Lokalhistorisk Forening for Herfølge og Sædder Sogne

Lokalhistorisk Forening for Herfølge og Sædder sogne har til formål at udbrede kendskabet til og vække interesse for Herfølge og Sædder sogns historie og at støtte Lokalhistorisk Arkivs arbejde.

Medlemmerne modtager foreningens blad – Bladet. Der afholdes foredrag, udflugter mv. ca. fire gange årligt.

Indmeldelse:
Kontakt venligst formanden, hvis du vil være medlem. Kontingentet er 100 kr. årligt. Kontingentet kan indbetales på reg.nr. 2360 konto nr. 0362 104 300. Kontingentet kan også betales på Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge og Sædder Sogne, Billesborgvej 1B, Herfølge.

 • Allan Carlsen, formand (tlf.: 20 66 83 71, e-mail:
  allan.carlsen@webspeed.dk)
 • Ole Christophersen, næstformand
 • Lisbeth Østergaard Larsen, sekretær
 • Arne Hansen, kasserer
 • Bo Michael Hansen
 • Hans Christian Andersen
 • John Maibom
 • Linda Hansen, suppleant
 • Lilian Elsberg, suppleant

Læs foreningens vedtægter her: Vedtægter.

Vedtægterne er opdateret per 6. juni 2018.

Herfølge Kirke.
Sædder Kirke.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.