Dækningsområder

Køge Arkiverne dækker til sammen hele Køge Kommune.

Køge Byhistoriske Arkiv dækker sognene i
Køge, Boholte, Ølsemagle og Lellinge.

Højelse Sognearkiv dækker hele Højelse Sogn.

Herfølge dækker Herfølge og Sædder Sogne.

Skovbo dække de otte sogne i Skovboområdet: Borup, Kimmerslev, Ejby, Nr.Dalby, Lidemark, Bjæverskov, Vollerslev og Gørslev.

Baggrundskort hentet fra Køge Kommune via http://kort.koege.dk/cbkort?

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.