Glimt fra Køges Historie – Hedens Pryd

Af Hanne Hansen, Højelse Sognearkiv

Afholdsforening og -hotel i Lille Skensved

Afholdsforening Allerede i 1841 blev der gjort forsøg på at stifte en afholdsforening i Danmark. Men først i april 1879 lykkedes det at stifte en levedygtig afholdsforening i Vejle, som blev grundlaget til Danmarks Afholdsforening. Afholdsforeninger havde følgende formål: At bekæmpe drikkeriet gennem oplysning og eksemplets magt.

I 1901 blev der stiftet en afholdsforening for Højelse og omegn som en afdeling under afholdssamfundet. Foreningen fik navnet Hedens Pryd og havde det hovedformål at udbrede kendskab til alkoholens skadelige virkninger og at modarbejde brugen af alkohol som nydelsesmiddel.

Afholdshotellet ca. 1946. Den lille udbygning på østsiden har været brugt til kommunekontor

De første år var der stor medlemstilgang og efter nogle år var medlemstallet oppe på 225. Det blev i øvrigt almindeligt at give konfirmander et medlemskab af Hedens Pryd i konfirmationsgave. Ved foreningens 50 års jubilæum i 1951 var der fortsat 75 medlemmer med en formand, som havde fået sig medlemsskab i konfirmationsgave. Medlemstallet faldt yderligere, og da den daværende formand døde i 1987 ophørte foreningen. Den sidste formand var i øvrigt søn af afholdsforeningens første formand.

Gymnaster i festlige dragter i anledning af Gymnastikforeningens 50 års jubilæum i 1950.

Afholdshotel

Højelse Menighedsråd havde på et møde i 1905 enstemmigt vedtaget at sende en anmodning til Højelse Sogneråd, hvor man gjorde opmærksom på, at der i forbindelse med opførelsen af en station i Lille Skensved ville være brug for et sted, hvor omegnens beboere kunne holde ind med heste og vogn og få mad og drikke. Menighedsrådet anså det dog for meget ulykkesbringende på mange måder for sognet, hvis der blev bygget en offentlig kro eller et gæstgiversted med udskænkning af spirituøse drikke – med de store fristelser det ville være – navnlig for sognets ungdom!

I love for ”Andelsselskabet Skjensved Afholdshotel” fra april 1905 står i paragraf 6: ”I den Andelsselskabet tilhørende Ejendom drives offentligt Afholdsgiveri, og den dertil hørende Bevilling løses af Selskabet. I Ejendommen eller på dens Grund må ikke indføres, sælges eller nydes spirituøse Drikkevarer, og denne Bestemmelse kan ikke senere ændres, men skal hvile som en Servitut på Ejendommen.”

 

Da tankerne om bygning af hotel/gæstgiveri blev fremsat, kom Hedens Pryd også med deres modstand mod nydelse af berusende drikke. Det kom til udtryk, da et medlem af afholdsforeningen, Niels Knudsen, solgte grunden til hotelbyggeriet med den omtalte servitut.
I 1946 prøvede en gruppe borgere at få hotellet løst af denne servitut, men Niels Knudsens døtre satte sig imod det, og spiritusforbuddet kunne altså ikke ophæves! Også en senere ejer søgte om at få ophævet servitutten, men forgæves. Ud fra tingbøgerne kan det ikke ses, at bestemmelsen senere er blevet ophævet.

I 1970 holdt Højelse og Ølsemagle Sogneråd flere møder om eventuel sammenlægning af de to kommuner. Det afsluttende møde blev holdt på afholdshotellet med spisning for repræsentanter for Køge Kommune og Roskilde Amt. Til maden serverede hotellets ejer 1 glas rødvin til gæsterne. En anonym beboer anmeldte det passerede, og det medførte en bøde på 700 kr. plus 100 kr. i spiritusafgift. Mange af dem der havde deltaget mødtes senere til spisning og betalte frivilligt et beløb, så de på den måde hjalp med at betale bøden.

Skensved Gymnastikforenings dilettantforening ”Husaren” opført ca. 1955

I en af sine fortællinger gør forfatteren Robert Storm Petersen sig morsom over klausulen og henlægger en international te-kongres til Lille Skensved.

Hotellet rummede ud over værelser og rejselade, en restaurant, et billardrum, et mødeværelse, en stor sal og en lille sal. Især den lille sal blev benyttet til familiefester. I hotellets levetid blev den store sal benyttet til mange forskellige aktiviteter. Gymnastikhold brugte salen efterår, vinter og forår, hvor man sluttede sæsonen med opvisning af alle gymnastikhold. Badminton, folkedans og moderne dans ved Else Schmidts danseskole benyttede også hotellets store sal. Hoteldriften ophørte helt i 1973.

Artiklen er skrevet med tilladelse fra Birgit Rosenberg og Palle Sigaard, som i Køge Studier fra 2012 giver en fyldigere beskrivelse af afholdsforeningen og –hotellet. Køge Studier kan købes på Højelse Sognearkiv og Køge Arkiverne.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.