Helt nye fortællinger fra Køges historie udgivet – Køge Studier 2018 er udgivet

Køge Studier er Køge Arkivernes årsskrift, som udgives hvert år. Det nye nummer er den 31. udgave af Køge Studier og som altid rummer det en række forskellige fortællinger fra Køges historie.

I årets Køge Studier bringer vi denne gang tre meget forskelligartede artikler. De har dog det til fælles, at de alle udspringer af vores lokalområde Køge Kommune.

I den første artikel fortæller Bo Michael Hansen fra Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne om Niels Hansen fra Toftegården i Herfølge. Niels Hansen levede fra 1825 til 1902. Hans liv var på mange måder typisk for samtiden, men han var også ualmindelig i mange andre henseender. Han fødtes som uægte barn, deltog i 1. Slesvigske Krig (Treårs-krigen 1848-50), giftede sig til en gård og blev far til 16-18 børn. Han var en af sin tids lokale igangsættere og blev efter sigende en holden mand.I den anden artikel fortæller de to medarbejdere fra Højelse Sognearkiv, John Andersen og Palle Sigaard, den fascinerende historie om en dansk sygeplejerske. Margrethe Lykkebæk var sygeplejerske i Amerika under Første Verdenskrig. Hun nedskrev senere sine erindringer fra et bemærkelsesværdigt liv, der har formet sig meget anderledes, end det gjorde for de fleste unge kvinder i hendes samtid. Selv om Margrethe Lykkebæk boede uden for sit fødesogn i størsteparten af livet, bevarede hun en tæt kontakt til hjemegnen. Naturligvis, fristes man til at sige, blev hendes erindringer også afleveret til Højelse Sognearkiv. Her har medarbejderne nu fundet historien frem og den fortælles hovedsageligt med hendes egne ord.

I den tredje artikel fortæller arkivar Lars Kjær en historie om et kapitel af Køges historie, som nok de fleste har glemt eksistensen af, nemlig Køge Dyrepark. Dyreparken lå lidt nord for Køge, umiddelbart over for gummifabrikken. Dyreparken nåede kun at få en ganske kort levetid, hvilket selvfølgelig også er en del af forklaringen på, at den er mere eller mindre glemt i dag. Den åbnede i foråret 1936 og allerede to år efter måtte den lukke igen. Artiklen tager læseren med gennem Køge Dyreparks historie.

Køge Studier kan købes på Køge Arkiverne samt i boghandlerne i Køge.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.