Glimt af Køges historie – Vinter i gamle dage

Af Birgit Rosenberg, Frivillig medarbejder Højelse Sognearkiv

Snerydningsmandskab foran Skensved Smedje, ca. 1941
Snerydningsmandskab foran Skensved Smedje, ca. 1941

Januar og februar måneder betyder vinter med sne og frostvejr.

Hvordan taklede man det for 75 år siden, hvor man ikke havde de hjælpemidler, som findes i dag. Bl.a. blev sneplove sat foran på lastbiler, så vejen hurtigt kunne blive ryddet for sne, og folk kunne komme på arbejde og børnene komme i skole.

Hvordan gik det i 1950-60’erne?
 
Hovedveje og amtsveje var det amtets problem at rydde, men de små veje mellem landsbyerne var nærområdets eget problem, og hvem havde kontrol med det? Her var det områdets snefoged, som var valgt for en periode på 4 år, der skulle sørge for at holde vejene farbare. Det var borgerligt ombud. Som snefoged skulle Holger Larsen, Engstoftegård, Ølby, sørge for at veje i området fremkommelige. Alle lodsejere skulle møde op med en person medbringende en skovl. Så kunne arbejdet med at rydde sneen til side begynde. Der kunne efter ugers snefald ligge store bunker sne i vejsiden. Det kommunale vejvæsen havde før vinterens komme været ude og sætte snehegn op inde på markerne på steder, hvor erfaringen sagde, at her plejede der at lægge sig meget sne.

Snefogeden har sendt bud efter folk til at komme og kaste sne i Lille Salby. De står parat ved Bøgely Mejeri, ca. 1940
Snefogeden har sendt bud efter folk til at komme og kaste sne i Lille Salby. De står parat ved Bøgely Mejeri, ca. 1940

Måske var der så meget sne, at mælkekusken, som skulle sørge for at køre den nymalkede mælk fyldt i særlige junger med gårdens navn eller nummer til mejeriet, måtte anbringe dem på en stor slæde lavet af træ og trukket af heste.

Posten skulle også ud hver dag, og i vintertiden var der tit nogle af byens borgere, der tilbød at køre postbuddet rundt i sin kane. Den 14. april 1966 fik vi pludselig så meget sne, at vi for første gang måtte lukke Højelse skole. En lastbil var kørt fast i sneen lige ved fodboldbanen i Ll. Skensved, så ingen biler kunne komme forbi. Der havde ikke været nogen vinter, og nu var man i april måned og regnede derfor med, at der ikke længere ville komme sne i betydelige mængder. Kommunens sneplove var stillet tilbage i depotet, og inden man nåede at få gjort sneplove og lastbiler klar, gik der kostbar tid. F.eks. var Ølbyvejen nord for landsbyen lukket i flere dage, da en bus sad fast i sneen og spærrede for trafikken.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.