Glimt fra Køges Historie – Mindesten, Sandwich og Hjemmeværnsforeningen for Køge Omegn

Af Xenia J.L. Jørgensen, frivillig ved Køge Byhistoriske Arkiv

Erik Boelskov

I år, den 5. maj 2020, er det 75 år siden Danmarks befrielse og Anden Verdenskrigs afslutning. Det fejres på forskellig vis i Køge , blandt andre af Hjemmeværnsforeningen for Køge Omegn. Foreningen afslører af en helt ny mindesten d. 3. Maj 2020.
På Køge Byhistoriske Arkiv glæder vi os og er spændte på afsløringen. I vores begejstring har vi derfor ladet os inspirere til, at dette glimt skal omhandle en af de mindesten, der allerede pryder bybilledet og minder os om dem, som kæmpede for et frit Danmark under besættelsen.

Mindepladen på Sankt Nikolai skole
Blot ét år efter befrielsen, d. 4. maj 1946, blev der på Tøxens Skole opført en mindeplade for Erik Boelskov af skolens elevforening og lærerpersonalet. Boelskov var tidligere elev på skolen og kæmpede aktivt imod besættelsesmagten.

Erik Boelskovs afskedsbrev skrevet til sin familie inden nedkastningen over Danmark fra England

For ham begyndte det hele søndag d. 8. marts 1942, da han på Vestergade, så en dansk pige gå sammen med en tysk soldat. Efter soldaten var gået, fortalte Boelskov hende, det forkerte ved at være sammen med en tysker, hvorpå hun hidsede sig op. Soldaten vendte tilbage for at sætte en stopper for konflikten. Stridigheden endte med, at Boelskov slog soldaten omkuld, hvorpå han lovede ham konsekvenser. Den følgende tirsdag tog Boelskov derfor toget fra Køge til Humlebæk og gik på ski over Øresund til Råå Havn i Sverige. I Helsingborg stødte han på A.E. Christensen, som arbejdede under dække for den engelske spionage- og sabotageorganisation: ”Special Operations Executive” (der senere blev til Special Forces). Christensen sendte ham til det svenske politi, som afhørte ham. Efter afhøringen og telegrammer frem og tilbage mellem chefen for SOE i Stockholm og chefen for SOE i Skandinavien, blev det besluttet, at Boelskov egnede sig til sabotagearbejde.

Sandwich og faldskærmsudspring
Han fuldførte sin sabotørtræning d. 14. januar 1943 og fik dæknavnet ”Sandwich”. Den 22. juli 1943 blev han sendt tilbage til Danmark pr. faldskærm. Her skulle han deltage aktivt i modstanden mod besættelsesmagten som sabotageinstruktør – dog ikke helt problemfrit. Han blev kastet ned over ”Mustard Point”, der var kodenavnet for Hvidsten Kro. Her blev han modtaget af bl.a. læge Baastrup-Thomsen. Baastrup-Thomsen beretter, at Boelskov ved sin modtagelse var blevet fanget i nogle træer grundet vindforholdene, og dinglede fra trætoppene med trukket pistol da de fandt ham. Boelskov spurgte dem, frisk fra skolen i England: ”Har I en Tændstik?” Men i stedet for det aftalte svar: ”Nej, det bruger vi ikke her!”, blev der svaret: ”Aah, hold Kæft med det Sludder! Lad os se at komme ned”, hvorpå Boelskov var lige ved at skyde dem.

En Vådeeksplosion

Lejligheden på J.M. Thielesvej efter eksplosionen i august 1943

Han døde desværre kort efter ved en ulykke den 24. august 1943 på I.M. Thieles Vej 13, 3.th under konstruktionen af en række brevbomber kendt som Love Parcel No. 45. Et arbejde, der var yderst risikabelt. I et brev, efterladt hos en bekendt i England, der skulle sendes til hans forældre, hvis han ikke gav lyd fra sig 3 måneder efter krigens afslutning, stod der bl.a.:

Jeg vil ikke mindes som noget særligt, men fortæl dem at jeg var lykkelig og heldig nok til at faa Lov til at gøre hvad jeg synes var min Pligt som Dansker.”

Køge by og omegn byder på mange, mange flere skulpturer, mindesten og monumenter, som minder os om Køges plads i historien. Får man lyst til en byvandring i erindringens tegn, kan man på Arkivets hjemmeside finde et kort og en liste over byens mindesten og skulpturer samt links til deres beskrivelser på: https://koegearkiverne.dk/k%C3%B8ge/historier/den-digitale-byvandring.

Litteratur

Billetto – Billetter og beskrivelse af arrangementet ”75 året for Danmarks Befrielse KØGE 2020”
https://billetto.dk/e/75-aret-for-danmarks-befrielse-en-ny-mindesten-indvies-i-koge-billetter-396174
Tilgået 03-03-2020

Hjemmeværnsforeningen for Køge Omegn, hjemmeside
https://www.hjvf.dk/
Tilgået 03-03-2020

Om Erik Boelskov
https://koegearkiverne.dk/6224
Tilgået 03-03-2020

Mindeplade over Erik Boelskov, Sankt Nikolai skole
https://koegearkiverne.dk/9509
Tilgået 03-03-2020

Peter Edelberg, ”The Sandwich insident” I: Køge Studier 2005, Køge-fonden 2006. S. 5-14, s. 17-18.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.