Nyt om Generalforsamling i Køge Byarkivs Venner og om foredraget om Povl Lond

Kære venner, medlemmer af Køge Byarkivs Venner og alle andre interesserede.

I 2020 er vi desværre nødt til at ændre på programmet for resten af sæsonen i Køge Byarkivs Venner.

Generalforsamling afholdes digitalt
På grund af forsamlingforbudet har vi besluttet, at vi afholder Generalforsamlingen digitalt i stedet. Ønsker du at deltage i vores generalforsamling, bedes du derfor sende en mail til byarkiv@koege.dk og tilmelde dig. 
Onsdag den 22.4. vil du så ca. kl 19 modtage en email med et link til vores digitale rum. Det kræver ingen oprettelse og er det mest brugervenlige system, som vi har kunnet finde frem til. Du kan læse mere om systemet her: https://meet.jit.si 
Tilmeldingen på email er for at undgå brugeroprettelse og samtidig sikrer vi os også mod at uvedkommende deltager i Generalforsamlingen.
Det er den næst-bedste løsning vi har kunnet finde frem til, når nu det ikke kan lade sig gøre at mødes som vi plejer. 
Vi beklager selvfølge ulejligheden og håber at I trods alt har lyst til at kigge med. Kaffen og kagen må man desværre også selv servere i år.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Regnskab for Køge Byarkivs Venner
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af 2 ( 3 ) bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuel indstilling af medlem(-mer) til Køge-Fondens bestyrelse.
9. Indkomne forslag.
10. Orientering om arbejdet i Køge-Fonden i det forløbne år.
11. Eventuelt.

Filmforevisning med indslag fra Køge Arkivernes samlinger udgår desværre i år. Vi finder nok en anden lejlighed til at dykke ned i nogle gode, gamle film fra Køge.

Foredrag med Søren Lond
Mandag den 11.5.2020 skulle vi have afholdt foredraget med Søren Lond. Det har vi desværre været nødt til at flytte til efteråret. Der foreligger endnu ikke en dato, men den kommer så snart vi har den på plads. 
Vi kan godt anbefale at man holder øje med dette foredrag. Det bliver rigt illustreret og i bedste Søren Lond-stil, bliver der selvfølgelig også musikalske indslag. Der er lagt op til en festlig aften med foredrag om Køge-kunstneren Povl Lond.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.