Kontakt Køge Arkiverne

Køge Byhistoriske Arkiv
Nørregade 4
4600 Køge
Telefon: +45 7070 1236 (Omstilling, Museum Sydøstdanmark).
E-mail: byarkiv@koege.dk

Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne
Billesborgvej 1B
4681 Herfølge
Telefon: 5667 2531 eller 5667 2532
E-mail: herfoelgearkiv@koege.dk

Skovbo Lokalhistoriske Arkiv
Borup Kulturhus
Møllevej 2
4140 Borup
Telefon: 57 52 20 13
skovboarkiv@koege.dk

Højelse Sognearkiv
Baunebjergvej 1B
4623 Lille Skensved
Telefon: 5616 9144
hoejelse.sognearkiv@koege.dk