Brug af vores materiale

Tekster, billeder m.m. på Køge Arkivernes web-sites må kun gengives elektronisk eller på anden måde, hvis der er tale om, hvad der svarer til citater, f.eks. enkelte billeder eller udsnit af tekster. I alle øvrige tilfælde skal brugeren kontakte Køge Arkiverne med henblik på køb af materialet eller anden form for aftale. Køge Arkiverne kan bistå brugerne med kopieringsopgaver jævnfør gældende prisliste. Angiv venligst altid Køge Arkiverne som kilde.

Vær opmærksom på, at Køge Arkiverne ikke selv er copyrightindehaver på alle billeder på denne hjemmeside. Når du bruger materiale fra vores hjemmeside er du selv ansvarlig for at overholde ophavsretsloven. Som hovedregel beholder skaberen af et billede ophavsretten til dette i 70 år efter vedkommendes død. Hvis du har brug for at vide mere om ophavsret og hvordan du bærer dig ad med at erhverve rettigheder, så kan du tilgå VISDAs hjemmeside her.

Køge Arkivernes web-sites omfatter desuden:
www.historieskolen.dk
www.kulturjagtkoegebugt.dk  (Punktet vedrørende Køge)