Anders Jørgensens erindringer

Anders Jørgensen med barnebarn. Fotografi fra ca. 1939.

Anders Jørgensen var født 1861 på Vivetjørnegård i området, der nu kaldes Harekær. Gården er udstykket fra Store Salby i Højelse sogn. Anders Jørgensen skrev 1. del af sin erindring i 1945 og 2. del i 1946, i en alder af ca. 84 år. Sidste del, selv biografien, skrev Anders Jørgensen i 1953. 

Vi har i stor udstrækning bibeholdt den måde, som bogen er skrevet på, altså med Anders Jørgensens ortografi og ”den gamle retskrivning”. 

Arkivet har valgt at udgive denne mindebog er, fordi den ud fra et lokalhistorisk niveau beretter om skikke, oplevelser og slægter fra en tid, som nogle umiddelbart vil betegne som værende fra ”i går” og derfor ikke særlig interessant. Men tiden går hurtigere, end vi tror. På Højelse Sognearkiv tror vi, at mindebogen for mange vil fortælle om en tid, som end ikke deres bedsteforældre kan huske. 

Ligeledes beretter bogen indirekte om, hvordan landskabet i lokalområdet så ud for år tilbage, om dyre- og planteliv i moser, enge og marker samt ændringer i sproget. f.eks. betegnelser for redskaber og fugle/planter, der i dag er forsvundet fra vores sprog. 

Vi bringer her en særlig tak til Hr. Aage Jørgensen for i 1984 at have overdraget mindebogen til arkivet, selv om Aage Jørgensen boede langt herfra, og for at have stillet billedmateriale til rådighed for arkivet. 

Du kan læse Anders Jørgensens erindringer her (PDF – 1,9 MB).

Køge Arkiverne er åbne igen!
Vi kan kontaktes på byarkiv@museerne.dk.