Glimt fra Køges Historie – Vagn Bro

Af Xenia J.L. Jørgensen, frivillig ved Køge Byhistoriske Arkiv

Vivi Bak og Vagn Bro ved karnevalet i Køge 1958.
Vivi Bak og Vagn Bro ved karnevalet i Køge 1958.

Nogle kender ham som den farverige politimester, der optrådte sammen med Vivi Bak ved karnevalsoptoget i 1958. Andre som ham, der gav sig selv 5 bøder bl.a. for mangelfuld mørklægning under besættelsen og for at køre overfor rødt. Endnu andre kender ham som dyrevennen, der gav en herreløs hund logi i arresten, og som senere, aflivede og begravede en påkørt kat på det offentliges regning. På Køge Byhistoriske arkiv kender vi ham, som den første vi ser, når vi kommer ind ad døren. Her hænger hans portræt, udført af maleren H. C. Bärenholdt, midt i rummet, hvor han kan overse, at bevarelsen af Køges historie går ordentligt til.

Vagn Bro blev født i 1894 i Kolding. Han begyndte på jurastudiet i 1912 og bestod med udmærkelse fem år senere. I 1920 blev han valgt som rigsdagsmand i Stege-Vordingborgkredsen, og var lige fra begyndelse af sin karriere kendt for at være rap i replikken.

Viv Bak tog Danmark - og Køge - med storm i sit "Ole Lukøje-kostume" ved karnevalet i Køge 1958.
Viv Bak tog Danmark – og Køge – med storm i sit “Ole Lukøje-kostume” ved karnevalet i Køge 1958.

I 1935 blev han udnævnt til politimester i Præstø, men ønskede sig et større embede i 1943. Derfor han søgte en stilling i ”nabodistriktionen”, der var 4 gange større i område og befolkning: Køge Købstad. Han fik embedet og fungerende her som politimester 1943- 1961.

De første måneder som politimester i Køge under krigen var rolige alt taget i betragtning. Bro fortæller i sin selvbiografi: ”De næste 25 år. Politimesteren fortæller” (1966), at politiets primære arbejde bestod i at trække tiden ud og udglatte uoverensstemmelser mellem borgere og værnemagten. Men så begyndte besværlighederne ellers også!

Maleri af Vagn Bro. Fotografi efter maleri i Køge Byhistoriske Arkivs samling.
Maleri af Vagn Bro. Fotografi efter maleri i Køge Byhistoriske Arkivs samling.

På dagen, hvor regering blev afsat og alt magtudøvelse i landet overtaget af Nazisterne (August 1943), beretter G. Bjerg Møller (redaktør på Østsjællands Avis), at Vagn Bro var forberedt og fast besluttet på, at uanset dagens udfordringer, så skulle han nok sikre, at det gik stadsmæssigt til. Allerede ved halvfemtiden var politimesteren på sit kontor, da en deling tyske soldater i fuld udrustning væltede ind og forlangte at få at vide, hvor politimesteren befandt sig – for han var ikke derhjemme! Bro, blandt andre, skulle eskorteres til den tyske bykommandant, hvor dagens begivenheder ville blive bekendtgjort. Men efter politimesteren havde kastede sig ud i en lang smøre med henvisninger til konventioner, citater og artikler, lod man ham trisse tilbage til sit kontor, hvor journalister ventede på nyt. Al telefontrafik var på nuværende tidspunkt afbrudt, og radioen bragte kun bekendtgørelsen og trusler om, hvad der ville ske, hvis der blev gjort modstand.

Helt ekstraordinært havde politimesteren tilladelse til at bruge sin telefon, der ringede i løbet af morgentimerne. Det var overbetjenten i Haslev, som ringede. Han havde dagen før pågrebet to hønsetyve, og nu var han bekymret for, at han ikke kunne nå at stille dem i grundlovsforhør indenfor 24-timers fristen. Hertil svarede politimesteren:

Den sag må selvsagt klares, hr. overbetjent. Lov og orden må stadig råde. Jeg skal komme til Haslev ud på dagen. Men – som det er Dem bekendt, er der indtruffet visse alvorlige begivenheder i fædrelandet på denne dag. – (…)så De vil kunne forstå, at før ud på eftermiddagen kan det ikke blive. – og hvad der end er hændt og skal hænde, må jeg virkelig som kongelig dansk embedsmand fastholde min grundlovsmæssige ret til at få min frokost i fred og ro —”. Bjerg Møller kiggede først på Bro så på sin kollega, og blev netop enig med sig selv om, at dagens begivenheder havde fået det til at rable for politimesteren, da Vagn Bro, efter have ringet af, sagde til dem: ”(…)Oppe på vor central sidder en gefreiter eller sådan noget lignende, som forstår tåleligt dansk, og hvis opgave det blandt andet er at aflytte mine samtaler. Nu sidder han og spekulerer, så det knager – og måske finder han det endog fornødent at udfærdige en rapport til sin foresatte herom over, hvad i alverdens riger og lande Danmarks grundlov kan have med min frokost at gøre. Og ved De hvad! Jeg synes, at han skal have noget at spekulere over, når han alligevel er der.

Vagn Bro trak sig tilbage i 1961 og døde den 22. december 1966.

Litteratur: