Historien bag Navnet 2: Vandværket

“Gav Køge mange problemer”. Et stort problem for Køge, ligefra byens grundlæggelse, har altid været friskt drikkevand. Byen blev jo anlagt på strandenge, så vandet i brøndene bestod af brakvand. I modsætning til forsyningen af elektricitet, hvor Køge fik Danmarks første offentlige elværk i 1891, haltede vi langt bagefter med vandforsyningen, idet Køge Vandværk først … Read more

Historien bag Navnet 2: Vallø Strandhotel

“Datidens prominente strandhotel”. Når man passerer Prambroen syd for Køge, ligger der umiddelbart efter på venstre hånd et stort bygningskompleks, som nu om dage rummer Vallø Strands Rekreationshjem. Det har en lang og spændende historie bag sig. Vi havde i Køge en sagfører, etatsråd Alfred Sørensen, en fremsynet mand,der kunne se hvilke muligheder der var … Read more

Historien bag Navnet 2: Tøxens Skole

“Velgørers navn slettet – med hvilken grund”? Hent historien som mp3-lydfil her En af byens tilflyttere har spurgt om den historie, der ligger bag navnet Tøxens Skole. Indtil 1776 havde Køge en latinskole, der blev nedlagt, og herefter havde Køge så ingen skole før i 1808, da Borgerskolen startede. Den havde til huse i den … Read more

Historien bag Navnet 2: Trævarefabrikken

“Nekrolog over en fabrik”. Som tidligere beskrevet, tog industrialiseringen i Køge et stort opsving omkring århundredeskiftet. I 1904 fIk det nordre havneterræn det tredie fabriksanlæg. Direktør J. Jacobsen, København, oprettede Køge Trævarefabrik i april 1904. Fabrikken var indrettet til at fremstille træskofodtøj, og den startede med en ordre på 1500 par, der skulle leveres i … Read more

Historien bag Navnet 2: Torvet 18

Den genopførte gård, måske Køges ældste I Kirkestræde 20 ligger Danmarks ældst daterede bindingsværkshus, men vi har et hus der er ældre, men desværre ikke dateret. Nederst i museets have ligger et smukt bindingsværkshus, der i 1914 blev flyttet fra Torvet 18 til dets nuværende beliggenhed. Da gården skulle nedrives i 1914, blev Nationalmuseets bygningsarkæloger … Read more

Historien bag Navnet 2: Tobaksfabrikken

“Køge har også været en tobaksby”. I 1712 kom en franskmand, Pierre Gleyer, til Køge, hvor han nedsatte sig som tobaksplantør på flere ubebyggede arealer – ialt 18 tdr. land. Han indlogerede sig i den store gård, Brogade 23, hjørnet af Brogade og Fennediget, hvor han opførte tørrelader til tobaksbladene. Hans økonomi var imidlertid så … Read more

Historien bag Navnet 2: Søvang

“Fra direktørbolig til undervisningssted”. Jeg har tidligere fortalt om papirfabrikken “Valdemarshaab”, der lå hvor gummifabrikken “Codan” nu ligger, og fabrikkens sidste ejer, grosserer cand. polyt. J.B.Melchior, der byggede direktørvillaen “Søvang”. I 1875 lod han den imponerende bygning opføre, der er bygget i italiensk stil. Den var på det tidspunkt langt forud for sin tid. Stueetagen … Read more

Historien bag Navnet 2: Søbadeanstalten

“En fritidsoase, der forsvandt”. En kreds af Køges borgere, med købmand Charles Flindt i spidsen, besluttede i 1858, at Køge skulle have en søbadeanstalt for herrer. (Senere note: Købmand Charles Flindt er først født i 1853, så det kan ikke være helt korrekt). Der blev dannet et aktieselskab, som opførte en badeanstalt, der lå ved … Read more

Historien bag Navnet 2: Svensk besættelse

“Da Køge var en fæstning”. Svenskerne har i århundreder været vores arvefjende, men det kulminerede i februar 1658, da svenskekongen Karl Gustav, tvang Danmark til at slutte, en for os, ydmygende fred. De svenske tropper forlod derefter Sjælland, men i august kom fjenden tilbage, og besatte bl.a. Køge, som de gjorde til deres hovedkvarter på … Read more

Historien bag Navnet 2: Strandpavillonen

“Strandpavillonen forsvandt i 1945”. Jeg vil her fortælle om den sommerrestaurant, som hed Strandpavillonen, og som forsvandt ud af bybilledet for 50 år siden. Restauratør Brunn ejede danserestauranten “Palmehaven”, der først hed “Den Hvide Svane”, derefter “Hotel Stevns”, inden den fik navnet “Palmehaven”. Senere skiftede navnet til “Landsbyen” og nu hedder stedet på Køge Torv … Read more

Historien bag Navnet 2: Stormfloden

“En kæmpeoversvømmelse”. Køge har gennem tiderne være plaget med oversvømmelser, eller stormfloder, men indenfor den nyere tid har vi ikke haft så indgående viden som om den stormflod, der startede den 11. november 1872. Den sidste voldsomme indtraf nytårsaftensdag 1904, men den var dog ikke så ødelæggende som den jeg her vil fortælle lidt om. … Read more

Historien bag Navnet 2: Skydeselskabet

“En festlig tradition”. Det korrekte navn for det gamle skydeselskab var: Kjøge borgerlige, venskabelige Skydeselskab. Der har været mange festlige foreninger, eller sammenslutninger gennem tiderne. Heldigvis har vi stadig sådanne, f.eks. Suomibadet, Raflekonventet, Snapselauget m.fl. Det selskab, jeg gerne vil fortælle lidt om, er Kjøge borgerlige, venskabelige Skydeselskab. Det blev startet i 1794, meget seriøst … Read more

Historien bag Navnet 2: Sevels Restaurant

“Et af byens listige steder”. Et af de “listige steder”, der har ligget i Køge, er Sevels restaurant, som oprindeligt hed “Børsen”. Den lå i Jernbanegade nr. 6, og fortjener en omtale, selv om det kun kan blive en kort fortælling om værtshusets rige historie. Den første restauratør hed Lars Petersen, der startede som købmand … Read more

Historien bag Navnet 2: Rådhuskælderen

“Vinkælder, Arrest samt Hørkræmmerkælder”. Vort smukke Rådhus, der blev bygget i 1552, har en spændende kælder, som ikke mange har haft lejlighed for at se. Men i “gamle dage” havde alle den mulighed, enten i Vinkælderen, Hørkræmmerkælderen eller i Arresten. Da Rådhuset blev bygget, fremstod det nærmest som medborgerhus. Selv kælderen var offentlig tilgængelig, idet … Read more

Historien bag Navnet 2: Ringstedbanen

“Det sidste tog er kørt på Ringstedbanen”. Gennem 46 år havde Køge direkte forbindelse med Ringsted, med Køge – Ringsted Banen. Igangsætteren af denne jernbaneforbindelse var etatsråd, sagfører Alfred SØrensen, der også tog det første spadestik til banen i 1913. På grund af første verdenskrig stod banen først færdig i 1917, for der skulle opføres … Read more

Historien bag Navnet 2: Richters Gård

“Den gamle gård med den hvide dame”. Hent historien som mp3-lydfil her Gårdens navn stammer fra Cort Richter, der indtil 1640 ejede 3 små huse, hvor nu Richters Gård ligger. Han var Anne Bartskærs anden mand. Anne og Cort boede på hjørnet af Torvet og Nørregade, der hvor hekseprocessen, “Køge Hus Kors” startede. Under den … Read more

Historien bag Navnet 2: Papirfabrikken

“En start på Køges industrialisering”. På et tidspunkt i det forrige århundrede havde Køge to papirfabrikker, men her fortæller jeg kun om den ene, papirfabrikken “Valdemarshaab”, der lå lige nord for Køge, omtrent hvor gummifabrikken “Codan” nu ligger. I 1848 kom en papirmager, EL.Culmsee, til Køge fra Roskilde, hvor han havde drevet en ganske lille … Read more

Historien bag Navnet 2: Oliemøllen

“En fabrik Køge var stolt af”. Omkring århundredeskiftet tog industrien et stort opsving i Køge, især ved Havnen. Først startede Imprægneringsanstalten i 1889, senere i 1904 startede Køge Trævarefabrik; men året før i 1903 blev der opført et – efter datidens forhold – imponerende fabriksanlæg, nemlig Kjøge Oliemølle. Fabrikken lå på nordre side af havnen, … Read more

Historien bag Navnet 2: Nørregade 24

Fejlagtigt kaldet “Ulfeldts Gård”. Arealet bag Nørregade går officielt under navnet U1feldts Gård. Navnet har den fået efter schoutbynacht (kontreadmiral) Lauritz Christoffer Ulfeldt, som på et tidspunkt ejede naboejendommen nr. 22 – som iøvrigt er den eneste gamle bygning, der endnu har en svalegang. Denne ejendom rummede bl.a. en hestemølle, og blev i mange år … Read more

Historien bag Navnet 2: Nørregade 2

“Fra arrest til stedet for trængende”. Køges første fangehuller var to små mørke rum, der ligger i kælderen af Rådhusets nordre del. De blev kaldt “Troldkonekælderen” siden Køge Hus Kors fandt sted. Men de nye tider krævede bedre forhold for de indsatte, og efter koleraepidemien i 1853, hvor koleraen ramte de indsatte, besluttede man at … Read more

Historien bag Navnet 2: Niels Nielsen

“En genial opfinder, mekanikus og redaktør”. En meget særpræget mand, der hed Niels Nielsen, blev født i Svansbjerg i 1849. Om ham og hans liv kunne der skrives en tyk bog, der startede i fattige kår, og endte under fattigvæsenet. Den tragikomiske historie om denne naive mand, som absolut ikke led af mindreværdskomplekser, kan man … Read more

Historien bag Navnet 2: L.A.B.

“En igangsætterforening”. I trediverne, hvor Danmark også havde en stor arbejdsløshed, blev der startet en landsforening til bekæmpelse af arbejdsløsheden, den blev i daglig tale kun kaldt L.A.B. Under krigen bredte der sig en sværm af lokalforeninger landet over, dels for at bekæmpe den stigende arbejdsløshed, men ikke mindst for at beholde arbejdskraften her i … Read more

Historien bag Navnet 2: Køge-Malmø Ruten

“Da Køge også havde en spritrute”. Det var en festlig periode, da Køge også havde en færgeforbindelse med Sverige, en såkaldt “Spritrute”. Engang i 1958 kom der en herre ind på Centralhotellet i Vestergade, og fortalte restauratøren, Aksel Johnsen, at vedkommende havde chartret en af 66-bådene med den hensigt, at oprette en færgeforbindelse fra Køge … Read more

Historien bag Navnet 2: Køge Huskors

“En uhyggelig periode i Køges historie”. Hent historien som mp3-lydfil her Køge Huskors er blevet beskrevet mange gange, men alligevel bliver jeg stadig spurgt om denne mørke og uhyggelige periode i Køges lange historie. På hjørnet af Torvet og Nørregade boede i 1600-tallet en kræmmer der hed Hans Bartskjær. Familien havde en plejesøn, der var … Read more

Historien bag Navnet 2: Kureer

“Kureer – blev navnet på en bil-pioner”. Jeg er blevet spurgt hvorfra navnet “Kureer” stammer, og jeg må indrømme at jeg har måtte søge oplysninger, hos den tredie generation Kureer’ere, for ikke at for• tælle noget fejlagtigt. Ifølge Hagerups leksikon betyder Kurer: “et ilbud med diplomatiske budskaber”, men det er ikke derfra navnet stammer. Den … Read more

Historien bag Navnet 2: Kommunesammenlægningen

“Fra 6.952 til 32.000 indbyggere på 30 år”. Kommunalreformskommissionen fastlagde i 1967 en ny kommuneinddeling for hele Danmark, hvorved 1360 kommuner blev reduceret til 277 på landsplan. Men allerede sidst i trediverne begyndte forhandlinger mellem Køge kommune og Køge Landsogn, kaldet Sønderkøge. Landsognet havde Skole- og Kirkefællesskab, samt leverancer fra El- og Vandværk med Køge. … Read more

Historien bag Navnet 2: Kjøge Andels Svineslagteri

“Tidligt med på Andels-tanken”. I sidste halvdel af 1800 tallet tog andelstanken alvorlig fart, ikke mindst blandt landbostanden, og Danmarks første andelssvineslagteri startede i Horsens i 1887. Her i Østsjælland var der en landmand der hed Jens Christensen fra Vindsebækgård, der bevirkede, at en kreds af fremsynede landmænd og borgere fra 0stsjælland og Stevns startede … Read more

Historien bag Navnet 2: Imprægneringsanstalten

“Arbejderne blev også imprægnerede”. I 1700-tallet startede et tømmerhandlerfirma, der efterhånden blevet af landets førende. Firmaet gik i arv i generationer, og grundlæggerens barnebarn Andreas Collstrop var en fremragende forretningsmand. Hans firma fik efterhånden afdelinger i Danzig og i de baltiske stater, og i 1883 opnåede han at få en kontrakt med Statsbanerne om levering … Read more

Historien bag Navnet 2: Gravlunden i Lellingeskoven

“Ville begraves i egen jord”. Nogle “skovvandrere” har spurgt til Gravlunden i LelIingeskoven, eller Skovhusvænge, som skoven faktisk hedder. På Ejbyvejens østre side ligger der en gård der hedder Vittenbjerggaard, hvis mark ender helt nede ved Køge å, i skovens vestlige ende. En landmand, der hed Niels Pedersen, født i 1856, købte som 26-årig, Vittenbjerggaard. … Read more

Historien bag Navnet 2: Garvergården

“En perle blandt Køges bindingsværkshuse”. Vestergade 7, som kaldes Garvergården, er et synligt minde om den tid, da Køge var dominerende, med hensyn til produktion af sko og støvler. Byens skomagere havde privilegium til at besøge en række byer på Sjælland, for at sælge deres produktion af fodtøj, på byernes markeder. Folketællingslisten fra 180 I … Read more

Historien bag Navnet 2: Dansk Afvulkaniserings Anstalt

Codan Gummi A/S’ anetavle Flere har spurgt mig, hvorfor jeg ikke har skrevet om Gummifabrikken, som den i daglig tale kaldes. Men fabrikken eksisterer i bedste velgående, og er i stadig udvikling, derfor vil jeg hellere skrive om dens forgænger, der hed Dansk Afvulkaniserings Anstalt. En ung mand, der hed Albert Theilgaard, fandt under sin … Read more

Historien bag Navnet 2: Brogade 5-7

Grisegården – eller hos “Gøjen”. Hent historien som mp3-lydfil her Når de ældre køgensere taler om “Grisegården”, tænker de fleste nok på det gamle værtshus, der lå i den smukke gamle købmandsgård, Brogade 5-7. Så denne gang vil jeg kun fortælle om værtshuset, for selve Oluf I. Jensens gård, som den også kaldes, har i … Read more

Historien bag Navnet 2: Bag Haverne

Fra skyggefuld alle til hovedfærdselsåre. Bag Haverne løber fra Rådhusarkadens østre udløb til Fennediget. Denne vej har jo altid været en alle, der lå bag Brogade Gårdes haver, men navnet blev først officielt vedtaget i 1913. Da svenskerne i 1658, invaderede Danmark, og opslog et kvarter i Køge, som de befæstede med volde og voldgrave, … Read more

Historien bag Navnet 2: Apoteket

“Fra blandet butik til moderne apotek”. Hent historien som mp3-lydfil her Indtil 1646 havde Køge ikke noget Apotek, men blev af og til besøgt af omrejsende kvaksalvere, der solgte universalmedicin og universalsalve. Sygdomme og pest hærgede i det 16. århundrede. I årene 1629-30 døde i Køge 303 personer, og i 1637 døde der 550 personer … Read more