Køge Studier 2019 udkommer 10. september

Køge Studier 2019Køge Studier indeholder hvert år en lille håndfuld historiske fortællinger fra Køge-egnen. Desuden bringes Køge Arkivernes årsberetning fra året der gak. Af samme grund er tidsskriftet dateret 2019, selvom det udkommer i 2020.

I årets Køge Studier glæder vi os denne gang til at præsentere tre meget dramatiske/aktuelle artikler.

I anledning af den pågående udvikling af havnen bringer vi artiklen “Køge havn og søhandel i ældre tid.” Heri udruller tidligere arkivar og seniorforsker Erik Gøbel træk af havnens tidligste historie. Det er en meget omhyggelig og læseværdig beretning om udfordringerne med at holde havnen fri for sand og bolværkerne i brugbar stand – en ikke altid lige nem opgave. Artiklen er en omskrevet udgave af en artikel, der tidligere har været offentliggjort i ”En byhistorisk mosaik. Festskrift til Jørgen Mikkelsen” (2019). Vi synes den fortjener opmærksomhed også her i Køge og derfor har Erik Gøbel indvilliget i at udarbejde en omskrevet udgave til Køge Studier.

I den anden artikel fortæller Peter Danner den makabre historie om “Mordet i Lellinge”. Friderich Olsen levede på Køge-egnen til 25. august 1789, hvor kirkebogen fortæller os, at han blev henrettet af bødlen for sine misgerningers skyld. Gennem et stort kildearbejde er det lykkedes for Peter at afdække sagen og de ulykkelige omstændigheder.

I den tredje artikel i Køge Studier bringer vi politimand Kay Hansens erindring fra hans deportation til tyske koncentrationslejre under Anden Verdenskrig. Erindringen er nedskrevet i 1970 på opfordring af Køge Byhistoriske Arkiv. Siden da har erindringen befundet sig i arkivets samling. Det er formentlig kun et fåtal af mennesker, der har læst erindringen siden da. Vi synes den fortjener en bred læserskare. Vi er derfor særligt glade og stolte over at kunne bringe dette stærke vidnesbyrd videre i 75-året for Danmarks befrielse.

Årsskriftet sluttes af med arkivernes årsberetninger, lister over givere af arkivalier samt oplysninger om åbningstider, adresser, medarbejdere og bestyrelse. 

I år siger vi farvel til Køge Studiers mangeårige redaktør, arkivar Lars Kjær, der har søgt nye udfordringer hos Statens Arkiver. Vi ønsker Lars al held & lykke med det nye job og takker for mange velvalgte historier i Køge Studier gennem årene.

Derfor er det i år ekstra vigtigt at indsende forslag til kommende artikler. Den nye redaktør besidder hverken Lars’ viden om Køges historie eller hans store netværk i lokalsamfundet. Artikler til Køge Studier 2020 skal indleveres i maj 2021, men tøv ikke med at henvende dig, hvis du har en historie i tankerne.

Køge Studier kan købes på Køge Arkiverne samt i boghandlerne i Køge. 
På Køge Byhistoriske Arkiv har vi stadig de fleste af de gamle årgange på lager, så skulle der være huller i bogrækken i læsernes samlinger, er du meget velkommen til at kontakte arkivet. På hjemmesiden findes et ajourført register over samtlige artikler i Køge Studier gennem tiderne, hvilket kan benyttes til at finde nye læseoplevelser.