Leder til de lokalhistoriske arkiver i Køge Kommune

Køge Fonden søger en leder til Køge Arkiverne, der udgøres af de 4 lokalhistoriske arkiver i Køge Kommune.

Som leder af de Lokalhistoriske Arkiver i Køge Kommune får du den daglige ledelse af og det overordnede ansvar for en mindre fastansat personalegruppe, samlingerne, publikum, arrangementer og anden formidling. Endvidere sikrer du udvikling og koordinering af en større gruppe af frivillige, der medvirker til at drive de 4 lokalhistoriske arkiver (selvejende institutioner).

Endelig medvirker du til at sikre og udvikle samspil med Museum Sydøstdanmark (Køge Museum) i henhold til en samarbejdsaftale indgået mellem Museet og Køge Fonden.

Du deltager overordnet i arbejdet med indsamling, registrering, bevaring og formidling af relevant materiale, ligesom du får ansvaret for budget, regnskab, planlægning af aktiviteter o.l. – samt bidrager til den samlede prioritering og afvikling af arkivernes opgaver.

Du fungerer som sekretær for Køge Fondens bestyrelse og vil indgå i netværkssamarbejde med øvrige kulturledere inden for Køge Kommune samt i dialog med den kommunale forvaltning.

Til de lokalhistoriske Arkiver er knyttet tre venneforeninger, der i stort omfang bidrager aktivt med registrering, formidling, arrangementer o.l. hvorfor der løbende vil være kontakt til disse fora.

Som ansvarlig for en lokalt forankret kulturinstitution er det vigtigt at kunne etablere relationer og netværk med andre samarbejdspartnere, herunder skoler og undervisningsinstitutioner.

Køge Fondens økonomiske fundament består at et årligt driftstilskud fra Køge Kommune samt donationer/støtte fra fonde, legater m.m. Lederen har således også en opgave i løbende at afsøge og efterspørge økonomiske midler fra fonde, legater og private støttekredse.

Det er ikke et krav, men det vil blive vurderet positivt, hvis du har kendskab/tilknytning til lokalområdet.

Vi forventer, at du som ansøger har

  • en akademisk uddannelse på kandidatniveau, gerne inden for faget historie
  • gerne kendskab til drift og ledelse af en kulturarvsinstitution eller lignende
  • gerne erfaring med personaleledelse og med fokus på et godt arbejdsmiljø
  • har en motiverende og engagerende lederstil – er ”holdspiller”
  • kendskab til arkivforhold, herunder registreringsprincipper og -systemer
  • gerne erfaring med rekruttering, ledelse og fastholdelse af frivillige medarbejdere
  • evne til at tage initiativ til nyskabende projekter, gerne i et samspil med andre aktører
  • gode kommunikative evner.

Lederen er ansat og aflønnet af Køge Fonden, der er ansættende myndighed.

Der er indgået en samarbejdsaftale med Museum Sydøstdanmark, hvoraf fremgår at lederen af Køge Arkiverne i aftalt omfang vil kunne bidrage til løsning af fagligt relevante opgaver i tilknytning til Køge Museum.

Det primære arbejdssted er Køge Byhistoriske Arkiv, Nørregade 2-4, 4600 Køge, hvor også Køge Fonden har adresse.

Der er tale om en fuldtidsstilling med et lønniveau på op til kr. 575.000 inkl. pension.

Løn- og ansættelsesvilkår i øvrigt efter gældende overenskomst.

Der påregnes afviklet ansættelsessamtaler hhv. den 12. og den 20. maj 2020.

Dato for ansættelse forventes at blive den 15. august 2020.

Henvendelse omkring stillingen kan fortroligt rettes til fondsbestyrelsesmedlem Mogens Pejtersen, der også vil lede og deltage i ansættelsesprocessen.

Mogens Pejtersen kan træffes på telefon 4090 1460 eller på mail mogens.pejtersen@hotmail.com.

Ansøgning stiles til Køge Fonden, att. Forretningsudvalget, Nørregade 2-4, 4600 Køge, mærket ”ANSØGNING”.

Ansøgning pr. mail kan fremsendes til byarkiv@museerne.dk.

Ansøgning skal være Køge Fonden i hænde senest den 23. april 2020.

Se også stillingsopslaget på jobindex.

*** 

Køge Arkiverne består af Køge Byhistoriske Arkiv, Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne, Højelse Sognearkiv og Skovbo Lokalhistoriske Arkiv.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.