Brug af vores materiale

Tekster, billeder m.m. på Køge Arkivernes web-sites må kun gengives elektronisk eller på anden måde, hvis der er tale om, hvad der svarer til citater, f.eks. enkelte billeder eller udsnit af tekster. I alle øvrige tilfælde skal brugeren kontakte Køge Arkiverne med henblik på køb af materialet eller anden form for aftale. Der kan ikke erhverves eneret på gengivelser af værker, der er publiceret på Køge Arkivernes web-sites. Køge Arkiverne skal altid angives som kilde. Køge Arkiverne kan bistå brugerne med kopieringsopgaver jævnfør gældende prisliste. Betalingen omfatter ikke eventuelle vederlag til rettighedsindehavere for brug af beskyttede værker. Det er bestillerens ansvar, at der er indhentet de fornødne tilladelser.

Køge Arkivernes web-sites omfatter:
www.koegearkiv.dk
www.koegearkiverne.dk
www.historieskolen.dk
www.kulturjagtkoegebugt.dk  (Punktet vedrørende Køge)
www.kanonenitelefonen.dk

Køge Arkiverne er åbne igen!
Vi kan kontaktes på byarkiv@museerne.dk.