Ole og Folketællingerne fra Køge

Byarkivet afslutter frivilligt digitaliseringsprojekt efter næsten 20 år

Jytte Sørensen og Ole Søndergaard fejrer afslutningen af 20 års indtastninger af folketællinger fra Køge. Nu venter kirkebøgerne…!

På Køge Byhistoriske Arkiv fejrer vi i disse dage færdiggørelsen af et KÆMPE stykke arbejde, udført af, vi tør godt sige, en af Køges mest vedholdende ildsjæle. For 20 år siden begyndte Ole Søndergaard nemlig den omfattende opgave at indtaste folketællingerne for Køge Købstad samt Køge Landdistrikt, så de nu er gjort søgbare og kan tilgås digitalt. Og hold nu fast et møjsomt projekt!

Oles historie
Det hele startede for 20 år siden, da han kom ind på Byarkivet. Han skulle i forbindelse med sin slægtsforskning finde oplysninger på en karl, der arbejde på Postgården fra 1832-1836. Her opdagede han, hvor besværligt det var, at skulle læse hele folketællingen igennem for at finde en enkelt person. Slægtsforskning foregik dengang ydermere ved, at man var nødt til at rejse rundt fra arkiv til arkiv, for at finde oplysninger om sin slægt.

Slægtsforskere landet over gik derfor i 1992 i gang med kildeindtastningsprojektet KIP. Det ville gøre folketællingerne søgbare og tilgængelige hjemmefra, hvilket ville betyde en markant lettere tilgang til kilderne. ”Jeg gør det selv!” sagde han, og efter mange times frivilligt arbejde to gange om ugen i 20 år, har han nu gennemført, hvad han satte sig for. Til gavn og glæde for alle slægtsforskere med familie i Køge.

Generelt om folketællinger
En folketælling er en officiel sammentælling af befolkningen indenfor et afgrænset område på et bestemt tidspunkt. Nogle folketællinger indeholder, foruden oplysninger om navn, også oplysninger om fødested, erhverv og civilstand, der gør dem særligt værdifulde for slægtsforskere.
Den første folketælling fandt sted i 1787, og ud fra denne ved vi, at der boede knap 1.500 mennesker i Køge på daværende tidspunkt. Den nyeste folketælling, som Ole lige har tastet færdig, og som er den seneste arkivet på grund af persondataforordningen har lov at offentliggøre i databaseform, er fra 1925. Her boede der, alene i købstaden, 5.720 personer. De skulle alle som én indtastes i systemet med deres oplysninger.

Foruden det storstilet tastearbejde, omfattede opgaven også omhyggelig afkodning af tekstmaterialet. De første folketællinger er nedskrevet med gotisk skrift, mens de nyeste med sirlig skønskrift. Her har en af arkivets andre frivillige medarbejdere, Jytte Sørensen, givet en stor hånd ved at stå for korrekturlæsningen af alle indtastninger gennem de sidste 18 år. Dermed er vi på arkivet helt sikre på, at vi leverer en høj sikkerhed af de indtastede data til kildeindtastningsprojektet.
Resultatet af Ole og Jyttes flotte arbejde opbevares af Dansk Data Arkiv, og kan tilgås på siden ddd.dda.dk. Den nyeste folketælling er endnu ikke klar på siden, men alle de gamle kan ses der. Folketællingerne ligger desuden frit tilgængeligt på Rigsarkivets hjemmeside som billedfiler.

Enden for Ole på Byarkivet?
Afslutningen på indtastningen af folketællingerne har som nævnt taget næsten 20 år. Det markerer samtidig Oles 20-års jubilæum på arkivet. For Ole er der dog ikke tid til at hvile på laurbærrene. Allerede inden dataene fra folketællingen var sendt ind til Dansk Data Arkiv, var Ole allerede videre til næste indtastningsprojekt: kirkebøgerne!