Bag om Hit med Historien

Baggrund:
Der er en stigende interesse i at læse og lære om den egn man bor i. Dette gør sig også gældende hos børn. På Køge Byhistoriske Arkiv, hos skolevæsenet og på Køgebibliotekerne har man i flere år savnet lokalhistoriske materialer, der henvender sig direkte til børn, og som børn kan orientere sig i.

I det væld af materiale der findes om Køges historie, har der gennem mange år ikke været materiale, som er skrevet og formidlet direkte til børn.

Derfor tog de tre ovennævnte institutioner i 1999 initiativ til sammen med Amtscentret for Undervisning i Roskilde at få skrevet og udgivet en historieserie om Køge med børn som målgruppe.

Første bog i serien Hit med Historien – Køge i 1950’erne udkom i september måned 2001.


Formål:
Formålet med den enkelte bog og serien som sådan var både dengang og i dag at
 • give børn lettere adgang til kulturarven
 • styrke børns lokale bevidsthed og identitet
 • oplyse om og formidle Køges lokalhistorie til børn og unge i deres egen medievirkelighed
 • udarbejde en “bog” med tekst, billeder, tegninger m.m., der på tankevækkende vis skaber muligheder for at formidle Køges historie, således at skoleelever har et brugbart og igangsættende materiale til deres projekter samtidig med at alle børn og interesserede voksne kan få et fantasifuldt indblik i Køges lange historie
 • “Hit med Historien” udgives i trykt udgave og i en netversion, således at produktet bliver formidlet bredt og alsidigt ud til alle interesserede.

Finansiering:
’Udgivelsen af bøgerne finansieres via Hit med historiens egenfinansiering (salg af bøger) samt de involverede parters arbejdskraft. Herudover er der søgt og modtaget støtte til den enkelte udgivelse’. Vi takker alle, der har bidraget til Hit med Historien gennem årene.

Deltagere:
Gennem årene har der deltaget en række dygtige og engagerede folk i projektet. Ingen nævnt, ingen glemt. I 2019 har Hit med Historien nedlagt sig selv og ved det sidste møde bestod styrelsen af:

 • Afdelingsleder for Køge Museum og Arkivleder Lene Brysting Renault. Formand 
 • Bibliotekschef Jytte Dahl, KøgeBibliotekerne.
 • Historielærer Claus Mechlenborg, Hastrupskolen
 • Bibliotekar Britta Overgaard Jensen, KøgeBibliotekerne. Sekretær
 • Arkivar og arkivkoordinator Lars Kjær, Køge Arkiverne 
 • Birte Broch
 • Karin Larsen

Grafiker Thora Fisker har lavet opsætning på alle bøgerne.

Kontakt
Ønsker du at vide mere om projektet, så kontakt venligst leder af Køge Arkiverne samt afdelingsleder på Køge Museum, Lene Brysting Renault: lbr@museerne.dk