901 og frem til 1905 var Alberti med i den første Venstreregering som Justitsminister. Alberti repræsenterede en politik, som ikke kun blev fremført på vælgermøder, men også ved besøg i private hjem og af lejede agitatorer. Albertis gode evner som en handlekraftig mand med en ubureaukratisk evne til at se kernen i en sag kom frem, men blev samtidig fulgt af stor hensynsløshed over for sager og personer, der mishagede ham. Efterhånden blev han udsat for stærk kritik for at misbruge sin myndighed til at skaffe sig personlige fordele.

I 1907-08rejste to medlemmer i Rigsdagengentagne klager over hans forvaltning med nærgående beskyldninger om, at han misbrugte sin myndighed, men han tilbageviste dem med stor snilde, skønt de i virkeligheden var vel begrundede. Dog svækkedes derved hans stilling som minister, og hans embedsfæller ønskede hans afgang.

I 1908 tog Alberti sin afsked netop på 7 års dagen for din udnævnelse til justitsminister og blev hædret med titlen som gehejmekonferensråd (en uofficiel betegnelse for en kongens nærmeste og fornemste rådgiver med ret til at kalde sig excellence). Året forinden havde han ladet slotsarkitekt Thorvald Jørgensen opføre sig en stor sommervilla i Rungsted Kyst. Den villa blev i øvrigt sat til salg i 2011 for 15,8 mio. kr.

Pressen havde dog ikke glemt Alberti, og især Politiken fortsatte skriverierne om økonomisk urent trav i sparekassen. I september 1908 gav Alberti op og meldte sig som bedrager på Københavns Domhus. Alberti erkendte sig skyldig i underslæb og dokumentfalsk over for Den Sjællandske Bondestands Sparekasse for et beløb på ikke mindre end 15. mio. kr. – svarende til ca. halvdelen af sparekassens kapital. Alberti havde i 10-12 år brugt af de betroede midler til at foretage vilde børsspekulationer, f.eks. i guldmineaktier. Albertis egen henvendelse til politiet kom kun ganske kort inden, han ville være blevet afsløret. Et halvt år inden afsløringen havde statsrevisorerne været på uanmeldt besøg i justitsministeriet for at se på regnskabsbøgerne i Albertis aflåste pengeskab. Han hidsede sig op over, at hans ære blev krænket ved en sådan mistillid til en mand i hans stilling. Da den ene revisor insisterede på at se bøgerne, rakte Alberti ham nøglen til pengeskabet og sagde, som sandt var: “Mine herrer, hvis De åbner dette skab nu, er jeg ikke landets justitsminister længere!” Det skræmte dem så meget, at de trak sig bukkende ud af hans kontor!

Alberti blev idømt otte års tugthus og sad fra 1910 til 1917 i henholdsvis Horsens Statsfængsel og Vridsløselille Statsfængsel. Mens han afsonede straffen, gjorde han brug af en rettighed, han som justitsminister selv havde indført: Retten til at gå med en hætte, der skjulte fangens ansigt, så han forblev anonym for alle andre. Men da Alberti selv var den eneste, der nogensinde benyttede sig af rettigheden, vidste de andre fanger straks, de så manden med hætte på – at der kom Alberti! Efter dommen i 1910 blev Alberti frataget ordner og ærestitler.

En person har moret sig med at udnytte Albertis situation til at udfærdige det omtalte postkort med følgende ordlyd:

”Tvangsauktion

På Rom- og Daadhuset i Smørum afholdes Søndagen den 31. september 1908 Tvangsauktion over de Geheime-raadden Peter Adler Alberti tilhørende Effecter, hvoraf særlig fremhæves: 1 sort Samvittighed, 1 Posefuld Frækhed, 15 Sække Løgne, 1 plettet Ridderkort, nogle falske Regnskaber, 1 Smørregnskab, som ikke er ført, 1 Pengeskab med Indhold 1 øre, 1 Foustage spildt Tillid, 1 Stamme Køge Høns, 1 Æske Lumskeri, noget ubestemmeligt laaddent og noget bestemmeligt raaddent, m. m. m.

Inkassator Byfogedfuldmægtig Jochumsen bekjendte uvederhæftige Købere kunne forvente Credit indtil Mikkelsdag.

Smørum den 20. Sept. 1908

Jochum Jochumsen”

Af frivillig medarbejder Hanne Hansen, Højelse Sognearkiv

Udgivet i Glimt fra Køges Historie, Nyheder | Kommentarer lukket til Glimt fra Køges Historie – Tvangsauktion efter svindelpolitiker fra Køge Kredsen

Glimt fra Køges Historie – Herfølge Andelsmejeri, Vordingborgvej 105, Herfølge

I slutningen af 1880’erne kom tanken om andelsbevægelsen også til Herfølge og omegn. Dette drøftede man mand og mand imellem. Sognefoged Peder Jensen, Svansbjerg og gårdejer Hans Knudsen, Hastrup var drivkraften. Efterhånden tog tanken mere og mere fast form og i 1889 blev tankerne gjort til virkelighed. Den 16. marts 1889 blev der indkaldt til stiftende generalforsamling. Mejeriet havde 200 leverandører med 1200 køer.

Den første mejeribestyrer hed Hans Nielsen. På billedet er det Hans Nielsen stående og hans hustru Johanne, siddende. Af personale er der 1 mejeribestyrer, 2 mejerister, 2 elever, 2 kuske, samt leverandørernes 11 kuske.

30. oktober 1922 er der spørgsmål fremme om at udbetale overskud i stedet for mælkepenge, og 7. juni 1926 var spørgsmålet om afregning efter fedtenheder til debat. Den 4. juni 1928 blev dette forslag vedtaget. 1939 kunne Herfølge Andersmejeri fejre 50 års jubilæum. Dette jubilæum blev festligholdt i et stort telt ved Hotel Påskebjerg Kro.

I 1950 sker en renovation af mejeriet og den 2. november 1956 lægges Fruedal Mejeri i Sædder sammen med Herfølge Andelsmejeri. I 1960 udvides Hovedvej 2 og mejeriet flyttes længere ind på grunden.

I årene sker der en omlægning af landbruget og kvægdriften går stille og roligt tilbage, så i 1964 bliver Herfølge Andelsmejeri indlemmet i Solrød Mejeri, og mejeriet lukker.

Bygningerne sælges til privat formål, og ”det gamle mejeri” lever nu en omtumlet tilværelse.

I 1966 flytter Billardfabrikken 3B ind og der produceres og sælges billard fra adressen.

Samtidig lejes lokaler ud til 2 forskellige diskoteker – til stor glæde for ungdommen. Der blev også plads til forskellige kontorer og andre firmaer. Bl.a. et malerfirma. Herfølge Boldklub startede også salg af div. reklamemateriale på adressen. Kramlin, som nu har adresse på Solvangsvej, startede ligeledes op på adressen Vordingborgvej 105.

Herfølge Taekwon-Do Skole har også til huse på adressen.

Bygningerne er stadig i privateje. Villaen er indrettet til lejligheder, hvilket mejeriet også er.

Historie af Sonja Zingg Hansen fra Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne

Udgivet i Glimt fra Køges Historie, Nyheder | Kommentarer lukket til Glimt fra Køges Historie – Herfølge Andelsmejeri, Vordingborgvej 105, Herfølge

Glimt fra Køges Historie – 400 års jubilæum i Nørregade

“Spindehuset” fra ca. 1890 (Foto: Køge Arkiverne).

Køge Museum og Køge Byhistoriske arkiv har til huse i Nørregade 4, som er et af Køges karakteristiske 1600-tals huse. I kan genkende den tids huse med deres flotte bindingsværk og de fine ”Køge knægte”, som støtter det øverste stokværk helt oppe under taget.

Årstallet 1619 fremgår af døroverliggeren, og henviser til det år, hvor den daværende købmandsgård blev færdigbygget. Den sydligere del af denne dobbeltgård blev opført omkring 1610-15 af kræmmer Søren Jensen, men 1619 var altså året, hvor hele det flotte hus stod færdig. Så bygningen kan i år fejre 400 års jubilæum.

Indvielsen af Køge Museum fra 1911 (Foto: Køge Arkiverne).

Igennem årene har Nørregade 4 været brugt til så forskelligartede formål, som købmandsgård, hovedkvarter for en militær garnison nemlig ”bosniakkernes” ryttereskadron, arbejdshus/fattiggård for byens fattiglemmer igennem størstedelen af 1800-tallet, og endelig flyttede Køge Museum ind i bygningen i 1910. Køge Museum har siden da haft til huse på adressen, i 2015 flyttede Køge Byhistoriske arkiv også ind i Nørregade 4.

Så tillykke til vores flotte jubilar, som med sine 400 års historie, holder sig flot. Kig forbi til kyndelmisse den 1. februar 2019, hvor husets historie fortælles både på Køge Museum og på Køge byhistoriske arkiv.

Af Lene Brysting Renault, Afdelings- og arkivleder på Køge Museum og Køge Arkiverne.

Udgivet i Glimt fra Køges Historie, Nyheder | Kommentarer lukket til Glimt fra Køges Historie – 400 års jubilæum i Nørregade

Historiekanonen i Køge

Ophævelsen af slavehandelen var blot eet, af historiekanonens punkter. Vi inviterer med sitet og teksterne til at se på historiekanonen med lokale briller.

Vi har tilføjet en række tekster til hjemmesiden. De stammer fra et efterhånden ældre projekt, som vi kaldte www.kanonenitelefonen.dk Projektet fungerer stadig, men der er nok mange, som også kan have glæde af, at læse teksterne direkte på websitet. 

Du kan se mere her på siden: www.koegearkiverne.dk/14924

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Historiekanonen i Køge

Historiekanonen i Køge – set med lokale briller

Da historiekanonen blev indført i sin tid, udarbejdede Byarkivet en liste med de kanonpunkter, som man kunne give en lokal vinkel. Teksterne blev bundet ind i et formidlingsprojekt, som benytter en hjemmeside og en app, “Layar”. Sitet kører stadig og kan ses på www.kanonenitelefonen.dk 

Vi har for overskuelighedens skyld samlet alle historierne her. Du kan måske bruge dem til inspiration til din undervisning. Eller måske bare for din egen skyld. Vi inviterer alle til at gå på opdagelse i historiekanonen med lokale øjne på historien.

Ertebøllekulturen

Her i området, hvor Gammelkjøgegaard ligger i dag, har der ligget mange bopladser i stenalderen. Det ved vi, fordi der er blevet gjort et stort antal fund af stenoldsager på Gammelkjøgegaards jord. Det fortælles at der er fundet op mod 4000 stenoldsager.

De ting der er blevet fundet i jorden, fortæller os om hvordan mennesker levede i fortiden.

Det er meget sandsynligt at Køge Å altid har løbet her i dette område. Der var mere vand i åen dengang. I dag bores der store mængder drikkevand fra området, så vandmængden er meget reguleret.
Samtidig har kysten ligget længere inde i landet. Ved at grave i jorden i nærheden af kysten, kan man konstatere om der er sandlag, skaller fra havdyr og lignende.

Så bopladserne omkring Gammekjøgegaard har ligget tæt ved kysten og samtidig med ferskvand fra åen tæt på. Her har der altid – også for 6-8000 år siden, været gode livsbetingelser for mennesker.

Franziska Carlsen, Gammelkjøgegaard, fortæller om fundene:
”Til de tidligste Spor af menneskelig Virksomhed maa jeg ogsaa henregne en Del forarbeidede Flintsager, som ere fundne paa Aasbakkerne, da der blev gravet en lille Fiskepark i en Fordybning mellem Høiderne”.

”Det største Fund af Flintsager, nemlig halvfærdige Øxer, Knive, Pilespidser og Flintspaaner, er fundet for flere Aar siden paa et Stykke Jord af Gammelkjøgegaards Hovmark, som kaldes Ellehale, der høiner sig til en lille langagtig Banke, der som en Odde har gaaet ud i Fjorden, som nu er et langt Engdrag”.

Solvognen 

I området her ligger der 8 Rundhøje fra oldtiden. Fem af dem ligger tæt sammen langs Ølbyvej og udgør en højrække.

I en af de otte rundhøje er der fundet et bronzesværd, som gør at det med sikkerhed kan dateres til bronzealderen. Det er mere usikkert hvornår de øvrige høje stammer fra. Derfor er de ”bare” dateret til oldtiden mere generelt.

Folk på egnen har gennem tiderne berettet om mange uforklarlige optrin ved højene:

Forbi den største af disse Høie, som kaldes Hyldehøv, kom en Aften en Bonde fra Ølby kjørende hjemad gjennem Skeels Stræde, og som han kom lige ud for Hyldehøv, løb der en lille Pusling ud fra Høien imod ham og raabte til ham:

”Hils Bro’er Mo’ens, naar du kommer hjem, at Kisse Pues er død.”

Manden blev lidt underlig til Mode ved dette, og da han kom hjem i Gaarden, fortalte han hvad han havde hørt og seet, og ligesom han havde fortalt dette, reiste den graa Kat, de havde, som de kaldte Mo’ens, sig, og sagde:

”Aah er Kiss’e Pues død!”

Saa foer den ud gjennem Gaarden og forsvandt, og senere saae de aldrig den graa Mo’ens mere.

I en anden af disse Høie er der gravet, og det fortælles, at en Officeer, som 1808 laa paa Gammelkjøgegaard i Kvarter, en Aften skal have seet en stærk Lue slaa ud af Høien og derefter lod sine Soldater grave i den, men de skal Intet have fundet.

Over en af de andre Høie pløiedes der for en Del år tilbage, og Hestene skal da være sunket ned i Jorden med Benene, og da Folkene hjalp dem op, saae de et Hul i Jorden, hvori de fandt et Broncesværd og en Krukke med brændte Been og Aske.

Reformationen

Allerede i 1530 bad borgerne i Køge kongen om at få en protestantisk præst til byen. Det fik de lov til.

Det var urolige år omkring Reformationen. I Danmark var der borgerkrig i årene 1534-1536, inden Reformationen var en realitet. Den blev kaldt for Grevens Fejde efter grev Christoffer af Oldenborg, der kæmpede for Christian 2. og den gamle orden. På den anden side stod den senere Christian 3., der vandt kampen og indførte Reformationen.

Køge var i disse år først hovedkvarter for grev Christoffer og siden for Christian 3.’s kongelige hær.

Med Reformationen satte kongemagten sig på kirkemagten. Kongen overtog de store jordbesiddelser, som kirken havde før. I Køge hørte over 60 af byens ejendomme i 1530 under kirken. De var blevet skænket af fromme mennesker. Det blev nu muligt at sælge disse ejendomme til byens borgere.

Køge Kirke var indviet til Sankt Nikolaj, de søfarendes og købmændenes beskytter. Kirken stod i hovedtræk færdigbygget inden Reformationen. Selve kirkebygningen stammer således fra den katolske tid. Efter Reformationen var der et ønske om at forny kirkens inventar. Derfor er der ikke
mange rester fra den katolske tid bortset fra det gamle korgitter, som adskiller koret fra sideskibene. Og måske de ældste stolestader, der nu står i
det nordre sideskib. Ellers står kirkens indre som et monument over det velhavende borgerskab i 1600-tallet.

Christian 4

Her i gården boede Christian den 4. ofte på sine rejser. Han må have været glad for stedet, for både Christian IV og hans moder, enkedronning Sophie, benyttede gården her i mere end 30 år som fast logi ved gennemrejser. I gården boede fra 1601 tolderen Henrich Fresche og han tog ofte imod kongeligt besøg. I 1669 blev der dog indrettet en kongestue på Rådhuset, som stod til rådighed for hoffet ved gennemrejser.

I 1600-tallet var det besværligt at rejse rundt til lands. Dengang kunne man nemt bruge en dagsrejse på at komme fra København til Køge. Det betød, at man var nødt til at overnatte undervejs, hvis man bare skulle lidt længere væk.

Vi ved at Christian den 4. har været igennem Køge mange gange. Det kom han, når han rejste rundt i landet mellem sine slotte eller skulle på udlandsrejser. Købstæderne havde pligt til at indkvartere hoffet og sørge for kørsel ved besøg.

Når kongen eller hoffet kom forbi, kunne det betyde store udgifter for byen. Dels skulle der indkvartering og bespisning til. Kongen rejste aldrig alene, men havde ofte et stort følge med sig. Der skulle ofte både øl, rhinskvin og oksekød på bordet. Dels skulle byerne stille med vogne og sørge for kørsel. I 1632 kom Christian den 4. forbi mindst fire gange på rejser mellem Nykøbing på Falster og København. Hver gang måtte byen stille med vogne, heste og kuske. Ved de fire rejser måtte byen stille med henholdsvis 23, 37, 39 og 26 vogne. Det ved vi fra byens regnskaber, som stadig er bevarede.

Stavnsbåndets ophævelse

Der var store interesser i at beholde de yngre mænd på landet i 1700-tallet. Der var brug for dem, både til driften, men også som soldater. Med stavnsbåndet blev unge mænd fastholdt på den herregård, hvor de tilfældigvis var født. De havde ikke mulighed for at flytte eller søge nye muligheder andre steder.

Herremændene og bønderne var altså afhængige af hinanden. Bønderne fik en gård og godserne fik til gengæld arbejdskraft til deres marker. Men op gennem 1700-tallet steg bøndernes arbejde på godserne voldsomt. Utilfredsheden steg tilsvarende. De skulle jo samtidig passe deres egne gårde.
I 1792 skulle bønderne på Svenstrup Gods eksempelvis arbejde 156 dage om året på godsets marker. Men de skulle jo også passe deres egen gård ”ved siden af”.

Gammelkjøgegaard var en af de største jordejer i Køgeområdet. Herregården ejede fæstegårde i Egøje, Svansbjerg, Åshøj, Ølby, Kirke Skensved og Karlstrup. Gammelkjøgegaard har også haft fæstebønder på godsets gårde i hele området. Det ved vi blandt andet fra Gammelkjøgegaards arkiv. Det er bevaret helt tilbage til omkring 1585 og kan ses på Køge Byhistoriske Arkiv.

Op mod slutningen af 1700-tallet begyndte man at indse, at tvang ikke var en god løsning til at sikre den bedste produktion, overskud og fremgang i landbruget og dermed landets økonomi.
I 1788 blev Stavnsbåndet derfor ophævet. I årene deromkring blev der desuden gennemført mange store landbrugsreformer. Udflytning af gårde fra landsbyerne, omlægning af driften, udskiftning af marker og meget andet, ledte til frihed og øget økonomisk velstand for bønderne på landet.

Ophævelse af slavehandelen

Der var store interesser i at beholde de yngre mænd på landet i 1700-tallet. Der var brug for dem, både til driften, men også som soldater. Med stavnsbåndet blev unge mænd fastholdt på den herregård, hvor de tilfældigvis var født. De havde ikke mulighed for at flytte eller søge nye muligheder andre steder.

Herremændene og bønderne var altså afhængige af hinanden. Bønderne fik en gård og godserne fik til gengæld arbejdskraft til deres marker. Men op gennem 1700-tallet steg bøndernes arbejde på godserne voldsomt. Utilfredsheden steg tilsvarende. De skulle jo samtidig passe deres egne gårde.
I 1792 skulle bønderne på Svenstrup Gods eksempelvis arbejde 156 dage om året på godsets marker. Men de skulle jo også passe deres egen gård ”ved siden af”.

Gammelkjøgegaard var en af de største jordejer i Køgeområdet. Herregården ejede fæstegårde i Egøje, Svansbjerg, Åshøj, Ølby, Kirke Skensved og Karlstrup. Gammelkjøgegaard har også haft fæstebønder på godsets gårde i hele området. Det ved vi blandt andet fra Gammelkjøgegaards arkiv. Det er bevaret helt tilbage til omkring 1585 og kan ses på Køge Byhistoriske Arkiv.

Op mod slutningen af 1700-tallet begyndte man at indse, at tvang ikke var en god løsning til at sikre den bedste produktion, overskud og fremgang i landbruget og dermed landets økonomi.
I 1788 blev Stavnsbåndet derfor ophævet. I årene deromkring blev der desuden gennemført mange store landbrugsreformer. Udflytning af gårde fra landsbyerne, omlægning af driften, udskiftning af marker og meget andet, ledte til frihed og øget økonomisk velstand for bønderne på landet.

Københavns bombardement

København var belejret og Landeværnet for Sjælland blev nu beordret samlet i al hast. En styrke fra hele Sjælland samlede sig ved Køge i et forsøg på at komme København til undsætning. Men englænderne havde ridende spioner ud og kendte derfor alt til de danske planer. Derfor blev en styrke hurtigt sendt mod Køge, for at nedkæmpe bondehæren inden den nåede København.

De mødtes på slagmarken uden for Køge den 29. august 1807. Styrkeforholdene var meget ulige og derfor var udfaldet næsten givet på forhånd. Klokken 9 om morgenen gik slaget i gang med kanonbeskydning. Klokken 10 angreb englænderne og den danske forsvarslinje brød hurtigt sammen.

Claus fortæller:
Nu Skjød man igjen forude, og nu begyndte de, som stode et Stykke foran os paa vore venstre Haand, at stikke i Rend.
”Hvad monstro de render nu for?” spurgte en Anden, ”Aa, Engelskmanden er sagtens efter dem,” svarede en Anden,
”og de er ingen Tussinger at lade sig skyde ned for Ingenting”.
”Nei saamænd,” sagde Søren, ”for har man først mistet et Been, kan Kongen ikke give os et andet”.
(Og så besluttede de sig for at løbe).

Aldrig i mine Dage har jeg saadant taget til Beens, hverken før eller siden. Og mærkeligt nok var det, for jo mere vi rendte, jo hidsigere bleve vi paa at komme afsted.
Jeg smed først mit Gevær, som ingen Nytte var mig til, og saa mine Træsko, og det måtte jeg længe fortryde, for jeg fik ingen igjen før hinsides Kjøge.

(De traf også Generalmajor P. L. Oxholm, der forsøgte at organisere et forsvar ved Herfølge Kirke)
Da vi vare komne til Herfølge, standsede en General (Oxholm) os og vilde have, at vi skulde blive for at slaaes paany imod Engelskmanden; men da han blot kunde bruge dem, der havde Geværer, lod han de Fleste af os gaae, hvilket vi ikke vare bedrøvede over.

Eneste eksisterende øjenvidneskildring, nedskrevet i 1856 af den da 90-årige landmand Claus.

Grundloven 1849

På Torvet står en bronzestatue af Frederik 7. Han var konge i 1849, da den første Grundlov blev vedtaget.

Lige før jul i 1849 var de nye vælgere mødt op på Torvet for at vælge en mand til det nye folketing i København. Der var kun opstillet en person. Han hed Andreas Frederik Krieger og var professor ved universitetet i København. Afstemningen gik i gang. Vælgerne blev bedt om at række hånden i vejret, hvis de stemte på Krieger. På den måde blev han valgt.

Professor Krieger holdt en tale. Han sagde, at man skulle beskytte den nye grundlov som en fin blomst og sørge for at undgå politisk strid.

Alligevel blev han selv midtpunkt i et politisk slagsmål på Torvet ved næste valg i 1852. Da var han igen opstillet, men tabte til sin modkandidat. Han hed Peder Hansen og var bonde i Snoldelev ved Roskilde. Han ville kæmpe for bøndernes ret til at eje deres egen gård. Derfor var der mange bønder, der stemte på ham.

Men Kriegers tilhængere, der ikke kom fra landet, ville banke bonden fra Snoldelev. De mente, han var et fæhoved og for dum til at sidde i Folketinget. Der blev smadret ruder i købmand C.F. Petersens butik på Torvet. Politimesteren måtte i lovens navn tre gange opfordre til ro og orden. Krieger hjalp Peder Hansen væk fra Torvet og de vrede folk.

Stormen på Dybbøl

Suzette Glad var forlovet med Fritz Gløerfeldt. Fritz var en af mange unge mænd, der blev sendt til Dybbøl for at slås mod tyskerne. Han var dengang 19 år og lige blevet sekondløjtnant.

I Dybbøl befinder sig i 1864 omkring 26.000 danske soldater. Skanserne i Dybbøl angribes blandt andet med granater. På en dag sendes mere end 8000 granater mod Dybbøl. Fritz blev dræbt af en granat, der ramte det hus, han befandt sig i. 50 andre blev såret.

Hjemme i Køge sørgede familien og hans unge kæreste. Hun hed Suzette Glad. Sorgen over nederlaget i krigen blandede sig i Køge med sorgen over den unge mands død. Ved Fritz’ begravelse i Køge gik 16 sørgeklædte unge piger foran kisten og strøede blomster. Til slut affyrede politikorpset kanonskud. Andre døde soldater kom aldrig hjem, men blev begravet i massegrave.

Mindestenen for Fritz står på Assistens Kirkegård nærmest Kirkestrædeindgangen.
Men også andre blev sårede i krigen. Soldaten Peter Jensen kom hjem igen, men hans venstre ben var blevet sat af på grund af et sår, han fik under kampene på Als. Han fik i 1865 pension og forsørgelse efter at have søgt om det hos kommunalbestyrelsen i Køge. Også slagter Ludvig Berendt fik en kugle gennem knæet. Det skrev han hjem om og lavede en fin tegning af sit ben med hul igennem.

Slaget på Fælleden

F.A. Hansen var omkring 1900 byens største købmand. Ved siden af købmandsforretningen i Brogade 7 handlede han med træ og drev et savværk. Han havde omkring 50 personer ansat.

Nytårsaften 1897 fyrede han 13 af sine arbejdsmænd. Det blev startskuddet til en langvarig konflikt mellem F.A. Hansen og Arbejdsmændenes Fagforening i Køge. Flere af hans folk havde lige meldt sig ind i fagforeningen for at kæmpe for bedre forhold. Købmanden ville godt tage nogle af de fyrede tilbage igen, men ikke alle. Arbejdsmændene forlangte, at alle kom tilbage.

F.A. Hansen lockoutede nu alle de fyrede. De prøvede til gengæld at forhindre, at købmanden kunne ansætte andre arbejdsmænd i stedet for. F.A. Hansen skulle ikke bestemme, om de måtte være med i en fagforening. Han mente på sin side, at han havde ret til at bestemme, hvem han ville ansætte.

Det kom til uro og sammenstød i gaderne. Et par af arbejdsmændene havde kastet jordklumper efter en mand, der var blevet ansat i stedet for de fyrede. Der blev delt bøder ud. Et par mænd fik flere dages fængsel på vand og brød. En af aviserne sagde til byens forældre, at de skulle holde deres børn hjemme. Ellers kunne børnene komme for tæt på politiets knipler.

Efter næsten to måneder var begge parter trætte af kampen. Man forhandlede sig frem til, at 5-7 skulle genansættes. Det var midt om vinteren, og der skulle mad på bordet hver dag.

Kvinders valgret

Købmand Hanne kæmpede for kvinderne.

I Nørregade 47 lå en købmandshandel. Den blev drevet af Hanne Pedersen, der blev kaldt købmand-Hanne. Hun var med til at kæmpe for kvinders valgret, samtidig med at hun stod for familiens købmandshandel. Når hun kunne drive en forretning, ville hun også have stemmeret. Kvinder i Køge gik sammen og dannede i 1907 Køge og Omegns Kvindevalgretsforening. Det skete på et møde på Teaterbygningen, hvor der var mødt 400-500 personer. Medlemmerne af foreningen var respekterede borgere i byen. Nogle havde eget arbejde uden for hjemmet. Andre var gifte kvinder med børn og et hjem at passe. De ville ikke lave revolution eller slås med mændene. Derhjemme havde mænd og kvinder et fællesskab. Sådan skulle det også være ude i samfundet, sagde foreningens kvinder.

I marts 1909 kunne kvinderne i Køge for første gang stemme til – og stille op til – et byrådsvalg. Ved valget stemte 360 kvinder, og det var omkring 40 % af de afgivne stemmer.

Det lykkedes for to kvinder at komme ind i byrådet i Køge. Den ene var frøken Emilie Friderichsen, der var lærerinde ved Tøxens Skole. Hun var 45 år og datter af købmand Friderichsen på Torvet. Hun havde i mange år betalt skat, og derfor ville hun have lov til at være med til at bestemme. Det var skolerne og sygehuset, der var i centrum for hendes arbejde i byrådet. Hendes politiske holdning var lettere konservativ.

Den anden kvinde var Hansine Eriksen på 33 år. Hun arbejdede på Dampvaskeriet i Køge og var gift med arbejdsmand Jens Eriksen. De var begge medlem af socialdemokratiet. Hun var optaget af at forbedre de fattiges forhold. Desuden var det hendes mål at få indført enhedsskolen. Det vil sige et skolevæsen, hvor eleverne fik ens undervisning i alle klasser. De blev ikke delt op efter evner i en tidlig alder

Jødeaktionen 1943

Her lå sømandshjemmet. Under 2. Verdenskrig skjulte mange flygtninge sig her, inden de kunne komme med en fiskekutter til Sverige i ly af natten.

”På Sømandshjemmet fór nazisterne frem med hård hånd. Huset blev gennemsøgt de næste par timer, indtil de jødiske flygtninge og hjælperne blev kørt til Dagmarhus klokken 3 om natten. Fiskerne var stukket af fra hjemmet i al tumulten. Klokken 12 næste dag blev fangerne overgivet til det danske politi, undtagen en ung udenlandsk jøde ved navn Jizchak Behar.

Jeg kan endnu se ham gå bleg, men fattet ud af jerndøren”.

Til alt held blev hans kone og barn ikke fundet:

”Da hun hørte, hvad der foregik udenfor, gemte hun sig under sofaen med drengen, der til alt held kort forinden havde fået en sovetablet og var rolig. Da alt var roligt, kom hun ud af sit skjul”.
Meget snart blev hun bragt til Sverige med en fiskerkutter.

Jizchak Behar havde faktisk en chance for at flygte fra toget på vej til koncentrationslejren Theresienstadt. Men han blev i toget, da han troede at hans kone og barn var med samme tog i en anden vogn.
Efter krigen blev familien genforenet i Sverige. Jizchak Behar var heldig at overleve i Theresienstadt og at blive genforenet med sin familie efter krigen. Mange andre kom aldrig tilbage fra koncentrationslejrene.

Udgivet i Historier fra samlingerne - Køge | Kommentarer lukket til Historiekanonen i Køge – set med lokale briller

Glimt fra Køges Historie – Sliber Peter

Niels Peter Jensen – Sliber-Peter – Papegøjedrengen 

Sliber-Peter er født i 1867 og ligger begravet på Herfølge Kirkegård. Han blev begravet 19. september 1936.

Sliber-Peter var en kendt personlighed i hele Danmark og specielt i Herfølge. Her havde han mange gode venner og bekendtskaber. Som var grobund for mange sjove historier og bemærkninger.

Han kunne også efter eget udsagn flere sprog. Så mon ikke ”trillebøren” også har været en tur i Tyskland og England.

Sliber-Peter blev omtalt som en ”gentleman” og var model for kunstmalere bl.a. Anton Dorph.

Storm Pedersen har også benyttet sig af Sliber-Peters sjove og rammende bemærkninger til mange af sine vittighedstegninger.

Danmarks kendteste ”sliber” har desuden lagt navn til sangen ”Den gamle skærslibers forårssang” af Sigfred Pedersen.

”En fødselsdags visit af Sliber-Peter” gengivet fra Østsjællands Folkeblad

Guten Tag, menie Herren, – det er den berømte Sliber-Jensen fra Herfølge. Jeg kommer, ved det, at det er min fødselsdag i dag. Jeg fylder nemlig 67 år, lige i lømmelalderen, aber stilgoing strong, som engelskmanden siger. Nå, De taler ikke engelsk, så sprechen wir lidt på deutsch igen.

Ser de, jeg har været hele Tyskland igennem på kryds og tværs lige over til Ruslands grænse, men så havde jeg så meget skæg, at de troede jeg var flygtet fra fangelejrene i Siberien, og så måtte jeg lisom køre børen ad hjemmet til igen.

De små øjne glimter polisk mellem den usandsynlige mængde skæg, Sliber-Jensen stadig synes luner så rart, når middagsluren skal ”slibes” en times tid på grøftekanterne.

Den berømmelige stråhat er blevet erstattet med en filthat af et ubestemmeligt udseende. En bør på hovedet og en i hånden, siger han selv, da han lidt senere starter det ambulante sliberværksted med de mange pudsige advarselsskilte.

Jeg kan ikke lægge op om vinteren, fortæller han. Ovre i Ribe sætter de mig til at pille kartofter, som om jeg var botaniker, hæ, sikke en bestilling for en gammel smedesvend.

Den gamle luvslidte frakke blafrer i blæsten, men den røde halsklud har humør for hele påklædningen.

Jæ æ glad for`en, siger han mildt og klapper slibebøren, og så æ det min fødselsdag i dag.

Af Sonja Zingg Hansen, Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne

 

 

Udgivet i Glimt fra Køges Historie | Kommentarer lukket til Glimt fra Køges Historie – Sliber Peter

Alle fotografier fra julekalenderen 2018

Rigtig glædelig jul til alle. Tusind tak for at I har fulgt med i Byarkivets julekalender, som i december har kunnet ses i vinduerne i Nørregade 4 samt på Byarkivets facebookside https://www.facebook.com/koegearkiv

Som lovet tidligere, bringer vi her alle årets julemotiver i et samlet galleri.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Alle fotografier fra julekalenderen 2018

Glimt fra Køges historie – Gamle og nye broer i det nordlige Køge

På kort fra Geodætisk Institut 1945 står navnet Onde Aftens Bro. Under broen løber Snogebækken, men navnet Onde Aftens Bro stammer fra Christian den Fjerdes tid, hvor kongen en mørk efterårsnat var på vej over vadestedet på Ølsemagle Lyng og kom til at sidde fast midt ude i vadestedet.

Han sendte straks bud til Køge om ekstra heste til at trække køretøjet op. Den køgekarl, som trak vognen op , tildelte Kongen øgenavnet ”Køge-Tyrk”, da han havde været ond ved sine heste. Dette bemærker N.P. Nielsen i sin bog: ”Det gamle Højelse”.

Man gik nu i gang med at bygge en træbro over vadestedet, men Onde Aftens Bro blev ved vadestedet .På broens østfacade står: Onde aften og på vestfacaden: 17 CVII 85. Senere blev træbroen erstattet af en rigtig stenbro.

Få kilometer nord for stedet kan man på kort fra 1986 over Køge Kommune, hvor Solrød kommune grænser op til Køge, se navnet ”Den gode dags bro”. Det er en ret ny bro, som er bygget over Skensved å. Det blev først bygget i 1980’erne, da S-banen skulle føres til Køge. På en af bropillerne er opsat en forklaring på broens navn. Det var den daværende borgmester Jørgen Jørgensen, der gav broen det positive navn, velvidende at der lidt længere sydpå stadig var en bro med det negative navn ”Onde Aftens Bro”.

I maj 2018 blev den 150 meter lange motorvejsgangbro i Køge Nord station indviet. Senere kommer Køge Nord station med den 225 meter lange gangbro til at forbinde S-banen med jernbanen hen over Køge bugt motorvejen.

Udgivet i Glimt fra Køges Historie | Kommentarer lukket til Glimt fra Køges historie – Gamle og nye broer i det nordlige Køge

Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne lukker tirsdag 22.1.2019 pga. gulvlakering

Der skal lakeres gulve i Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne og Bibliotek. Det foregår i dagene 21., 22. og 23. januar og vi åbner den 24. kl. 14. Det selvbetjente bibliotek er lukket fra mandag kl. 7 til og med torsdag kl. 14 – det er uge 4.

Vi beklager ulejligheden for brugerne og ser frem til at tage imod jer på de nylakerede gulve. 

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne lukker tirsdag 22.1.2019 pga. gulvlakering

Køge Byarkivs Venner 75 år – Fotografier fra forestillingen

Lisbeth Hofmann fra Køge Amatørscene gav den som en forrygende “Køge Høne” ved forestillingen.

Tirsdag den 4.12.2018 holdt Køge Byarkivs Venner 75 års jubilæum. Det blev fejret med en stor jubilæumsfest. Festen var arrangeret i samarbejde med Køge Amatørscene. Der var en festforestilling, der var lavet specielt til lejligheden.

Du kan se billeder fra forestillingen her 

Forestillingen blev videofilmet og der er en optagelse på vej fra forestillingen. Den skal dog først klippes sammen, før den er klar. Hold øje med hjemmesiden, vi skriver så snart der er nyt i sagen.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Køge Byarkivs Venner 75 år – Fotografier fra forestillingen

Glimt fra Køges Historie – Karsten Vibilds arkitektarkiv i Byarkivet

Køge Byhistoriske Arkiv har en stor og bred samling af arkivalier. De ældste arkivalier er fra slutningen af 1500-tallet, mens det nyeste er fra vores egen tid. I Byarkivet alene er der omkring 700 hyldemeter arkivalier.

Karsten Vibilds arkitektarkiv omfatter over 100 arkivæsker og 12 store tegningsæsker.

Kirsten Søndergaard Nielsen fra Køge Byhistoriske Arkiv lægger sidste hånd på arkiveringen af tegninger.

En særlig genre inden for arkivets samlinger er arkitektarkiver, hvor Køge Byhistoriske Arkiv har en meget fornem samling. Arkitektarkiverne er en fantastisk indgang til arkitekturhistorien i Køge Kommune.

Materialet benyttes ofte af husejere, som ønsker at vide mere om deres egen ejendoms historie. Det kan også være myndigheder, som ønsker at benytte materialet i forbindelse med sagsbehandling.

Arkitektarkiverne rummer både de huse, som faktisk blev opført. Men herudover er der også ofte forslag til projekter, der ikke blev realiseret. Eller man finder bygninger, som i dag er revet ned og hvor vi kun kender dem gennem arkiverne. Gennem arkitektarkiverne er der dermed åbnet mulighed for at studere bygningernes tilblivelseshistorie, ændringsforslag osv.

Køge Byhistoriske Arkiv har omfattende arkitektarkiver fra arkitekterne Otto Langballe, Åge Madsen, Laurids Jensen og Karsten Vibild. Desuden er der tegninger fra blandt andre Martin Nyrop, Chr. E. Sylow, Engelstoft, Aage Sattrup, Urban Kindberg, Semberlund, Uffe Pedersen og flere andre.

Arkivet har netop ordnet en større aflevering af tegninger fra arkitekt, Karsten Vibild. Det er et særdeles stort arkiv, som nu er blevet tilgængeligt for brugerne på arkivet. Karsten Vibilds tegninger strækker sig over 1000 løbenumre i registraturen og alene udskriften af registraturen fylder 31 sider.

Fotografi fra Tinggården, Herfølge, som Karsten Vibild stor bag, sammen med tegnestuen Vandkunsten.

Karsten Vibild har haft egen tegnestue siden 1967. Han har først og fremmest varetaget en lang række af byggerier i Køge og omegn, men hans virke spreder sig ud over hele landet. Karsten Vibild har særligt specialiseret sig i boligbyggerier samt i bygningsrestaureringer af kirker og ældre byhuse. Gennem hele sit virke har han været en stærk stemme for bygningsbevaringen i Køge og er da også bestyrelsesmedlem i Køge Fonden, som driver arkiverne. Sammen med Vandkunsten skabte han bl.a. 1970´ernes banebrydende tæt-lav byggeri Tinggårdeni Herfølge, Lynggården, Nonnebanken, Klemens Torp, Langager Huse, Møllegården, Restaurant Arken og har desuden stået bag restaureringer på Køge Kirke og gamle byhuse i Køge.

Se en liste med blot nogle af arbejderne her.

Af Lars Kjær, arkivar v. Køge Arkiverne

Udgivet i Glimt fra Køges Historie | Kommentarer lukket til Glimt fra Køges Historie – Karsten Vibilds arkitektarkiv i Byarkivet

Køge, Åhavnen – Varme hænder

“Varme hænder”. Skulptur af Lise Højer, 2018. Fotografi: Køge Hjemmeværnsforening med tak for lån af fotografi.

I forbindelse med 75-året for redningen af de danske jøder, blev der opstillet et monument på Søndre Havn i Køge, umiddelbart ved siden af Åbassinet. 

Det er Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn, der har opstillet mindet om hjælpen til de danske jøder under flugten til Sverige i september 1943. Hjemmeværnsforeningen har rod i modstandsbevægelsen, som – med nazisterne i hælene – hjalp med at skjule og transportere de flygtende jøder.

Om skulpturen skriver kunstneren Lise Højer selv:

Jeg har tegnet skulpturen ‘Varme Hænder’ der står på Åhavnen i Køge. I den anledning har jeg også fået lavet et mindre oplag af skulpturen i Bronze.

Historierne fra 2. verdenskrig om den skrækindjagende jagt af jøder, kender de fleste. De frygtindgydende koncentrationslejre, og de mange dokumentarer skrevet og filmet omkring årene, hvor livet som jøde var rædselsfuldt. Historier jeg har læst med gru og som har efterladt mig med en følelse af meningsløshed.

Historierne fra dengang dækker Gudskelov også over historier, hvor helt almindelige mennesker hjalp andre mennesker flygte fra de grusomme oplevelser.

Helte … mennesker med stor næstekærlighed og hjerter af guld, de gjorde en forskel i verdenshistorien.

De kiggede i spejlet, lavede den lille ændring der skulle til for at trodse omverdenen stå sammen og hjælpe mennesker i nød. De var stærke sammen

Køge, min barndomsby, husede en række helte, der dengang hjalp jøder med at flygte. Helte der trodsede rædslerne og satte livet på spil for at hjælpe, hvor de kunne.

Teaterbygningen, hvor jeg har trådt min barndoms dansesko, husede flygtende jøder. Det er tankevækkende for mig der er vokset op i trygge rammer op gennem 80’erne. År efter år dansede vi vals på det samme gulv, hvor skræmte mennesker har søgt ly under 2. verdenskrig…. nærmest paradoksalt

Og det ville næsten være skammeligt, hvis jeg ikke kunne finde modet til at bruge mine evner til at hjælpe med at rejse et mindesmærke for de tapre mennesker”.

Udgivet i Monumenter og skulpturer | Kommentarer lukket til Køge, Åhavnen – Varme hænder

Fotografier fra 50-års jubilæumsreception i Herfølge 24.11.2018

Lørdag den 24.11.2018 holdt Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne en reception i anledning af arkivets 50 års jubilæum. Der var taler ved Kulturudvalgsformand Anders Ladegaard Bork, arkivleder Lene Renault og formand for Køge-Fonden Søren Mathiesen. Desuden sang Herfølge-koret et par skønne sange. Tusind tak for indsatsen!

Omkring 70 mennesker deltog i reception og vi sender vores tak til alle, der hjalp med at få sendt arkivet godt ind i fremtiden!

Du kan se billeder fra dagen her.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Fotografier fra 50-års jubilæumsreception i Herfølge 24.11.2018

Julekalender på Køge Museum og Byarkivet

Køge Museum og Køge Byhistoriske Arkiv laver hvert år en stor julekalender, som hænger i vinduerne mod Nørregade. Billederne stammer alle fra Byarkivets samlinger og viser typisk jule-, vinter eller snemotiver. 

Hvert år går mange borgere forbi julekalenderen i Nørregade, stopper op og ser dagens motiv. Mange kommer igen og skal lige se, hvad der er sket siden sidst.
Du kan også følge med hjemme fra og se billederne på din telefon eller computer. Hver dag kl. 7. poster vi et nyt billede på vores facebookside og på den måde tæller vi ned til juleaften. Du finder vores facebooksiden her: https://www.facebook.com/koegearkiv

Når vi når frem til den 24.12., lægger vi alle billederne ud på hjemmesiden i et galleri, så man også fremover kan se de flotte billeder. Vi skulle jo nødig afsløre billederne før tid 🙂

 

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Julekalender på Køge Museum og Byarkivet

Glimt fra Køges Historie – Herfølge ny Mølle, Hammershus

Før 1860 var det kun de store jordbesiddere, som havde ret til at anlægge møller, og det betød at de mindre gårde skulle betale store afgifter, for at få deres korn malet.

I 1861 ophævede man så dette privilegium og derefter rejste sig straks en masse mindre møller rundt om i landet.

I Herfølge var det ejeren af ”Toftegård”, Niels Nielsen, som opførte en mølle og et bryggeri til sin ejendom omkring 1865.

Der gik desværre ikke mere end et par år, før møllen nedbrændte, netop den dag Hvor Niels Hansen fejrede sit bryllup ved en stor fest i Greve. Han kom hjem ved midnat og et par timer senere udbrød branden.

I Stevns avis 23.december 1869 står følgende:

”I landsbyen Herfølge, der ligger en halv mil fra Kjøge er et bryggeri totalt afbrændt. Der brændte 400 trd. sæd, som var på møllen. Derimod lykkedes det at redde besætningen, som bestod af 4 heste og 4 svin. Heldigvis bar vinden ikke på byen, der ellers ville have været udsat for stor fare på grund af den stærke storm.

Om ildens opkomst ved vor meddeler intet

På billedet ses gårdspladsen ved Herfølge mølle, bageri og bryggeri, som lå på Vordingborgvej 115, matr.nr. 15c, Herfølge.

Niels Hansen genopbyggede møllen og udover mølle og bryggeri lavede han også et bageri.

I 1919 overtog Vilhelm Hammer virksomheden og installerede el-motor i møllen.

Derudover renoverede han beboelseshuset med tilhørende forretning, og etablerede blandt andet konditori og restauration.

Det hele fik navn efter ham selv og bærer stadig navnet den dag i dag ”Hammershus”.

Billedet er fra ca. 1939 og viser en af servitricerne på Hammershus.

Bagermester Hammer var en meget dygtig og initiativrig mand, der bl.a. også startede Herfølge borgerforening, som han var formand for i mange år.

Møllen blev nedrevet i 1955, hvor den ikke havde været i brug i mange år.

Af Jette Melgaard, Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne.

Personale ved Herfølge bryggeri og bageri ca. 1936.

 

 

Udgivet i Glimt fra Køges Historie | Kommentarer lukket til Glimt fra Køges Historie – Herfølge ny Mølle, Hammershus

Reception og foredrag – Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne fylder 50 år

Lokalarkivet fejrer 50 års jubilæum. Det markeres med en reception og et foredrag i Lokalhistorisk Forening.

Medarbejderne på arkivet. Fra venstre ses Frode Jørgensen, Edvard Jensen, Ernst Rasmussen, Poul Olsen. Foto Kim Rasmussen, Dagbladet.

Lokalhistorisk arkiv i Herfølge er barn af den tid, der ledte til de store kommunalreformer i 1970. Herfølge og Sædder Kommuner valgte allerede i 1968 en frivillige sammenlægning, da man kunne se, at sammenlægninger var uundgåelige. Dette skete nok primært i forhåbning om, at det var muligt at opretholde en kommune med udgangspunkt i de to gamle sognekommune og dermed undgå at blive lagt ind under den store nabo, købstaden Køge. Virkeligheden blev dog, som bekendt, en anden: I 1966 blev Lellinge Kommune  indlemmet i Køge Købstadskommune. I 1968 blev Sædder og Herfølge kommuner lagt sammen til Herfølge Kommune, og ved kommunalreformen i 1970 blev Herfølge, Ølsemagle og Højelse Kommuner lagt sammen med Køge Kommune.

Samtidig med at det blev tydeligt, at Herfølge og Sædder kommuner ville ophøre med at eksistere selvstændigt, blev der i 1968 taget initiativ til at stifte et lokalhistorisk arkiv for Herfølge og Sædder. Arkivet er altså født under den truende kommunalreform og med en høj grad af lokalpatriotisme som bevæggrund.

Stor lokal opbakning
Der er ingen tvivl om, at sammenfaldet med kommunalreformen betød en enorm bevågenhed omkring arkivet og det opstart. Både fra politisk side, hvor der velvilligt blev stillet lokaler samt et mindre økonomisk tilskud til rådighed. Men i høj grad også fra borgernes side, hvor der var der stor opslutning bag arkivet.

Arkivet lever den dag i dag i bedste velgående og nyder fortsat stor opbakning i Herfølge og Sædder. Det skyldes ikke mindst det gode og levende samarbejde mellem arkivet og Lokalhistorisk Forening.

I anledning af den store dag, inviterer Lokalhistorisk Forening til foredrag med foreningens formand Søren Mathiesen og Bo Michael Hansen. De vil fortælle om arkivets historie gennem de sidste 50 år. Foredraget afholdes torsdag den 22. november kl. 19 og foregår i Herfølge sognegård

Lørdag den 24.11.2018 afholder Lokalarkivet en festlig reception i anledning af jubilæet. Det foregår på Herfølge Bibliotek og Arkiv, Billesborgvej 1B i Herfølge fra kl. 11-13. Herfølgekoret synger et par sange, der ophænges en lille ny plakatudstilling, der er taler ved blandt andre Kulturudvalgsformand Anders Ladegaard Bork og der serveres en tår at drikke. Alle er velkomne til at kigge forbi.

 

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Reception og foredrag – Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne fylder 50 år

Glimt fra Køges Historie – En matrikel i Bjæverskov, hvor der er og har været mange funktioner

I 1879 blev Bjæverskov skole på hjørnet af Lidemarksvej og Ringstedvej opført. Bygningen, der lå parallelt med Ringstedvej, blev nedrevet i 1978, men inden da blev den brugt til lærerboliger. I 1911 blev der opført en ny bygning med 3 klasseværelser og en forgang. Det er denne bygning, som i starten af 1970-erne blev brugt til bibliotek. I 1939 opførtes endnu en bygning, denne gang i 2 etager med skolekøkken, 2 klasseværelser og en lejlighed.

Under 2. verdenskrig blev skolen brugt af tyske soldater, så skolebørnene måtte bruge Bjæverskov Forsamlingshus som skole. Efter at tyskerne havde forladt skolen, var især gymnastiksalen meget ramponeret. Da skolen igen blev taget i brug, gik børnene i optog fra Forsamlingshuset til skolen med Dannebrog, bøgegrene og blomster.

Skovboskolen blev opført i 1970, og førstelærer Eggertsen blev skoleinspektør. Eleverne blev flyttet fra Bjæverskov skole til Skovboskolen. Bygningen fra 1939 blev efterfølgende brugt til fritidshjem, indtil der blev oprettet skolefritidsordning på Skovboskolen.

Bygningen fra 1911 blev lavet om til Bjæverskov bibliotek, hvor det var indtil 2013, da det blev nedlagt. I mellemtiden har børnehaven Kridthuset været i bygningen fra 1939 og samtidig blev der opført en pavillon til dem. Der hvor Kridthuset har været, bor der i dag flygtninge.

Biblioteksbygningen har stået tom et par år indtil vinteren 2017/18, hvor Bjæverskov og omegns Medborgerhus er kommet til. Det er en gruppe interesserede borgere fra Vemmedrup og Bjæverskov, der synes, at der manglede et sted, hvor man kan samles. Der er flere interessegrupper, der allerede i dag bruger huset flittigt, og man håber, at flere kommer til.

På billedet ses i forgrunden bygningen fra 1911, hvor biblioteket har været, og hvor nu Medborgerhuset er. Bygningen til venstre fra 1879 er den, der er nedrevet, og i dag er der parkeringsplads og pavillon. Den ”nye” bygning fra 1939 er i baggrunden, og her bor i dag flygtninge.

Anne Lise Pedersen, Skovbo Lokalhistoriske Arkiv

Udgivet i Glimt fra Køges Historie | Kommentarer lukket til Glimt fra Køges Historie – En matrikel i Bjæverskov, hvor der er og har været mange funktioner

Glimt fra Køges Historie – Herfølge Kalkbrud 1910

Lige ved siden af Herfølge kirke lå Herfølge kalkbrud.

Midt i kalkgraven stod en stor ovn, hvor man bearbejdede kalken til senere brug. Ovnen blev passet af murermester A. Kindberg, som ses her på billedet sammen med sin hustru og sønnen Urban.

Men arbejdet i en kalkgrav sviner meget, så på et tidspunkt klagede præsten over gener fra støv og røg. Han fortalte, at når konfirmanderne kom til forberedelse, var deres borde fulde af støv.

Men historien fortæller også, at det nok var præstefruen, der var mest irriteret over støvet og larmen. Så i 1915 blev kalkbruddet nedlagt.

 I 1946 havde man brug for en udvidelse af kirkegården og overvejede at inddrage kalkgraven.

Men først i 1957 kunne man indvie den nye urnekirkegård, som i dag hører til en af Danmarks smukkeste.

Af Jette Melgaard, Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne

Udgivet i Glimt fra Køges Historie | Kommentarer lukket til Glimt fra Køges Historie – Herfølge Kalkbrud 1910

Glimt fra Køges Historie – Omrejsende tivoli på Køge Torv

Torvet i Køge er lige så gammelt som Køge by og udmærker sig ved at være det største torv i Danmark uden for København. Køge Torv har derfor altid har været det naturlige centrum for byens handel og folkeliv, siden det opstod i årene omkring 1288.

I dag er Torvet stadig Køges hjerte. Det er et mødested og samlingspunkt for mange aktiviteter. Traditionen med de ugentlige torvedag hver onsdag og lørdag går århundreder tilbage i tiden. Det er også her der afholdes byfester, valgmøder og demonstrationer. Der er gadeløb, cykelløb og markedsdage. Til jul tændes byens juletræ på Torvet, og der er caféer og boder med is, frugt og kaffe.

Ugens fotografier er over 100 år gamle og viser en byfest i Køge. Som man kan se, så var det også Torvet, der lagde brosten til byfesterne dengang. På fotografierne ses et omrejsende tivoli på Køge Torv. Centralt står et stort telt rejst, hvor der har været cirkus med klovne, musik og optræden. På den ene hestevogn står der ”E. Vinters Originale Luftgynge”. I de gamle aviser kan vi se, at hans tivoli turnerede rundt i købstæderne på Sjælland i årene efter 1900-tallet. I tivoliet fandtes bl.a. ”den originale luftgynge”, skydebane, vaffeltelt og sågar en motorringbane. Og som han selv skrev i sine avisreklamer: ”Etablissementet bedes ikke forvekslet med andre af lignende art. Enhver sammenligning er umulig”.

Fotografierne er desværre udaterede, men de er taget mellem 1907 og 1914. Svogers Gaard, Torvet 3, ses på det ene fotografi og den ejendom er opført i 1907. Så billederne kan ikke været taget tidligere end da. Desuden ses Daldorphs Hus på Torvet 18 på fotografiet. Det blev forsigtigt pillet ned, sten for sten, i 1914 og flyttet til gården bag Køge Museum i Nørregade 4. Så fotografierne kan ikke være taget senere end 1914.

Har du selv billeder fra byfester i Køge, om det er rundskuedagene, dyrskue eller fra Køge Festuge, så husk at arkivet altid er interesserede i at modtage kopier til samlingen.

Af Lars Kjær, Køge Arkiverne

Udgivet i Glimt fra Køges Historie | Kommentarer lukket til Glimt fra Køges Historie – Omrejsende tivoli på Køge Torv

Kom til Arkivernes Dag i Højelse og Borup

Kemisk Værk Køge, Københavnsvej 114. Luftfotografi fra 1935.

Hvert år markerer arkiver over hele norden Arkivernes Dag. I Højelse Sognearkiv og Skovbo Lokalhistoriske Arkiv markerer vi Arkivernes dag med en fremvisning af vores lokalhistoriske samling. Kom og bliv klogere på dit lokalsamfund og dets historie. Se de mange spændende arkivalier i form af kort, billeder og dokumenter fra fortiden. Måske har vi også en historie om dit hus, din familie eller de, der var her før dig?

Udover at vise lokalarkivet frem, vil vi også benytte dagen til at komme i snak med lokale medborgere om vores lokale kulturarv. Der er derfor kaffe på kanden og der er lagt op til en hyggelig dag.

Skovbo Lokalhistoriske Arkiv i Borup Kulturhus

Skovbo Lokalhistoriske Arkiv i Borup Kulturhus

Har man selv materiale liggende hjemme, for eksempel billeder, så modtager vi det meget gerne på dagen. Benyt lejligheden til at indlevere materiale til bevaring for eftertiden i arkiverne.  Vi modtager meget gerne fotos, film, videoer, breve og postkort, skøder og andre dokumenter, protokoller m.v. Vil du gerne beholde dit originale materiale i familiens eje, tager vi gerne en kopi (scanning) til arkiveringsbrug.

Kig forbi Højelse Sognearkiv, Baunebjergvej 1B 4623 Lille Skensved lørdag den 10. November fra kl. 11-14. Ugen efter, nemlig søndag den 18. november kan du komme til åbent hus i Skovbo Lokalhistoriske Arkiv i Borup Kulturhus, Møllevej 2 4140 Borup fra kl. 14-17.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Kom til Arkivernes Dag i Højelse og Borup

 Kom til 75-års jubilæumsaften med Køge Byarkivs Venner

Køge Amatørscene opfører stykket “Et Juleeventyr”. Fotografi fra 1989

Tirsdag den 4. december 2018 fylder foreningen Køge Byarkivs Venner 75 år. Det skal fejres med en festlig, hyggelig og morsom aften. Og du er inviteret! Det bliver med spisning, optræden og ikke mindst mulighed for, at snakke sammen undervejs. I et samarbejde med Køge Amatørscene har vi lavet et festligt program, som tager fat om de sidste 75 års historie. Vi dykker ned i revyhistorien og trækker gamle klassikere op af hatten. Der bliver også nedslag i Køges historie, så klassikerne bliver knyttet sammen med lokalhistorien. Det bliver med højt humør og måske endda mulighed for at synge med.

Arrangementet foregår i Køge Amatørscenes dejlige lokaler, Boholtevej 91, 4600 Køge. Teatret ligger i kælderetagen, men der er elevator for eventuelt gangbesværede. 

Program:

Kl. 17.30-18 Ankomst

Kl. 18 Velkomst ved arkivleder Lene Renault, Formand Ole Struer og Køge Amatørscene. 

Herefter spisning af smørrebrød. Baren er åben. Vi afholder også vores eget lokale Køge-quiz mesterskab, hvor bordene dyster mod hinanden.

Kl. ca. 19.15 Underholdning i teatersalen. Køge Amatørscene har sammensat et program med mange gode sange, monologer, nedslag i Køges historie og andre sjove indslag fra de sidste 75 år. Varighed: ca. 1 time.

Kl. ca. 20.15 Kaffe og hjemmebagt kransekage. Baren er åben

Kl. ca. 21 Tak for i aften – men bliv gerne hængende og snak videre.

Deltagelse koster 150 kr. Prisen dækker tre stykker veltillavet, godt gammeldags smørrebrød og kaffe/te, hjemmebagt kransekage samt teaterbillet til forestillingen. Drikkevarer kan købes i teatrets velassorterede bar til rimelige priser.

Tilmelding til Lars Kjær på lkj@museerne.dk / tlf. 51942006 / fremmøde på Byarkivet.

OBS! Medlemmer af Køge Byarkivs Venner har eksklusiv mulighed for at tilmelde sig frem til den 10.11.2018. Herefter sættes evt. overskydende billetter til salg til andre interesserede. Fra den 20.11. kan alle andre også melde sig til, hvis der er ledige billetter. Vi tilråder derfor til hurtig tilmelding, hvis du vil være sikker på en plads. 

Tilmelding skal ske med navn(e) for tilmeldte personer, medlemsnummer og e-mail eller telefonnr. (der kan modtage sms). Da vi kan risikere, at der over natten pludselig er bestilt flere billetter, end der er pladser til rådighed, har vi valgt en måske lidt omstændelig fremgangsmåde: 

Efter din tilmelding på telefon/e-mail/på arkivet vil du modtage en bekræftelse på mail eller sms med besked om hvordan du gennemfører betalingen (Kontonummer til foreningen eller kontant på arkivet). På denne måde risikerer vi ikke evt. at skulle sende penge tilbage, hvis der viser sig at blive hurtigt udsolgt.

Vi ser frem til en herlig aften i Jeres glade selskab og til sammen at sende vores gamle forening godt ind i de næste 75 år.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Køge Byarkivs Venner

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til  Kom til 75-års jubilæumsaften med Køge Byarkivs Venner

Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne – En kort historie om arkivet i anledning af 50-års jubilæet

Tilløb til etablering af et lokalhistorisk arkiv

Op gennem 1960´erne blev der taget tilløb til store forandringer af det danske samfund. Indenrigsministeriet konkluderede i 1966, at en kommune ikke kunne fungere effektivt med minde end 5-6000 indbyggere, hvis der fremover skulle være grundlag for at drive skolevæsen, alderdomshjem osv. Mange købstæder sørgede for service, infrastruktur og arbejdspladser for de omliggende sognekommuner, uden at sognekommunerne betalte for det. Beboerne boede i “skattely”, lød kritikken. Løsningen på dette blev at lægge en lang række kommuner sammen, ofte under én større by.

Med virkning fra 1.4.1970 trådte kommunalreformen i kraft og ændrede den kommunale inddeling, og antallet af kommunale enheder. Danmark gik således fra ca. 1000 gamle sognekommuner og 25 amtskommuner til 275 kommuner og 14 amtskommuner, også kaldet amter. Formål var at skabe kommunale enheder, der ville blive i stand til at varetage flere opgaver end hidtil.

Herfølge Kommunekontor, Stationsvej 3. Luftfotografi fra ”Danmark set fra Luften”, Det kongelige Bibliotek. Foto: Sylvest Jensen.

Herfølge og Sædder Kommuner valgte allerede i 1968 en frivillige sammenlægning, da man kunne se hvilken vej vinden blæste. Dette skete nok primært i forhåbning om, at det var muligt at opretholde en kommune med udgangspunkt i de to gamle sognekommune og dermed undgå at blive lagt ind under den store nabo, købstaden Køge.
Virkeligheden blev dog, som bekendt, en anden: I 1966 blev Lellinge Kommune indlemmet i Køge Købstadskommune. I 1968 blev Sædder og Herfølge kommuner lagt sammen til Herfølge Kommune, og ved kommunalreformen i 1970 blev Herfølge, Ølsemagle og Højelse Kommuner lagt sammen med Køge Kommune.
Samtidig med at det blev tydeligt, at Herfølge og Sædder kommuner ville ophøre med at eksistere selvstændigt, blev der i 1968 taget initiativ til at stifte et lokalhistorisk arkiv for Herfølge og Sædder.

Arkivet er altså født under kommunalreformens truen og med en høj grad af lokalpatriotisme som bevæggrund. De mindre, kendte kommuner forsvandt og nye, fremmede trådte i stedet. En centralt placeret, men dog anonym kilde – som i dag er formand for Lokalhistorisk Forening – fortæller om, hvordan han var med til at indsamle diverse protokoller fra den kommunale administration, skoleprotokoller og andet lokalt materiale, før det blev hentet til Køge eller sendt til Landsarkivet i København. Der var i høj grad den stemning, at det var materiale, som hørte til lokalt.

(Det skal dog til arkivets hæder også bemærkes, at de samme mennesker og arkivet i 1972 medvirkede til, at få overdraget de gamle sognerådsprotokoller til Landsarkivet for Sjælland, hvor de rettelig hørte hjemme).

Stor lokal opbakning

Arkivindretning på det gamle kommunekontor, stationsvej 3.

Der er ingen tvivl om, at sammenfaldet med kommunalreformen betød en enorm bevågenhed omkring arkivet og det opstart. Både fra politisk side, hvor der velvilligt blev stillet lokaler samt et mindre økonomisk tilskud til rådighed. Men i høj grad også fra borgernes side, hvor der var der stor opslutning bag arkivet.

Hvis vi kigger i de gamle indkomstjournaler, kan vi se, at der i arkivets første leveår var rigtig mange indkomster, der fandt vej til samlingen. I 1969 var der ikke mindre end 174 indkomster. Hver indkomst kan bestå af flere elementer. Arkivet giver hver ny indkomst et løbenummer og 1969/01 kan derfor for eksempel sagtens være en hel kasse fyldt med dokumenter. Indkomstnummeret siger altså ikke i sig selv noget om omfanget af den enkelte indkomst. Året efter, i 1970, fandt ikke mindre end 230 indkomster vej til arkivets samling. I de kommende år faldt strømmen af indkomster lidt, således at tallet i de næste tre år lå på ca. 100 indkomster om året. De vidner som nævnt om en stor opbakning omkring og tiltro til arkivet. Og måske også ikke mindst om en stor lyst til at aflevere ældre dokumenter og fotografier til arkivet. I og med at der ikke tidligere havde eksisteret et lokalhistorisk arkiv, kan man også argumentere for, at der givetvis har været et ”opsparet behov” for et lokalhistorisk arkiv.

Den lokale opbakning viste sig også i kraft af, at der i 1973 var et initiativ til oprettelse af en støtteforening for arkivet, som kunne deltage i det lokalhistoriske arbejde. I årsberetningen stod der, at det skulle bemærkes, at det er ”yngre bosiddende, der har taget initiativet hertil”.

Foreningen eksisterer stadig i bedste velgående og er så levende som aldrig før.

Omtumlet tilværelse

Medarbejderne på arkivet. Fra venstre ses Frode Jørgensen, Edvard Jensen, Ernst Rasmussen, Poul Olsen.

Arkivet har levet en ganske omtumlet tilværelse og flyttet adresse mange gange i de første leveår. Arkivtanken opstod første gang i 1968. Den 30. november blev der indsendt et brev til Herfølge Sogneråd med forslag om oprettelse af et lokalhistorisk Arkiv. Herefter gik det stærkt.

Allerede den 18.1.1969 opstod arkivet i et tidligere depotrum på første sal på Herfølge Centralskole. Året efter, nemlig i 1970, flyttede arkivet til kælderen under det gamle kommunekontor på Stationsvej 9. Her nåede man kun at være et års tid, for i 1971 overtog Teknisk Forvaltning hele bygningen og arkivet måtte vige. Arkivet fik i stedet plads på Stationsvej 7 på første sal. Det var et fremskridt, for her rådede man også over en stue til publikum. Dog var trappen meget stejl og adgangen var vanskelig for ældre mennesker.

I 1974 fik arkivet plads i den gamle inspektørbolig til Herfølge Centralskole, og kunne derfor flytte til Billesborgvej 1A. Der gik dog kun et års tid, før daværende arkivleder Edvard Jensen må skrive om, at pladsen nu var blevet for trang.

I 1978 fik arkivet rådighed over endnu et rum i kælderen, efter at skolepsykologerne fraflyttede bygningen. Det gav lidt tiltrængt luft til den ekspanderende samling og flere arbejdspladser til medarbejderne.

I 1978 vejrede arkivmedarbejderne morgenluft, da der var et gennemarbejdet forslag om en placering i Torpgården (hvor privatskolen senere kom til). Projekt blev dog for dyrt og blev forkastet af det politiske udvalg.

Magasinet i den gamle inspektørbolig, Billesborgvej.

I 1982 var alle kælderrummene nu blevet overdraget til arkivet.  Samme år viste der sig en anden interessant mulighed for at få nye lokaler til arkivet. En tidligere staldbygning ved Scheels Hospital kunne huslejefrit stilles til rådighed til arkivet af Vallø Stift, men da ombygningen skulle påhvile kommunen, blev det igen for dyrt.

I 1986-87 flyttede arkivet til første sal af inspektørboligen, men stort set samtidig med at man flyttede op, fik man lov at benytte stueetagen. Arkivet rådede nu over hele kælderen, 2 rum i stueetagen og et lokale på første sal.

Selv om man nu havde tilstrækkelig med plads, var det ikke optimale opbevaringsforhold i magasinet. Kælderen var ikke klimasikret og der var adskillige vand og varmerør under loftet. Et rørbrud kunne føre til en voldsom vandskade på samlingen.

Her bor arkivet nu helt frem til 2007, hvor der blev indviet et nyt bibliotek og arkiv i Herfølge. I samme omgang opføres der et magasin til arkivet, hvor arkivalierne nu endelig kunne stå efter alle kunstens regler. Der er et godt indeklima med temperatur- og fugtstyring, alarmer og alt hvad der hører til.

Det aktive arkiv

Allerede fra de tidlige år markerede lokalarkivet sig som en udadvendt kraft i lokalsamfundet. Arkivets medarbejdere havde således en fast klumme i kirkebladet gennem mange år. Hvis der var møder eller arrangementer i sognene, mødte medarbejderne op med båndoptageren og sørgede for at lave en optagelse til arkivet.  En stor del af disse kassettebåndoptagelser er i øvrigt for nylig blevet digitaliseret med økonomisk støtte fra Lokalhistorisk Forening og dermed sikret for eftertiden. Medarbejderne har også sørget for at tage fotografier rundt omkring i byen og på den måde dokumenteret byens samtid og udvikling. Der har tidligt været et tæt samarbejde med Byhistoriske Arkiv og fra 1985 fik arkiverne fælles arkivleder. Arkivet var også en del af et større arkivsamarbejde i det gamle Roskilde Amt, LARA: Lokalhistoriske Arkiv i Roskilde Amt.

Foto fra udstilling fra 1970. Christian Andersen, Fru Elly Nielsen og frk. Sigrid Lund ses i udstillingen.

Arkivet og Lokalhistorisk Forening har stået bag en række udstillinger, bogudgivelser og andet til glæde for befolkningen i Herfølge. Der har blandt andet været en række lokalhistoriske udstillinger. Ved arkivets 20 års jubilæum blev der således udarbejdet en meget stor udstilling kaldet ”Humlen og Bakelitten – træk af efterkrigstidens arbejdsliv i Herfølge-Sædder”. Udstillingen stillede skarpt på to lokale virksomheder, Nordgården og Sædder Bakelit og Plasticfabrik. Nordgården var forsøgslandbrug for dyrkning af malt og humle for Carlsberg-bryggerierne fra 1938. Bakelitten henviser til Holger Mathiesens fabrik i Sædder, som fra 1947 fremstillede emner af bakelit til den elektriske industri. Begge var virksomheder, som har beskæftiget mange mennesker fra lokalområdet og de var begge banebrydende på den måde, at de gav arbejde til mange kvinder fra lokalområdet.

Arkivet er ingenting uden de mange mennesker, der gennem de sidste 50 år har valgt at lægge en stor del af deres liv og hjerteblod i arkivdriften. Ingen nævnt, ingen glemt. Alle har leveret en uvurderlig indsats for indsamlingen af materiale, for registreringen og opbevaringen af arkivalierne, for at stille dem til rådighed for publikum og svare på spørgsmål og ikke mindst for at bringe de mange gode historier til live gennem udstillinger, artikler, bøger, hjemmesider, presse, foredrag, byvandringer og meget andet.

Reception for arkivet

Lørdag den 24.11.2018 inviterer arkivet til reception i anledning af arkivets 50-års jubilæum. Det foregår i Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne, Billesborgvej 1B kl. 11-13. Alle er velkomne på dagen til en festlig reception. Kultur- og Idrætsudvalgsformand Anders Ladegaard Bork vil holde jubilæumstale. Bagefter serverer vi en tår at drikke. Vi ser frem til at få sendt arkivet godt ind i de næste 50 år sammen med Jer.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne – En kort historie om arkivet i anledning af 50-års jubilæet

Nyeste “Køge Studier” er klar

Det er med største fornøjelse, at vi nu kan præsentere Køge Studier, Køge Arkivernes årsskrift.

I årets Køge Studier bringer vi denne gang tre artikler.

Nyeste nummer af Køge Studier er nu klar. Det er 30. årgang af serien.

Nyeste nummer af Køge Studier er nu klar. Det er 30. årgang af serien.

I den første artikel fortæller Hanne Ida Rafn, baseret på breve fra hendes far, frisør Johannes Jensen, om faderens tid i Køge under og lige efter besættelsen. Artiklen sætter fokus på et meget overset og nedtysset aspekt af besættelsestidens historie, nemlig den altovervejende fredelige sameksistens mellem den danske befolkning og den tyske besættelsesmagt. De tyske soldater har boet i Køge, handlet i byens butikker, spist på restauranterne og er altså også blevet klippet hos byens frisører. Mange handlende blev på grund af dette fængslet i dagene efter befrielsen og anklaget for at være tyskervenlige. Artiklen sætter skarpt fokus på, at der var mange, der skabte sig store formuer under krigen. Men også at det oftest var de små fisk, der blev fanget, mens de store gik fri.

I den anden artikel fortæller Winnie Fersmark om de tidligste erindringer fra sin barndom i Køge. Faste læsere af Køge Studier vil erindre, at forfatteren også bidrog til Køge Studier 2016 med artiklen ”Barndom i Bygårdsstræde 1956-1967”. Den nye artikel ”De tidligste år – Erindringer fra Tangmosen” skal derfor læses i sammenhæng med artiklen fra sidste år. I nærværende artikel går Winnie Fersmark helt tilbage til de første år af hendes liv. Selv om man kun har spredte nedslagspunkter at støtte sin erindring til for de tidligste leveår, så er det alligevel lykkedes forfatteren at skabe et meget levende samtidsbillede, som beretter om levevilkårene for helt almindelige mennesker i Køge i årene efter Anden Verdenskrig.

I den tredje artikel fortæller undertegnede en historie om Køges biografer. Historien er aktualiseret af lukningen af Køge Bio på Køge Torv og åbningen af den nye biograf i Antoniestræde. Artiklen viser, at der er tråde helt tilbage fra Køges første stedfaste biograf åbnede i 1907 og op til den store, nye biograf.

I år er det med særlig stor fornøjelse at vi udgiver Køge Studier, da det er 30. årgang af årsskriftet, som sendes på gaden. På Køge Byhistoriske Arkiv har vi stadig de fleste af de gamle årgange på lager, så skulle der være huller i bogrækken i læsernes samlinger, er du meget velkommen til at kontakte os.

Årsskriftet sluttes af med arkivernes årsberetninger, lister over givere af arkivalier og aktuelle skoletilbud samt oplysninger om åbningstider, adresser, medarbejdere og bestyrelse. Redaktørerne ønsker god fornøjelse med læsningen og modtager som altid gerne ideer til kommende artikler, kommentarer til årsskriftets form og indhold.

Køge Studier kan købes hos boghandlerne i Køge samt på arkiverne. Den koster 90 kr.

Du finder den fulde oversigt over alle artiklerne her på hjemmesiden.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Nyeste “Køge Studier” er klar

Kom til reception for Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne – 50-års jubilæum

Forhenværende medarbejdere ved arkivet. Fra venstre ses Frode Jørgensen, Edvard Jensen, Ernst Rasmussen, Poul Olsen.

Lørdag den 24.11.2018 inviterer arkivet til reception i anledning af arkivets 50-års jubilæum. Det foregår i Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne, Billesborgvej 1B kl. 11-13. Alle er velkomne på dagen til en festlig reception. Kultur- og Idrætsudvalgsformand Anders Ladegaard Bork vil holde jubilæumstale. Bagefter serverer vi en tår at drikke.

Vi ser frem til at få sendt arkivet godt ind i de næste 50 år sammen med Jer.

Med venlig hilsen fra alle medarbejderne ved Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Kom til reception for Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne – 50-års jubilæum

Mød lokalarkivet på Herfølgedag lørdag 29.9.2018

Herfølge Kalkgrav 1910. Kalkgraven er i dag en del af Herfølge Kirkegård. Foto fra arkivets samlinger.

Herfølge Kalkgrav 1910. Kalkgraven er i dag en del af Herfølge Kirkegård. Foto fra arkivets samlinger.

Lørdag den 29.9. afholdes den traditionsrige Herfølgedag. Det er en årligt tilbagevendende festdag, der foregår på pladsen foran og på Herfølge Bibliotek og Arkiv. Det er Herfølge Borgerforening, der hvert år samler byen til Herfølgedagen.

Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne holder i den anledning åbent hus i lokalerne på Billesborgvej 1B i Herfølge. Det foregår fra kl. 10-14. Medarbejderne fra Lokalarkivet slår dørene op og tager imod. De står klar til at hjælpe med at besvare lokalhistoriske spørgsmål. Kig ind og hør nærmere om, hvad der findes i et arkiv og se eksempler fra samlingerne.
Har du en slægtsforsker gemt inden i dig, så vil arkivet demonstrerer hvordan man finder de gamle kirkebøger på nettet og hjælper med at komme i gang.
Husk også at arkivet altid er interesserede i at modtage materialer til samlingen. Så benyt lejligheden til at kigge forbi med det gamle fotoalbum eller de gamle lokalhistoriske papirer, som du har liggende i gemmerne.

 

 

 

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Mød lokalarkivet på Herfølgedag lørdag 29.9.2018

Nyt program for Køge Byarkivs Venner er klar

Køge Byarkivs Venner har det nye program klar for efterårssæsonen 2018. Du finder programmet her på siden.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Nyt program for Køge Byarkivs Venner er klar

Søndre Havnedag lørdag den 25.8.2018

Foto: Martin Håkan / CoverGanda.dk

Foto fra Køge Kyst. Fotograf Martin Håkan / CoverGanda.dk

Kom og møde Køge Byhistoriske Arkiv og Køge Museum til Søndre Havnedag. Det foregår lørdag den 25.8.2018. 

Læs mere om Søndre Havnedag her og hent også programmet. (Direkte link til program her – PDF).

I år kan du se den lille udstilling af gamle fotografier fra Køge. Alle billederne er taget omkring 1900 og samlingen rummer en lang række fantastiske fotografier. (“Pletten”, 13-16).

I anledning af Søndre Havnedag har vi taget Køge Museums IPads med på havnen. Få en smagsprøve på Køge Museums udstilling og gå på opdagelse i historien om ”Dannebroges” forlis i 1710 i Køge Bugt. (“Pletten”, 13-16).

Gå på stylter, tril med tøndebånd, hop i hinkeruder, test din evner med sjippetovet, vind årskort med ringspillet og meget andet. Prøv et udvalg af gamle lege fra dengang bedstefar var dreng. Kom og kast dig ud i legen, her er noget for legebørn i alle aldre. (“Pletten”, 13-16).

Skibsvrag og guldmønter 
Arkæolog og udgravningsleder Jeppe Færch-Jensen fra Museum Sydøstdanmark fortæller om den nylige udgravning af det over 500 år gamle skibsvrag på Søndre Havn. Hør om alle de spændende fund, og hvad der nu skal ske med skibet. (Havnepladsen, 13-15).

 

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Søndre Havnedag lørdag den 25.8.2018

Luftfotografier maj 2018 – Fotografier fra Robert Fischer

Foto over Køge stadion i forgrunden med Køge Havn og Køge Bugt i baggrunden. Fotografi: Robert Fischer.

Fotograf Robert Fischer har været på vingerne endnu engang. Også denne gang tog han sit kamera med. Det er der kommet en fin billedserie ud af fra Køge og omegn.

Denne gang er der blandt andet billeder fra Køge Sygehus, Køge Nord, Ølsemagle Kirke, Lille Skensved, Havdrup Station, Højelse Kirke, Vikingeborgen, Køge Transportcenter, Asgård Skole, Køge Station, Køge By, Jernbanen i køge, Køge Rådhus mv., Køge Havn, Køge Gymnasium, Skovgården i Herfølge, Åshøj, Gummerød og Lidemark. 

En stor til Robert Fischer for endnu engang at aflevere sine flotte fotografier til Køge Byhistoriske Arkivs samlinger og ikke mindst tak for at vi må bringe dem på hjemmesiden.

Du kan selv gå på opdagelse i billederne her på siden.

 

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Luftfotografier maj 2018 – Fotografier fra Robert Fischer

Skibsvraget fra 1500-tallets Køge

Arkæologerne fra Museum Sydøstdanmark under udgravningen af Skibet.

Skibets placering er markeret med et rødt kryds på fotografiet. (Klik for stor udgave).

Køge Byhistoriske Arkiv besøgt vores kolleger fra Museum Sydøstdanmark på udgravningen af skibsvraget på Søndre Havn i Køge. Vi fik en rundvisning mens udgravningen stadig kun var godt og vel halvt udført. Det er der kommet et lille billedgalleri ud af, som du kan se her på siden.

Du kan læse mere om vragets fund på siden her.

Det er der kommet et galleri ud af med fotografier fra udgravningsstedet. Du kan se dem her.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Skibsvraget fra 1500-tallets Køge

75-året for redningen af de danske jøder 1943 – transporter fra Køge og Strøby

I anledningen af 75-året for redningen af de danske jøder i 1943, bringer vi tre artikler om historien. Artiklerne omhandler bl.a. en af Danmarkshistoriens største redningsaktioner i oktober 1943. Artiklerne er samlet sammen af Bruno Juul, næstformand i Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn og Byarkivet har fået tilladelse til at bringe artiklerne her på siden i samlet form.

I den første artikel “Forfulgt jøde: tak for livet i en frygtelig tid” (PDF, 3 MB) fortæller Hans Goldstein om hvordan han og familien skjulte sig på Teaterbygningen i Køge og midt om natten blev fragtet ned til Havnen i Køge. Her blev de ført ombord på en fiskekutter og bragt i sikkerhed i Sverige. Artiklen er skrevet af Torben Thorsø  og stammer fra Dagbladet den 25.3.2017. Hans Goldsteins historie er tidligere blevet fortalt på vores hjemmeside

I den anden artikel “Historie” (PDF, 1,9 MB) bringes et interview med den daværende ejer af Tammosegård i Strøby Egede, Einar Larsen. På Tammoseholm var der ved en enkelt transport omkring 400 mennesker skjult på gården. Artiklen er desværre uden årstal eller kilde, men stammer formentlig fra Dagbladet 15.7.1980 (Jf. søgning på Mediestream).

I den tredje artikel “Tak fra dengang” (PDF, 764 KB) fortæller Rudolf Bier sin beretning om redningsaktionen natten mellem den 8. og 9.10.1943. Beretningen er aktuelt skrevet af den 87-årige Rudolf Bier (filminstruktøren Susanne Biers far), der som 13-årig – sammen med sine søskende og forældre – var med på danmarkshistoriens største enkelt-redning af danske jøder i oktober 1943.  Familien blev kørt fra København til Køge Torv, hvor de måtte over i en anden bil for at blive kørt direkte til ”udskibningsstedet” i Strøby Egede.

For at synliggøre og fastholde erindringen om de danske jøders flugt/redning via Køge samt en  alvorlig tid i Køges historie  rejser og afslører  Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn en 2,75 m høj granitskulptur (”Varme Hænder”)  ved åbassinet v/Køge Havn søndag d. 7. oktober. Det sker ved en 2 timer lang ceremoni.

Stor tak til Hjemmeværnsforeningen og ikke mindst næstformand Bruno Juul for at indlevere artiklerne og tilladelsen til at bringe artiklerne på hjemmesiden.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til 75-året for redningen af de danske jøder 1943 – transporter fra Køge og Strøby

Privatlivspolitik

I anledningen af den europæiske databeskyttelsesforordning har vi føjet en ny sektion om privatlivspolitik til hjemmesiden.

Siden kommer til at udvikle sig i den kommende tid, i takt med at der kommer vejledninger fra Rigsarkivet og vores arkivorganisationer. 

Vi har ikke umiddelbart ændret praksis i forbindelse med forordningen, da arkiverne altid har efterlevet gældende lovgivning omkring håndteringen af personfølsomme oplysninger. Har du spørgsmål eller kommentarer, er du som altid velkommen til at henvende dig til arkivet for en uddybende forklaring. 

Du kan læse med her på siden.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Privatlivspolitik

Lukket torsdag 24.5. fra 12-16 pga. deltagelse i messe

OBS. Byarkivet holder ekstraordinært lukket torsdag den 24.5.2018 fra kl.12-16 på grund af deltagelse i læringsmesse for skolerne i Køge. Vi er dog på arkivet fra kl. 10-12.

Vi beklager ulejligheden.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Lukket torsdag 24.5. fra 12-16 pga. deltagelse i messe

Film: Blegmand, spækhøker, feldbereder eller gørtler? Gamle erhverv med Byarkivet

Udgivet i Film | Kommentarer lukket til Film: Blegmand, spækhøker, feldbereder eller gørtler? Gamle erhverv med Byarkivet

Blegmand, spækhøker, feldbereder eller gørtler? – Gamle erhverv i museumshaven med Byarkivet

Gå på opdagelse i de gamle erhverv i Køge. Vi har opstillet en række små skilte, med titler på gamle erhverv. Tag turen rundt i museumshaven og se, hvor mange af de gamle erhverv du kender.

Vores sprog forandrer sig i takt med samfundets udvikling. Gamle erhverv forsvinder, mens nye kommer til. En ”Kældermand” var tidligere et helt almindelig job, men ordet er forsvundet i dag. Og hvad med “blegmand”, “feldbereder”, “spækhøker” eller “gørtler”?

I stedet findes der nye mundrette jobtitler på nudansk, som ”Key Account Manager” eller ”social media konsulent”.

Gå på opdagelse i haven og prøv din viden af. Bagefter kan du selv tjekke din viden ved at se den store facitliste i museumsbutikken og uden for Byarkivet. Det er alle titler, som kan findes på borgerskabslisten fra Køge og derfor har eksisteret i Køge.

Vi håber du vil lege med. Kig ind i museumshaven. Haven står åben i almindelig kontortid og der er gratis adgang til haven. 

 

 

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Blegmand, spækhøker, feldbereder eller gørtler? – Gamle erhverv i museumshaven med Byarkivet

Nyt galleri med fotos fra Køge Stadion

I anledning af påsken har vi føjet et lille galleri med fotografier fra Køge Stadion til hjemmesiden. Der er fotografier fra mellem 1932 og ca. 2001 i denne samling. 

Du finder billederne her på siden.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Nyt galleri med fotos fra Køge Stadion

Generalforsamling 2018 for Køge Byarkivs Venner

 Generalforsamling. Den årlige generalforsamling i Køge Byarkivs Venner

Tid: Torsdag 12.4.2018 kl. 19.30
Sted: Musikcafeen, Teaterbygningen i Køge.

Årets generalforsamling finder sted tirsdag den 12.4. på Teaterbygningen i Køge. Efter generalforsamlingen vil der være filmaften, hvor vi viser nogle af de mange populære film fra Byarkivets samlinger. Foreningen giver kaffe og kage på denne aften.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Regnskab for Køge Byarkivs Venner
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af 2 ( 3 ) bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuel indstilling af medlem(-mer) til Køge-Fondens bestyrelse.
9. Indkomne forslag.
10. Orientering om arbejdet i Køge-Fonden i det forløbne år.
11. Eventuelt.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2018 for Køge Byarkivs Venner

Vinterbadeforeningen Valkyrien. Foredrag med Ellen Tange om vinterbadernes historie i Køge

Ellen Tange forbereder sit foredrag på Byarkivet

Ellen Tange forbereder sit foredrag på Byarkivet

Kom til foredrag med vinterbadernes ”Høvding”, Ellen Tange. Ellen Tange er kunsthistoriker og var fra 1985-2006 leder af Kunstmuseet Køge Skitsesamling. Kom og hør om Valkyriens historie.

I slutningen af 2017 kunne foreningen markere sit 25-års jubilæum og  i den anledning har Køge Byarkivs Venner sat historien om Valkyrien på programmet. Valkyrien er i dag en af Køge Kommunes største og  mest livskraftige foreninger med 748 medlemmer (november 2017) og en fortsat medlemstilgang. 

I foredraget vil Ellen Tange komme ind på badningens historie på Søndre Strand, hvortil der knytter sig lange traditioner. Vinterbadningens historie startede allerede i den gamle badeanstalts tid på Søndre Havn. Her kunne man, når sæsonen sluttede, låne en nøgle af bademesteren mod et gebyr på 2 kr., og således fortsætte sin badning vinteren igennem. I 1970 blev den gamle faldefærdige badeanstalt revet ned og det satte et midlertidigt punktum for den organiserede vinterbadning. 

I 1992 blev der igen stiftet en ganske lille vinterbadeforening på Søndre Havn med blot 25 medlemmer. Siden er det gået slag i slag. Først kom der en lille badebro til, senere en lille skurvogn og senere igen sauna, omklædningsfaciliteter mv. i takt med, at medlemmerne strømmede til det kolde gys på Søndre Strand.

Grundet byggeplaner på Søndre Havn i forbindelse med Køge Kyst, skal Valkyrien flytte fra sin nuværende placering og de eksisterende rammer inden for de kommende år. Ellen Tange kommer også kort ind på fremtidsplanerne for Valkyrien, som de ser ud lige nu.

Foredraget foregår torsdag den 15. marts kl. 19.30 i Rådhuskantinen på Køge Rådhus. Adgang gennem museumshaven, Nørregade 4. Der er gratis adgang for medlemmer af Køge Byarkivs Venner. Alle andre er også velkomne for 25 kr.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Vinterbadeforeningen Valkyrien. Foredrag med Ellen Tange om vinterbadernes historie i Køge

Enlige kvinders lod i 1900-tallet. Foredrag med Kirsten Ellermann

Kom til foredrag med Kirsten Ellermann på Teaterbygningen. Foredraget finder sted tirsdag den 27.2. 2018 kl. 19.30 på Teaterbygningen i Køge.

Ved foredraget vil Kirsten Ellermann fortælle om enlige kvinders lod i 1900-tallet. Fortællingen belyses ved eksempler fra egne erindringer. Vi skal høre om kvindeskæbner fra opvæksten i barndommens København til senere i livet, hvor Kirsten kom til Køge. På den måde belyses livsvilkår for de enlige kvinder, som ellers ofte går i glemmebogen, når man fortæller en periodes historie.

Aftenen foregår således, at der først er et oplæg på ca. en times varighed og derefter er alle velkomne til at bidrage med deres egne erfaringer og erindringer hen over kaffen. Har du selv en spændende fortælling om din oldemor, bedstemor, mor eller måske nabokonen fra din barndoms gade, så vil vi meget gerne høre den.

Kirsten Ellermann er vokset op i København. Gennem hele sit erhvervsaktive liv har Kristen været tandlæge i Køge sammen med sin mand. 

Desuden har Kirsten Ellermann gennem mange år haft et tæt forholdt til Byarkivet. Både som formand for Køge Fonden og også for Køge Byarkivs Venner, begge poster som hun bestred i 10 år.  

Foredraget arrangeres af Køge Byarkivs Venner. Medlemmer af foreningen har gratis adgang, mens alle andre er velkomne for 25 kroner.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Enlige kvinders lod i 1900-tallet. Foredrag med Kirsten Ellermann

“En Køgedrengs erindringer. Nyportstræde – min barndoms land”. Af Julius Larsen

I Køge Byhistoriske Arkivs samlinger har vi mange fine indleveringer, som er blevet samlet sammen gennem mange år. 

Læs her Julius Larsens egen erindringer om sin drenge- og ungdomstid i Køge. Han blev født i Køge den 12. november 1884 i Køge. Bogen fortæller om hans opvækst i Køge, om arbejdet på tobaksfabrikken som ung knægt, om byen og meget andet.

Bogen slutter af med Julius Larsens nekrolog og et interview fra “Socialdemokraten”. Her får man også et indtryk af hans virke som voksen mand, hvor han blandt andet var med til at stifte arbejdsmændenes fagforening i Herfølge, blev valgt ind i Sognerådet, var formand for sygekassen og meget andet. Alt i alt et driftigt menneske, som lagde et stort arbejde i at forbedre livsvilkårene for de svage i samfundet.

Bogen bringes med venlig tilladelse fra Julius Larsens barnebarn, Ib Jørgensen, som i 2011 udgav bogen med bedstefaderens erindringer.

Læs bogen: “En Køgedrengs Erindringer. Nyportstræde – Min barndoms land“. Af Julius Larsen. Udgivet af Ib Jørgensen, 2011. (PDF – 22,9 MB).

Udgivet i Historier fra samlingerne - Køge | Kommentarer lukket til “En Køgedrengs erindringer. Nyportstræde – min barndoms land”. Af Julius Larsen

Kyndelmisse på Køge Museum og Byarkiv 2018 – Program

Kom til kulturnat i Køge fredag den 2. februar 2018 fra kl. 18-22.

På Køge Museum og Byarkiv er der på kyndelmisseaftenen et stort program med aktiviteter for alle. Uanset om det er børn eller voksne, så venter der spændende oplevelser.

Børnene kan besøge Daldorphs Hus, hvor der kan prøves mange aktiviteter. Man kan blandt andet slå mønter, lave perlekæder og meget andet. Der er en skattejagt rundt i hele Museet, hvor børnene selv kan gå på opdagelse i samlingen. Naturvejleder Jan Hansen stiller også op med sine sjove og spændende dyr og aktiviteter.

Både voksne og børn vil kunne møde profilforsker Kristoffer B. Pedersen ved Strøby Egede-graven, som indeholder massegraven fra stenalderen. Et fund, der bliver beskrevet som Køge Museums ”Mona Lisa”. Kristoffer fortæller om den nyeste forskning i den gamle grav, som altid tiltrækker og fascinerer både børn og voksne.
Marie Holst fra Køge Museums Venner fortæller om skabelsesberetninger og verdensbilleder fra hele verden.

Udgravningsleder og arkæolog Jens Ulriksen holder et foredrag om arbejdet på Vikingeborgen Borgring i rådhusets kantine kl. 19. Her kan man høre om arbejdet i de sidste udgravningssæsoner, om fundene på stedet og om de aktuelle planer.

Er man i det musikalske hjørne, kan vi anbefale, at man kigger forbi ”hængekøjesalen” oppe under museets loft. Det er et af de smukkeste rum i Køge med en særligt fin akustik. Her kan man lytte til musik fra de dygtige elever fra Køge Musikskoles guitarhold.

I ”eksplosionsrummet” på første sal man du købe lys og varme sokker, og børnene kan dyppe stearinlys hos Hanne fra Køge Museums venner.

Husk også at besøge museumsbutikken. Her bliver der indrettet café, hvor man kan købe en kop varm lutendrank, øl, vand eller vin til at styrke sig på. Kom også og få smagsprøver på kryddersnapse hos snapseeksperten Flemming Stenalt. Flemming fortæller om, hvordan man selv kan krydre snaps med urter og få gode resultater. Du får opskrifter med hjem, så det er nemt selv at komme i gang.

Er man mere i det kreative hjørne, kan man besøge Herfølge Husflid, som holder åbent værksted og udstilling af husflidsarbejder i alle afskygninger. Se blandt andet eksempler på trædrejning, shakeræsker, japansk træsnit og knivfremstilling.

På Byarkivet er der åbent hus, hvor alle er velkomne til at kigge ind og se arkivet. Hør nærmere om, hvad der befinder sig af materiale i et arkiv. Vi viser blandt andet en plakatudstilling med gamle fotografier fra Køge fremstillet ud fra de helt gamle glaspladenegativer. Det er også fra Byarkivets samling vi har hentet de gamle film, der vises frem i ”biografen” i hængekøjesalen.

Det fulde program kan ses på Køge Byhistoriske Arkivs hjemmeside www.koegearkiverne.dk Det trykte program og billetter er allerede klar i museumsbutikken, hos VisitKøge og hos de øvrige kulturinstitutioner i Køge.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Kyndelmisse på Køge Museum og Byarkiv 2018 – Program

Kyndelmisse i Køge 2018 – Se programmet her

Nu varer det ikke længe før hele Køge kan fejre den traditionsrige kulturnat, Kyndelmisse i Køge.

Der er garanti for en fantastisk aften med en bred palet af gode oplevelser for enhver smag.

Der er over 60 forskellige arrangement som du får adgang til for bare 30 kr.

Du finder det store program her på siden.

Kyndelmisse i Køge 2018 program (PDF – 2,6 MB).

 

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Kyndelmisse i Køge 2018 – Se programmet her

Program for Køge Byarkivs Venner forår 2018 er nu klar

Nu ligger programmet for Køge Byarkivs Venner klar for foråret 2018. Det trykte program er på vej til medlemmerne, så hold øje med din postkasse i løbet af de næste dage, hvis du er medlem af Køge Byarkivs Venner.

Du finder også programmet her på siden.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Program for Køge Byarkivs Venner forår 2018 er nu klar

Glædelig jul og godt nytår fra Køge Arkiverne

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Glædelig jul og godt nytår fra Køge Arkiverne

Suttetræerne på Åsen i Køge

På Åsen i Køge findes der et par suttetræer, hvor børn gennem længere tid har hængt deres aflagte sutter op på træerne.

Vi har fået en forespørgsel om hvor træerne står. Derfor gik jeg forbi træerne en søndag eftermiddag. Billederne er taget i december og derfor beklager jeg det manglende lys. Det er svært at pege et bestemt træ ud med kort i Åsen, så derfor bliver det med brug af gps-koordinater.

Det største suttetræ – og det, der har eksisteret i længst tid – finder du på positionen:

55.467483, 12.143146 (WGS84)

Hvis man bruger app´en “what3words”, (findes til både IOS og Android, se www.what3words.com) så tast ordene “yippee.motorboat.justice” og det fører dig direkte til stedet. Træet står væk fra selve vejen, ca. 8-10 meter inde af en lille sti.

Dette træ står inde midt på Åsen. Kommer man i bil, er det nemmest at parkere ved Spejderhytten på Salbyvej og gå derfra.

Der findes også et andet suttetræ, som er placeret tættere ved Køge by. Kommer man i bil, er det meget nær parkeringspladsen på Ølbyvej. 

55.461204, 12.168974 (WGS84)

Hvis man bruger app´en “what3words”, så tast ordene “logos.flout.unfurl” og det fører dig direkte til stedet. Træet står umiddelbart ved siden af stien nær parkeringspladsen ud mod marken. Så det er nemt at komme til og nemt at finde.

Suttetræer kendes landet over og wikipedia beskriver dem kort og godt således: https://da.wikipedia.org/wiki/Suttetræ

Traditionen med suttetræer er jo umiddelbart ikke særlig gammel, men ideen kan måske henføres til de gamle kludeege, som man kender på ca. 50 forskellige lokaliteter i Danmark!?
Kan du huske hvornår suttetræet på Åsen blev brugt første gang? Så hører vi meget gerne fra dig.

Udgivet i Historier fra samlingerne - Køge | Kommentarer lukket til Suttetræerne på Åsen i Køge

Lydoptagelser fra Herfølge

I Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne har vi en stor samling af lydoptagelser. Indholdet er af meget forskellig karakter og f.eks. kan man lytte til indvielsen af svømmehallen, det sidste sognerådsmøde, interviews med gamle borgere fra Herfølge-Sædder området og meget andet.

Hver især indeholder de mange spændende oplysninger om områdets historie. De er også fantastiske at lytte til, hvis man er interesseret i sjællandske dialekter.

Kontakt gerne arkivet, hvis du ønsker at se en mere udførlig registratur over de enkelte lydbånds indhold. 

Du finder lydoptagelserne på vores Youtubekanal hvor du selv kan vælge hvor du vil starte. 

Eller brug linket herunder, som afspiller filerne i sløjfe – een efter een.

(Så spørger du måske: Hvor Youtube? Der er nemt, gratis og velkendt hos alle brugere. Desuden går der pt. ihærdige rygter om at Soundcloud, een af de mere oplagte konkurrerende tjenester, er lukningstruet). 

Udgivet i Historier fra samlingerne - Herfølge | Kommentarer lukket til Lydoptagelser fra Herfølge

Bjørn Jensen – Mit liv som kørende ostehandler. Erindringer på hjemmesiden

På Byarkivet har vi netop fået ostehandler Bjørn Jensens erindringer fra et langt liv som ostehandler. Der er vist ikke mange køgensere, som ikke kender eller har handlet med Bjørn og Ulla gennem årene. Heldigvis har vi også fået lov til at dele erindringerne på vores hjemmeside.

Hvis du selv vil i gang med at skrive dine egne erindringer, så kan dette måske tjene til inspiration. Og husk, at vi på arkiverne altid meget gerne vil have erindringer ind i samlingerne.

Du finder hæftet her på siden.

 

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Bjørn Jensen – Mit liv som kørende ostehandler. Erindringer på hjemmesiden

Nye luftfotografier fra Køge på hjemmesiden

Byarkivet har fået endnu en flot aflevering af luftfotografier fra fotograf Robert Fischer. Denne gang er der også en større samling af billeder fra Vallø Slot med i sendingen.

Denne gang er der motiver fra Vallø Slot, Køge Havn, Køge Station, Strædet Køge, Åhavnen, Havnebassinet, Køge Stadion,Nørre Boulevard, Junckers Industrier, Stena, Bornholms terminalen, Køge Jorddepot, Køge Kirke, Østsjællands Jernbaneklub, Køge Rådhus, Køge Torv, Torvebyen, Køge Arrest, Gammelkjøgegaard, Køge Sygehus, Borgring, Gammel Lellingegård. Alle fotografier er taget af Robert Fischer.

Du finder billederne her.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Nye luftfotografier fra Køge på hjemmesiden

Foredrag om Dansk Vestindien 9.11. kl. 19.30

Kom til foredrag med pens. seniorforsker ved Rigsarkivet, Erik Gøbel.

Tid: 9.11.2017 kl. 19.30
Sted: Køge Museum og Byarkiv, Nørregade 4. Hængekøjesalen, 2. etage.

Dannebrog vajede over Dansk Vestindien fra 1672 til 1917, og gennem hele perioden udspillede der sig et broget liv. På St. Thomas dominerede international handel og søfart, medens St. Croix var øen, hvor slaverne producerede rørsukker. Slaverne blev hentet i Afrika, hvor vi også havde en koloni; men Danmark var den første nation, som besluttede at forbyde de umenneskelige transporter over Atlanten. I 1848 kom det til et slaveoprør på St. Croix, og generalguvernør Peter von Scholten frigav slaverne. Derefter gik det ned ad bakke for Dansk Vestindien, og i 1917 solgte vi øerne til USA. I dag hedder øerne US Virgin Islands, og der er bevaret mange interessante minder fra den danske tid.

Foredraget arrangeres i samarbejde med Køge Museums Venner. 
Venneforeningernes medlemmer har gratis adgang til foredraget. 

Venneforeningernes medlemmer er de første, som får tilbudt pladserne. Hurtig bestilling af billetter tilrådes dog, hvis man ønsker at sikre sig en plads, inden billetterne snart sættes til salg for offentligheden. 

Billetter vil senere kunne købes via Køge Museums hjemmeside.
Tilmelding foregår til Lars Kjær på lkj@museerne.dk, på tlf. 51942006 eller ved fremmøde på Byarkivet.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Foredrag om Dansk Vestindien 9.11. kl. 19.30

Kom til Arkivernes Dag med Køge Arkiverne

Hvert år markerer arkiver over hele norden Arkivernes Dag.
I år finder Arkivernes Dag sted lørdag den 11. november.

Fotografiet forestiller Skensved Smedie, Hovedgaden 30, 4623 Lille Skensved. Bygningen blev revet ned i 2015, men historien om den er bevaret gennem bl.a. fotografiet. Fotografi fra Højelse Sognearkiv.

Under overskriften ”Før & Nu – ting, der har forandret sig i min tid” kan man gå på opdagelse i arkivernes samlinger på Arkivernes Dag.

På Højelse Sognearkiv og Skovbo Lokalhistoriske Arkiv markerer vi Arkivernes dag med en fremvisning af vores lokalhistoriske samling. Kom og bliv klogere på dit lokalsamfund og dets historie. Se de mange spændende arkivalier i form af kort, billeder og dokumenter fra fortiden. Måske har vi også en historie om dit hus, din familie eller de, der var her før dig?

Udover at vise lokalarkivet frem, vil vi også benytte dagen til at komme i snak med lokale medborgere om vores lokale kulturarv. Der er derfor kaffe på kanden og der er lagt op til en hyggelig dag.

Kig forbi Højelse Sognearkiv, Baunebjergvej 1B 4623 Lille Skensved fra kl. 11-14 eller i Skovbo Lokalhistoriske Arkiv i Borup Kulturhus, Møllevej 2 4140 Borup fra kl. 10-14.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Kom til Arkivernes Dag med Køge Arkiverne

Nyt galleri med luftfotografier fra 2017 – Fotos af Robert Fischer

Borgring. Fotografi af Robert Fischer.

Byarkivet har netop modtaget en flot indlevering fra fotograf Robert Fischer. Robert har sammen med en pilot fløjet over Køge ved flere lejligheder og taget nogle fantastisk smukke fotografier fra Køge, Herfølge mv.

Der er fotografier fra Borgring, Køge Sygehus, Afkørsel 32, Transportcenteret, Karlemosen, Pærehaven, Blommehaven, Morelhaven, Nordre Viadukt, Køge Stadion, Fuglekvarteret/Pipkvarteret, Nordhavnen, Junckers Industrier, Østsjællands Jernbaneklub, Jernbanetunnelen, Køge Station, Køge Kirke, Køge Torv, Skitsesamlingen, Køge Kirke, Tangmosevej, Hastrupsøerne, Herfølge, Vordingborgvej, Solvangsvej, Ølby Station, Ølby Centeret mv.

Vi synes, at I også skulle have glæde af billederne, så derfor bringes de nu her. 

Se udstillingen af luftfotografier her på siden

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Nyt galleri med luftfotografier fra 2017 – Fotos af Robert Fischer

Nye fortællinger fra Køges historie – ”Køge Studier” 2016 er på gaden

Det nyeste nummer af Køge Studier er netop udkommet og indeholder nye fortællinger fra Køges Kommunes rige historie.

I årets Køge Studier bringer vi denne gang tre artikler. I den første artikel skriver pensionerede seniorforsker, Arkivar Erik Gøbel, om Køge og De vestindiske Øer. Anledningen er i første omgang afstemningen om salget af øerne den 14.12.1916, som gik forud for salget og overdragelsen af øerne 31.3.1917. Det er i år 100 år siden overdragelsen fandt sted. Erik Gøbel har gennem sine studier fundet frem til mange personer på Køgeegnen, som har haft en relation til Vestindien. Det ældste eksempel stammer helt tilbage til 1663 og sporene føres helt op til vore dage.

I den anden artikel fortæller Winnie Fersmark om sin barndom og opvækst i Bygårdsstræde i Køge. Det er en både personlig, rørende og underholdende skildring på samme tid. Vi får et indblik i et menneskes liv, og følger en ung piges opvækst, skolegang, glæder og sorger helt frem til hun forlader Køge og drager videre ud i verden.

I den tredje og sidste artikel fortæller Terri Nielsen og Lone Rasmussen fra Skovbo Lokalhistoriske Arkiv om en kvinde, som udvandrede til Amerika fra Ejby. Gennem en brevveksling mellem to tidligere skoleveninder, som stod på igennem 4 årtier, følger vi livets gang i det nye land. Arkivet har fået hele brevvekslingen overdraget og den indgår nu i arkivets samling.

Årsskriftet afsluttes med arkivernes årsberetninger, lister over givere af arkivalier og aktuelle skoletilbud, åbningstider, adresser og meget andet. Redaktøren ønsker god fornøjelse med læsningen og modtager som altid gerne ideer til kommende artikler, kommentarer til årsskriftets form og indhold.

Køge Studier dateres bagud, således at årgang 2016 planmæssigt udkommer i 2017. Vi har på denne måde valgt at tage udgangspunkt i det år, som arkivernes årsberetninger omhandler.

Køge Studier kan købes for 90 kr. i boghandlerne i Køge samt på Køge Museum og i Køge Arkiverne.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Nye fortællinger fra Køges historie – ”Køge Studier” 2016 er på gaden

Mød lokalarkivet på Herfølgedag 30.9.2017 og se to plakatudstillinger

Mød lokalarkivet på Herfølgedag og se to plakatudstillinger

Lørdag den 30.9. afholdes den traditionsrige Herfølgedag. Det er en årligt tilbagevendende festdag, der foregår på pladsen foran og på Herfølge Bibliotek og Arkiv. Det er Herfølge Borgerforening, der igen i år samler byen til Herfølgedagen.

Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne holder i den anledning åbent hus i lokalerne på Billesborgvej 1B i Herfølge. Det foregår fra kl. 10-15.

Medarbejderne fra Lokalarkivet slår dørene op og tager imod. De står klar til at hjælpe med at besvare lokalhistoriske spørgsmål. På Herfølgedagen holdes der åbent hus i arkivet. Kig ind og hør nærmere om, hvad der findes i et arkiv. Se eksempler fra samlingerne. På dagen kan man se den nye udstilling om ”Nedlagte Gårde i Herfølge-Sædder”. Her kan man på 5 store plakater se eksempler på nogle af de mange gårde, der tidligere lå i sognene.

Det er også til Herfølgedagen at man kan se eller gense udstillingen om Køge-Ringsted Jernbanen, som i 2017 ville være fyldt 100 år. Der er en stor plakatudstilling og desuden diverse genstande udstillet. Udstillingen er udarbejdet i samarbejde mellem Køge Arkiverne og Østsjællands Jernbaneklub.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Mød lokalarkivet på Herfølgedag 30.9.2017 og se to plakatudstillinger

Byarkivet lukket 26.+27.9. pga. kursus

Tirsdag den 26.9. og onsdag den 27.9. holder Køge Byhistoriske Arkiv lukket, da medarbejderne drager på kursus på disse dage. 

Vi beklager meget de gener, det måtte forårsage. Vi ser frem til modtage jer på arkivet igen torsdag den 28.9.

Du er også velkommen til at skrive til os på byarkiv@koege.dk 
På gensyn!

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Byarkivet lukket 26.+27.9. pga. kursus

O Gud, O Gud i Kjøge. Særudstilling på Køge Museum 1988

Se filmen om Køge Museums særudstilling på vores Youtubekanal. Filmen er fra 1988 og består af en rundvisning i særudstillingen “O Gud, O Gud i Kjøge”, som blev til forud for Køge Bys 700-års jubilæum 1988. Museumsinspektør Marie Bach viser rundt i udstillingen.

Udgivet i Film, Nyheder | Kommentarer lukket til O Gud, O Gud i Kjøge. Særudstilling på Køge Museum 1988

Beredskabsrationeringskort til Køge Byarkiv

Køge Kommune har siden 1982 haft en stor beholdning af beredskabsrationeringskort, som skulle uddeles til befolkningen i tilfælde af en krigssituation. Kortene er nu blevet overdraget til Museet og Byarkivet.

Rationeringsmærkerne kan nu ses på Byarkivet samt på Køge Museum.

I 1957-58 blev der fremstillet et stort lager af beredskabsrationeringskort af Handelsministeriet. I tilfælde af at en tredje verdenskrigs skulle bryde ud, regnede man med, at der ville blive mangel på en række dagligvarer. Derfor skulle varerne rationeres, så alle havde lige adgang til fornødenheder. Det var fødevarer som franskbrød, rugbrød, smør, sukker og gær men også sæbe og pålæg, der var sat på rationeringsmærkerne.

Det var erfaringerne fra Anden Verdenskrig og ikke mindste Den kolde Krigs spændinger, der gjorde, at kortene blev fremstillet. Det var først op i starten af 1950´erne, at de sidste rationeringer endelig forsvandt efter Anden Verdenskrig. Så erfaringen lå lige for.

I de første mange år efter 1957/58 lå kortene i sikrede centrale lagre i f.eks. pengeinstitutters bankbokse og i offentlige kontorer, hvorfra de skulle distribueres ud i landet i en krisesituation. I 1982 blev beredskabsstrategien ændret, så beredskabskortene i stedet for blev flyttet ud decentralt i landets kommuner. Den decentrale distribution i 1982 var en konsekvens af en ny trusselsvurdering i NATO’s Civil Defence Board.

Da kortene i 1982 blev flyttet ud i landet var de i praksis ubrugelige. Kortene var lavet efter samme mønster som under Besættelsen. Da kortene blev fremstillet var enkelte varer (f.eks. bananer, the og kaffe) faktisk stadig på rationeringskort fra Besættelsen. Kortene var lavet til et butiks- og indkøbsmønster med dagligvarebutikker, hvor man stadig vejede mange varer af. Det gjorde man ikke i 1982 og da slet ikke i 2004. Mængderne til køb på kortene skulle centralt reguleres af Handelsministeriet/Industriministeriet, som ville sende besked ud til butikkerne. Man skal forestille sig, at butikken fik meddelelse om, at man mod aflevering af Sæbemærke 7 kunne udlevere 15 gram sæbe. Dette skulle butikken så tage fra plastic-flasken på hylden med håndsæbe og udlevere til kunden, som så skulle betale for det og bære det hjem i en medbragt beholder. Det er ikke svært at forestille sig det logistiske og administrative mareridt, som det ville afstedkomme. Endelig tager kortene ikke højde for ris, pasta og mange af de andre varer, som prægede danske husholdninger i 1980’erne. 

I alle de kommuner, der skulle modtage rationeringskortene, blev der udpeget en betroet medarbejder, som tog imod pakkerne. Køge Kommune modtog i 1982 i alt 41.500 ark med rationeringsmærker. Denne udflytning af kortene foregik under stor sikkerhed og i hemmelighed. Pakkerne blev forsynet med et laksegl, så man kunne sikre sig, at plomberingen ikke blev brudt. Desuden var kortene låst forsvarligt inde i en sikret boks.

Arkivar Lars Kjær hjemtager kasserne med rationeringsmærker. Hovedparten af dem indgår nu i Køge Museums samling.

Her lå de klar til brug helt fra til 2004, hvor beredskabskortene blev udskrevet af beredskabsplanerne. Siden 2004 har kortene blot ligget på hylden. Heldigvis har Rådhusets personale ikke nænnet at makulere kortene, men i stedet for valgt at bevare dem. I dag er kortene altså ikke længere en del af beredskabet og de har derfor ”blot” en historisk værdi. Derfor er det også vigtigt, at kortene i dag er blevet overdraget til Køge Museum, hvor en lukket og plomberet pakke fremover kommer til at indgå i Museum Sydøstdanmark samling. På Byarkivet kan man se arkene med rationeringskort.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Beredskabsrationeringskort til Køge Byarkiv

Efterårsprogram 2017 for Køge Byarkivs Venner nu klar

Her foto fra vandring langs strandhytterne med Køge Byarkivs Venner.

Her foto fra vandring langs strandhytterne med Køge Byarkivs Venner.

Vi har nu opdateret programmet for Køge Byarkivs Venner på hjemmesiden. I år byder vi på kvartervandring samt foredrag om Dansk Vestindien.

Klik ind på programmet og læs mere her.

Husk også at benytte lejligheden til at melde dig ind i Køge Byarkivs Venner, hvis du ikke allerede er medlem.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Efterårsprogram 2017 for Køge Byarkivs Venner nu klar

100-året for Køge-Ringstedbanen – Se video fra åbningen

Ved åbningen af udstillingen i anledning af 100 året for Køge-Ringstedbanens åbning kom Køge Spillemandsforening forbi og spillede jubilæumssangen fra 20 års jubilæet. Nyd sangen her.

Stor tak til Spillemandsforeningen og til alle fremmødte for jeres deltagelse på dagen.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til 100-året for Køge-Ringstedbanen – Se video fra åbningen

100 året for åbningen af Køge-Ringstedbanen 4.8.2017

Fredag den 4.8.2017 er det 100 år siden, at Køge Ringstedbanen blev indviet. Det markerer vi med en udstilling, som er blevet til i et samarbejde mellem Køge Arkiverne og Østsjællandske Jernbaneklub. 

Udstillingen vises på Køge Bibliotek og i Borup Kulturhus/Skovbo Lokalhistoriske Arkiv.

Der vil senere komme meget mere information om udstillingen. Men i første omgang kan du nu sætte et kryds i kalenderen på datoen.

Udstillingen præsenteres ved en lille reception fredag den 4.8.2017 kl. 11 på Køge Bibliotek samt i Borup Kulturhus fra torsdag den 3.8.2017 kl. 13.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til 100 året for åbningen af Køge-Ringstedbanen 4.8.2017

Køge Byhistoriske Arkiv – Sommerens åbningstider 2017

I sommeren 2017 holder Byarkivet lukket i uge 30. Vi beklager ulejligheden og ser frem til at betjene alle gæster igen fra uge 31.

Husk at du også altid er velkommen til at sende en email med dit spørgsmål, så svarer vi så hurtigt som muligt.

 

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Køge Byhistoriske Arkiv – Sommerens åbningstider 2017

Sommerens åbningstider i Skovbo Lokalhistoriske Arkiv 2017

Skovbo Lokalhistoriske Arkiv holder sommerlukket i Arkivet fra mandag d. 12.6. til mandag d. 09.7.2017. Første åbningsdag efter ferien er den 13.7.2017.

På gensyn torsdag d. 13.7.2017.

Skovbo Lokalhistoriske Arkiv ønsker en god sommer til alle.

 

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Sommerens åbningstider i Skovbo Lokalhistoriske Arkiv 2017

Herfølge, Kirkegården – Skulptur på urnekirkegården

Foto venligst udlånt af Joseph Salamon

Foto venligst udlånt af Joseph Salamon

I Herfølge findes et mindesmærke af en anseelig størrelse. Det er et 3,5 meter højt mindesmærke, som er placeret på urnekirkegården ved Herfølge Kirke. Det er udført  i granit. Værket er færdiggjort i 1998.

Mindesmærket er udført af billedhugger og grafiker Joseph Salamon. Han er født i 1932 i Transsylvanien og siden 1960 bosat i Danmark.

“Joseph Salamon er en kendt og anerkendt dansk kunstner. Has værker spænder fra store monumentale udsmykninger til mindre skulpturer, akvareller og grafiske blade. Hans arbejder kan ses overalt i verden. Hans foretrukne materialer er sten, bronze, træ, beton og stål”.

Læs mere på www.josephsalamon.dk

Udgivet i Monumenter og skulpturer | Kommentarer lukket til Herfølge, Kirkegården – Skulptur på urnekirkegården

Giv det Videre 2017 – Skovbo og Køge

Skovbo Lokalhistoriske Arkiv og Køge Byhistoriske Arkiv har tilmeldt sig det landsdækkende indsamlingsprojekt for erindringer: ”Giv det videre, 2017”.

Vi opfordrer nuværende og forhenværende beboere i den gamle Skovbo Kommune samt i Køge til at indsende deres erindringer til hjemmesiden www.givdetvidere2017.dk.

På hjemmesiden kan du få ideer til, hvordan du kan gribe det an. Det kan være, at du vil fortælle om din barndom, din skolegang, din familie, før og nu – ting, der har forandret sig i din levetid osv.

Efter endt kampagne vil hvert arkiv få tilsendt de erindringer, der hører til det respektive arkiv.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Giv det Videre 2017 – Skovbo og Køge

Generalforsamling Køge Byarkivs Venner 25.4.2017

Køge Byarkivs Venner afholder Generalforsamling tirsdag den 25.4.2017 kl. 19.30 på Teaterbygningen. Vi fik i forårets program skrevet en forkert dato. Men den korrekte dato er altså tirsdag den 25.4.

Vel mødt til årets Generalforsamling.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Generalforsamling Køge Byarkivs Venner 25.4.2017

Oversigt over ændringen fra Nørregade/Københavnsvej til Nørre Boulevard

I forbindelse med ændringen fra Nørregade/Københavnsvej til Nørre Boulevard, blev der lavet et omsætningsregister til husnumrene. Hvis man sidder med ældre kilder som vejvisere osv., kan det være meget nyttigt til at finde frem til den nutidige adresse.

Læs Oversigt over ændringen fra Nørregade+Københavnsvej til Nørre Boulevard (PDF – 2,9 MB).

Udgivet i Nyheder, Samlinger Køge | Kommentarer lukket til Oversigt over ændringen fra Nørregade/Københavnsvej til Nørre Boulevard

Fotoalbummet – Gammelkøge Tyendehus 1930

Prokurist Kristian Edvard Olsen (1901-1984) var i mange år ansat på Køge Andels-
Svineslagteri. Han tog i sin tid mange flotte fotografier fra Køge. Vi har udvalgt et enkelt af hans fotografier til “Fotoalbummet”. Det er det eneste fotografi, som vi kender af tyendehuset på Sandmarksvej og alene af den grund er det interessant. Samtidig er det også et interessant fotografi at studere nærmere. Fotografiet er taget i april 1930.

Udgivet i Fotoalbummet, Nyheder | Kommentarer lukket til Fotoalbummet – Gammelkøge Tyendehus 1930

Omrejsende tivoli i Køge ca. 1900 – Se billederne

Omrejsende tivoli på Køge Torv

På hjemmesiden kan vi nu bringe nogle få, men rigtig fine billeder af et omrejsende tivoli på Køge Torv. Fotografierne er ikke nærmere daterede, men de er fra før 1914, hvor Daldorphs Hus blev nedtaget, for at blive opført i Køge Museums have. Bemærk at huset står på sin plads på Torvet 18 (skjult bag træerne) på billederne.

Du finder billederne i vores galleri her på siden

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Omrejsende tivoli i Køge ca. 1900 – Se billederne

98 årig jøde: Forsinket tak til Køge – tak for livet (Artikel af Bruno Juul, Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn)

Hans Goldstein

Den nu 98-årige Hans Goldstein siger tak til Køgeborgerne, der hjalp ham og hans kammerater med at flygte til Sverige natten til den 7. oktober 1943. 

”Min historie er en solstrålehistorie i en mørk tid”, siger Hans Goldstein.
Hans Goldstein blev skjult på Teaterbygningen og hen på natten smuglet ombord i en fiskekutter i Køge Havn sejlet til Skanör i Sverige.

”Det var en frygtelig tid” siger Hans Goldstein, ”og vi fik aldrig sagt ordentligt tak til de mange, der hjalp os. Jeg er stadig i live – og jeg siger derfor nu – på vegne af os alle – også de, som ikke er mere – tak til de mange personer og institutioner, der med fare for deres eget liv og velfærd hjalp os jøder med flugten til Sverige. Mange har talt om, at der skulle betales for at blive sejlet til Sverige – men vi blev ikke afkrævet nogen form for betaling, selv om skipperen risikerede såvel deres liv som deres kutter, hvis vi var blevet taget af tyskerne”. Skipperen sejlede os af ren medmenneskelighed.

Vi nærmer os 75-året for jødernes redning fra Køge.
”Det glæder mig meget, at Hjemmeværnsforeningen i Køge vil rejse en mindesten over jødernes flugt og redning fra Køge”, siger Hans Goldstein. ”Det er meget, meget vigtigt, at nogen gør en indsats for at synliggøre og fastholde erindringen om den hjælp Køgeborgerne gav jøderne. Mange hundrede andre jøder skylder også borgerne i Køge og Køge-området en stor tak for deres uselviske indsats under krigen – og specielt redningen af jøderne”.
”Husk nu at invitere mig til indvielsen af mindestenen”, siger den 98-årige Hans Goldstein.

Hans Goldstein blev i 1938 hjulpet til Danmark, hvor han kom i landbrugslære – det skulle vise sig, at det blev en ”anderledes” uddannelse.
Halvdelen af Hans Goldsteins familie – onkler, tanter, fætre og kusiner blev myrdet af tyskerne, Moderen blev gasset i KZ-lejren i Auschwitz, mens det lykkedes Hans Goldsteins far – efter et KZ-lejr-ophold Dachau – at komme til USA, hvor han resten af sit liv bebrejdede sig selv, at han havde overlevet.

På forskellig vis lykkedes det en del unge jøder at komme til Danmark, hvor en gruppe efterhånden fik arbejde på gårdene omkring Køge – bl.a. Gl. Lellinge Gård, Ny Lellinge Gård, Fuglsanggård og Egemosegård.

Den 1. og 2. oktober 1943 satte tyskerne gang i jødeanholdelserne i Danmark, og de unge jøder måtte gå under jorden. Tyskerne forsøgte forgæves at få navnelister udleveret af Politiet i Roskilde. Gruppen af unge jøder forsøgte flere gange at flygte – først fra Rungsted så fra Gilleleje, men disse forsøg mislykkedes.

Via gruppens netværk fik de kontakt med den socialdemokratiske modstandsmand, Knud Damgaard. Damgaard blev bl.a. senere folketingsmand, folketingets komiterede for Hjemmeværnet, medstifter af De danske Hjemmeværnsforeninger og meget andet. Den 6. oktober 1943 havde Knud Damgaard arrangeret deres 3. flugtforsøg – det skulle foregå fra Køge – 3. gang blev lykkens gang.

Gruppen mødtes på Valby Station, hvor Damgaard gav dem billetter til toget og de fornødne instruktioner.

Ved ankomsten ca. kl. 17 til Køge blev de ført til Teaterbygningen, hvor de blev skjult sammen med 20 andre jødiske flygtninge. Et lille barn, der græd, fik en sovepille, således at gruppen ikke blev afsløret.

Da mørket faldt på, blev gruppen ført til havnen, hvor de kl. 2 om natten blev stuvet ned i en fiskekutter og sejlet til Skanör i Sverige.
Der var nervøsitet og spænding på båden og på halvvejen stoppede skipper motoren og båden lå stille. Han mente, at der var et tysk skib i nærheden.

Kl. 4 om morgenen nåede flygtningene sikker i havn i Skanör, hvor de blev indkvarteret på en skole. Det blev til en god modtagelse, og Hans Goldstein husker, at de for første gang i 3 år fik serveret rigtig kaffe. Sidst i maj 1945 kom Goldstein tilbage til Danmark.

”Jeg blev uddannet som revisor og har også været kommunalpolitiker for SF”, siger Hans Goldstein, der er storforbruger af bøger og klassisk musik. Hans Goldstein er trods sine 98 år fortsat et aktivt medlem i bestyrelsen af foreningen ”NewOutlook” – Den dansk-jødiske fredsbevægelse.

Mange andre jøder blev i Køge-området hjulpet i deres flugt fra tyskerne. Mange hjalp med at skjule dem – mange hjalp med at sejle dem over. I Køge Bugt området var det bl.a. Mosede, Køge, Strøby Ladeplads, Gjorslev, der var ”udskibningshavne”.
Den 7. oktober 1943 samledes over 400 jøder i Køgeområdet og skjult på gården ”Tammoseholm” i Strøby Ladeplads, hvorfra de natten til den 8. oktober blev smuglet ud i 2 stenfiskerfartøjer og sejlet til Klagshamn i Sverige (Svenskerne siger, at der kom 500). Det er danmarkshistoriens allerstørste samlede redningsaktion.
Desværre gik det ikke altid lige godt. På Sømandshjemmet på Køge Havn blev 30 jøder ”stukket” af tyske håndlangere. Efter tyskernes anholdelse af jøderne, havnede de fleste i Theresienstadt.

Artiklen bringes med venlig tilladelse fra Hans Goldstein samt forfatteren til artiklen, Bruno Juul, Næstformand i Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn.

Hent artiklen som PDF-fil her (PDF – 498 KB).

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til 98 årig jøde: Forsinket tak til Køge – tak for livet (Artikel af Bruno Juul, Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn)

Afskedsreception Birte Broch 2017

Torsdag den 9.3.2017 holdt Køge Museum og Byarkiv afskedsreception for Afdelings- og Arkivleder Birte Broch. Rigtig mange mennesker var med til at gøre det en god dag.

Vi vil gerne sende en stor tak til alle.

Til dem der ikke nåede receptionen, så bringer vi en fyldig fotoreportage fra dagen.

Du finder den her på siden.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Afskedsreception Birte Broch 2017

Lukning ifb. med afskedsreception

I forbindelse med Birte Brochs afskedsreception torsdag den 9.3. holder Køge Byhistoriske Arkiv lukket fra kl. 14.
Åbningstiden på selve receptionsdagen er altså begrænset til 10-14.

Skovbo Lokalhistoriske Arkiv holder også lukket torsdag d. 9. marts 2017  imellem kl. 14 og 17. Der er således åbent på arkivet fra kl. 13-14 og fra kl. 17-19.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Lukning ifb. med afskedsreception

Kyndelmisse fra Himmel til Hav på Køge Museum og Byarkiv 2017

OBS! Dette er et opslag for 2017. 

Fredag den 3. februar 2017 fejrer hele Køge kulturnatten ”Kyndelmisse i Køge”. På Køge Museum og Byarkiv er der i år et stort og alsidigt program og hele huset kommer til at emme af aktivitet for børn og voksne.

Til de historisk interesserede

På Byarkivet er der åbent hus, hvor du kan komme forbi og høre nærmere om, hvad et arkiv har i samlingerne. Kom med dine spørgsmål, hvad enten du er garvet slægtsforsker eller aldrig har besøgt et arkiv før. Det er også på arkivet, at du kan se udstillingen med luftfotografier fra Køge.

I rådhuskantinen kan man høre foredraget ”Fossilt DNA – Et vindue til fortiden”. Her kan man høre Morten Allentoft, adjunkt på Center for GeoGenetik fortælle om, hvordan DNA fra gamle skeletter kan give et enestående indblik i arvemassen fra fortidens mennesker og dyrearter.

På kyndelmisseaftenen kan du møde tre af museets profilforskere, Kristoffer Buck Pedersen, Anna Severine Beck og Inge Christiansen i udstillingen. Få en snak med profilforskerne, hør om vores forfædre fra jægerstenalder over vikingetid og op i nyere tid. Hvilke forestillinger havde man om himlen førhen? Man kan også høre nærmere om, hvordan kvinder i livets farlige overgangsfaser søgte beskyttelse hos himmeldronningen, Jomfru Maria.

Endelig kan man få en introduktion til særudstillingen om Dannebroges forlis. Den 4. oktober 1710 forliste linjeskibet Dannebroge i Køge Bugt som følge af et søslag mellem Danmark og Sverige. Kom med bag om særudstillingen på museet og hør om tankerne der ligger til grund.

Mød foreninger og arbejdende værksteder

Mød Geologisk forening Litorina. Tag dine egne geologiske fund med og få afgjort, om de er den ægte vare. Du kan også se de fund, som foreningen selv har gjort på deres mange ekspeditioner.

Herfølge Husflid har åbent værksted og viser udstillinger af husflid i alle afskygninger. Du kan besøge trædrejeren, se hvordan man fremstiller smukker og se fremstilling af knive. Kom og få en snak om de gamle håndværk og om hvordan du selv kommer i gang.

Amnesty International har opstillet en bod, hvor man få nærmere information. Husk også at du kan købe hjemmestrikkede sokker og støtte foreningens arbejde på denne måde.

Lyt til himmelske toner

Kom til guitarkoncert med Køge Musikskoles guitarhold og nyd koncerten med ”Himmelske toner”. Koncerten foregår i den stemningsfulde ”hængekøjesal” oppe under loftet. Lyt til den smukke musik på langs i hængekøjerne.

Forfriskninger til de tørstige

Kig ind i museets butik, hvor der er indrettet café. Her kan man købe sig en dampende varm lutendrank, kaffe eller te. Du kan også købe øl eller vin. Husk at du må tage dine drikkevarer med rundt i udstillingen.

”Himmelske drikke” er et tilbud om at komme og høre mere om kryddersnapse. Flemming Stenalt stiller op med sine mange hjemmelavede kryddersnapse, giver smagsprøver, fortæller om hvordan man selv kommer i gang og uddeler gode opskrifter til alle interesserede.

Særligt for børn

”Daldorphs Hus ” i museumshaven er børnenes hus. I det gamle hus fra 1500-tallet kan du tegne, modellere figurer. Du kan også lave smykker, slå mønt, samle skelettet, læse historier og meget andet. Kom og vær med til at hygge i børnenes eget hus.

For børnene er der igen i år arrangeret den traditionsrige skattejagt. Gå på opdagelse efter mønstre og detaljer i genstandene i udstillingen. Der trækkes lod om et gavekort til museumsbutikken blandt alle de indleverede besvarelser.

Besøg naturvejleder Jan Hansen fra Naturskolen i Køge. Her kan du møde nogle af hans mange spændende dyr og give dig i kast med sjove aktiviteter for børn i alle aldre. Kom ind og leg med.

Marie Holst fra Køge Museums Venner tager dig med på opdagelse i alverdens skabelsesberetninger og fortæller om verdensbilleder fra verdens mangfoldige kulturer.

Der er oplevelser og aktiviteter for alle aldre og alle interesser. Vi glæder os meget til at tage imod alle gæster til Kyndelmisse i Køge, Køges kulturnat.

 

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Kyndelmisse fra Himmel til Hav på Køge Museum og Byarkiv 2017

Kyndelmisse i Køge

Nu er der ikke længe til Køges årlige kulturnat, Kyndelmisse i Køge, skal løbe af stabelen. Du kan allerede nu læse programmet her på siden. 

Læs programmet her (PDF – 1,5 MB).

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Kyndelmisse i Køge

Glædelig jul fra Køge Museum og Byarkiv

Glædelig jul til jer alle og mange tak for godt samarbejde i det forløbne år.
Vi ser frem til mange gode oplevelser sammen i det nye år.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Glædelig jul fra Køge Museum og Byarkiv

Ledig stilling: Afdelings- og arkivleder ved Køge Museum og Køge Arkiverne

Museum Sydøstdanmark og Køge Fonden søger en historiker eller person med lignende akademisk uddannelse til stillingen som afdelings- og arkivleder ved Køge Museum og Køge Arkiverne. Stillingen ønskes besat fra 1. april 2017.

Som afdelings- og arkivleder har du ansvar for den daglige ledelse og det overordnede ansvar for Køge Museums og Køge Arkivernes personale, publikum og museumsbutik, arrangementer, skoletjeneste, udstillinger og den daglige interne og eksterne kommunikation samt kontakten til de fire venneforeninger.

Du vil indgå i Museum Sydøstdanmarks ledergruppe og fungere som sekretær for Køge Fondens bestyrelse. Du vil indgå i kulturledernetværket i Køge Kommune og i samarbejde med museets direktør være i dialog med den kommunale forvaltning og politiske ledelse.

Du skal have gode samarbejdsevner med fokus på at skabe netværk. Som leder af en lokalt forankret kulturinstitution er det centralt at kunne etablere gode netværk med alle grupper i samfundet.
Blandt andet er det hensigten at opbygge et erhvervsnetværk i tilknytning til huset. Det er ikke et krav, men det vil blive vurderet positivt, hvis du bosætter dig i lokalområdet.

Du deltager overordnet i arbejdet med indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning i relevant materiale i samarbejde med museets kulturarvsenhed og øvrige enheder.
Du får ansvar for budget, regnskab, planlægning og beretninger knyttet til dit ansvarsområde.

Som ansøger skal du

 • have indgående kendskab til såvel arkiv- som museumsforhold, herunder registreringsprincipper og -systemer.
 • have erfaring med samarbejde med frivillige medarbejdere. Køge Arkiverne har tilknyttet ca. 30 frivillige medarbejdere, som du skal samarbejde med.
 • have erfaring med ledelse af en kulturarvsinstitution eller lignende.
 • have erfaring med personaleledelse og fokus på et godt arbejdsmiljø.
 • have fokus på samarbejde, kommunikation og uddelegering.
 • kunne tage initiativ til nyskabende projekter, gerne i et samarbejde med andre aktører.

Afdelings- og arkivlederen er ansat af og aflønnes af Køge Fonden, der er ansættende myndighed. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Køge Fonden og Museum Sydøstdanmark om stillingen.

Det primære arbejdssted er Køge Museum og Køge Byhistoriske Arkiv, Nørregade 4, 4600 Køge. Da der er andre afdelinger i såvel Køge som Næstved og Vordingborg Kommuner, må du være indstillet på skiftende arbejdssteder. Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst.

Vi skal have modtaget din ansøgning senest 1. februar 2017. Du skal sende din ansøgning, CV samt relevante bilag til job@museerne.dk mærket “afdelingsleder”. Du kan henvende dig til direktør Keld Møller Hansen kmh@museerne.dk, hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen.

Køge Museum er en del af Museum Sydøstdanmark. Se www.museerne.dk

Køge Arkiverne består af Køge Byhistoriske Arkiv, Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne, Højelse Sognearkiv og Skovbo Lokalhistoriske Arkiv. Se: www.koegearkiv.dk

Hent stillingsopslaget som PDF-fil her. (114 KB).

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Ledig stilling: Afdelings- og arkivleder ved Køge Museum og Køge Arkiverne

Reception for Ølby-bog. Nyt galleri fra Højelse

Den nye bog fra Højelse Sognearkiv: Ølby. Øvrige ejendomme.

Se billederne fra den festlige reception for Ølbybogen torsdag den 8. december 2016 i Ølby Kirke her på siden.

Se fotografier fra receptionen her.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Reception for Ølby-bog. Nyt galleri fra Højelse

Invitation til præsentation af ny bog fra Højelse Sognearkiv

Kom til præsentation af den nye bog: 

“Ølby – Landsbyen før og nu. En lokalhistorisk undersøgelse fra Højelse Sogn i Køge Kommune”.

Den nye bog fra Højelse Sognearkiv: Ølby. Øvrige ejendomme.

Den nye bog fra Højelse Sognearkiv: Ølby. Øvrige ejendomme.

Det foregår: Torsdag den 8.12.2016.
Sted: Ølby Kirke, Ølbycenter 79-81, 4600 Køge.
Tid: Kl. 15-17.

Højelse Sognearkiv har tidligere udgivet bogen ”Ølby. Gårde”. Den nye bog hedder ”Ølby. Øvrige ejendomme” og skal ses som bind 2 i serien om Ølby.

Alle er meget velkomne ved receptionen Der vil blive lejlighed til at se den nye bog, ligesom man kan købe sit eget eksemplar. Pris 125 kr. Forfatter Birgit Rosenberg sidder klar til at signere bøgerne. Du kan møde arkivets medarbejdere, se fotografier fra Ølby og få en historisk snak. Vi byder også på en forfriskning.

Program:

 • Afdelings- og arkivleder Birte Broch byder velkommen.
 • Herefter gives ordet videre til Kulturudvalgsformand Anette Simoni.
 • Birgit Rosenberg og Kirsten Berngaard fra Højelse Sognearkiv slutter af med at fortælle om arbejdet med bogen.

Tak for støtte:
Udgivelsen af denne bog har kun været mulig, fordi vi har fået økonomisk støtte fra følgende fonde og virksomheder:

 • Carlsen-Langes Legatstiftelse
 • Velux Fonden
 • CP Kelco
 • Delfi Technologies a/s
 • Glarmester Mogens Jensen
 • Skandinavisk Transport Center

Vi er meget taknemmelige og vil gerne sige tak til bidragyderne.
Med venlig hilsen fra medarbejderne i Højelse Sognearkiv

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Invitation til præsentation af ny bog fra Højelse Sognearkiv

”Hit med Historien” efterlyser billeder fra 1973-1989

a328-8e-3

Unge ved grillbaren i Lille Skensved. Et skønt fotografi fra 1970´erne.

Hit med Historien udgiver den populære bogserie om Køges historie. Lige nu er arbejdet med næste bog, som bliver den 8. i rækken, i fuld gang. Det er denne gang perioden fra 1973-1989, der tages under behandling. 

Køge Byhistoriske Arkiv er i den forbindelse på jagt efter billeder fra den tids Køge. Ofte tager man fotografier ved særlige lejligheder som familiefester, mens det almindelige hverdagsliv ikke er dokumenteret på samme måde. Vi efterlyser derfor billeder af mennesker i dagligdagen, på arbejde, i køkkenet, i stuen, på værelset, i gaderne, i fritiden m.m. Det kunne fx være drenge med knallerter, unge iført hønsestrik, hotpants, afghanerpels eller bare tidens mode. Eller det kunne være børn og unge på grillbaren, hjemme på drengeværelset eller pigeværelset med plakater af Slade, Sweet eller Gasolin. Det kan også være billeder fra ungdomsklubberne, unge der spiller musik, leger eller andet. 1970´erne var præget af orange og brune farver i tøjstil og i hjemmene. Har du billeder af det orange-brune look, så hører vi også gerne mere.
Ja, alle billeder fra hverdagen har vores interesse.

Billederne kan indleveres til Køge Byhistoriske Arkiv, Nørregade 4 i Køge. Arkivet kan scanne billederne, hvis man ikke ønsker at aflevere dem til arkivet. Vi kan ikke garantere, at billederne ender med at komme med i bogen. De vil dog blive bevaret for eftertiden. Kontakt gerne Byarkivet på byarkiv@koege.dk, hvis du ønsker at vide mere.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til ”Hit med Historien” efterlyser billeder fra 1973-1989

Onde Aftens Bro

onde-aftens-broKender du stednavnet “Onde Aftens Bro”? Det er en betegnelse, som sætter mange tanker i gang, når man støder på det. Vi har lavet en lille samling af filer og oplysninger vedrørende “Onde Aftens Bro” fra vores arkiv.

Læs om Onde Aftens Bro her. (PDF-fil. 21,5 MB).

Udgivet i Historier fra samlingerne - Køge, Nyheder | Kommentarer lukket til Onde Aftens Bro

Gravskrifter og inskriptioner i Køge Kirke

img_0171I Byarkivets bogsamling står rigtig mange spændende bøger. I den fine, lille bog “Gravskrifter og Inskriptioner i Køge Kirke” fra 1881 har Anders Petersen skabt en meget nyttig oversigt over hvem der er begravet i kirken og hvilke inskriptioner, der findes.

Hent bogen her: Gravminder og inskriptioner i Køge Kirke her (PDF-fil, 13,3 MB).

(Der er foretaget OCR-tekstgenkendelse på teksten i bogen, så du kan søge i teksten, f.eks. efter navne. Dog er tekstgenkendelsen ikke 100% korrekt, så se det som hjælp til at finde rundt i teksten. Finder du ikke hvad du søger, så må du læse dig frem til resultatet).

Rigtig god fornøjelse!

Udgivet i Historier fra samlingerne - Køge | Kommentarer lukket til Gravskrifter og inskriptioner i Køge Kirke

Julens åbningstider 2016

Juletiden står for døren. Før end vi aner det, er den over os. Vi har derfor opdateret hjemmesiden med julens åbningstider for de enkelte arkiver. Du finder dem under det enkelte arkiv. 
Køge: https://koegearkiverne.dk/12730 

Skovbo: https://koegearkiverne.dk/skovbo/find-skovbo-lokalhistoriske-arkiv  

Herfølge: https://koegearkiverne.dk/herfølge/find-arkivet 

Højelse: https://koegearkiverne.dk/højelse/kontakt 

 

Julekort-20

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Julens åbningstider 2016

Kom til “Arkivernes Dag 2016”

Deltag i ”Arkivernes Dag” lørdag den 12. November 2016. Det foregår i Skovbo Lokalhistoriske Arkiv fra kl. 10-14 og i Højelse Sognearkiv fra kl. 11-14.

b3081

Skensved Gymnastikforenings 50 års jubilæum i 1950. Jubilæet blev afholdt på Skensved Afholdshotel.

I år har ”Arkivernes Dag” fokus på Idræt og Kultur. Over hele landet har arkiver fundet spændende materialer frem fra samlingerne til dagen. Her kan man blandt andet se kigge nærmere på de mange idrætsforeninger, som findes i rigt mål over hele Danmark. I Køge Kommune kan du møde lokalarkiverne i Borup og Højelse på denne dag.

I Skovbo Lokalhistoriske Arkiv i Borup er der åbent hus fra kl. 10-14. Her vil der blive vist forskellige udstillinger, bl.a. Borup Idrætsforenings 100-års jubilæum samt fra Stubberupgaards 80-års jubilæum som institution for psykisk handikappede.

borup-idraetsforening-som-deltager-i-de-beroemte-borrevejle-staevner

Borup Idrætsforening, som deltager i de berømte Borrevejle-Stævner

Husk at du også kan møde arkivet ved ”Åbent Hus”-arrangementet i Borup Kulturhus søndag den 13. november 2016.

I Højelse Sognearkiv er der åbent på Arkivernes Dag kl. 11-14. Også i Højelse kan man se billeder og andet materiale fra områdets mange foreninger. Her er der særlig god mulighed for at dykke ned i gymnastikopvisninger gennem mere end 100 år.

borup-idraetsforening-fra-1936

Borup Idrætsforening. Foto fra 1936.

Har man selv materiale liggende hjemme, for eksempel billeder og andet materiale som programmer fra de forskellige idrætsaktiviteter, så modtager vi det meget gerne på dagen.

Læs mere om arrangementet på www.koegearkiverne.dk

 

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Kom til “Arkivernes Dag 2016”

“Danmarks ældste Mordgåde” – Foredrag ved Kristoffer Buck Pedersen

 

18graven-KristofferKom og hør Kristoffer Buck Pedersens foredrag om Danmarks ældste mordgåde. Kristoffer Buck Pedersen er Kulturarvschef og Vicedirektør ved Museum Sydøstdanmark.

I 1986 blev der fundet et af de mest spektakulære fund fra jægersten-alderen i en parcelhushave i Strøby Egede.

Otte mennesker blev for ca. 7.000 år siden stedt til hvile i den samme grav, anlagt midt på en stor boplads, der lå beskyttet, hvor Tryggevælde å løber ud i Køge Bugt.

Analyser af graven fortæller en spændende historie om ritualer, familie og køn i stenalderen.

Ud over Strøby Egede graven vil foredraget fokusere på ældre stenalder, der udgør 99,6% af vores kulturelle fortid.

Du kan se graven på Køge Museum. Foredraget arrangeres i samarbejde med Køge Museums Venner.

Det finder sted den 1. november 2016 kl. 19.30 på Teaterbygningen i Køge.

Der er gratis adgang for medlemmer af Køge Byarkivs Venner og for Køge Museums Venner. For alle andre er entreen 25 kr.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til “Danmarks ældste Mordgåde” – Foredrag ved Kristoffer Buck Pedersen

Kom til “Fortidsmindedag” søndag den 2. oktober:

aasen001

Besøg f.eks. Mindestøtterne på Holmebanke på Fortidsmindedagen 2.10.2016

Slots- og Kulturstyrelsen og de lokale museer er gået sammen om at skabe en Fortidsmindedag i Danmark, som afholdes 2. oktober 2016. Formålet er at lokke danskerne ud i by og land for at øge kendskabet og interessen for danmarkshistorien via et besøg på et af vores mange, fantastiske fortidsminder.

I vores område er der flere muligheder for at komme på guidede ture. På fortidsmindedagen kan du besøge Vikingeborgen Borgring, hvor der er rundvisning fra kl. 14-15. På Danmarks Borgcenter er der historisk rundvisning blandt ruiner og voldgrave på Vordingborg slotsruin. Det foregår kl. 12-13. Endelig viser Museum Sydøstdanmark rundt på en jættestue på Vestmøn. Her kan man høre om sagn og tro omkring jættestuen Kong Asgers høj. Denne tur starter kl. 16.

For dem der foretrækker selv at gå på opdagelse, er der også den digitale byvandring på Køge Arkivernes hjemmeside. Her kan man selv tage på tur, når det passer ind i programmet.

Siden indeholder en oversigt over statuer og monumenter i Køge Kommune. Den kan bruges som guide til at dykke ned i den historie, som ligger bag de mange mindesmærker og monumenter, som omgiver os dagligt. Den fungerer fint på mobilen, så den er lige til at tage med i lommen.

Se mere på:
https://koegearkiverne.dk/…/historier/den-digitale-byvandring

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Kom til “Fortidsmindedag” søndag den 2. oktober:

Nyhedsbrevet fra Køge Arkiverne – få det hele med

Vi har opdateret teksten som beskriver vores nyhedsbrev. Som noget nyt tilbyder vi nu, at man nu også kan komme på vores pressemeddelelses-liste (Se ny tekst med kursiv nedenfor):

Tilmeld dig Køge Arkivernes nyhedsbrev og få det sidste nye om Køge Arkiverne, Historieskolen Clio og Køge Byarkivs Venner. Nyhedsbrevet genereres automatisk og udkommer en gang om måneden. Nyhedsbrevet indeholder de historier på hjemmesiden, som er mærket med kategorien “Nyheder”.

Man kan derfor risikere, at nyhedsbrevet omtaler begivenheder, der har fundet sted. Hvis du vil være sikker på at få alle nyheder med inden det sker, så anbefaler vi at man også følger med på https://www.facebook.com/koegearkiv

Som noget nyt tilbyder vi også, at du kan komme på vores mailingliste til pressemeddelelser. På den måde får du nyhederne ca. i ugen op til de finder sted. Det kan være en velegnet mulighed, hvis man ikke bruger facebook eller har mulighed for at følge med i lokalpressen i Køge. Du kan tilmelde dig pressemaillisten (og framelde den igen) ved at sende en besked om det til os på byarkiv@koege.dk

Ellers tilmelder du dig vores månedlige nyhedsbrev ved at bruge tilmeldingsformularen her på siden eller til højre.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Nyhedsbrevet fra Køge Arkiverne – få det hele med

Mød lokalarkivet ved Herfølgedagen lørdag den 24.9.2016

Motiv fra Herfølge-fest 1977, fotografi af Peter Klein. Fra den 24.9.2016 kan hele udstillingen ses på Lokalarkivet i Herfølge.

Motiv fra Herfølge-fest 1977, fotografi af Peter Klein. Fra den 24.9.2016 kan hele udstillingen ses på Lokalarkivet i Herfølge.

Den årligt tilbagevendende Herfølgedag bliver i år lørdag den 24. september kl. 11 – 14 på pladsen foran og på Herfølge Bibliotek. Det er Herfølge Borgerforening, der igen i år samler byen til Herfølgedagen.

Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne holder i den anledning åbent hus i lokalerne på Billesborgvej 1B i Herfølge. Medarbejderne fra Lokalarkivet slår dørene op og tager imod. De er klar til at hjælpe med at besvare lokalhistoriske spørgsmål.

I år vil man kunne se en helt ny udstilling i arkivet. Denne gang har vi taget udgangspunkt i fotos taget af den lokale fotograf Peter Klein. Arkivet har en stort samling af Peter Kleins billeder og det er ud fra denne samling at udstillingen er blevet til. Billederne i udstillingen har det til fælles, at de alle er taget i Herfølge.

Der er dog også fokus på mange af de andre fotografier i arkivets samlinger. Arkivet beder publikum om hjælp til at sætte navne på nogle af de ansigter, som findes på billederne. Ved fælles hjælp kan det forhåbentlig lykkes at få identificeret nogle mennesker på billederne.

Arkivet har igennem en årrække indsamlet interviews med forskellige Herfølgeborgere. En del af disse interviews er for nylig blevet digitaliserede. Benyt Herfølgedagen til at lytte til nogle af de gamle optagelser.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Mød lokalarkivet ved Herfølgedagen lørdag den 24.9.2016