Glimt fra Køges historie – En stor iværksætter fra Herfølge

Af Bo Michael Hansen, Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne

Fotografi af Herfølge Bryggeri og Bageri fra omkring 1894-95. Anton Hemmingsen ses stående midt i fotografiet i lyst tøj og lys kasket. Han er født i 1879 og anslås på fotografiet at være omkring 15 år.

I det nyeste nummer af Køge Arkivernes årsskrift, ”Køge Studier” kan du læse en større artikel om Niels Hansen fra Toftegården i Herfølge. I det følgende gives et lille portræt Niels Hansen.

Niels Hansen levede fra 1825 til 1902. Niels Hansens liv tegnede til at blive som så mange andres i hans samtid, men på mange måder var hans livsbane også ganske usædvanlig.

Han fødtes som uægte barn, voksede op hos bedsteforældrene på en gård i Klemmenstrup, deltog i Treårs-krigen 1848-50, giftede sig til en gård, blev bonde og far til 16-18 børn med to forskellige koner. Han var en af sin tids største lokale igangsættere og blev efter sigende en af sognets mest velholdne mænd.

Niels Hansen blev efter sigende mere forkælet end andre børn. Han kom til at gå i skole i Køge. Det selv om børnene fra Klemmenstrup ellers gik i skole i nabolandsbyen, Åshøj. Om hans barndom, skolegang og læretid på en købmandsgård i Køge findes stort set ingen oplysninger.

Herfølge Bageri og Bryggeri med Herfølge Mølle. Billedet er taget før bagermester Hammer overtager hele forretningen og nedriver beboelsen og opfører det nuværende Hammershus i år 1919.

Som ung mand blev Niels Hansen indkaldt til militærtjeneste og optaget i datidens jægerkorps. Han kom til at tjene konge og fædreland i over 3 år. Der er ingen tvivl om, at Niels Hansen var involveret i hårde kampe i løbet af soldatertiden: Han fortæller blandt andet om et slag: ”Paaskedag (1848) oprandt, da hele Tyskland og Prøjserne væltede deres Skarer ned over os, og dog hold 11000 Danske 28000 Tyskere Stangen hele Paaskedag”.

I 1853 bliver Niels Hansen, nu 27 år gammel, gift. Det fortælles, at konen fra Toftegården i Herfølge henvendte sig med tilbud om giftermål med datteren, Johanne. Sandheden ligger dog nok et andet sted, idet Niels Hansen godt nok bliver gift med Johanne den 25. juni 1853, men hun føder deres første barn allerede den 3. november 1853.

Niels Hansen bliver ved giftermålet gårdejer. Niels og Johanne får 3 børn sammen. Men mens et fjerde er på vej, dør Johanne i barselssengen den 25. maj 1859. Niels Hansen er ikke enkemand lang tid, idet han allerede den 17. januar 1860 bliver gift med Karen Hansdatter fra Toftegården i Vedskølle. Niels Hansen og Karen Hansdatter får vist nok 14 børn, men kun de 11 ser ud til at overleve.

Omkring 1864 udvider Niels Hansen sine forretninger, idet opfører han et bryggeri og et bageri på Toftegårdens jord. De bliver placeret på et areal beliggende ud til landevejen fra Køge til Vordingborg. Han står dog ikke selv for driften af disse 2 virksomheder. I 1874 opkøber han nabogården Brokgård, hvis marker grænser op til Toftegårdens marker mod syd, og han driver begge gårde.

I 1876 opfører han også en mølle syd for bryggeriet og bageriet, ligeledes ud til landevejen. Møllen stod oprindelig i Lellinge, men blev nedrevet og genopført i Herfølge af en møllebygger fra Køge.

Bryggeriet og bageriet bliver fra begyndelsen drevet af forpagtere. Bageriet har i Niels Hansens levetid ikke haft et egentligt udsalgssted, men salget er sket fra hestetrukne køretøjer. Salget af hvidtøl er sket på samme måde. Bageriet eksisterer den dag i dag under navnet ”Hammershus”. Møllen og bryggeriet er for længst forsvundet.

Det vides ikke, om Niels Hansen satte andre erhvervsvirksomheder i gang. Men det fremgår blandt andet også, at Niels Hansen også har handlet med tømmer. Han skulle efter sigende have leveret tømmer til opførelsen af jernbanebroen over Madsnedsund ved Vordingborg fra 1883.

Alt tyder på, at Niels Hansen gjorde sit til, at de mange børn fik en økonomisk god start på deres voksenliv. Det fortælles, at Niels Hansen forærede alle hver 2.000 kr. Det var mange penge dengang i slutningen af 1800-tallet. Flere af de i alt 14 børn blev derudover hjulpet på anden vis.