Arkivsamarbejder

De lokalhistoriske Arkiver i Køge Kommune drives af Køge Fonden.

Køge Byhistoriske Arkiv er medlem af Organisationen af Danske Arkiver (ODA).

Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne, Højelse Sognearkiv og Skovbo Lokalhistoriske Arkiv er medlemmer af Sammenslutningen af Lokalarkiver i Danmark (SLA).

Se venligst:
www.dkarkiver.dk
www.danskearkiver.dk

Intern organisation
:

I Køge Kommune er der fire lokalhistoriske arkiver. De fire arkiver har fælles leder.

Køge Fonden udgør bestyrelsen for Køge Arkiverne.
Den daglige ledelse forestås af arkivlederen.
Køge Arkiverne udgøres af Køge Byhistoriske Arkiv, Skov Lokalhistoriske Arkiv, Højelse Sognearkiv og Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne.
Ca. 30 frivillige indgår i det arkivmæssige arbejde i arkivet sammen med et mindre, lønnet personale.