Historien bag Navnet 2: Nørregade 24

Fejlagtigt kaldet “Ulfeldts Gård”.

Arealet bag Nørregade går officielt under navnet U1feldts Gård.

Navnet har den fået efter schoutbynacht (kontreadmiral) Lauritz Christoffer Ulfeldt, som på et tidspunkt ejede naboejendommen nr. 22 – som iøvrigt er den eneste gamle bygning, der endnu har en svalegang.

Denne ejendom rummede bl.a. en hestemølle, og blev i mange år kaldt “Hestemøllegården”.

Lauritz Ulfeldt var langt ude i familie med Korfitz Ulfeldt.•

De to ejendomme nr. 22 og nr 24, blev sammenlagte af prins Carl, der købte begge ejendomme. Prins Carl (16801729), var søn af Christian V, og ejede også Vemmetofte. Han ville have et sted hvor han kunne raste når han kørte fra København, eller Jægerspris og skulle til Vemmetofte.

Gårdene gennemgik nu en gennemgribende renovering og ombygning, hvor 48 håndværkere arbejde under højtryk for at blive færdige med ombygningen til prins Carl med følge skulle overnatte i Køge, den 30. september 1723, i prins Carls Gård.

Prins Carl døde i 1729, og hans ugifte søster, prinsesse Sophie Hedvig, arvede Vemmetofte og gården i Køge.

Nogle af de senere ejere udlejede gården til forskellige formål, her lå bl.a. et af Køges større brændevinsbrænderier i en lang årrække.

Fra 1882 ejedes gården af købmand LJ.Villumsen, og fra hans tid har den smukke rokokofacade været præget af skilte af de skiftende forretninger.

Antallet af forretninger kulminerede i 1950’erne. Da lå der en legetøjsforretning, en blomsterforretning, en skræddermester, en herreekviperingsforretning, et fiskehus, en slagterbutik, et parfumeri, og en skomager, der forøvrigt havde Køges mindste butik. Bredden på lokalet var bredden på indgangsdøren, og folkeviddet sagde at han ikke kunne reparere sko over størrelse 42.

Forhuset brændte delvis i 1973, og lå hen i tre år som en skæmmende sodsværtet ruin, før forhuset blev genopført.

I 1988 købte entrepenørfirmaet Rasmussen og Schiøtz hele ejendommen samt en stor del af Jernbanegades nordre side, og begyndte en total, men nænsom ombygning, som man nu kan glæde sig over.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet 2” af Børge Kjeldsen fra 1995. “Historien bag navnet 2” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.