Mød Køge Museum og Byarkiv på Søndre Havnedag 27.8.2016

Glade børn på opdagelse i Den arkæologiske Sandkasse

Glade børn på opdagelse i Den arkæologiske Sandkasse

På Søndre Havnedag lørdag den 27.8.2016 kan du møde Køge Museum og Byarkiv. Vi står klar på havnen lørdag fra klokken 13-16. Her kan børn og barnlige sjæle prøve hvordan det er, at være arkæolog for en dag. Du finder os i ”Tidsrummet” på Søndre Havn.

Du kan gå på opdagelse i den store arkæologiske sandkasse, finde skelettet og andre skjulte genstande, som du kender dem fra Køge Museum. Deltag også i skattejagten for juniorarkæologer.

Den arkæologiske Sandkasse - her set på Køge Torv

Den arkæologiske Sandkasse – her set på Køge Torv

Kom forbi på dagen og hør nærmere om Køge Museum og Køge Byhistoriske Arkiv. Vi står klar til at tage en snak med alle gæster.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Mød Køge Museum og Byarkiv på Søndre Havnedag 27.8.2016

Sommerlukning i Skovbo Lokalhistoriske Arkiv

Ikke-navngivetSkovbo Lokalhistoriske Arkiv holder sommerferielukket i ugerne 31, 32 og 33.

Fra mandag d. 1.8. til og med mandag d. 23.8.2016.

På gensyn til en ny sæson på arkivet!

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Sommerlukning i Skovbo Lokalhistoriske Arkiv

Guld i Købstæderne – Vandring i Køge

Køge Rutekort

Tag på din egen byvandring i Køge by.

I sommeren 2016 besøgte DR-TV Køge i forbindelse med tv-programmet “Guld i Købstæderne”.

Der blev optaget to programmer fra Køge, som kan ses på DR-TV.

Nu kan du selv tage på en kulturhistorisk gåtur i det centrale Køge far Brogade til Kirkestræde i hælene på programmet.

Du finder byvandringen her på siden.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Guld i Købstæderne – Vandring i Køge

Skovbo -ændring i åbningstider 7.7.2016

Skovbo Lokalhistoriske Arkiv ændrer åbningstider torsdag d. 7.7.2016.

Torsdag d. 7.7.2016 åbner Skovbo Lokalhistoriske Arkiv først kl. 16. Arkivet er åbent fra kl. 16-19.

Som kompensation for den nedsatte åbningstid torsdag d. 7.7., holder arkivet ekstra ordinært åbent onsdag d. 13.7.2016 fra kl. 11-14.

Vi glæder os til at tage imod alle gæster på arkivet.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Skovbo -ændring i åbningstider 7.7.2016

Tinggården i Herfølge

I 1971 blev der udskrevet en arkitektkonkurrence om fremtidens boligbyggeri. Opgaven var at finde alternativer til tidens fremherskende byggerier; parcelhusbyggerier og etagehusbebyggelser.

Idekonkurrencen ønskede ikke kun at få bud på nye boligformer, men også på nye måder at organisere beboerne på, med det formål at skabe fællesskab i det nære miljø.

Tinggården blev ét af de første byggerier i Danmark, hvor nye tanker om fællesskab og brugerindflydelse er ført ud i livet. Ideerne skulle føres ud i livet i et konkret byggeprojekt, som blev gennemført efter de gældende regler for almennyttigt boligbyggeri,

En gruppe beboere deltog i planlægningen sammen med boligselskab, arkitekter og ingeniører.

Bebyggelsen består af 6 familiegrupper med 12-15 boliger i hver gruppe. Til hver gruppe hører et fælleshus, som er indrettet med køkken og opholdsrum. Til hele bebyggelsen hører et forsamlingshus, der bruges til arrangementer, gymnastik osv. Opholdsarealerne ophæver grænsen mellem private og fælles arealer.

Antal boliger: 78
Opførelsesår: 1978
Tegnestuen Vandkunsten og arkitekt Karsten Vibild.
Bygherre: DAB

Se nogle få billeder i vores galleri her:

https://koegearkiverne.dk/billeder/billeder-herfolge/nggallery/herfolge-bygninger/tinggaarden

Kilde: Køge i 700 år. (Jan Hansen. Køge, 1989).

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Tinggården i Herfølge

Køge Byarkivs Venner opdaterer vedtægter

Køge Byhistoriske Arkiv har efter den ordinære Generalforsamling og den efterfølgende Ekstraordinær Generalforsamling opdateret sine vedtægter. Der er blevet slettet en enkelt sætning i vedtægterne. Læs de opdaterede vedtægter her.

Begrundelse for vedtægtsændringen finder du her på siden.

God fornøjelse med læsningen.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Køge Byarkivs Venner opdaterer vedtægter

Stormfloder i Køge

Byer ved havet bliver med mellemrum ramt af stormfloder, oversvømmelser og andre naturskabte ulykker. Køge har således også været ramt af oversvømmelser flere gange i historien. I Byarkivet har vi forskellige beretninger fra disse begivenheder. På denne side har vi samlet nogle få tegninger fra Illustreret Tidende, som viser stormfloden den 13. november 1872. Desuden er der nogle fotografier fra nytårsstormen 1904/5.

Vil du vide mere om Stormfloden 1872, anbefaler vi Kjeld Ejdorf værk: “Stormfloden. Den 13. november 1872”. Vi har også en lang række udklip og beretninger fra Stormfloden.

Udgivet i Historier fra samlingerne - Køge | Kommentarer lukket til Stormfloder i Køge

Et gravminde på Nr. Dalby Kirkegård

På Nørre Dalby kirkegård står der et specielt gravmæle, som for mange år siden fangede min opmærksomhed. Det er et gravmæle over Bertel Christian Hendrik Groth, der døde efter at være blevet såret i Krigen 1864.

Gravmælet består af en natursten med et kors øverst. En marmorplade med inskription læner sig op ad stenen.

Inskriptionen på marmorpladen lyder: ”Christian Groth født 9. februar 1834. Såret ved Dybbøl 12. april 1864. Død af sit sår 9. maj 1864”.

Christian Groth 022Det er første gang, at jeg her i den gamle Skovbo Kommunes sogne er stødt på en soldat, der har deltaget i krigen 1864 og som er død af de skader, han har pådraget sig under krigen, og som er blevet begravet i et af vores sogne. Derfor blev jeg nysgerrig og har forsøgt at finde yderligere oplysninger om Christian Groth.

I Bjæverskov kirke kan man få lidt supplerende oplysninger:

På en mindeplade i Bjæverskov kirke er fem soldater, der er faldet i de to Slesvigske krige 1848-50 og 1864, omtalt. Mindepladen blev opsat i kirken på foranledning af den lokale afdeling af De Danske Våbenbrødre, der havde base i Slimminge, Gørslev sogn.

De fem omtalte er J. Pedersen, født på Juellund og død 1850, Niels Pedersen, født i Gørslev, død 1864 og begravet på Augustenborg kirkegård, Bertel Christian Henrik Groth, født 1834 i København, død 1864 og begravet på Nr. Dalby kirkegård, Hans Pedersen, født i Bjæverskov, savnet efter kampene på Als 1864 samt Rasmus Pedersen, født i Vemmedrup og død på fjendtligt lazaret 1864.

Vi vender tilbage til Bertel Christian Hendrik Groth.

Bertel Christian Hendrik Groth er født den 9. februar 1834 og døbt 3. søndag efter Påske i Trinitatis Kirke i Staden København. Hans forældre var murersvend Johan Peter Alexander Groth og hustru Marie Christoffine Reinlænder. De boede i Vognmagergade 69 i København og her fik de tre børn, Johan Frederik Vilhelm, Bertel Christian Hendrik og datteren Ane Elisabeth.

Imellem 1835 og 1837 flyttede familien til Nordrupøster sogn, hvor faderen Johan Frederik Vilhelm Groth havde fået stilling som murer ved Giesegaard Gods.

Allerede året efter finder vi familien på Juellund gods, der hører under Giesegaard Gods, hvor faderen er murermester. Her får forældrene yderligere 4 børn, 2 drenge og 2 piger.

Bertel Christian Hendrik Groths levned indtil hans død i 1864 ved vi ikke meget om, men ved hans konfirmation i Vollerslev kirke i 1848 får han prædikaterne: ”Meget god Kundskab og meget god Opførsel”. Derudover ved vi, at Christian inden sin deltagelse i krigen 1864 var murersvend ved Juellund gods.

Moderen, Marie Christophine Reinlænder, døde 29. januar 1849 i murerhuset på Juellund.

I 1861 købte husfaderen og enkemanden Johan Peter Alexander Groth et hus i Regnemark, Nr. Dalby sogn, Lille Dalbyvej 43. Efter faderens død i 1871, beboer datteren (Hedvig Caroline Marie Groth) huset med sin mand, hjulmand Peter Larsen. Desuden bor en af hendes brødre, Gustav Rasmus Lauritz Groth, også i huset.

Militærets oplysninger om menig Bertel Christian Henrik Groth (Cohen 1864/142):

Menig ved 16. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 110, Bertel Christian Henrik Groth, født 9. februar 1834 i Vognmagergade 69, København (Trinitatis), såret i kampene ved Dybbøl 12. april 1864, død af tyfus på Frederiksberg Slots Lazaret 9. maj, begravet på Nr. Dalby kirkegård 14. maj. Søn af murersvend Johan Peter Alexander Groth og Marie Christoffine Rheinlænder. Murersvend på herregården Juellund ved Ringsted. NB: Cohen skriver fejlagtigt, at Groth blev begravet på Garnisons kirkegård i København, men faderen fik sønnens lig udleveret og begravet på Nr. Dalby kirkegård, idet familien var flyttet til Nr. Dalby tre år forinden.

Hvordan finder man graven?

Hvis man vil se gravmælet, finder man graven således: Hvis man står ved kirkens østgavl med front mod kirkegårdsmuren med udsigt til åbne marker, finder man graven ligefrem og til højre for redskabsbygningen. Graven befinder sig i 3. række og er grav nr. 3 fra stien, der går på tværs. Gravens nummer er 0-075.

Lone Rasmussen, Skovbo Lokalhistoriske Arkiv

Udgivet i Historier fra samlingerne - Skovbo | Kommentarer lukket til Et gravminde på Nr. Dalby Kirkegård

Borup Gasværk, Vandværksvej

Borup Gas- og Vandværk

Borup Gas- og Vandværk: Borup Gas – og Vandværk set fra øst.

Vandværksvej med gasværk og vandværk

Vandværksvej med gasværk og vandværk: Nederst i billedet ses gasværket og vindmotoren, der trækker vandværkets pumpe. Til højre for gasværket, foran møllen, anes vandbeholderen.

Vandværksvej med gasværk og vandværk: Nederst i billedet ses gasværket og vindmotoren, der trækker vandværkets pumpe. Til højre for gasværket, foran møllen, anes vandbeholderen.

Borup Vandværk blev anlagt på andelsbasis omkring 1906 og d. 31. oktober samme år kom Borup Gasværk til. Det kostede 22.000 kr. at opføre værket.

Gasværket var et Benoid – gasværk. Jeg skal ikke komme nærmere ind på, hvordan et Benoid-gasværk fungerer, men det er værd at bemærke, at der pt. kun kendes i alt 3 af slagsen i Danmark, og det ene af dem lå altså i Borup!

På Skovbo Lokalhistoriske Arkiv fik vi i foråret 2015 en kopi af ”Love for Andelsselskabet Borup Benoid-Gasværk” tilsendt af GASmuseet i Hobro. Her angiver 22 paragraffer reglerne for gasværkets brugere.

Her er et lille resume af nogle af paragraffer fra ovennævnte love:

Medlemmer af gasværket er forbrugerne af gas samt grundejere, der har fået indlagt gas i deres ejendom. Det er kun sidstnævnte, der har stemmeret, idet det er dem, der hæfter for selskabets gæld og samtidig er medejere i selskabet.

Hver ejendom hæfter solidarisk for selskabets forpligtelser med gensidigt ansvar i forhold til de på deres respektive ejendomme påhvilende andele.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i december måned i Borup. Afstemning ved håndsoprækning. Beslutninger ved stemmeflertal.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for to år af gangen. Formand og kasserer vælges af bestyrelsen. Bestyrelsen er ulønnet.

Prisen på gas (1906/07), altså prisen pr. 100 l gas, fastsættes for hvert regnskabsår ved at dividere det forbrugte antal liter gas, afrundet opad til hundreder, ind i værkets årsudgift. Som forudbetaling erlægger hver forbruger ved hver måneds udgang 2,5 øre for hver 100 liter gas, som vedkommende måler udviser, at han har forbrugt.

Til udbedring af hovedreparationer henlægges årligt 150 kr. så længe gasprisen ikke overstiger 25 øre pr. liter.

Statsbanevæsenet og Borup-Kimmerslev kommune kan blive andelshavere og indtager en særstilling på nogle punkter.

Kommunen betaler gadebelysningen i Borup stationsby efter særlig aftale med selskabets bestyrelse.

Bestyrelsen for Borup Gasværk var d. 7. november 1907: Nielsen, H. Hansen, Sofus Hansen, J. Nielsen og N.N.

Gasproduktionen fra benoidgasværket i Borup, Borup Gasværk, er formentlig ophørt i starten af 1920-erne.

50 år efter oprettelsen omtales i en avisartikel fra 1957, at man stadig ved gravning i den gamle del af Borup by støder på støbejernsrør, som stammer fra Borup gasværks ledningsnet.

Gasværket skylder sin oprettelse en maskinist Johannes Nielsen, der boede på Hovedgaden 54. Han var overbevist om, at gassen var fremtiden, når det gjaldt belysning og madlavning. Benoidgas blev fremstillet af benzin, men der var ingen gasbeholder, så når forbruget blev for stort, skete det ofte, at husene henlå i mørke, når der skulle laves mad, idet gastrykket var alt for lavt.

Lone Rasmussen, Skovbo Lokalhistoriske Arkiv

Kilder:

66.54 Borup Gasværk
46.4 Sjælland: Christensen, J.V.: Tider og skikkelser i Midtsjællands historie
Med venlig hilsen. Postkort fra Skovbo

Udgivet i Historier fra samlingerne - Skovbo | Kommentarer lukket til Borup Gasværk, Vandværksvej

Borup Savværk

Fig.2

Fig. 2

Som en naturlig følge af, at Borup havde fået jernbanestation, blev der af ejeren af Svenstrup Gods oprettet et savværk på grundene, der i dag har adresserne Hovedgaden 7C, 7D, 9 og 11. Svenstrups incitament har antageligvis været muligheden for at øge omsætningen af tømmer fra godsets skove via jernbanen og stationsbyens nybyggerier.

Niels Nielsen kom til Borup i 1884 fra København og forpagtede det af Svenstrup ejede førnævnte Borup Savværk. Svenstrup Gods havde fået skøde på matr. 1 b (Hovedgaden 14) den 22. maj, læst juli 1855.

I starten savede Niels Nielsen brænde op og lavede stave til smørdritler. Han begyndte dog snart at producere træsko samt andre trævarer. (fig.2)

Fig.1 (Hovedgaden 11)

Fig. 1

I 1906 fik Niels Nielsen skøde på grunden, som ejendommen Hovedgaden 11 ligger på i dag, og her blev der i huset indrettet butik, hvorfra solgtes trævarer af egen produktion. (fig.1)

Frederik Nielsen kom fra Vollerslev og fik i 1901 arbejde på Borup savværk. Året efter begyndte han egen produktion af træsko i et lille værksted på Hovedgaden.

På postkort fra 1905 ses savværkets vindmotor skråt bagud til højre for smedien, Hovedgaden 5. Denne vindmotor blev fjernet, da Frederik Nielsen kom til.

Fig.3

Fig. 3

Omkring 1912 gled Niels Nielsen ud af billedet og da Borup Savværk således var uden leder, overtog Frederik Nielsen nu Borup savværk. Han lagde ved samme lejlighed sin egen virksomhed ind under Borup savværk. (fig.3)

Frederik Nielsen og hustru Hansigne boede i ejendommen Hovedgaden 7c.

Savværket fik i de følgende 6 år en stadig stigende produktion med pladsproblemer til følge. Konsekvensen var, at Frederik Nielsen i 1918 opførte et nyt produktionsværk på modsatte side af Hovedgaden. Dette anlæg kendes i dag som Savværksgrunden. De gamle bygninger overfor blev fortsat brugt som lagerbygninger.

Den 25. februar 1927 udbrød der en voldsom brand i den nye afdeling, der lagde virksomheden i aske, men det lykkedes for Frederik Nielsen at genopbygge virksomheden i løbet af 3 måneder.

Virksomheden blev videreført af sønnen Svend Aage Nielsen og drevet frem til slutningen af 1960-erne.

I 1970 ophørte de sidste aktiviteter på træskofabrikken, hvorefter man gik i gang med at rydde grunden. I 1972 kunne man konstatere, at der nu kun var en brakmark tilbage. Kommunen købte hele arealet, og i dag kan man glæde sig over det grønne område, der igennem årene har fundet anvendelse til mange vidt forskellige aktiviteter, bl.a. cirkus, børnedyrskue, Sankt Hans arrangement og sågar ballonflyvning. Beboerne i Borup er sikkert taknemmelige for, at grunden aldrig er blevet bebygget.

Svenstrup havde Skovens Plads ved siden af savværket. Her blev fortrinsvis opskåret nåletræ til bjælker og brædder. I de sidste år var pladsen lejet ud til Ledreborg Trælast fra ca. 1947-1967.

Udgivet i Historier fra samlingerne - Skovbo | Kommentarer lukket til Borup Savværk

Ny artikel om Ejby Forsamlingshus

scan0019Vi har netop føjet en ny artikel til hjemmesiden.

Du finder den på www.koegearkiverne.dk/12520

God fornøjelse med læsningen.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Ny artikel om Ejby Forsamlingshus

Ejby Forsamligshus

scan0020Ejbys første forsamlingshus lå på adressen Ejbyvej 70 og fungerede som sådan indtil 1906, hvor det nye forsamlingshus blev en realitet. Der har ligeledes været postopsamlingssted fra 1.8.191 til 30.09.1917. Huset er i dag privat beboelse.

Det nye forsamlingshus blev som omtalt oprettet i 1906.

Den stiftende generalforsamling blev holdt d.11.maj 1906.

Herefter gik man i gang med at tegne aktier à 25 kr. pr. stk. I alt tegnede 345 personer i Ejby og Nr. Dalby aktier for 8.625 kr.

Formålet med oprettelsen af forsamlingshuset var at ”Lade afholde gode og belærende foredrag af forskellig art, oplæsning og lignende samt på anden måde støtte og ophjælpe oplysningen her på egnen”.

Og i tråd hermed bemærkes det, at der ikke kan gives tilladelse til afholdelse af møder eller selskabelighed af umoralsk karakter, ligesom sekteriske møder udenfor den danske folkekirke ikke tolereres!

scan0019Man ønskede at holde lejeafgifterne på så rimeligt et niveau som muligt, således at egnens foreninger og sluttede selskaber ville kunne bruge forsamlingshuset til festligheder, møder og sammenkomster.

Medlemmer af Ejby Forsamlingshus var alle, der havde tegnet aktier i foretaget. Man besluttede at opføre forsamlingshuset med en tilhørende beboelse til en forpagter/vært.

Til formand valgtes gmd. Jacob Jacobsen, Valore og bestyrelsen bestod af gmd. Niels Vange, Valore, slagter P. Sivertsen, Ejby, møller Jens Jørgensen, Holme Mølle, gmd. Hans Andersen Ejby, skrædder Jørgen Madsen, Valore og husmand Kristen Jørgensen, Ejby hestehave.

Roskilde Tidende skriver tirsdag aften d.16.oktober 1906, at ”I Ejby ved Køge er der i Sommer bleven opført et nyt rummeligt og velindrettet Forsamlingshus lige sønden for Ejby Skov, omtrent midt imellem Byerne Ejby, Vallore og Ladager. Det nye Forsamlingshus har kostet 10.000 Kroner.”

Det første regnskab i protokollen er fra 1909 og her får man et indblik i, hvilke arrangementer, forsamlingshuset har lagt hus til: Der er afholdt juletræsfest, fastelavnsgilde og dilettantforestilling, ligesom huset er blevet brugt af bl.a. Afholdssamfundet, Sygekassen, Gymnastikforeningen, Ejby Brugsforening og Sygekassen.

Ejby Forsamlingshus fungerede fra 1906 til 1964 som et almindeligt forsamlingshus med forpagter ansat af andelsbestyrelsen, men i 1964 kastede bestyrelsen håndklædet i ringen, da der efterhånden var oparbejdet en stor gæld. Ejby – Nr. Dalby kommune indvilligede i at overtage både gæld og hus. Op til kommunalreformen i 1970 holdt sognerådet og kommunekontoret til i fløjen ud mod Tornbjergvej og Hestehavevej. Efter kommunesammenlægningen i 1970 kom der gang i byggeaktiviteterne i det gamle forsamlingshus, således at man kunne opfylde den nye tids krav.

Fra slutningen af 1970-erne og til 1990 blev forsamlingshuset også brugt til fritidsinstitution, ligesom der et stykke tid indenfor samme periode var diskotek i den tidligere forpagterbolig på 1. sal. Folk fra egnen kunne stadig leje huset, men interessen var efterhånden dalende, så da fritidscentret flyttede til andre lokaler andetsteds, måtte man finde en ny konstruktion for at sparke liv i det gamle hus, idet borgerne i Ejby og omegn var enige om, at man trods alt fortsat ønskede et forsamlingshus.

I 1991 stiftede man Ejby Forsamlingshus a.m.b.a.(andelsselskab med begrænset ansvar).

Forbavsende hurtigt fik man indsamlet 130.000 kroner, hvilket gjorde det muligt at foretage en total renovering, der blev udført ved hjælp af frivillig arbejdskraft.

I 2006 i forbindelse med forsamlingshusets 100-års jubilæum gør man status og vurderer, at huset igen er blevet et populært centrum for store fester og arrangementer.

Tekst af Lone Rasmussen, Skovbo Lokalhistoriske Arkiv.

Kilder:

 • 37.86 Forhandlingsprotokol for Aktieselskabet Ejby Forsamlingshus
 • 37.86 Roskilde Tidende, 16.10.1906: Indvielsesfest
 • 37.86 Dagbladet, Roskilde, Skovbo, 25.9.2006
 • 46.4 Ejby Tornbjergvej 42.
Udgivet i Historier fra samlingerne - Skovbo | Kommentarer lukket til Ejby Forsamligshus

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

På den ordinære Generalforsamling i Køge Byarkivs Venner tirsdag den 26. april 2016 havde bestyrelsen stillet forslag om en vedtægtsændring.

Bestyrelsens forslag til vedtægtændring var at følgende sætning i § 4 slettes:
“Medlemsskabet giver gratis adgang til Køge Museum med 1 ledsager”

I Køge Byarkivs Venners vedtægter står der, at medlemskabet giver ret til gratis adgang til Køge Museum for medlemmer + en ledsager. Som en selvstændig forening kan vi dog ikke pålægge en anden institution at give vores medlemmer gratis adgang. Bestyrelsen foreslår derfor som konsekvens, at denne formulering udgår af vedtægterne.

Dette vedtog generalforsamlingen uden yderligere kommentarer. Da der ikke var nok fremmødte til at vedtage ændringen (der var 24 medlemmer til stede), kræves det, at der afholdes en ekstraordinær Generalforsamling. Denne er berammet til torsdag den 26. maj 2016 kl. 18 på Byarkivet.

Det eneste punkt på dagsordenen, er vedtagelse af ændringen.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Gækkebreve fra Køge

Gaekkebrev-Koege_Byhistoriske-Arkiv5680I Byarkivets samlinger har vi mange vidunderlige sager. En af de sjove ting, man kan finde i samlingen, er blandt andet en stribe gækkebreve.

De fleste af gækkebrevene her er alle sendt til Christen Jensen Refshøj i 1969. Han var førstelærer ved Lellinge Skole. Mon ikke det har været dyrt i påskeæg for læreren?

Der er mange sjove rim på gækkebrevene, blandt andet dette:

Omme bag en tjørnehæk
fandt jeg denne vintergæk.
Nu med den du får fra mig
sendt en hilsen – hvem er jeg?

Du finder vores galleri med fotografier af gækkebreve her på siden. Forhåbentlig kan de være til inspiration for dine egne gækkebreve:
https://koegearkiverne.dk/billeder/billeder-koge/nggallery/koge-tid/gaekkebreve

God fornøjelse!

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Gækkebreve fra Køge

Udklip nr. 20.000 rundet

Skærmbillede 2016-02-19 kl. 13.40.59Forleden rundede vi indtastningen af udklip nr. 20.000 i Arkibas, vores registreringsprogram. Det fortjener da at blive fejret med en lille nyhedshistorie.

De nu mere end 20.000 indtastede avisartikler er dels en blanding af nye artikler fra lokalaviserne, som klippes dagligt og løbende registreres. Dels er det ældre artikler fra udklipssamlingen, som er i gang med at blive indtastet digitalt. De er allerede registreret på registerkort, men bliver dermed søgbare i systemet.

Kom forbi og prøv at gå på opdagelse i vores udklipssamling. Den kan hurtigt vise sig, at være guld værd for din forskning!

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Udklip nr. 20.000 rundet

Aflysning af foredrag om Strøbygraven – Hør i stedet foredrag om Borgring 11.2.2016

Valloe_Borgring1_HighResForedrag med Kristoffer Buck Pedersen i aften er desværre aflyst pga. halsbetændelse og feber. God bedring til Kristoffer!

I stedet har vi været heldige, at få hans kollega arkæolog Jonas Christensen fra Museum Sydøstdanmark til at fortælle om Borgring:

“I sensommeren 2014 fandt arkæologer fra Danmarks Borgcenter og Aarhus Universitet en vikingeborg på Vallø Stifts jorde tæt ved Køge. Det er mere end 60 år siden at der sidst blev fundet en vikingeborg i Danmark, og fundet blev en international sensation, der endnu engang vakte omverdenens interesse for vikingetiden.

7926267-ringArkæolog Jonas Christensen fortæller den spændende historie om hvordan borgen blev fundet og hvad udgravningen har vist om borgens udformning og datering. Hør også om det store forskningsprojekt, som løber over de næste 3 år, og hvad man kan komme til at se som besøgende undervejs”.

Hele_plan_borgring_NYDet foregår på Teaterbygningen i aften torsdag den 11.2.2016 kl. 19.30 i Musikcafeen.

Vi beklager meget ulejligheden for de, som kommer til at gå forgæves. Vi er dog sikre på, at det aktuelle foredrag vil interesse rigtig mange af Jer.

For dem, der ikke kan nå foredraget i aften, så fortvivl ikke: Køge Museum planlægger et nyt foredrag den 28.4. om Borgring. Følg med i dagspressen og på Køge Museums hjemmeside/facebookside for nyt om dette.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Aflysning af foredrag om Strøbygraven – Hør i stedet foredrag om Borgring 11.2.2016

Mange besøgte Køge Byarkiv og Museum til Kyndelmisse

Fredag aften holdt Køge By sin årlige kulturnat ”Kyndelmisse i Køge”. Her slår Køges kulturinstitutioner dørene op og inviterer gæster inden for.

Det var den første Kyndelmisse efter Museets store ombygning. På samme måde var det Byarkivets første Kyndelmisse efter at være flyttet sammen med Køge Museum. Så alle ansatte og frivillige ved de to institutioner glædede sig meget, til at slå dørene op og vise frem for gæsterne. ”1328 mennesker kom forbi vores aktiviteter i Museum, Byarkiv, Museumshaven og Rådhuskantinen”, fortæller leder af Køge Museum og Byarkiv Birte Broch. ”Vi er meget glade for, at så mange mennesker valgte at bruge aftenen i selskab med os”.

Børnene kunne på kyndelmisseaftenen tage på skattejagt rundt i hele huset, hvor de skulle svare på spørgsmål om genstande i udstillingen. Der blev konkurreret om gavekort til Køge Museums butik. Vinderne af skattejagten er blevet trukket ud og de heldige vindere blev Otto og Vichy. Vinderne har fået direkte besked og kan afhente deres gevinster i Museets Butik.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Mange besøgte Køge Byarkiv og Museum til Kyndelmisse

Danmarks ældste Mordgåde – Foredrag v/ Køge Byarkivs Venner

18graven-Kristoffer

Hør foredrag med Krisfoffer Buch Pedersen, som bl.a. forsker i Strøbygraven.

Kom til Foredrag ved Kristoffer Buck Pedersen, Kulturarvschef og vicedirektør ved Museum Sydøstdanmark.

Kom og hør Kristoffer Buck Pedersens foredrag om Danmarks ældste mordgåde. I 1986 blev der fundet et af de mest spektakulære fund fra jægerstenalderen i en parcelhushave i Strøby Egede. Otte mennesker blev for ca. 7.000 år siden stedt til hvile i den samme grav, anlagt midt på en stor boplads, der lå beskyttet, hvor Tryggevælde å løber ud i Køge Bugt. Analyser af graven fortæller en spændende historie om ritualer, familie og køn i stenalderen. Ud over Strøby Egede graven vil foredraget fokusere på ældre stenalder, der udgør 99,6% af vores kulturelle fortid. Du kan se graven på Køge Museum.

Foredraget arrangeres af Køge Byarkivs Venner i samarbejde med Køge Museums Venner.

Foredraget finder sted torsdag den 11.2.2016 kl. 19.30 i Musikcafeen på Teaterbygningen i Køge. For medlemmer af foreningerne er der gratis adgang, for alle andre koster det 25 kr.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Danmarks ældste Mordgåde – Foredrag v/ Køge Byarkivs Venner

Køge Fonden fylder 80 (1936-2016)

I dag, fredag den 29.1., er det 80 år siden, at Køge Fonden blev stiftet. Køge Fonden har to hovedformål for sit virke.

 • Dels skal fonden medvirke til en bevaring af bygninger og miljøer i hele Køge Kommune.
 • Dels driver Køge Fonden de fire lokalhistoriske arkiver i Køge Kommune: Køge Byhistoriske Arkiv, Skovbo Lokalhistoriske Arkiv, Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne samt Højelse Sognearkiv, der tilsammen indsamler, bevarer og formidler historisk materiale fra Køge Kommune.

Du kan læse hele historien om Køge Fonden her på siden.

Husk også at du kan støtte Køge Fonden bl.a. ved køb af T-shirt.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Køge Fonden fylder 80 (1936-2016)

Køge Museum og Byarkiv slår dørene op på Kyndelmisseaftenen 5.2.2016

Oplev ”Liv og lyst” til Kyndelmisse fredag den 5. Februar 2016 

”Køge Museum genåbnede i juni måned efter en større ombygning. Det betyder også, at Museet nu er tilbage i Kyndelmissearrangementet for fulde sejl efter ombygningen. Vi håber, at mange benytter Kyndelmisseaftenen til at komme forbi, og se hvor flot huset er blevet”, udtaler leder af Køge Museum og Byarkiv, Birte Broch.

På Kyndelmisseaftenen kan man da også opleve et utal af arrangementer i Køge Museum og Byarkiv.

Arrangementer fra kælder til kvist

Køge midtby summer af liv og byggerier lige nu. Før de store byggeprojekter kommer i gang, har arkæologerne fra Museum Sydøstdanmark dog været i jorden som de første. På Kyndelmisseaftenen kan du møde arkæologerne og høre om, hvilke spor af fortiden, de har fundet i Køge. Det foregår i Rådhusets kantine.

På Køge Museum kan du komme med bag om de nye udstillinger. Her fortæller tre af museets profilforskere om udstillingerne og om arbejdet med historien. Du hører om den nyeste forskning inden for bryllupstøj og -traditioner, om boliger i vikingetiden og ikke mindst om forskningen i museets ”massegrav” fra Strøby Egede.

Naturskolen-Fugleedderkop2Mød også naturvejleder Jan Hansen på Køge Museum på Kyndelmisseaftenen. Kom og prøv at fremstille dine egne vokslys. Hvis man er modig, kan man også møde fugleedderkoppen Emma og flere af naturskolens spændende dyr. Alt sammen under kyndig vejledning af Jan Hansen fra Natur- og Miljøskolen i Køge.

For børnene er der mulighed for at tage på skattejagt rundt i det gamle hus fra 1619. Der trækkes lod om et gavekort til museumsbutikken blandt alle børn der deltager.

Traditionen tro kan du møde Amnesty International på Køge Museum og Byarkiv til Kyndelmisseaftenen. Hør om Amnestys arbejde, køb lys og hjemmestrikkede sokker og støt den gode sag.

Du kan også tage på opdagelse i historien med Marie Holst fra Køge Museums Venner. Følg tidslinjerne bagud i tiden og opdag, hvor langt der faktisk er fra nutiden til jægerstenalderen.

haengekoejesalen-koege-museumEn større elevgruppe fra Køge Musikskole underholder med guitarmusik af forskellige komponister. Nyd koncerten fra hængekøjerne i den stemningsfulde sal under loftet.

Skulle du få trang til noget varmt at lune dig på, så kan du købe en kop varm lutendrank i butikken. Det er en drik der kendes helt tilbage til middelalder og renæssance. I skolestuen indrettes café, hvor du kan købe øl, vin og vand. Husk at museet er indrettet, så man må tage drikkevarer med rundt, mens du går på opdagelse i huset.

KryddersnapsEller hvad med at lægge vejen forbi snapseeksperten Flemming Stenalt, som fortæller om kryddersnaps. Her kan du få smagsprøver på mange forskellige slags snaps, få gode råd og opskrifter. Du kan også lære, hvordan du selv kan komme i gang med at krydre din egen snaps.

Besøg også Byarkivet og kom til åbent hus på kyndelmisseaftenen. Vi viser rundt på arkivet og fortæller om hvad du kan bruge Byarkivet til. Kom med dine spørgsmål, hvad enten du er garvet slægtsforsker eller aldrig har besøgt et arkiv før.

LitorinaGeologisk Forening Litorina byder på en vandring gennem tiden med fossiler og geologi. Måske har du selv gjort fund i en kalkgrav eller ved klinten? Nu har du chancen for at få afgjort, om det er den ægte vare. Tag dine fund med forbi og få en snak om, hvad det er du har. Der fremvises også eksempler fra Litorinas egen samling. Du kan vanen tro møde Litorina i ”Daldorphs Hus” i Køge Museums have.

I Museets flotte butik, som har åbent hele aftenen, kan du gå på opdagelse i det store udvalg af spændende gaveartikler, gammeldags legetøj, øl og chokolade samt bøger om Køge. Her er også salg af Kyndelmissearmbånd og uddeling af kyndelmisseprogrammer, museumsbrochurer og meget andet.

Der er åbent fra 18-22 på Kyndelmisseaftenen fredag den 5. Februar 2016.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Køge Museum og Byarkiv slår dørene op på Kyndelmisseaftenen 5.2.2016

Programmet for Køge Byarkivs Venner er på plads

Se programmet for forårssæsonen 2016 her på siden.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Programmet for Køge Byarkivs Venner er på plads

Glædelig jul og godt nytår fra Køge Arkiverne – 2015

Køge Museum og Køge Arkiverne - Julekort 2015Du ønskes en glædelig jul og et godt nytår fra alle på Køge Museum og Køge Arkiverne.

Her kan vi se tilbage på et begivenhedsrigt og travlt år med et nyåbnet museum og et Byarkiv, der er flyttet – og meget andet.

Vi glæder os til at tage fat på arbejdet i det nye år og til mange spændende samarbejder og projekter.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Glædelig jul og godt nytår fra Køge Arkiverne – 2015

Komponisten Aksel V. Rasmussen

AngeliqueKomponisten Aksel V. Rasmussen er mest kendt for at have skrevet “Angelique”, som Dario Campeotto vandt Melodi Grand Prix med.

Se vores lille galleri, hvor i vi har samlet en lang række avisartikler om Aksel V Rasmussen.

Se artiklerne om Aksel V. Rasmussen her eller hent den som PDF-fil her (PDF – 9 MB).

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Komponisten Aksel V. Rasmussen

Julegaveide? Køb Køge Fondens nye T-shirt

Arkitekt Karsten Vibild, formand for Køge Fonden Søren Mathiessen og Museums- og Arkivleder Birte Broch præsenterer den nye T-shirt

Arkitekt Karsten Vibild, formand for Køge Fonden Søren Mathiessen og Museums- og Arkivleder Birte Broch præsenterer den nye T-shirt

Mangler du en ide til årets julegaver? Så er løsningen her. Køb den nye T-shirt fra Køge Fonden. Trøjen prydes af det første kendte bykort over Køge fra 1658.

På dette kort ses befæstningen omkring Køge, som blev udført under den svenske besættelse. Der ses også et prospekt af Køge set fra den Søndre side.

Trøjen af udført af arkitekt Karsten Vibild og Køge Fonden.

IMG_5451

Trøjen præsenteres i haven på Køge Museum

Sammen med T-shirten får man en lille folder, som fortæller den spændende historie bag kortet.

Trøjen findes i størrelse fra small til XX-large. De koster 150 kr. og kan købes i butikken på Køge Museum.

IMG_1860

Sammen med trøjen følger en folder, som opregner kortets historie.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Julegaveide? Køb Køge Fondens nye T-shirt

Julens åbningstider 2015

julekort-4I forbindelse med juleferien 2015 er der følgende ændringer i arkivernes åbningstider:

 • Køge: Lukket fra 24.1. – 4.1. (Begge dage inklusiv).
 • Skovbo: Sidste torsdag er 17.12., første åbningsdag i det nye år er 7.1.2016.
 • Herfølge: Sidste dag inden ferien er er 22.12., første åbningsdag i det nye år er 5.1.2016.
 • Højelse: Sidste torsdag er 17.12., første åbningsdag i det nye år er 7.1.2016.
Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Julens åbningstider 2015

Udklip 19.000 er rundet – og mange flere er på vej

IMG_1802På  Byarkivet har vi en stor udklipssamling. Hver dag laves der udklip af de lokaler aviser. Det er gennem årene blevet til en stor samling af avisudklip. Søger man oplysninger om f.eks. en forening, vil man med udklipssamlingen kunne få alle store begivenheder i foreningens historie “serveret på et sølvfad”.

Vi har gennem flere år registreret udklippene digitalt. Desuden indtastes ældre udklip fra registerkort også i systemet. I dag rundede 19.000 udklip og det synes vi skulle fejres med en lille historie.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Udklip 19.000 er rundet – og mange flere er på vej

Skovbo Lokalhistoriske Arkiv holder lukket ved folkeafstemning 3.12.2015

Skovbo Lokalhistorisk Arkiv er lukket dagene 2.-4. december på grund af Folkeafstemningen, som foregår i huset. Torsdag den 3. december er der altså lukket for publikumsadgang til arkivet.

Vi beklager de gener, som det måtte forårsage og ser frem til at betjene dig igen.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Skovbo Lokalhistoriske Arkiv holder lukket ved folkeafstemning 3.12.2015

Højelse Sognearkiv: Arkivernes Dag 2015

Arkivernes dag 2015-2Kom til arkivernes dag i Højelse Sognearkiv lørdag den 14.11.2015 kl. 11-14.

Alle er velkomne til at kigge forbi på dagen. Se gamle fotos, albums, film og megetmere fra Højelse, Ll. Slendved, St. Salby, Ll. Salby, Ølby, Assendrup og Vilkestrup. Få hjælp til søgning i arkiverne. Se det store udvalg af lokalhistorisk litteratur fra Højelse Sognearkiv.

Benyt lejligheden til at indlevere materiale til bevaring for eftertiden i Højelse Sognearkiv.  Vi modtager meget gerne fotos, film, videoer, breve og postkort, skøder og andre dokumenter, protokoller m.v. Vil du gerne beholde dit originale materiale i familiens eje, tager vi gerne en kopi (scanning) til arkiveringsbrug.

Se plakaten for Arkivernes Dag i Højelse Sognearkiv 2015. (PDF, 571 KB).

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Højelse Sognearkiv: Arkivernes Dag 2015

Skovbo Lokalhistoriske Arkiv: Arkivernes Dag 2015

arkivernes dag 2015 SkovboLørdag d. 14. november 2015 er der åbent hus i Skovbo Lokalhistoriske Arkiv i anledning af det landsdækkende arrangement ”Arkivernes Dag”.

Arkivet holder åbent fra kl. 10-14, og på dagen kan man se eller gense vores store udstilling med billeder og oplysninger om virksomheder på Hovedgaden i Borup.

Vi har planer om at lave tilsvarende udstillinger fra de øvrige lidt større byer i det gamle Skovbo, så derfor vil vi gerne opfordre til, at man kigger i gemmerne efter billeder af virksomheder, små som store, samt, om muligt, oplysninger om dem.

Man er desuden velkommen til at medbringe alle andre typer arkivalier, der er relevante for Skovbo Lokalhistoriske Arkiv, til aflevering eller scanning.

Kig indenfor og få en god lokalhistorisk snak over en kop kaffe.

Se plakaten for dagen her. (PDF, 1,4 MB).

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Skovbo Lokalhistoriske Arkiv: Arkivernes Dag 2015

Indtastning af Folketællinger skrider fremad

IMG_1685

Ole Søndergaard taster Folketællingen 1911 på Køge Byhistoriske Arkiv

På Køge Byhistoriske Arkiv indtaster frivillig medarbejder Ole Søndergaard Folketællinger til Kildeindtastningsprojektet.

Gennem en årrække har han indtastet Folketællingerne fra Køge. Nu er arbejdet med med Folketællingen 1911 færdiggjort. Det er blevet til næsten 4500 personer, så det er et enormt arbejde der er blevet gennemført.

Det store arbejde letter adgangen til Folketællingerne, så det er muligt at søge efter sine slægtninge.

1911 fra Køge Købstad er endnu ikke lagt online, men kommer inden for den nærmeste fremtid.

Man kan søge på www.ddd.dda.dk

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Indtastning af Folketællinger skrider fremad

Kvinder i politik – Læs det nye “Køge Studier”

I år markeres 100-2015 Køge Studierårs jubilæet for Grundloven af 1915, der for alvor indførte folkestyret i Danmark. Vi sætter fokus på kvinder i det kommunale politiske liv i den nuværende Køge Kommune.

Der er artikler fra alle områder af kommunen. Der er også bidrag fra enkelte af de aktive kvinder, bl.a. Køges første kvindelige borgmester, Marie Stærke.

Køge Studier kan købes i boghandlerne i Køge, på Køge Museum og Køge Arkiverne for 90 kr. Medlemmerne af Køge Byarkivs Venner får årsskriftet tilsendt som en del af deres medlemskab.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Kvinder i politik – Læs det nye “Køge Studier”

Kvinder i politik: Læs det nye “Køge Studier” – Pressemeddelelse

2015 Køge StudierI år markeres 100-års jubilæet for Grundloven af 1915, der for alvor indførte folkestyret i Danmark. Køge Arkiverne fejrer dette jubilæum med et temanummer af Køge Studier, der sætter fokus på kvinderne og deres deltagelse i det kommunale politiske liv i den nuværende Køge Kommune.

Arkivernes medarbejdere har sammen med eksterne bidragydere haft travlt med at undersøge kilderne. Artiklerne søger at skabe et overblik over kvindernes deltagelse i de forskellige områder, ligesom der er bidrag fra og om enkelte af de aktive kvindelige politikere. Med dette temanummer er mange aspekter af emnet blevet dækket, men der er stadig plads til at arbejdere videre med yderligere undersøgelser.

Køge Byråds kvindelige medlemmer 2015

Køge Byråds kvindelige medlemmer 2015

I den første artikel gennemgår Eva Tønnesen udviklingen af kvinders politiske rettigheder i hovedpunkter i artiklen ”Fra dannekvinde til folketingsmedlem. Kvinders rettigheder i samfundet”. Artiklen sætter konteksten for de øvrige fortællinger i årsskriftet. Dernæst fortæller tidligere byrådsmedlem Ingrid Pedersen om det praktiske arbejde i byrådet med særlig fokus på ligestillingsudvalget. Køges første kvindelige borgmester Marie Stærke giver et stærkt og personligt indblik i sit politiske liv i artiklen ”Nu skal borgmesterkontoret jo ikke blive en ammestue. Tanker fra mit politiske liv”.

Kulturudvalgsformand Anette Simoni nåede akkurat ikke gruppebilledet og får overrakt Køge Studier direkte af Museums- og Arkivleder Birte Broch

Kulturudvalgsformand Anette Simoni får overrakt Køge Studier af Museums- og Arkivleder Birte Broch

Dernæst følger artikler fra de fire arkiver i Køge Kommune. Lars Kjær fra Byarkivet skriver om kvinder i Køge Byråd 1909-2013. Lone Rasmussen og Erik Augustinussen fra Skovbo Lokalhistoriske fortæller om kvinder i sogneråd/kommunalbestyrelser i Skovbo. Fra Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne giver Bo Michael Hansen et portræt af den første kvinde i Herfølge Sogneråd, Asta Karlshøj Hansen. Birgit Rosenberg, Kirsten Berngaard og Palle Sigaard fra Højelse Sognearkiv fortæller i den afsluttende artikel om kvinder i kommunalpolitik i Højelse og Ølsemagle Sogne fra 1909-1970.

Køge Studier kan købes i boghandlerne i Køge Kommune, på Køge Museum og Køge Arkiverne. Se mere på www.koegearkiv.dk

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Kvinder i politik: Læs det nye “Køge Studier” – Pressemeddelelse

Sliber Peder fra herfølge – Læs historien

Her ses Sliber Peder med trillebøren

Her ses Sliber Peder med trillebøren

Praktikant Rasmus Salomonsen har skrevet endnu en historie om Sliber Peder fra Herfølge.

Læs hele historien her på siden.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Sliber Peder fra herfølge – Læs historien

Sliber Peder

Her ses Sliber Peder med trillebøren

Her ses Sliber Peder med trillebøren

“Sliber Peder” hedder faktisk Niels Peder Jensen. Han blev født d. 21. januar 1867. Hans mor var Johanne Sofie Pedersen, og hans far var Anders Jensen. Peder blev født og voksede op i Herfølge. Han bandt sig dog ikke til et bestemt sted, men rejste i stedet en hel del. Peder døde d. 12. september 1936 efter, at han blev påkørt af en bil. Han blev begravet i Herfølge Kirke d. 19. september 1936. Han rejste meget rundt i Danmark og blev beskrevet af bekendte som en meget venlig, livlig og hyggelig mand, der altid var nem at omgå og altid var gæstfri.

Sliber Peder nyder en stille pilsner

Sliber Peder nyder en stille pilsner

“Sliber Peder” fik en smede uddannelse og blev ansat hos en smed i hans yngre år. Han blev tilbudt at være arving for den ældre barnløse smed, men han afslog, da han hellere ville være af sted på rejse frem for at binde sig til et bestemt sted. Peder besøgte dog sine venner og bekendte i Herfølge så ofte som muligt. Det var på en af disse mange rejser, at han til sidst i Hornebæk blev påkørt af en bil og døde af de fatale kvæstelser. Det var på landevejen hans liv udfoldede sig, men også på landevejen, at hans liv endte.

Navnet “Sliber Peder” stammer fra hans erhverv efter, at han afslog smede arbejdet. Han gik nemlig rundt i hele Danmark og sleb alt fra knive til sakse. Han var Danmarkskendt og var en ret populær mand, da han flere gange er omtalt som en gentleman. Som sliber var det eneste, han havde brug for en trillebør og hans gode humør.

Udover at være kendt i Danmark under navnet “Sliber Peder” var et af hans andre kælenavne også “Papegøjen”.

Sliber Peder på vejen

Sliber Peder på vejen

Peders liv er så veldokumenteret fordi, han næsten altid besøgte Østsjællands Dagblad, som kunne skrive alt om hans oplevelser og erindringerne. Samtidig rejste han jo også rundt Danmark, hvor han mødte en hel del danskere og besøgte sine venner. De fik også mange af hans oplevelser fortalt.

“Sliber Peder” er som skrevet tidligere begravet i Herfølge og til hans begravelse mødte flere af hans ”Sliber-venner” op. Hans trillebør er udstillet på Vasebæksgård ligesom hans hat og pibe.

Udgivet i Historier fra samlingerne - Herfølge | Kommentarer lukket til Sliber Peder

Praktikanten anmelder den nye museumsudstilling på Køge Museum

Køge Byhistoriske Arkiv har haft praktikant i den sidste uge. Én af hans opgaver har været at teste den nye udstilling på Køge Museum og skrive en anmeldelse af sine oplevelser. Herunder kan du opleve udstillingerne, set med en skoleelevs øjne.

Modernisering af Museet

IMG_1489

På opdagelse i udstillingen “krudtbrødre” på Køge Museum.

”Er det alt, hvad der er at se på? ” Det var min første tanke, da jeg gik gennem museet og så på de ”få” montre med materialer, der var opstillet på museet. Det var først, da jeg lod mit blik glide hen over de mange bokse med forskellige koder, der skulle skrives ind på en Ipad, at jeg begyndte at blive spændt. Teknologi og museer virker ikke som to begreber, der går hånd i hånd.

Beskrivelse:

Den nye modernisering af Køge museum bruger Ipads som deres ”varemærke”. Med en Ipad, går du som gæst rundt og ser de forskellige montre med forskellige genstande, og samtidig indtegner du de forskellige koder på den Ipad, du har fået udleveret. På den måde får du en fortælling om genstanden, hvorefter du i nogle tilfælde kan se en film, i nogle tilfælde kan læse en informerende tekst og i nogle tilfælde begge dele.

Med Køge museums nye eksklusive udstilling, kan du nu også lytte og læse omkring bombardementet af skibet Dannebroge, der var i brug ved et søslag mod svenskerne i Køge Bugt. Du kan også høre fortællingen om to brødre og deres oplevelser på skibet før og under bombardementet. Derudover kan du se på udstillingerne med de forskellige genstande som f.eks. kanonkugler, knogler og kranier, arkæologer har fundet fra skibsvraget.

Min Mening:

IMG_1492

Fortællingerne kan også nydes på langs i loftsrummet i de store hængekøjer.

Denne moderne version af et museum har jeg aldrig prøvet før, men jeg fik noget af en positiv overraskelse. Normalt har jeg forbundet museer med støvede genstande, kedelige lange rundvisninger og utrolig lange beskrivelser af hver enkelt genstand. Men med en Ipad i min hånd og høretelefoner på ørerne, blev Køge museum lige pludselig langt mere interessant.

Jeg synes, det virker som en genial ide, da det er en metode, der tiltrækker flere aldersgrupper ud over de ældre og børnefamilierne. Det virker som en løsning, der kan få de unge til at lytte og læse lidt mere, når de er på besøg hos et museum frem for at tjekke diverse sociale medier på mobilen.

Jeg fandt det i den grad interessant, og konceptet er noget, jeg helt sikkert vil prøve igen. Hele dette koncept er gennemtænkt og virker perfekt. Der er ingen forbindelsesproblemer eller andre teknologiske problemer, med den Ipad man får. Videoerne er godt filmet, korte og samtidig velinformerende. Teksterne er ikke (altid) lange beskrivelser, men skærer ind til benet dog uden at ødelægge forståelsen af informationer.

Indretningen af udstillingen er logisk samt kreativ, da man bl.a. kan slappe af i nogle ophængte hængekøjer, hvilket var noget, jeg benyttede mig meget af.

Det eneste jeg mangler, er nogle flere siddepladser. Der hvor der var siddepladser, var det selvfølgelig dejligt, og siddepladserne var godt placeret i forhold til montrerne. Alligevel mener jeg, at der nogen steder var for få og for ringe siddepladser, hvilket godt kunne irritere mig en smule, da jeg nogen gange var nødt til at gå videre til et andet rum for at kunne sidde behageligt. Det gjorde jo, at jeg forlod det rum, hvor fortællingen, jeg hørte, ellers var beregnet til.

Jeg mener også, at der mangler nogle billeder til nogle af fortællingerne. Det kan godt blive lidt langtrukkent at skulle høre på en fortælling eller læse en informerende tekst uden at kunne have nogle billeder at se på. Det er ikke altid et problem, da der nogen gange er nogle billeder, men, når der ikke er billeder, kan det godt blive kedeligt at skulle se på de samme genstande i montrerne.

Alt i alt var det en positiv oplevelse og, det negative trækker ikke det positive ved denne udstilling ned. Det virker som skrevet tidligere som en rigtig gennemtænkt og interessant udstilling, og jeg vil klart anbefale den til alle, jeg kender. Det er en udstilling, der skal opleves. Jeg vil især anbefale alle køgensere til at besøge museet, da jeg vil vædde med, at I sandsynligvis lærer en hel del om den by, I lever i, som I ikke vidste i forvejen.

Af Rasmus Salomonsen, skoleelev 9. klasse Asgård Skole. 2015.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Praktikanten anmelder den nye museumsudstilling på Køge Museum

Hotel Prindsen i Køge – Torvet 2

Her på billedet ser vi det tidligere Hotel Prindsen, der havde beliggenhed, hvor forretningen Rokkjær ligger i dag.

Torvet 2, set fra Køge Torv

Torvet 2, set fra Køge Torv

På hjørnet af Torvet i Nørregade her i Køge ligger, hvad vi i dag kender som kvindetøjsforretningen Rokkjær. Denne bygning har dog tidligere været brugt til noget helt og aldeles andet.

Den første ejer, der er dokumenteret er Hans Bartskær. Han ejede den daværende bygning under navnet ”Det store værtshus”. Hans Batskær var udover at være værtshus ejer også en af de store figurer/roller i den daværende heksejagt. Hans Bartskær var skyld i, at i alt 14 kvinder blev anklaget, fundet skyldige og brændt på bålet for hekseri her i Køge i perioden 1608-1615. Det var i denne ejendom ved Torvet, at sagen om Køge huskors startede.

Hotel Prindsen , Torvet 2 i Køge

Hotel Prindsen , Torvet 2 i Køge

Lidt senere end 1785 blev ”Det store værtshus” omdøbt til ”Hotel Prindsen”. Ejendommen var nu både et hotel og et værtshus.

Huset blev også forlænget, da en del af Nørregade blev opkøbt og blev en del af Hotellet. Dette skete i 1853 med Jørgen Hendrik Glæiser som ejer, der havde købt ejendommen året forinden. Hotel Prindsen var velbesøgt af både det finere borgerskab i Køge, men samtidig også af de gamle kendinge og selvfølgelig også rejsende. Det var i hotellets skænkestue, at de fleste gæster befandt sig.

Hotel Prindsen på Køge Torv, nordre Torvegade.

Hotel Prindsen på Køge Torv, nordre Torvegade.

Efterhånden blev hotellet dog lang mere nedslidt, og det endte med, at hotellet var i så ringe stand, at den daværende ejer Johansen i 1950 måtte opgive hotellet og sælge det til Andelsbanken og købmanden Georg Hedager. Efter 235 års levetid og service for kunderne blev hotellet ændret til henholdsvis en bank og en manufaktur forretning.

Nu til dags er det dametøjsbutikken Rokkjær, der har forretning i bygningen og har haft det siden 2001, da butikken blev opkøbt på det tidspunkt. Ejendommens tidligere dramatiske historier er dog slet ikke glemt, da der på et skilt hængende på forretningen står: ”Her huserede Kjøge huskors. ”

Artiklen er skrevet af arkivets praktikant Rasmus Salomonsen fra Asgårds Skole 2015.

Hent artiklen om Hotel Prinsen her. (PDF – 5,2 KB).

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Hotel Prindsen i Køge – Torvet 2

Se praktikantens billeder fra Brogade

I denne uge har Byarkivet erhvervspraktikant. Vi har prøvet at strikke et godt program sammen. Blandt andet har han i dag været ude og tage billeder i Køge by. Det er der indtil videre kommet dette fine galleri af Brogade ud af.

IMG_5075

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Se praktikantens billeder fra Brogade

Billeder fra de glade 60´ere

Hit-med-Historien-7Fik du læst Hit med Historien 7 – Køge 1958-1973 ? Bøgerne er fyldt med gode billeder og spændende historier fra Køge. Men vi mangler stadigvæk billeder fra 1960’erne i Byarkivets samlinger.

Hjælp os med at udfylde nogle huller i samlingerne. Vi søger billeder af boligen, skole, sport, ungdomsliv, mode og tøj, arbejdspladser og meget andet.

Kom forbi med dine billeder. Ønsker du ikke at aflevere dem, scanner vi gerne billederne.Byarkivet - Kulturannonce

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Billeder fra de glade 60´ere

Mød lokalarkivet i Herfølge på Herfølgedagen 2015

Besøg lokalarkivet i Herfølge på Herfølgedagen

Besøg lokalarkivet i Herfølge på Herfølgedagen

Kom og mød lokalarkivet på den årlige Herfølgedag lørdag den 26. September 2015 kl. 11 – 14. Arrangementet foregår på pladsen foran – og på Herfølge Bibliotek. Her kan du møde en lang række lokale foreninger og virksomheder.

Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne holder i den anledning åbent hus i lokalerne på Billesborgvej 1B i Herfølge. Medarbejderne fra Lokalhistorisk Arkiv slår dørene op og tager imod i arkivets lokaler. De er klar til at hjælpe med at besvare lokalhistoriske spørgsmål.

I år har vi sat fokus på fotografier i arkivets samlinger. Vi beder publikum om at hjælpe os med at sætte navne på nogle af de ansigter, som findes på billederne. Vi har lagt en stribe billeder frem, som vi beder publikum om at kigge på. Kender du folk på billederne, så får vi skrevet dem ned. Vi tager også imod indleveringer af lokalhistorisk materiale til arkivets samlinger.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Mød lokalarkivet i Herfølge på Herfølgedagen 2015

Billedhugger Jørgen Larsen

Billedhuggeren Jørgen Larsen, som mest er kendt for at være manden bag monumentet for slagene i Køge Bugt på Køge Havn, er faktisk født i Lellinge.
Han er ikke så kendt i offentligheden, men er en spændende kunstner.

Se blandt andet artiklen om monumentet i Fotoalbummet.

Vil du se hans familie og opvækst? Prøv at se Kirkebogen 1851, Folketælling 1855 og Folketælling 1860 herunder. (Fra Arkivalier Online).

kirkebog Lellinge fødte mandekøn 1851 Folketælling 1860 Præstø Amt, Lellinge Folketælling Lellinge 1855

Endelig har vi samlet lidt materiale om denne dygtige billedhugger. Der er blandt andet postkort, fotografier og artikler.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Billedhugger Jørgen Larsen

Tak for en god Kulturnat i Borup

Kulturnat i Borup, fredag d. 28.08.2015

Foto fra Kulturnattet i Skovbo Lokalhistoriske Arkiv

Foto fra Kulturnattet i Skovbo Lokalhistoriske Arkiv

Skovbo Lokalhistoriske Arkiv havde en forrygende aften med rigtig mange besøgende. “Jeg talte i hvert fald 63 besøgende i de 3 timer, vi holdt åbent, men der kan meget nemt have været flere. Til tider var det lidt hektisk”, fortæller Lone Rasmussen fra skovbo Lokalhistoriske Arkiv.

Lone Rasmussen fortsætter: “Vi oplevede en stor interesse for vores nye udstilling. Der blev kigget billeder og ikke mindst læst de tingbogsoplysninger, som vi også havde medtaget for hver enkel matrikel. Og der blev snakket på kryds og tværs imellem de besøgende og Erik, Terri og jeg, der alle var til stede”.

Det var rigtig dejligt, at vores store forarbejde blev så positivt modtaget.

Udgivet i Nyheder, Udstillinger i Skovbo Lokalhistoriske Arkiv | Kommentarer lukket til Tak for en god Kulturnat i Borup

Kulturnatten i Borup – 2015

Kulturnatten, 2015

IMG_1334Kom og se vores nye udstilling på arkivet i morgen, fredag d. 28.08.fra kl. 18-21.

Til lejligheden har vi produceret nye plancher med billeder og oplysninger om forretninger og virksomheder på Hovedgaden og de omliggende gader.

Vi glæder os til at se jer!

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Kulturnatten i Borup – 2015

Fregatkaptajnen og rentieren Christian Reinhardt

IMG_1059“Fregatkaptajnen og rentieren Hr. Reinhardt. Tja, hvem kendte ikke ham?” Sådan skrev den lokale avis i artikelserie Minder fra 1890´erne. Der er ingen tvivl om, at han var lidt af en karakter. Du kan også stifte bekendtskab med Christian Reinhardt her på siden.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Fregatkaptajnen og rentieren Christian Reinhardt

Årsberetning 2014

Bech Olsen med Verdensmesterbæltet

Mesterbryder Bech Olsen med Verdensmesterbæltet

Vi har nu føjet årsberetningen for 2014 til siden.

Du finder den under Alt om os > formalia >Årsberetninger

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Årsberetning 2014

Film fra første hold studenter 1965

Den nyeste bog i serien Hit med Historien prydes af et omslagsfotografi, som viser det første hold studenter fra Køge Gymnasium fra 1965. Byarkivet har nu fået tilladelse til at bringe en privat smalfilmsoptagelse fra dagen.

 
Se også det samme studenterhold 50 år efter:

Du kan læse mere om bogen på www.hitmedhistorien.dk

Se også et galleri fra præsentationen af bogen

Udgivet i Film, Nyheder | Kommentarer lukket til Film fra første hold studenter 1965

Køge, Glæsiersvej – Prometheus

Køges karismatiske politimester Vagn Bro fik i sin tid – mod selv at betale transporten – en gave fra Borgmester Aage Jørgensen, Gentofte. Gaven var en stor skulptur, som forestillede “Prometheus og ørnen”.

Skulpturen blev sat op i Vagn Bros have på Vordingborgvej. Da han så rejste fra byen, skænkede han den til Køge by. Efter store overvejelser fandt man ud af, at det store skulptur kunne passe ind i haven ved Køge Sygehus. Her blev den anbragt på en murstenssokkel, hvor der er plantet buske rundt omkring.

Den mytologiske legende, der danner grundlag for skulpturen er, at Prometheus havde stjålet noget ild, med hvilken han blæste liv i nogle lerfigurer af mennesker, som han havde lavet på jorden. Zeus blev vred over dette og lod som straf Prometheus lænke til en klippe. Derefter kommer en ørn og hakker i hans “udødelige” lever. Skulpturen viser hvordan Prometheus kæmper mod ørnen.

IMG_4864

Køges karismatiske politimester, Vagn Bro, ses her foran skulpturen af Prometheus i sin private have på Vordingborgvej. Den er flyttet til et lille haveanlæg ved det gamle Køge Sygehus på Glæsiersvej.

Udgivet i Monumenter og skulpturer | Kommentarer lukket til Køge, Glæsiersvej – Prometheus

Hit med Historien 7

Hit-med-Historien-7Den nye bog fra bogserien Hit med Historien 7 er nu udkommet. Den hedder Køge 1958-1973. En by under forvandling. Bogen ved præsenteret ved en festlig reception i Ellehuset i Ellemarken.

Bogen kan købes ved de lokale boghandlere i Køge, på Køge Museum og Køge Bibliotek.

Hvis du ikke havde chancen for at komme forbi selv, kan du se billeder fra receptionen her.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Hit med Historien 7

Sommerferietider i Køge Arkiverne 2015

Søndre Strand med Køge Søbadeanstalt

Mange ældre køgensere husker, at strandene var bredere og at der var mere sand, dengang de var børn. Og der var nok noget om snakken. Fra i år er Søndre Strand igen blevet meget bredere, til glæde for badegæsterne.

Gå sommeren i møde på Køge Arkiverne. Hvis du planlægger en tur på Køge Arkiverne i sommerferien, kan det være en god ide at huske på arkivernes åbningstider. Så risikerer du ikke at gå forgæves.

Skovbo Lokalhistoriske Arkiv holder sommerferielukket fra mandag d. 29.6.2015 til og med mandag d. 20.7.2015. Første torsdag med publikumsåbent er torsdag d. 23.7.2015.

Højelse Sognearkiv holder lukket i skolernes sommerferie. Sidste torsdag inden ferien er torsdag den 25.6. Første torsdag efter ferien er den 13.8.2015.

I Herfølge holdes der lukket hver tirsdag i skolernes sommerferie. Fredag er der almindelige åbningstider fra kl. 9-12 hele sommeren igennem. Fra tirsdag den 11.8.2015 overgår arkivet igen til almindelige åbningstider.

Køge Byhistoriske Arkiv holder åbent hele sommerferien i de almindelige tider.

www.koegearkiv.dk kan man finde adresser og åbningstider på alle Køge Arkiverne. Her finder man også køgedatabasen, film og billeder og meget andet indhold.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Sommerferietider i Køge Arkiverne 2015

Vi bygger om på websitet

crane-255505_640Vi har ændret vores menustruktur på sitet. Forhåbentlig til det bedre. Men vi vil meget gerne høre din mening om det. Fungerer det bedre/dårligere eller lige så godt som før?

Hvis du vil bruge et øjeblik på at afprøve menuen – og måske sende en besked til lkj@museerne.dk – vil det være en stor hjælp.

På forhånd tak for din tid!

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Vi bygger om på websitet

Borup – Skulpturparken ved Møllelundsparken

kunstvandring skulpturguide.pmdSkovbo Kunstforening har gennem en årrække sørger for opstilling af en række skulpturer i Borup. En række af skulpturerne er opstillet permanent, mens andre er udlån, for eksempel fra kunstneren selv.

Flere af de udlånte skulpturer er ”halvpermanente” og har stået i området gennem flere år. Vi har en masse billedmateriale, som du frit kan benytte. 

I løbet af sommeren 2015 opstiller foreningen 2-5 nye op på Møllevej og foran Borup Kulturhus på Kulturnatten i august. De er alle udført af Bent Sørensen.

Du kan hente og printe folderen om Kunstruten i Borup og tage den med på opdagelse. (PDF – 581 KB). (Opdateret 1.6.2015).

IMG_0686Skovbo Kunstforeningn har eksempelvis netop opsat en sammensat granitskulptur ved Møllelundsparken. Andrzej Lemiszewski. Kunstneren har i forvejen opstillet to skulpturer i området.

Lemiszewski er født i Warszawa i 1952, kom til Danmark i 1972 og fik statsborgerskab i 1982. Uddannelse fik han på Kunstakademiet i København af Svend Wiig Hansen og Willy Ørskov.

Hans tidligere arbejder var i træ, mens de på det senere er i granit og marmor. I dag bor han i Italien i Pietrasanta.

Oversigt over kunstruten, gældende fra juni 2015

1. Poul Winther (*1939): „Vandets skillelimie i himmelrus“. Opstillet af Borup Vandværk ved 100-års jubilæet 1004.

2. Thomas Kadziola (*1962): „Græsk II“. Opstillet af Skovbo Kunstforening 2008.

3. Henning Elving (*1947): „De tre gratier“. Opstillet af Skovbo Kunstforening 2012.

 1. Bent Sørensen (1923-2008). Opstillet 2014. Udlånt af kunstnerens arving.
 2. Bent Sørensen (1923-2008). Opstillet 2014. Udlånt af kunstnerens arving.
 3. Andrzej Lemiszewski (*1952). Opstillet 2013. Udlånt af kunstneren.
 4. Andrzej Lemiszewski (*1952). Opstillet 2013. Udlånt af kunstneren.

9. Andrzej Lemiszewski (*1952). Opstillet 2015. Udlånt af kunstneren.

11. Henning Elving (*1947): Kærlighed ved første blik. Opstillet af Skovbo Kunstforening. Gave fra kunstneren.

17. Erik Heide. Opstillet 2013. Privateje.

18. Karen Breum Christensen: Maj. Opstillet af Skovbo Kommune.

Kilde: Henry Røssle fra Skovbo Kunstforening og Midtsjællands Avis 3.6.2015. Se venligst www.skovbokunst.dk for yderligere oplysninger, fotografier og andre spændende oplysninger om skulpturerne og foreningens virke.

Udgivet i Monumenter og skulpturer | Kommentarer lukket til Borup – Skulpturparken ved Møllelundsparken

Åbent Hus arrangement i Borup Kulturhus 31.5.2015

IMG_0677Søndag d.31.05.2015 deltog Skovbo Lokalhistoriske Arkiv i åbent hus arrangementet i Borup Kulturhus. På denne dag havde alle foreninger, der har til huse i Kulturhuset, stablet et fint program på benene med musik i hallen samt åbnet til lokalerne, hvor besøgende kunne gå rundt og høre lidt om de enkelte foreninger.

Skovbo Lokalhistoriske Arkiv deltog naturligvis også. Vi havde fundet en del plakatsøjler med billeder frem til lejligheden, bl.a. om Befrielsen set fra Skovbo, Gymnastikbilleder, billeder fra Køge Å-stien og så videre.

Vi havde rigtig mange besøgende i løbet af de fire timer, arrangementet varede, og snakken gik livligt om billeder og andre lokalhistoriske emner. De besøgende var både sædvanlige brugere af huset, men i høj grad også af folk, vi ikke havde set før. Det var en yderst vellykket dag.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Åbent Hus arrangement i Borup Kulturhus 31.5.2015

Kvinderne og valgretten i Herfølge

Sogneraad-7

Kvinde-eg ved Ingelstrup

Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne fejrer kvindernes valgret med en plancheudstilling. Den kan ses i Fællesbiblioteket Uglen i Herfølge. Kom forbi arkivet og læs om kvinder i sognerådene, Kvindeegene og meget andet.

Du kan læse teksterne om De første kvinder i Herfølge Sogneråd, Grundlovsminder og om Kvinderne i Herfølge Sogneråd under Herfølge > Samlinger.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Kvinderne og valgretten i Herfølge

Den første kvinde i Herfølge Sogneråd

Der skulle som tidligere nævnt forløbe 40 år fra kvinderne i 1908 opnåede valgret til landets sogneråd, inden den første kvinde, Asta Karlshøj Hansen i 1948 blev medlem af Herfølge Sogneråd.

Asta Karlshøj Hansen var født på Sydstevns i år 1900 og kom til Herfølge i 1922, året hvor hunvv var blevet gift med Niels Hansen, der også kom fra Sydstevns.

De grundlagde sammen virksomheden Herfølge Frøhandel og Frørenseri og fik i perioden fra 1924 til 1939 fem børn.

Hun blev medlem af Venstre i 1922 og begyndte at deltage i politiske møder sammen med sin mand – ofte som eneste kvinde blandt lutter mænd.

Niels Hansen var medlem af Herfølge Sogneråd fra 1925 til 1933.

I 1946, samme år, som han første gang blev valgt til Præstø Amtsråd,  lod hun sig overtale til at blive opstillet på Venstres liste som nummer 5. Da Venstre forventede kun at få 2 valgt, var risikoen for at hun blev valgt ikke særlig stor.

Venstre fik imidlertid mod forventning valgt 3 medlemmer til sognerådet og Asta fik 19 stemmer, hvilket var nok til, at hun blev partiets 1. suppleant.

Da et af venstres sognerådsmedlemmer i 1948 flyttede fra kommunen og blev hun meget mod sin vilje medlem af sogne-

rådet frem til 1950.

(Foto fra sølvbryllup på vej)

Billedtekst: Asta Karlshøj Hansen og Niels Hansen fotograferet på deres sølvbryllupsdag i 1947.  Året før hun kom i Herfølge Sogneråd.

I 1950 ønskede hun ikke at fortsætte i sognerådet, men blev overtalt til en placering på Venstres opstillingsliste som nummer 3, og da Venstre denne gang også kun forventede kun at få valgt 2 til sognerådet, og da de to første pladser desuden var besat af to ”helt sikre” landmænd, var risikoen for at blive valgt jo også denne gang uden ikke særlig stor.

Asta blev imidlertid valgt som nummer 2 og gik på valgaftenen grædende hjem.

I 1954 lod hun sig ikke opstille til sognerådsvalget, men hun bevarede dog en vis tilknytning til sognets politiske liv, idet hun efter sin udtræden fortsatte som medlem af sundheds-kommissionen frem til 1958 og af børneværnet helt frem til 1966. Dette selvom hun i slutningen af 1950érne havde fået konstateret en hjerteklapfejl.

Asta Karlshøj Hansen døde i 1972.

Udgivet i Historier fra samlingerne - Herfølge | Kommentarer lukket til Den første kvinde i Herfølge Sogneråd

Grundlovsminder

Sogneraad-5Da kvinderne ved grundlovsændringen i 1915 fik valgret og stemmeret til Rigsdagen, blev der rundt omkring i landet taget initiativ til at få rejst mindesmærker, enten i form af en sten med indskrift eller ved plantning af et egetræ. Disse egetræer kaldes valgretsegene, men også for kvindeegene.

Nogle steder blev der både rejst en sten og plantet et egetræ. Det skete i Egøje, hvor der samtidig blev rejst en flagstang, hvorfra der flages efter et bestemt regulativ.

Af andre grundlovsminder i Køge Kommune, findes der et egetræ i Ingelstrup i Sædder Sogn og i Lille Skensved i Højelse sogn ligeledes et egetræ.

Grundlovsminderne i Egøje

Sogneraad-6Den 24. november 1915 afholdtes i Egøje Brugsforening et møde for landsbyens beboere. Man skulle drøfte om der i Egøje skulle rejses et minde for Grundloven af 5. juni 1915. På mødet var der udelt tilslutning.

På stedet, hvor den gamle smedje i Egøje havde ligget, blev der derfor samme efterår plantet et egetræ og i løbet af vinteren og det følgende forår blev anlagt et lille anlæg med en mindesten og en flagstang. Så godt som alle landsbyens beboere bidrog til afholdelsen af den samlet udgift, som blev på 33 kr. og 15 øre.

Da Billesborgvej i midten af 1930érne blev reguleret, flyttedes mindesten og flagstang til sin nuværende placering ved den nye Billesborgvej, men egetræet blev stående.

Kvindeegen i Ingelstrup

Sogneraad-7

Foto: Bo Michael Hansen

I den lille landsby Ingelstrup i Sædder Sogn tog forpagter Hans Sørensen på Stenkildegården og hans kone, Marie efter sigende initiativet til plantning af et egetræ.

Kvindeegen i Ingelstrup har gennem årene ført en ret så upåagtet tilværelse, men står stadig, hvor den blev plantet, på en lille gravhøj, på Stenkildegårdens mark og med en lille sten med indskriften, 5. juni 1915.

Marie Sørensen plantede træet og Hans Sørensen mejslede teksten i en markstensten fundet på Stenkildegårdens mark.

Tekst og billeder af Bo Michael Hansen, Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne.

Udgivet i Historier fra samlingerne - Herfølge | Kommentarer lukket til Grundlovsminder

Kvinderne i Herfølge Sogneråd

Kvinderne fik som bekendt valgret til Rigsdagen i 1915. I 1908 havde kvinderne imidlertid opnået valgret til de kommunale råd. De kunne dermed stemme til sognerådsvalget i 1909 og var samtidig valgberettigede til sognerådet.

Lokalhistorisk Arkiv i Herfølge har ikke kendskab til resultatet af valget i 1909. Det samme gælder de efterfølgende sognerådsvalg i 1913, 1917, 1921, 1925 og 1929. Det er uvist, om der til nogle af disse valg var opstillet kvinder, men det er imidlertid en kendsgerning, at der i hvert fald ikke var kvinder i sognerådet i den periode.

Sogneraad-1Herfølge Sogneråd 1925-1929 – der blev i 1925 ikke var valgt kvinder ind i sognerådet. Personen i første række, yderst til højre på billedet, er frøhandler Niels Hansen, hvis kone Asta Karlshøj Hansen bliver den første kvinde i Herfølge Sogneråd i 1948.

Sogneraad-2Ved valget i 1933 opstilles 2 kvinder til sognerådet, og de får henholdsvis 11 og 6 stemmer, og bliver ikke valgt ind i sognerådet.

Ved valget i 1937 opstilles ingen kvinder til sognerådsvalget. Der var ingen grund til, vel efter mændenes opfattelse, at opstille kvinder til sognerådsvalget denne gang, når de 2 kvinder i 1933 kun kunne tiltrække i alt 17 stemmer.

Sogneraad-3Ved valget i 1943 opstilles 4 kvinder til sognerådsvalget. Det Radikale Venstre har 3 kvinder på partiets opstillingsliste og Venstre 1 kvinde. De 4 kandidater får i alt 11 stemmer og ingen bliver valgt til sognerådet.

Ved valget i 1946 opstilles 6 kvinder til sognerådsvalget. De 6 kandidater får i alt 62 stemmer.

Ingen af kandidaterne bliver valgt til sognerådet, men på venstres liste får Asta Karlshøj Hansen 19 stemmer og bliver 1. suppleant for dette parti.

Da en af venstres valgte kandidater rejser fra kommunen i 1948 indtræder hun i sognerådet.

Kvinderne bliver således repræsenteret i Herfølge Sogneråd i 1948 – 40 år efter kvinderne i 1908 fik valgret til de kommunale råd og 33 år efter at kvinderne fik valgret til Rigsdagen.

Sogneraad-4I 1950 er opstillet 5 kvinder til sognerådsvalget og der vælges 2.

Begge de valgte opnår i forhold til alle de foregående sognerådsvalg pæne, personlige stemmetal.

I 1954 er opstillet 5 kvinder, men kun 1 vælges til sognerådet.

Ved det sidste valg til Herfølge Sogneråd i 1968 inden kommunesammenlægningen i 1970 er opstillet 10 kvinder, men der kommer kun 2 af disse ind i sognerådet.

Der er nu kun forløbet 60 år siden kvinderne fik valgret til sognerådsvalgene.

Tekst og billeder af Bo Michael Hansen, Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne.

Udgivet i Historier fra samlingerne - Herfølge | Kommentarer lukket til Kvinderne i Herfølge Sogneråd

Skovbo Lokalhistoriske Arkiv lukker på valgdagen 18.6.2015

Der er valghandling i Borup Kulturhus fra d. 17.-19.juni. I den forbindelse er Skovbo Lokalhistoriske Arkiv lukket torsdag d. 18.juni 2015.

Vi ser frem til at tage mod gæster igen efter valget og ønsker et godt valg til alle.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Skovbo Lokalhistoriske Arkiv lukker på valgdagen 18.6.2015

Listen over Gård- og Husnavne er opdateret

Gårde i Herfølge-Sædder sogne-1Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne har en liste over gårde og huse i sognene. Denne liste er netop blevet opdateret og findes nu på hjemmesiden.

Du finder den her.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Listen over Gård- og Husnavne er opdateret

Vandring i Digterkvarteret med Byarkivets Venner

"Digterkvarter" i Sønderkøge.

“Digterkvarter” i Sønderkøge.

Kom med på en “kvarter-vandring” i digterkvarteret i Sønderkøge (Brorsonsvej, Ingemannsvej, Kingosvej m.fl.). Her har Køge Kommune har netop haft et forslag til en bevarende lokalplan i høring.

Specialkonsulent Helle Schou Weile fra Køge Kommune er guide ved en vandring i kvarteret. Undervejs fortælles der kort om kvarterets historie. Men ellers har vandringen særlig fokus på de kvaliteter, som findes i kvarteret som helhed: Hvad er det, Køge Kommune har lagt vægt på ved udarbejdelsen af lokalplanen? Findes der bygninger med særlig bevaringsværdi eller bygningsmæssige kvaliteter? Er der eksempler på vellykkede renoveringsprojekter og så videre.

Der er lagt op til en god tur i et af Køges mest eftertragtede kvarterer med mange fine bygningsmæssige kvaliteter.

Vandringen finder sted tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00. Der er mødested ved den “nye” rundkørsel på hjørnet af Blegdammen, Strandvejen og Brogade. Den er kun åben for medlemmer af Køge Byarkivs Venner.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Vandring i Digterkvarteret med Byarkivets Venner

Stort fremmøde til Foredrag om våbennedkastninger

Faldskærme med våbencontainere

Faldskærme med våbencontainere

Skovbo Lokalhistoriske Arkiv arrangerede i går aftes et foredrag med Jonna og John Helmersen om våbennedkastningerne på Borup-egnen.

Foredraget har været meget efterspurgt og foredragsholderne har været flittige med at drage rundt i det sjællandske landskab. Faktisk har de været i Borup og omegn hele 11 gange, siden de startede med foredraget. Alligevel var fremmødet til arrangementet over al forventning. 62 personer var mødt op for at høre det meget spændende foredrag om modstandsarbejdet og modtagegrupperne.

På arkivet fik de travlt med at stille ekstra stole og borde op, samt brygge ekstra kaffe. Skovbo Lokalhistoriske Arkiv takker mange gange for en god aften på arkivet.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Stort fremmøde til Foredrag om våbennedkastninger

Generalforsamlingen i Køge Byarkives Venner

Formand for Køge Byarkivs Venner Ole Struer aflagde formandens beretning.

Formand for Køge Byarkivs Venner Ole Struer aflagde formandens beretning.

Tirsdag den 24.3. afholdt Køge Byarkivs Venner Generalforsamling på Teaterbygningen i Køge. Efter Generalforsamlingen viste Byarkivet en film fra Køge Bys jubilæum i 1988.

Venneforeningen takker for en god aften.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Generalforsamlingen i Køge Byarkives Venner

Foredrag i Kulturhuset i Borup: Våbennedkastningerne under 2. Verdenskrig

Frihedskæmpere. Billedet er taget 4.5.1945 ved Borup Skole.

Frihedskæmpere. Billedet er taget 4.5.1945 ved Borup Skole.

Torsdag d. 26.03.2015 kl. 19.00 inviterer Skovbo Lokalhistoriske Arkiv til foredrag i hallen i Kulturhuset i Borup om våbennedkastningerne i vores område under 2. Verdenskrig.

Arrangementet varer ca. 2 ½ time. Selve foredraget er på 2 x 1 time med en halv times kaffe pause ind imellem. Arrangementet er gratis. Kaffe og kage koster 20 kroner.

I år har vi to jubilæer i forbindelse med 2. Verdenskrig. Vi nærmer os den 9.april, hvor det er 75 år siden, at Danmark blev besat af Tyskland. Og så har vi den glædelige begivenhed, der fandt sted den 4. maj for 70 år siden, hvor Danmark atter blev frit.

I løbet af de fem år, krigen varede, voksede modstanden mod besættelsesmagten og især i krigens 2 sidste år var der megen aktivitet blandt lokale modstandsfolk både med afhentning af nedkastede våben og decideret sabotage.

Ved foredraget vil Jonna og John Helmersen fra Lille Ladager fortælle om de mænd og kvinder, der satte livet på spil i kampen for et frit Danmark. Foredraget er skræddersyet til det gamle Skovbo-område, virkestedet for Borup- og Ejby grupperne, og bygger for en stor del på Helmuth Barners bog om Borup-Holdet, materiale i Skovbo Lokalhistoriske Arkiv samt nye oplysninger, som John og Jonna har støvet frem igennem de kontakter, især til efterkommere af modstandsfolk på egnen, som de har fundet frem til igennem dette arbejde. Foredraget er ledsaget af en powerpoint – præsentation med billeder og lydoptagelser af personer og steder med tilknytning til modstandsbevægelsen i Skovbo.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Foredrag i Kulturhuset i Borup: Våbennedkastningerne under 2. Verdenskrig

Byarkivets åbningsreception 2015

Ved genåbningen af Byarkivet blev der afholdt en festlig reception. Der var mødt mange gæster op, som alle var med til at gøre det til en god og mindeværdig dag. Læs talerne fra dagen herunder. Du finder et galleri med fotografier fra dagen her:

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Byarkivets åbningsreception 2015

Byarkivet genåbner for besøg – galleri

Tirsdag den 10.2.2015 genåbnede Byarkivet læsesalen i de nye lokaler på Køge Museum. Her ser du et lille galleri med fotografier af læsesalen. Vi glæder os til at tage imod gæster på Byarkivet!

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Byarkivet genåbner for besøg – galleri

Byarkivet genåbner på Køge Museum

Byarkivets adresse er Køge Museum og Byarkiv, Nørregade 4, 4600 Køge.

Adgang til byarkivet:

1. Fra Køge Museums bagside
Kør ind på parkeringspladsen bag Køge Rådhus på Ivar Huitfeldtsvej. Skærmbillede 2015-02-03 kl. 12.38.48
Gå gennem gitterporten ved Rådhusets store stålskorstene. IMG_1054
Brug døren ind til Køge Byhistoriske Arkivs læsesal. IMG_1055
2. Adgang gennem museumshaven:
Gå gennem porten i Nørregade 4. IMG_1053
Gå diagonalt over haven og gå ind gennem porten i det fjerneste hjørne ved Daldorphs hus. IMG_4475
Gå ind gennem vognporten og find arkivet lige fremme. IMG_4476
Velkommen til Byarkivet! IMG_0871
Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Byarkivet genåbner på Køge Museum

Køge før og nu – vist på ny

Sektionen “Køge før og nu” har fået en ny funktion til at sammenligne billeder. Nu kan man direkte sammenligne billederne med en “slider-funktion”. Prøv den selv under Køge før og nu.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Køge før og nu – vist på ny

Byarkivet holder lukket for besøg i januar 2015

cardboard boxes

Byarkivet flytter

Køge Byhistoriske Arkiv flytter sammen med Køge Museum. Det sker først i det nye år. Derfor holder Byarkivet lukket for personlige henvendelser fra den 5. januar 2015.

Herefter pakkes hele arkivet sammen og der gøres klar til flytning. Det er planen, at dørene igen slås op for gæster den 9. februar 2015.

Du kan følge med i arkivets flytning på Køge Arkivernes hjemmeside samt på https://www.facebook.com/koegearkiv

Vi beklager de gener, som det må medføre for vores gæster. Vi ser meget frem til at komme på plads og igen kunne tage imod besøg på læsesalen.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Byarkivet holder lukket for besøg i januar 2015

Glædelig jul fra Køge Arkiverne

Køge Arkiverne ønsker glædelig jul og godt nytår til alle. I det kommende år står vi over for en flytning af arkivet. Det glæder vi os til at fortælle meget mere om.

Tak for gode spørgsmål, besøg på arkivet, samarbejder og støtte i det gamle år.
Se også julekortet som PDF-fil (2,86 MB): Gå på opdagelse og klik dig videre fra filen.

Julekort

Udgivet i Nyheder | Tagget , | Kommentarer lukket til Glædelig jul fra Køge Arkiverne

Kulturarvsturisme som drivkraft for den lokale udvikling

Eric van Leenen, International Koordinator i Køge Kommune

Eric van Leenen, International Koordinator i Køge Kommune, fortæller om Historie uden Grænser.

Onsdag den 26.11. afholdt projektet TUGRAPP en afslutningskonference i Hässleholm i Sverige.

Gennem det seneste 1½ år har Køge Kommune, Køge Byhistoriske Arkiv, VisitKøge, Hovdala Slott og Hässleholm Kommune arbejdet med at udvikle app´en “Historie uden Grænser” for at fremme grænseoverskridende kulturarv og turisme.

Dagen indledtes med forskellige syn på kultur og kulturarvsturismens betydning for lokalsamfundet. De blev efterfulgt af en række konkrete projektpræsentationer, blandt andet om projektet ”Historie uden Grænser” fra Køge og om ”Kalklandet” fra Stevns Museum.

App´en blev præsenteret før turistsæsonen 2014 og har været brugt af turister gennem hele sommeren. I løbet af perioden er der indkommet erfaringer og ideer fra brugerne af app´en. De er blevet indbygget i en ny udgave af app´en i efteråret 2014. Med den nye version er arbejdet med app´en nu foreløbigt afsluttet, men deltagerne håber, det kan lade sig gøre at finde ressourcer til at udbygge den fremover.

Projektet er et eksempel på vellykket internationalt samarbejde mellem Køge Kommune, VisitKøge og Køge Byhistoriske Arkiv på den danske side og Hässleholm Kommune og Hovdala Slot i Sverige. Projektet har fokuseret på at nå nye målgrupper med interesse for kulturturisme og historie. Ved konferencen var der også premiere på projektets nye reklamefilm, som skal anvendes ved markedsføringen af app´en. Find filmen på Youtube eller på Byarkivets hjemmeside www.koegearkiv.dk

Projektet er finansieret med 50% eksterne midler, som stammer fra EU´s pulje Interreg IVA Öresund-Kattegat-Skagerrak med midler til udvikling i Øresundsregionen. De resterende midler har projektdeltagerne medfinansieret i form af arbejdstimer.

”Historie uden Grænser” er en gratis app, og findes både til Iphone og Android.

Samlet EUOKS-logo_farve_lilleDK

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Kulturarvsturisme som drivkraft for den lokale udvikling

Historie uden Grænser – Film om vores historiske app

Se filmen “Historie uden Grænser” om vores historiske app.

Læs mere om vores app her  på siden

Udgivet i Film | Kommentarer lukket til Historie uden Grænser – Film om vores historiske app

Julens åbningstider 2014

Julekort-20Julen står for døren og dermed også en række helligdage. Det påvirker også arkivernes åbningstider. Her finder du en samlet oversigt over Køge Arkivernes åbningstider i julen. Køge Arkiverne ønsker alle en glædelig jul.

Køge Byhistoriske Arkiv:
Åbent mandag 22.12. Lukket 23.12. til og med søndag den 4.1. Arkivet er desuden lukket for personlig henvendelse på grund af flytning 05.01. 2015 – 09.02. 2015.

Højelse Sognearkiv:
Højelses sidste åbningsdag inden jul er torsdag den 18.12. Første åbningsdag i det nye år er torsdag den 8.1.2015.

Skovbo Lokalhistoriske Arkiv:
Skovbos sidste åbningsdag inden jul er torsdag den 18.12. Første åbningsdag i det nye år er torsdag den 8.1.2015.

Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne:
Herfølges sidste åbningsdag inden jul er fredag den 19.12. Første åbningsdag i det nye år er tirsdag den 6.1.2015.

Udgivet i Nyheder | Tagget | Kommentarer lukket til Julens åbningstider 2014

Hjælp til gotisk skrift

Læser du gamle kilder? Trænger du til øvelse i skriftlæsning? En ny norsk app hjælper dig videre.
App’en Gotisk Håndskrift giver mulighed for at se alfabet, læse ord og skrive sætninger.
Søg efter Gotisk Håndskrift i Appstore eller Gople Play.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Hjælp til gotisk skrift

Nyt parløb inden for kulturlivet

Museumsdirektør Keld Møller Hansen og arkivleder Birte Broch viser de første indretningsplaner til formand for Kultur- og Idrætsudvalget Anette Simoni. (Foto: Lars Kjær).

Museumsdirektør Keld Møller Hansen og arkivleder Birte Broch viser de første indretningsplaner til formand for Kultur- og Idrætsudvalget Anette Simoni. (Foto: Lars Kjær).

Et nyt parløb er ved at blive etableret inden for Køges kulturliv. Først i det nye år flytter Køge Byhistoriske Arkiv og Køge Museum sammen. I de kommende tre måneder bygger museet om og indrettes, så der også er plads til arkivet og de mange funktioner, som det varetager. Arkivleder Birte Broch bliver med samlokaliseringen ny leder af Køge Museum og afdelingen for Nyere tid.

Arkiv og museum glæder sig til samarbejdet og ser begge en styrkelse af hinandens arbejde.

Museer og arkiver har hver for sig værdier og væsentlige styrker i indhold, arbejdsformer, traditioner og interne kulturer, som vil indgå i en frugtbar sammensmeltning. Alle kompetencer vil spille sammen og bidrage til at skabe en synergieffekt til glæde for borgerne.

Den historiske interesse kan fanges af den spektakulære udstilling og en fordybelse er mulig i arkiv og samlinger. Med samlokationen, et nyt spændende museum som åbner den 1. maj, indretning af et historisk værksted for arkivstudier i forlængelse af udstillingerne, åbner vi nu en historisk verden og et historisk perspektiv for langt flere både unge og ældre.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Nyt parløb inden for kulturlivet

Herfølge holder lukket i uge 49

I uge 49, altså tirsdag den 2.12. og fredag den 5.12. er der ekstraordinært lukket på arkivet. Det skyldes, at der bliver ordnet gulve i bygningen i hele ugen. Der vil derfor ikke være adgang til hverken Uglen eller Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne.

Vi beklager ulejligheden meget men glæder os til at byde velkommen efterfølgende med flotte, nyordnede gulve.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Herfølge holder lukket i uge 49

Reception i Højelse Sognearkiv – Billeder fra festdagen

Onsdag den 29.10.2014 fejrede Højelse Sognearkiv sit 50 års jubilæum. Det var en hyggelig dag i arkivet med gode taler og masser af snak over bordene. Stor tak til de mange fremmødte, som var med til at gøre dagen til noget særligt.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Reception i Højelse Sognearkiv – Billeder fra festdagen

Kultur og turisme – Drivkraft for lokal udvikling. Konference 26.11.2014

historieudengraenser_app_logoI 1½ år har Køge Kommune, VisitKøge, Køge Byhistoriske Arkiv, Hovdala Slott og Hässleholm Kommune arbejdet med at udvikle app´en “Historie uden Grænser” for at fremme grænseoverskridende kulturarv og turisme.

Den 26.11.2014 afholdes slutkonference om projektet i Hässleholm Kulturhus. Dagen indledes med forskellige syn på kultur og turismens betydning for lokalsamfundet. Om eftermiddagen bliver der en række konkrete projektpræsentationer, og dagen afsluttes med et antal refleksioner fra turisme-sektoren. Vi kalder det “Kultur og turisme – Drivkraft for lokal udvikling”.

Dansk program: Historie uden Grænser – DANSK – Seminar 26.11.2014 (PDF – 498 KB).
Svensk program: Historie uden Grænser – SVENSK – Seminar 26.11.2014 (PDF – 496 KB).

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Kultur og turisme – Drivkraft for lokal udvikling. Konference 26.11.2014

Arkivernes Dag i Højelse Sognearkiv 8.11.2014

I anledning af Arkivernes Dag 2014 holder Højelse Sognearkiv åbent for alle interesserede.

Højelse Sognearkiv holder åbent på Arkivernes Dag lørdag den 8. nov. fra kl. 11-14. Vi sætter fokus på Ølby-området ved at vise fotoudstillingen fra jubilæet. Der bliver mulighed for at gense de 8 Ølbyplakater eller se dem for første gang, hvis man ikke havde mulighed for at se dem på jubilæumsdagen.

Har du selv arkivalier, modtager vi som altid gerne indleveringer til arkivets samlinger.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Arkivernes Dag i Højelse Sognearkiv 8.11.2014

Arkivernes Dag i Skovbo Lokalhistoriske Arkiv

Skovbo Lokalhistoriske arkiv holder åbent hus i anledning af Arkivernes Dag lørdag d. 8. november. Vi har åbent fra kl. 10-14.

Da det jo i år er 200-året for Skoleloven af 1814, har vi valgt temaet ”Skoler i Skovbo”.

Vi har en masse billeder, både klassebilleder og billeder af skolebygninger, som vi gerne vil vise frem denne dag. Og måske kan I hjælpe os med at sætte navne på nogle af de billeder, hvor vi ikke har nogen oplysninger.

Hvis nogen kunne tænke sig at fortælle om sin egen skoletid, kunne vi denne dag træffe aftale om et interview.

Hvis nogen har skolebilleder, som arkivet må få, er man meget velkommen til at medbringe dem. Vi kan også scanne dem ind, hvis man ikke vil af med dem.

Vi håber, at rigtig mange finder vej til Arkivet lørdag d. 8.november til en hyggelig skolesnak og en kop kaffe.

Skovbo Lokalhistoriske Arkiv bor på adressen Møllevej 2, Borup Kulturhus, 4140 Borup.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Arkivernes Dag i Skovbo Lokalhistoriske Arkiv

50 års jubilæum i Højelse Sognearkiv

Vær med når Højelse Sognearkiv fejrer den runde dag

I oktober er det 50 år siden, at Højelse Sogn fik sit eget arkiv. Grundlaget for arkivet blev skabt ved en stor husstandsindsamling i 1963. Her gik man rundt til alle husstande i sognet og indsamlede arkivalier til arkivets samlinger. Der blev indsamlet over 1100 arkivalier, som udgjorde grundstammen i samlingerne. Der var alt fra fotografier, dokumenter, breve, skøder, skudsmålsbøger, dagbøger og regnskabsbøger.
Sidenhen er der kommet meget andet til. Alt sammen fortæller om livet i Højelse Sogn.

Højelse Sognearkiv inviterer derfor til reception på dagen. Til receptionen har Højelse Sognearkiv udarbejdet en udstilling, som tager fat på hele Ølbyområdets historie. Dette område er udvalgt, fordi det er her de største forandringer har fundet sted i løbet af de sidste 50 år. Transportcenter, sygehus, Ølbycenter og mange andre store anlæg er kommet til. Det har sat sit præg på området og forandret det gennemgribende.

Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget Anette Simoni vil holde åbningstalen. Desuden vil der være tale ved arkivleder Birte Broch. Medarbejdere ved arkivet Birgit Rosenberg, Palle Sigaard og Kirsten Berngaard vil fortælle lidt om områdets historie. Desuden vil der være erindringsglimt ved Inge Bonnesen og Knud Larsen, børn af tidligere arkivformand Holger Larsen.

Højelse Sognearkiv har gennem årene Bogsalg i Højelse Sognearkivudarbejdet en bogserie om Højelse Sogns landsbyer. Bøgerne kan også ses ved receptionen.

Receptionen afholdes onsdag den 29.10. 2014. kl. 15-17. Den finder sted i Skensvedhallens Selskabslokaler, Højelsevej 1B, Lille Skensved. Alle er velkomne til at komme forbi, og der vil blive budt på en lille forfriskning.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til 50 års jubilæum i Højelse Sognearkiv

Vinder af quiz ved Herfølgedagen 2014

Bente Rasmussen - Vinder af quiz ved Herfølgedagen

Bente Rasmussen får overrakt en bog fra serien Hit med Historien i præmie.

Lørdag den 27.9. deltog Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne i den årlige Herfølgedag.

Herfølgedagen er en tilbagevendende begivenhed, som arrangeres af Herfølge Borgerforening. I forbindelse med Herfølge Skoles jubilæum, havde arkivet udarbejdet en lille udstilling om skolens historie. På Herfølgedagen kunne man gå på opdagelse i udstillingen og svare på en quiz.

Efterfølgende har arkivets medarbejdere udtrukket en vinder blandt de indkomne svar. Vinderen af quiz´en blev Bente Rasmussen, som havde svaret rigtigt på quizspørgsmålene om Herfølge Skole. Præmien var en bog fra den populære bogserie Hit med Historien.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Vinder af quiz ved Herfølgedagen 2014

Dansk skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner. Foredrag med Ning de Coninck-Smith

Ning de Coninck-Smith_LK_3368_web_Køge Byarkivs Venner har fået en af Danmarks førende skoleforskere til at komme til Køge med et foredrag. Der er tale om Ning de Coninck-Smith, dr.phil. professor mso.

Hun fortæller om de store linjer i skolehistorien siden 1814. Ning de Coninck-Smith er en af hovedkræfterne bag den store fem-binds skolehistorie, som udkommer i disse år. Hun vil også fortælle om arbejdet med skolehistorien.

2014 er 200 året for det danske skolesystems fødsel, men sagen er mere kompliceret end det. Med udgangspunkt i 1814-anordningerne vil linjerne blive trukket op til i dag.
Det er en fortælling om stadig flere elever, stadig flere lærere og færre, men større skoler. Kvinderne holdt deres indtog i skolen, mange nye eksperter kom til, og forældrene blev en del af skolens hverdag.
I løbet af perioden blev 1800-tallets standsdelte skolevæsen til folkeskolen. Indtil 1970 var den skolen for de fleste. Sådan er det ikke længere, skolehuset slår revner, og stadig flere børn går på en privat grundskole. Tal fra PISA undersøgelserne vidner om, at køn, klasse, etnicitet og uddannelse følges ad. Er cirklen sluttet og den standsdelte skole på vej tilbage, eller er folkeskolen blevet til folkets skoler?

Foredraget arrangeres af Køge Byarkivs Venner. Det finder sted onsdag den 22.10.2014 kl. 19.30 på Teaterbygningen i Køge. Medlemmer af Køge Byarkivs Venner har gratis adgang. Alle andre er velkomne for 25 kr.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Dansk skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner. Foredrag med Ning de Coninck-Smith

Skolehistorie i Køge – Nyt nummer af Køge Studier

Skolehistorie i Køge – Nyt nummer af Køge Studier er udkommet

kogestudier2013

Nyeste nummer af Køge Studier 2013 er nu klar. Det er et temanummer om skolehistorie.

I 2014 markeres det over hele landet, at der i 200 år har været ret og pligt til uddannelse. Årets Køge Studier er derfor et temanummer med fokus på skolehistorie og skoleerindringer fra Køge Arkivernes område.

Den første artikel handler om skolehistorien i den tidligere Skovbo Kommune. Artiklen illustrerer vanskelighederne ved at leve op til skolelovgivningen. Den fortæller om urealiserede planer, økonomiske vanskeligheder og planlægningens svære kunst. Artiklen er skrevet af Lone Rasmussen, Erik Augustinussen og Jørgen Flyng, medarbejdere ved Skovbo Lokalhistoriske Arkiv.

Birgit Rosenberg og Kirsten Berngaard har skrevet en artikel om skolerne i Højelse Sogn, hvor der som overalt i landet er sket en centralisering fra de små landsbyskoler til større enheder. De fortæller om bygninger, lærere og undervisning før i tiden. Anden del af artiklen omhandler Birgit Rosenbergs mange år som lærer i Højelse Sogn, hvor hun begyndte i 1953 ved forskolen i Højelse og sluttede 43 år senere ved den nye og større Højelse Skole fra 1963. Begge forfattere er medarbejdere ved Højelse Sognearkiv.

Hans Christian Andersen og Palle Johansen var lærere ved Herfølge Skole gennem mange år. De fortæller i ord og billeder og med et glimt i øjet om udviklingen fra den gammeldags skole til en mindre autoritær og friere skoleform. De fortæller om skolen som et lokalt samlingssted, hvor der foregik mange forskellige aktiviteter både i og uden for skoletiden. Man mærker et stort engagement for børnenes trivsel og skolen som helhed. Undervejs hører vi om mange former for læring og om Herfølges udvikling fra sognekommune til en del af en stor kommune.

Den afsluttende artikel er skrevet af Søren Lond, der beretter om sine personlige erindringer fra skoletiden i 1950’ernes Køge. Der er både gode og dårlige minder. Nogle episoder bevares i erindringen, mens andre er glemt. Jævnaldrende vil nikke genkendende til meget af det erindrede, mens andre episoder vil være af mere individuel karakter. Søren Lond har i mange år været lærer ved Ellemarkskolen i Køge.

Køge Studier kan købes i boghandlerne i Køge Kommune samt på Køge Arkiverne. Se mere på www.koegearkiv.dk

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Skolehistorie i Køge – Nyt nummer af Køge Studier

Har du prøvet app´en Historie uden Grænser?

Historie uden grænser - annonce

Læs mere om app´en her

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Har du prøvet app´en Historie uden Grænser?

Folkekøkken anno 1918 i Køge

Golden Days Festival handler i år om første verdenskrig. For at mindes en tid præget af uro, fattigdom og varemangel, indbyder Køge Kommune til Folkekøkken med mad, underholdning og aktiviteter for hele familien. Det foregår fredag den 12. september fra 17-21 i Gymnastiksalen på Sct. Nicolai Skole afd. syd (ved KØS).

Danmark var neutral under første verdenskrig, men varemangel, prisstigninger og lønnedgang satte sit præg på hverdagen – også i Køge. Som en pige (født 1907) fra Køge by berettede om krigen: ”Vi var seks, der skulle have mad, og fra 1. verdenskrig husker jeg mest, at vi ikke havde brød nok, så det var vandgrød til tre hjemme; min far og de to store drenge skulle have madpakke” (denstoredanske.dk).

version 2 Avis,30.8.1918 001

Østsjællands Avis, 30.8.1918

Det første folkekøkken i Køge
Det var på den baggrund, de danske kommuner begyndte at afholde folkekøkkener, hvor borgere til en billig pris kunne spise sig mætte. I Køge blev det første folkekøkken afholdt den 1. september 1918 i kælderen under Borgerskolen, der i dag hedder Sct. Nicolai Skole, afdeling Syd (ved KØS). Der blev serveret kødsuppe, oksekød, sauce og kartofler for 75 øre pr. person.

Gullaschkanoner og –baroner
Fredag den 12. september genopliver vi folkekøkkenet sammen med Golden Days, der rykker ud med en imponerende gullaschkanon, der kan mætte en hel hær. Prisen er 30 kr. for maden, og for 50 kr. kan du få kaffe og en autentisk Ansac småkage med. Det er den lokale Gullaschbaron, der blev rig af at sælge gullasch til den tyske hær, der byder velkommen.

Underholdning for børn og voksne
Mød op til en historisk mættet aften med optræden ved kulturpersonligheder som Thit Jensen og Emma Gad, musik fra første verdenskrig og fællessang fra perioden. For børn og barnlige sjæle er der Storm P-værksted, hvor diverse revolutionerende opfindelser kan føres ud i livet. Formand for Kultur- og Idrætsudvalget Anette Simoni åbner folkekøkkenet klokken 17:30.

Tilmeld dig eller bare mød op
Hvis du har lyst til mad, underholdning og ny viden, kan du enten betale i døren fredag den 12. september fra klokken 17 eller bestille i forvejen på goldendaysfestival.dk (søg på ”folkekøkken”). En enestående mulighed for at slippe for madlavning og få en hyggelig og lærerig aften – så giv endelig tippet videre til din nabo.

Folkekøkkenet afholdes som led i Golden Days Festivalen, og der afholdes i alt ni omkring København. Se hvor og hvornår på goldendaysfestival.dk, hvor du kan læse om festivalens andre aktiviteter. Folkekøkkenet er arrangeret af Køge Bibliotekerne, Køge Arkiverne, Museum Sydøstdanmark, Tapperiet og Køge Kommune som led i kulturaftalen KulturMetropolØresund. Kontakt kulturafdelingen for yderligere information.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Folkekøkken anno 1918 i Køge

Køge 1914-2014. Pres på kommunens pengekasse

1914-2014. Et jubilæum i Krigens skygge
I år er det 100 år siden Første Verdenskrig brød ud. Danmark forholdt sig neutralt i krigen og formåede at styre uden om krigens rædsler. Alligevel satte krigen sit præg på Danmark og hverdagen i Køge.

Til september følger kulturfestivalen Golden Days op med en lang række arrangementer i hele hovedstadsområdet. Temaet hedder i år Krig no. 1. Som optakt til efterårets Golden Days arrangementer i Køge, bringer Køge Arkiverne og Lørdagsavisen en række fortællinger fra Køge. De handler alle om Køge i tiden omkring Første Verdenskrig. Historierne bringes sommeren over i Lørdagsavisen og offentliggøres også løbende på www.koegearkiv.dk

Pres på kommunens pengekasse

https://koegearkiverne.dk/wp-content/uploads/Køge-Gasværk-det-første.jpg

Køge Gasværk på Køge Havn

Første Verdenskrig greb ind i dagliglivet på mange forskellige måder. Det var ikke kun i hjemmene at det kunne mærkes. Også kommunen – og særligt kommunekassen – måtte holde for i krigsårene.

Første Verdenskrig medførte en stor forøgelse af kommunernes opgaver. Den kommunale administration var af en ganske beskeden størrelse, og kunne derfor ikke tage opgaverne på sig. I første omgang var det derfor byrådets medlemmer, der løste de ekstra arbejdsopgaver. Det skete bl.a. i forbindelse med reglerne om varerationering.

Artikel om Folkekøkken i Østsjællands Folkeblad 29.8.1918.

Artikel om Folkekøkken i Østsjællands Folkeblad 29.8.1918.

Det var ofte meget upopulære beslutninger der måtte træffes. Formanden for Gas- og Vandværket skulle gennemføre rationeringer. For at få dem gennemført måtte han true med delvis lukning af værkerne.

Der var også byrådsmedlemmer i den indkvarteringskommission, som skulle fordele byrderne ved at indkvartere soldaterne fra sikringsstyrken. Som udgangspunkt skulle de bo i private hjem. Der er næppe mange hjem, som var glade for at få en ekstra beboer tvunget inden for døren. Det har sikkert været medvirkende til, at der blev oprettet en stor teltlejr til sikringsstyrken lige uden for Køge.

De mange problemer og udfordringer, som krigsårene medførte, fik fløjene i byrådet til at stå stejlt over for hinanden. Krisestemningen sikrede dog, at der trods alt var et rimeligt fungerende samarbejde. I mange tilfælde måtte Kommunekassen betale, for at sikre borgerne mod skadevirkninger af prisernes himmelflugt.

For eksempel støttede kommunen gas- og vandværket, for at priserne ikke skulle blive for høje. Det betød, at forbrugerne kunne få gassen under driftomkostningsprisen.
Også varepriserne blev holdt nede gennem dyrtidsudvalget. Der blev indført maksimalpriser på en lang række varer, for at beskytte forbrugerne. Derfor afsatte kommunen temmelig store beløb, for at holde de handlende skadesfrie.

I 1918 påtog Køge Dyrtidsudvalg sig også opgaven at oprette et Folkekøkken. Hver dag fra kl. 12-14 kunne man få to retter mad for 75 øre. Menuen stod f.eks. på Rødsuppe og oksekød med brun sauce og kartofler. En anden dag kunne det være risengrød og boller i skarp sauce og kartofler. Det kunne også være kærnemælksvælling og stegt sild med kartofler. Det var solid mad til mennesker med hårdt arbejde.
Folkekøkkenet lå i Borgerskolens kælderetage med indgang i den nordlige side. Der var spiseplads til 50 personer. Ønskede man mad udleveret, måtte man medbringe en madspand.

Prisen på 75 øre for et måltid var mere end de fleste familier kunne overkomme. Kommunen brugte derfor penge på at bringe prisen ned i et leje, hvor de fleste kunne være med. I alt nåede Dyrtidsudvalget at anvende 1695 kr. og der blev uddelt ca. 8000 portioner mad.

Udgivet i Køge 1914-2014, Nyheder | Kommentarer lukket til Køge 1914-2014. Pres på kommunens pengekasse

Køge i krigens skygge – Foredrag om Tunestillingen

Kom til foredrag med Køge Byarkivs Venner i anledning af Golden Days Festival 2014

Den kongelige Livgardes I. Bataljon ankommer i maj 1915 som Køges nye garnison.

Den kongelige Livgardes I. Bataljon ankommer i maj 1915 som Køges nye garnison.

Hør fortælling om det store forsvarsværk ”Tunestillingen”. Det blev til under Første Verdenskrig, som et fremskudt forsvarsanlæg for Køben­havn. I tilfælde af en tysk invasion, forventede man en fjendtlig landgang kunne finde sted i Køge Havn eller i bugten ved Mosede.

Foredraget arrangeres i anledningen af 100-året for Første Verden­skrigs udbrud. Det er også en del af programmet i forbindelse med “Golden Days” kulturfestival om “Krig No. 1”. Mellem den 5.-21. september 2014 finder der et stort antal arrangementer sted, som alle tager udgangspunkt i markeringen af 100-året.

Kom og hør lektor og historiker Hans Christian Eisen fortælle. Foredraget finder sted tirsdag den 9.9.2014 kl. 19.30 i musikcafeen på Teaterbygningen. Der er gratis adgang til arrangementet.

Læs mere og find hele programmet på www.goldendaysfestival.dk

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Køge i krigens skygge – Foredrag om Tunestillingen

Golden Days Festival Køge 2014

GoldenDays_A3 plakatSe programmet med de mange aktiviteter her i Køge.

Golden Days Festival Køge 2014 (PDF – 185 KB).

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Golden Days Festival Køge 2014

Køge 1914-2014. Luftskibet Hansa 1912

1914-2014. Et jubilæum i Krigens skygge.

Af Lars Kjær

Zeppelineren Hansa set fra Køge Havn

Zeppelineren Hansa set fra Køge Havn.

I år er det 100 år siden Første Verdenskrig brød ud. Danmark forholdt sig neutralt i krigen og formåede at styre uden om krigens rædsler. Alligevel satte krigen sit præg på Danmark og hverdagen i Køge.

Til september følger kulturfestivalen Golden Days op med en lang række arrangementer i hele hovedstadsområdet. Temaet hedder i år Krig no. 1. Som optakt til efterårets Golden Days arrangementer i Køge, bringer Køge Arkiverne og Lørdagsavisen en række fortællinger fra Køge. De handler alle om Køge i tiden omkring Første Verdenskrig. Historierne bringes sommeren over i Lørdagsavisen og offentliggøres også løbende på www.koegearkiv.dk

Luftskibet Hansa 1912

Køge Torv set fra Hansa

Køge Torv set fra Hansa.

Kort før Første Verdenskrig brød ud, fløj zeppelineren Hansa over Køge. Det skete den 19. september 1912. Det store luftskib fløj over Køge i lav højde, kun ca. 150 meter oppe. Luftskibet medførte 10 passagerer og en besætning på 4 mand. Desuden var luftskibets konstruktør, grev Zeppelin, selv med. Man kunne tydeligt se passagererne, der svingede med deres hatte, skrev de bagefter i aviserne.

Det var det første luftskib der var set over Danmark, og det vakte meget stor opmærksomhed.

Zeppelineren Hansa var 148 m langt og målte 14 m i diameter.  Køge Torv er til sammenligning 145 meter på den lange led.

Passagerkabine i zeppelineren hansa

Passagerkabine i zeppelineren Hansa.

Luftskibet var bygget som en civil passager- og postflyver. Turen til Danmark var den første internationale passagerflyvning. Den blev gennemført i løbet af ca. 12 timer og gennemsnitsfarten var godt 40 km/t. Hansa startede ud fra Hamborg ca. kl. 4 om morgenen og var hjemme igen kl. 16.30.

I løbet af sine to år som passagerflyver, nåede Hansa at flyve 44.000 kilometer og fragtede 6-8000 passagerer på 399 flyvninger, primært indenrigs. Passagerkabinen var lukket og havde plads til 24 passagerer. Kontrolkabinen var derimod åben, så forholdene for besætningen har været temmelig barske.

Udsigten fra Hansa over Køge, set mod vest.

Udsigten fra Hansa over Køge, set mod vest.

Krigens udbrud ændrede den civile flyvning. Da Første Verdenskrig brød ud, rekvirerede det tyske militær fartøjet og brugte det til bombninger, rekognosceringer og som træningsfartøj. I 1916 blev det skrottet.

Udgivet i Køge 1914-2014, Nyheder | Kommentarer lukket til Køge 1914-2014. Luftskibet Hansa 1912

Herfølge Skole 60 år

Plakatudstillingen kan ses på Herfølge Skole samt på Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne

Plakatudstillingen kan ses på Herfølge Skole samt på Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne

Herfølge Skole fejrer i år sin 60-års fødselsdag. Det markeres ved en festlig dag på Herfølge Skole. Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne har i den anledning udarbejdet en lille plakatudstilling om skolens historie.

Den kan ses på Herfølge Skole samt på Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne.

Du kan også downloade udstillingen Herfølge Skole 60 år her og se den på din computer (PDF – 5,87 MB).

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Herfølge Skole 60 år

Køge 1914-2014. Flyvningens uskyldige år

1914-2014. Et jubilæum i Krigens skygge. Af Lars Kjær

Robert Svendsen

Robert Svendsen

I år er det 100 år siden Første Verdenskrig brød ud. Danmark forholdt sig neutralt i krigen og formåede at styre uden om krigens rædsler. Alligevel satte krigen sit præg på Danmark og hverdagen i Køge. Til september følger kulturfestivalen Golden Days op med en lang række arrangementer i hele hovedstadsområdet. Temaet hedder i år Krig no. 1. Som optakt til efterårets Golden Days arrangementer i Køge, bringer Køge Arkiverne og Lørdagsavisen en række fortællinger fra Køge. De handler alle om Køge i tiden omkring Første Verdenskrig. Historierne bringes sommeren over i Lørdagsavisen og offentliggøres også løbende på www.koegearkiv.dk Flyvningens uskyldige år Under Første Verdenskrig var flyet stadig en meget ung teknologi. Flyvemaskinerne fløj langsomt og kunne ikke gå særlig højt op. Ved krigens start blev flyvemaskiner derfor primært brugt som observationsfly. Hurtigt begyndte piloterne dog at skyde på hinanden fra flyene og de blev derfor udrustet med maskingeværer. Under Første Verdenskrig så man altså en helt ny type kamp, nemlig luftkrig. Jagerfly, bombefly og luftskibe i form af zeppelinere blev en del af hverdagen under krigen. Krigen og krigsindustrien tog hurtigt den uskyldighed ud af flyvningen, som havde præget de første pionerår. Her var det ellers fingerfærdige cykelsmede og glade amatører, som stod for landvindingerne. Den første flyvemaskine i Køge i 1911 De første danske flyvere nød en stor berømmelse. Krak udstedte en dusør på 1000 kr. til den første som fløj over 40 km. Den landskendte flyver Robert Svendsen satte sig for at vinde prisen med en flyvning fra Kløvermarken i København til Køge.  Østsjællands Folkeblad bragte en stor reportage fra Robert Svendsens flyvning til Køge: ”Klokken nærmede sig stærkt otte i aftes, da man paa den klare aftenhimmel nord for Køge opdagede en lille mørk genstand, der bevægede sig hurtigt i retning af byen”. I Køge vidste man, at Robert Svendsen havde udset sig Skytteforeningens Skydebane ved Søndre Strand som en mulig landingsplads. Synet af flyveren fik folk til at strømme mod stranden. Flyveren fortalte bagefter om sin tur: ”Jeg startede i udmærket vejr – vinden var ca. 3 meter – og de første tyve minutter gik motoren fuldt tilfredsstillende, saa indtraf der et uheld idet et olierør sprang. Følgen heraf er, at der ikke kommer mere end halvdelen af den olie i maskinen der skal, og følgelig kan maskinen ikke gaa med mere end halv kraft, endda med fare for at løbe varm. Derfor satte jeg straks kursen ind over land, og det tog naturligvis en del tid”. Robert Svendsen var en af dansk flyvnings pionerer. Han var den første der fik flycertifikat i 1910. Hans krydsning af Øresund i 1910 gjorde ham berømt viden om. I 1911 satte han højderekord på 536 meter. Læs mere på: https://koegearkiverne.dk/historieskolen/hent-materialer/den-forste-flyvemaskine-i-koge-i-1911

Udgivet i Køge 1914-2014, Nyheder | Kommentarer lukket til Køge 1914-2014. Flyvningens uskyldige år

Kulturnatten i Borup Fredag 29.08.2014

"Kom til Kulturnat i Borup".

“Kom til Kulturnat i Borup”.

Kom en tur på arkivet denne aften, hvor du kan se en udstilling med billeder fra skolerne i Borup og Kimmerslev. Udstillingen består af billeder af skoleelever og af skolebygninger.

Ligeledes køres et power point show med udvalgte skolebilleder.

Vi holder åbent fra kl. 18-21.

Indgang til arkivet fra parkeringspladsen ved Bækgårdsvej.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Kulturnatten i Borup Fredag 29.08.2014

Køge 1914-2014. Demokrati med forsinkelse

1914-2014. Et jubilæum i Krigens skygge.

Af Lars Kjær

Første gang, kvinderne kunne stemme ved et rigsdagsvalg, var i 1918. Valglokalet på Køge Rådhus med valgbestyrelse, listeførere og et par vælgere. Ved bordene i venstre side forrest Emilie Friderichsen, dernæst Margrethe Blume, Johanne Kindberg og Kamilla Kristensen. Stående til v. Marie Svarre og til h. dameskrædderinde frk. Jensen. I forgrunden Julie Langkilde.

Første gang, kvinderne kunne stemme ved et rigsdagsvalg, var i 1918. Valglokalet på Køge Rådhus med valgbestyrelse, listeførere og et par vælgere. Ved bordene i venstre side forrest Emilie Friderichsen, dernæst Margrethe Blume, Johanne Kindberg og Kamilla Kristensen. Stående til v. Marie Svarre og til h. dameskrædderinde frk. Jensen. I forgrunden Julie Langkilde.

I år er det 100 år siden Første Verdenskrig brød ud. Danmark forholdt sig neutralt i krigen og formåede at styre uden om krigens rædsler. Alligevel satte krigen sit præg på Danmark og hverdagen i Køge.

Til september følger kulturfestivalen Golden Days op med en lang række arrangementer i hele hovedstadsområdet. Temaet hedder i år Krig no. 1. Som optakt til efterårets Golden Days arrangementer i Køge, bringer Køge Arkiverne og Lørdagsavisen en række fortællinger fra Køge. De handler alle om Køge i tiden omkring Første Verdenskrig. Historierne bringes sommeren over i Lørdagsavisen og offentliggøres også løbende på www.koegearkiv.dk

Demokrati med forsinkelse

Med Grundloven fra 1849 blev en stor del af vores samfunds grundlæggende principper lovfæstet. På et punkt lod Grundloven dog meget tilbage at ønske, og det var i forhold til forholdet mellem mænd og kvinder. Det var kun mænd, som var valgbare og havde stemmeret.

Det blev i stigende grad opfattet som uretfærdigt, både blandt mænd og særligt blandt kvinder. Igennem 1880´erne og 1890´erne blev der vedtaget forslag om indførelse af valgret for kvinder i Folketinget, men de faldt i Landstinget.

I starten af 1900-tallet fik kvinder valgret og blev valgbare til en række instanser lavere instanser. I 1903 til menighedsrådene. I 1905 var det til værgerådene, som tog sig af forsømte børn. I 1907 kom de kommunale hjælpekasser til. Vi skal frem til 1908, før mænd og kvinder fik lige og almindelig valgret til kommunevalgene, forudsat at de havde boet og betalt skat i kommunen i mindst 2 år.

Først med Grundlovsændringen i 1915 fik kvinder stemmeret og valgbarhed til Rigsdagen på samme vilkår som mænd.

De nye rettigheder kom ikke af sig selv. Der lå et ihærdigt og målrettet arbejde bag. Efter 1907 dannedes Landforbundet Kvinders Valgret. Forbundet havde kun en eneste målsætning, og det var at få indført valgret for kvinder. Køge fik også sin egen lokalafdeling i 1907, nemlig Køge og Omegns Kvindevalgretsforening. Den blev stiftet ved et stort møde på Teaterbygningen, hvor 4-500 mennesker var forsamlet. Da valgretten for kvinder endelig blev indført i 1915, nedlagt både lands- og lokalafdelingerne sig selv. Målet var nået.

Under og efter Første Verdenskrig blev kvindevalgretten udbredt på tværs af mange europæiske lande. Krigen betød, at mange kvinder måtte overtage forskellige samfundsfunktioner og i højere grad end tidligere arbejde uden for hjemmet. Det gjorde det tydeligt, at lovgivningen var uretfærdig.

Læs meget mere i Køge Studier 1990: Da kvinderne i Køge fik valgret. Artikel af Birte Broch.

Udgivet i Køge 1914-2014, Nyheder | Kommentarer lukket til Køge 1914-2014. Demokrati med forsinkelse

Køge 1914-2014. Bilismens Barndom

1914-2014. Et jubilæum i Krigens skygge.

Fru Christa Kureer, Fru Ellen Wium og Camilla Christensen lærerinde, I hjemmebygget sportsvogn ved Vallø Slot ca. 1920.

Fru Christa Kureer, Fru Ellen Wium og Camilla Christensen lærerinde, I hjemmebygget sportsvogn ved Vallø Slot ca. 1920.

I år er det 100 år siden Første Verdenskrig brød ud. Danmark forholdt sig neutralt i krigen og formåede at styre uden om krigens rædsler. Alligevel satte krigen sit præg på Danmark og hverdagen i Køge.

Til september følger kulturfestivalen Golden Days op med en lang række arrangementer i hele hovedstadsområdet. Temaet hedder i år Krig no. 1. Som optakt til efterårets Golden Days arrangementer i Køge, bringer Køge Arkiverne og Lørdagsavisen en række fortællinger fra Køge. De handler alle om Køge i tiden omkring Første Verdenskrig. Historierne bringes sommeren over i Lørdagsavisen og offentliggøres også løbende her på siden: www.koegearkiv.dk

Bilismens barndom

Autolageret Kureer, Fordforhandler i Køge.

Autolageret Kureer, Fordforhandler i Køge.

Omkring Første Verdenskrig var det ganske usædvanligt, at private ejede biler. Faktisk var det så stor en nyhed, når der kom en ny bil til byen, at avisen skrev om det i sine spalter.

Køge fik sin første bil i 1903. Omkring Første Verdenskrig var det stadig meget sjældent og forbeholdt byens overklasse at have biler. I Østsjællands Folkeblad kunne man i 1914 læse, at direktør Jens Hansen, havde fået installeret en stor ny “Unic” vogn i garagen. Det var i øvrigt også Jens Hansen, som købte den første bil i Køge i 1903.

Det var også i disse år, at sagfører H. Sattrup i Køge fik sig en ny ”Motorvogn”. Han søgte Herfølge Kommune om tilladelse til personlig kørsel med motorvogn på Herfølge Kommunes biveje. Herfølge Sogneråd bevilgede tilladelsen i april 1913 på følgende betingelser: ”Der maa ikke køres efter Solnedgang og aldrig med større Hastighed end 1½ Metermil i Timen. [15 km]. Hastigheden maa yderligere nedsættes forbi Boliger og Haver langs Vejene, og hvor særlige Omstændigheder taler derfor skal Motorvognen føres tilbage.”

Tilladelsen er underskrevet af Anders Andersen, Bakkegården, der tilføjer et P.S: ”Jeg haaber, at omstaaende Tilladelse trods Indskrænkningerne alligevel maa have den ønskede Værdi for Dem. Naar Beboerne og Hestene er blevne mere fortrolige med disse moderne Køretøjer, vil nogle af de tagne Forbehold antagelig kunne bortfalde.”

Købmand C.F. Petersen købte en åben Buick omkring 1920 og havde chauffør ansat. Den blev bl.a. brugt, når familien tog i sommerhuset ved Strøby.

I 1920 fik tidligere cykelhandler Niels Kureer forhandling af Ford i Køge og stiftede bilfirmaet Kureer. I 1926 flyttede firmaet til det nyopførte domicil på Søndre Allé.

I mellemkrigstiden blev antallet af biler i Danmark næsten tidoblet fra 11.600 i 1920 til 109.000 i 1939. I dag er der godt 2,3 mio. biler i Danmark.

Udgivet i Køge 1914-2014, Nyheder | Kommentarer lukket til Køge 1914-2014. Bilismens Barndom

Køge 1914-2014. Lokalavisen i Informationssamfundets barndom

Køge 1914-2014. Et jubilæum i Krigens skygge.

I år er det 100 år siden Første Verdenskrig brød ud. Danmark forholdt sig neutralt i krigen og formåede at styre uden om krigens rædsler. Alligevel satte krigen sit præg på Danmark og hverdagen i Køge.

Til september følger kulturfestivalen Golden Days op med en lang række arrangementer i hele hovedstadsområdet. Temaet hedder i år Krig no. 1. Som optakt til efterårets Golden Days arrangementer i Køge, bringer Køge Arkiverne og Lørdagsavisen en række fortællinger fra Køge. De handler alle om Køge i tiden omkring Første Verdenskrig. Historierne bringes sommeren over i Lørdagsavisen og offentliggøres også løbende på www.koegearkiv.dk

Lokalavisen i Informationssamfundets barndom

Østsjællands Folkeblad omkring 1900.

Østsjællands Folkeblad omkring 1900.

Selv om Danmark forblev et neutralt land krigen igennem, blev hverdagen påvirket mærkbart. Der var mangel på de fleste varer. Derfor blev der indført rationeringer, som begrænsede hvad man måtte købe og bruge. For at spare på elektriciteten fra Køge Elværk, blev der i maj 1916 indført sommertid. På den måde kunne man udnytte de lyse timer bedre og spare strøm. I 1914 steg skatten også, og kom helt op til 7,8 %. Der er ingen tvivl om, at køgenserne har kunnet mærke effekterne af krigen helt ind i hjemmene.

Det er derfor heller ikke underligt, at køgenserne ivrigt fulgte med i Verdenskrigens begivenheder og ventede på nyt. Køge havde på dette tidspunkt to aviser, Kjøge Avis og Østsjællands Folkeblad. Der ud over var der en lokalredaktør af Østsjællands Social-demokrat i Køge. Der var altså var rig lejlighed til at følge med i nyheder fra ind- og udland.

Alligevel skrev Østsjællands Folkeblad i 1914 en notits om en ny tjeneste til telefonforespørgsler, som den havde oprettet:

Alle Forespørgsler om Krigsbegivenhederne bedes fra i Dag rettet til vor nye Telefon, Køge Nr. 350, som besvarer alle Forespørgsler fra 8-9 formiddag og 6-8 Aften”.

På denne måde kunne alle få de seneste nyheder, uafhængigt af avisens udgivelsestidspunkt. Det var altså fuldstændig som når vi i dag også besøger avisernes internetudgaver, for at få seneste nyt i en given sag.

Udgivet i Køge 1914-2014, Nyheder | Kommentarer lukket til Køge 1914-2014. Lokalavisen i Informationssamfundets barndom

Køge 1914-2014. Materialemangel under krigen forsinkede Køge-Ringsted banen

1914-2014. Et jubilæum i Krigens skygge.

Køge-Ringsted, første spadestik

Køge-Ringsted, første spadestik

I år er det 100 år siden Første Verdenskrig brød ud. Danmark forholdt sig neutralt i krigen og formåede at styre uden om krigens rædsler. Alligevel satte krigen sit præg på Danmark og hverdagen i Køge.

Som optakt til efterårets Golden Days-arrangementer i Køge om Første Verdenskrig, bringer Køge Arkiverne og Lørdagsavisen en række fortællinger fra Køge.

De handler alle om Køge i tiden omkring Første Verdenskrig. Historierne bringes sommeren over i Lørdagsavisen og offentliggøres også løbende på www.koegearkiv.dk

Materialemangel under krigen forsinkede Køge-Ringsted banen

Fra åbningsdagen 3.8.1917 - Køge-Ringsted Jernbanen

Fra åbningsdagen 3.8.1917 – Køge-Ringsted Jernbanen

Første Verdenskrig forsinkede fuldførelsen af jernbanelinjen mellem Køge og Ringsted. Det var den generelle materialemangel, som forsinkede anlægsarbejdet med et helt år.

Mange år før Køge-Ringstedbanen blev opført, havde der været planer om en ny linje denne vej. De første planer stammer helt tilbage fra 1880´erne. I 1907, efter flere forgæves forsøg, greb justitsminister Alberti ind i arbejdet. Han var i øvrigt valgt i Køge Kredsen. Alberti sørgede for, at forslaget blev vedtaget i Rigsdagen. Vi har fra den tid begrebet en ”ministerbane”, som sagtens kan sammenlignes med vore dages jyske ”trafikmafia”.

Åbningen 1917 - Køge-Ringsted Jernbanen

Åbningen 1917 – Køge-Ringsted Jernbanen

Man nåede at gå i gang med anlægsarbejdet kort før Første Verdenskrig brød ud. Men på grund af krigen led man under mangel på materialer, og der var også store prisstigninger på arbejdet. Dette forsinkede og fordyrede byggeriet meget. Banen skulle have åbnet 1. november 1916, men det var ikke før maj 1917, at man kunne køre den første prøvetur.

Den 4. august 1917, næsten et år efter tidsplanen, åbnede Ringstedbanen endelig. Priserne på kul til damplokomotiverne var nu så meget opskruede på grund af krigen, at man derfor indledte banedriften med kun to daglige togpar.

Banen kørte med overskud i de første år, men allerede i midten af 1920´erne betød begyndende konkurrence fra biler, at økonomien skred under banedriften. Under Anden Verdenskrig fik lokalbanen en kortvarig opblomstring på grund af benzinmangel. Efter krigen var der igen underskud på banedriften.

De kommuner, som banen kørte igennem, gav et driftstilskud til Køge-Ringsted banen. Det holdt banen i live frem til 1963. Her stod man foran betydelige investeringer, for at bringe banen og udstyr op til moderne standarder. Det kom til at betyde enden for banen.

I Køge Bys Historie fra 1988 kan du selv læse mere om Køge-Ringstedbanens historie.

Se også www.jernbanen.dk samt www.koegearkiv.dk for yderligere oplysninger. Endelig har Erik Petersen en udbygget hjemmeside www.evp.dk om banen og har også lavet film om banens historie.

Udgivet i Køge 1914-2014, Nyheder | Kommentarer lukket til Køge 1914-2014. Materialemangel under krigen forsinkede Køge-Ringsted banen

Køge 1914-2014. Verdenskrigen blev efterfulgt af den spanske syges hærgen

1914-2014. Et jubilæum i Krigens skygge.

Køge Sygehus

Køge Sygehus

I år er det 100 år siden Første Verdenskrig brød ud. Danmark forholdt sig neutralt i krigen og formåede at styre uden om krigens rædsler. Alligevel satte krigen sit præg på Danmark og hverdagen i Køge.

Som optakt til efterårets Golden Days-arrangementer i Køge om Første Verdenskrig, bringer Køge Arkiverne og Lørdagsavisen en række fortællinger fra Køge.

De handler alle om Køge i tiden omkring Første Verdenskrig. Historierne bringes sommeren over i Lørdagsavisen og offentliggøres også løbende på www.koegearkiv.dk

Verdenskrigen blev efterfulgt af den spanske syges hærgen

Køges første sygeautomobil tilhørte Anders Andersen fra Kirkestræde

Køges første sygeautomobil tilhørte Anders Andersen fra Kirkestræde

Den spanske syge var en influenzalignende virus, som i 1918-1920 spredte sig over det meste af verden. Sygdommen fik navnet ”Den spanske syge”, fordi den spanske presse var de første der skrev om den. Spanien deltog som en af de få europæiske lande ikke i Første Verdenskrig, og pressen var derfor ikke underlagt censur. Så nyheder om sygdommen spredte sig herfra.

Første Verdenskrig fik stor betydning for sygdommens udbredelse. Tætte troppeopbygninger, dårlig ernæring, svækkede immunforsvar hos soldater og befolkninger og mange andre faktorer bidrog til, at sygdommen blev verdensomspændende.

Godt 710.000 danskere nåede at blive smittet af sygdommen. Det var vel at mærke ud af en samlet befolkning på kun godt 3 millioner på det tidspunkt. Man mener at mellem 7.000 og 11.400 danskere døde af sygdommen. På verdensplan mener man, at der døde omkring 25 millioner mennesker af sygdommen.

I Køge lå sikringsstyrken i teltlejr under store dele af krigen. Op mod 1200 mand var samlet, fordelt på 200 telte, hver med plads til 8 mand. I sommeren 1918 lå lejren dog ubenyttet hen, Da godt halvdelen af den 112 mand store garnision i Køge i juli blev ramt af sygdommen, blev lejren derfor anvendt som lazaret for syge soldater.

Også i Køge by slog sygdommen til med en ”explosionsagtig voldsomhed”. Mellem den 12.-31. oktober 1918, kom hen ved 20% af Køges indbyggere under behandling for sygdommen. Og samlet set var godt hver tredje køgenser ramt af sygdommen, i løbet af de år den hærgede.

Den mest effektive bekæmpelse af sygdommen var, at forsøge at afskære smitten fra at spredes. Køges skoler blev derfor midlertidigt lukket og der blev udstedt forbud mod alle indendørs forlystelser, som biografer, teaterforestillinger og offentlige baller. Forbuddet varede i 6 uger, før man kunne se effekten af indsatsen. På det tidspunkt var 19 køgensere døde af sygdommen.

Vil du vide mere om den spanske syges hærgen, så kan vi anbefale Jørgen Mikkelsens artikel i Køge Studier: Da “den spanske syge” kom til Østsjælland. (2003).

Udgivet i Køge 1914-2014, Nyheder | Kommentarer lukket til Køge 1914-2014. Verdenskrigen blev efterfulgt af den spanske syges hærgen

Køge 1914-2014. Gullaschbaroner og værftseventyr

1914-2014. Et jubilæum i Krigens skygge.

Betonskibet Triton ses her i Køge havn med nordre kaj i baggrunden.

Betonskibet Triton ses her i Køge havn med nordre kaj i baggrunden.

I år er det 100 år siden Første Verdenskrig brød ud. Danmark forholdt sig neutralt i krigen og formåede at styre uden om krigens rædsler. Alligevel satte krigen sit præg på Danmark og hverdagen i Køge.

Som optakt til efterårets Golden Days-arrangementer i Køge om Første Verdenskrig, bringer Køge Arkiverne og Lørdagsavisen en række fortællinger fra Køge.

De handler alle om Køge i tiden omkring Første Verdenskrig. Historierne bringes sommeren over i Lørdagsavisen og offentliggøres også løbende her på siden.

Gullaschbaroner og værftseventyr

Postkort fra Køge Værft. Hallen er delvist bevaret og indgår i dag i Junckers Industrier på Køge Havn.

Postkort fra Køge Værft. Hallen er delvist bevaret og indgår i dag i Junckers Industrier på Køge Havn.

Første Verdenskrig skabte store formuer for driftige folk. Vi kender dem som gullaschbaroner. I 1914 var der 21 danske fabrikker, som lavede gullasch på konservesdåser. Under krigen steg dette tal til 148. I bredere forstand dækker begrebet gullaschbaron over en spekulant, som tjente store summer på de krigsførende lande.

I Køge havde vi ingen egentlige gullaschbaroner. Men til gengæld fik Køge sin andel i det store værftseventyr, der foldede sig ud i sidste del af krigen. Under Første Verdenskrig (1914-1918) blev mange handelsskibe sænket af ubåde. Det skabte et kæmpe behov for nye skibe og priserne på færdige skibe tog himmelfart. Der blev derfor anlagt mange nye værfter landet over i disse år.

I Køge fik vi hele to skibsværfter i 1918, nemlig Køge Værft (1918-1923) på Nordre Havn ved Junckers og Codanværftet (1918-1921) på Søndre Havn ved Køge Roklub.

Værftsgården på Østre Sandmarksvej blev hastigt opført for at skaffe boliger til de mange tilstrømmende værftsarbejdere.

Værftsgården på Østre Sandmarksvej blev hastigt opført for at skaffe boliger til de mange tilstrømmende værftsarbejdere.

De var begge af en anseelig størrelse, når man tænker på hvor kort tid de nåede at eksistere. Ved Codanværftet blev der bygget to beddinger til træskibe og tre til betonskibe. I de travleste perioder var der ansat godt 200 værftsarbejdere her. Det har sat sit præg på den lille købstad, hvor der bl.a. blev opført boliger til de mange værftsarbejdere. På Østre Sandmarksvej blev Nordre og Søndre Værftsgård bygget og Codanhusene kom på Norgesvej.

Mangel på byggematerialer og stigende stålpriser fik de kreative folk på Codanværftet til at tænke i utraditionelle baner. Her forsøgte man sig med at bygge skibe i armeret jernbeton. Det var en eksperimentel metode, som vandt frem netop i disse år rundt om i verden.

Codanværftet var blandt de første til at udnytte dette materiale herhjemme. I 1918 blev ”Triton” bygget og det var da Europas største jernbetonskib på 60 meter.

Jernbetonskibene blev dog aldrig nogen succes. Det viste sig, at skibene ikke kunne holde til vibrationerne fra dieselmotorerne. Det blev kun til 2 af disse skibe, inden værftet lukkede i 1921. Da krigen sluttede, faldt priserne på stål og færdigbyggede skibe igen til et normalt leje.

Investorerne bag værfterne havde haft enorme anlægsudgifter, og de gik begge uundgåeligt konkurs.

Her på www.koegearkiv.dk findes en stor samling af billeder fra værfterne i Køge.

Udgivet i Køge 1914-2014, Nyheder | Kommentarer lukket til Køge 1914-2014. Gullaschbaroner og værftseventyr

Køge 1914-2014. Forsvar af neutraliteten under Første Verdenskrig

1914-2014. Et jubilæum i Krigens skygge.

I 1916 blev 338 soldater indkvarteret på Teaterbygningen.

I 1916 blev 338 soldater indkvarteret på Teaterbygningen.

I år er det 100 år siden Første Verdenskrig brød ud. Danmark forholdt sig neutralt i krigen og formåede at styre uden om krigens rædsler. Alligevel satte krigen sit præg på Danmark og hverdagen i Køge.

Til september følger kulturfestivalen Golden Days op med en lang række arrangementer i hele hovedstadsområdet. Temaet hedder i år Krig no. 1. Som optakt til efterårets Golden Days arrangementer i Køge, bringer Køge Arkiverne og Lørdagsavisen en række fortællinger fra Køge. De handler alle om Køge i tiden omkring Første Verdenskrig. Historierne bringes sommeren over i Lørdagsavisen og offentliggøres også løbende på www.koegearkiv.dk

Forsvar af neutraliteten under Første Verdenskrig

Teltlejren ved Peders Vænge i Køge. Bagest ses den i 1913 opførte tilbygning til Tøxens Skole i H.C. Andersensgade.

Teltlejren ved Peders Vænge i Køge. Bagest ses den i 1913 opførte tilbygning til Tøxens Skole i H.C. Andersensgade.

Under provisoriestyret i 1880´ernes slutning, opførte højreregeringen en række fæstningsværker omkring København. Man ville for alt i verden undgå et nyt 1807, hvor hovedstaden blev bombarderet af en fjende.

Nye langtrækkende kanoner gjorde dog hurtigt de opførte fæstningsanlæg forældede. Der var derfor behov for endnu mere fremskudte forsvarsanlæg. Ved Tune opførtes en forsvarsstilling mellem Tune og Køge Bugt. Her var der mulighed for landsætning af fjendtlige tropper, faretruende nær hovedstaden.

Køge Havn var et andet muligt landsætningssted for en fjendtlig invasionsstyrke. Her var det særlig nemt at gå i land, på grund af den store havn.

Det tog lang tid at mobilisere hæren i tilfælde af en fjendtlig invasion og få den samlet i København. Derfor måtte man for enhver pris undgå en invasion ved Køge, som kunne afskære muligheden for forstærkninger til København.

Sikringsstyrke i Køge ved krigsudbruddet

Derfor var det også højt prioriteret at få en sikringsstyrke sendt til Køge. Allerede i løbet af natten efter krigsudbruddet, kom de første danske soldater til Køge. Da det blev morgen, havde de sikret de centrale steder i byen, selvfølgelig særligt havnen og jernbanen.

Der blev også lagt søminer ud i Køge Bugt. I Østsjællands Folkeblad stod der kort efter, at ”De Søfarende og Fiskernes Opmæksomhed henledes paa, at der er udlagt Miner i Køge Bugt, Køge Havn kan dog besejles, naar Skibene holder sig syd for det spærrede Farvand”.

Soldaterne blev indkvarteret flere forskellige steder i løbet af krigen. Antallet af soldater har varieret, afhængig af hvor spændt den internationale situation var.

I 1914 var der 70-80 mand i sikringsstyrken i Køge. De blev derfor indkvarteret på Jernbanehotellet.

Året efter var gardens 3. Kompagni indkvarteret i Køge. Nu blev soldaterne også indkvarteret privat. Indkvarteringsværterne skulle sørge for fuld forplejning, tæpper og madrasser til soldaterne. For dette fik de 80 øre plus rugbrød pr. mand pr. dag.

I 1916 blev 338 soldater af sikringsstyrken midlertidigt indkvarteret på Teaterbygningen.

I 1917 opførtes til sikringsstyrken en egentlig lejr på dyrskuepladsen ved Langesvej. Her blev opført mange røde træbarakker med kontorer, sygeafdeling, køkken, messer og arrest. Sikringsstyrken var på dette tidspunkt på ca. 1200 mand. De boede i 200 stk. 8 mands telte.

I Køge havde soldaterne primært bevogtningsopgaver. De patruljerede jernbanespor, veje, strandene og havnen. Der var ingen fjender der gik i land i Køge under krigen.

Men de mange soldater fra bl.a. teltlejren vest for Køge satte deres præg på byen i krigsårene. Da krigen sluttede og soldaterne drog hjem igen, er der formentlig gået et lettelsens suk gennem den lille by.

Man kan læse mere i Køge Studier 2007, ”Struben af dansk forsvar – Køge 1909-1918” af Michael H. Clemmesen.

Udgivet i Køge 1914-2014, Nyheder | Kommentarer lukket til Køge 1914-2014. Forsvar af neutraliteten under Første Verdenskrig

Historie uden Grænser – Ny app til smartphones

historieudengraenser_app_logoDet er med største fornøjelse, at vi nu kan præsentere vores nye app Historie uden Grænser.
Læs mere om app´en her.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Historie uden Grænser – Ny app til smartphones

Ny udstilling i Skovbo Lokalhistoriske Arkiv

Sol og sommer 002Skovbo Lokalhistoriske Arkiv har opdateret udstillingen i udhængsskabet uden for arkivet. Denne gang med en udstilling, hvor temaet er “Sommer og sol”. Du finder omtalen af den aktuelle udstilling her.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Ny udstilling i Skovbo Lokalhistoriske Arkiv

Sol og sommer

Sol og sommer 002

Udstillingsplanche fra Skovbo Lokalhistoriske Arkiv. Besøg os gerne og se mere materiale fra samlingerne.

Arkivets sommerudstilling i montren har det aktuelle tema: Sol og sommer. Selvom man bor inde midt på Sjælland, kan man godt bade lokalt i friskt og rent vand – i hvert fald hvis man bor i den tidligere Skovbo Kommune.

Igennem tiden har der været mulighed for badning i både Kimmerslev Sø og i Badesøen på Dyndet.

Kimmerslev Sø er ejet af Svenstrup Gods og har været udnyttet rekreativt til bådsejlads, lystfiskeri og badning. Der var en badebro fra bredden i den nordvestlige ende af søen. Den var finansieret af overskud fra byfesterne.

En tidligere elev fra Borup Skole oplyser, at børnene fra Borup skole om sommeren forlagde gymnastiktimerne til Kimmerslev Sø, og at man her lærte sig at svømme. Som en kuriøsitet kan nævnes, at pigerne badede fra Borup-siden, mens drengene måtte gå den længere vej over til Kløvested-siden af søen. Måske de mødtes på midten?

Udstillingen i Skovbo Lokalhistoriske Arkivs udhængsskab

Udstillingen i Skovbo Lokalhistoriske Arkivs udhængsskab

Badesøen på Dyndet er kunstigt skabt ved afgravning af grus på åsen. Visse steder er vanddybden 6-8 meter.

I 1850-erne, hvor jernbanen imellem Roskilde og Korsør skulle anlægges, begyndte en systematisk afgravning af grus på Regnemarks Bakke. Og derved forandredes landskabet til det, vi kender i dag: Rester af åsen, der afgrænser Badesøen. Det er et meget specielt sted med en fantastisk natur.

Udgivet i Udstillinger i Skovbo Lokalhistoriske Arkiv | Kommentarer lukket til Sol og sommer