Historien bag Navnet 2: Vestergade 1-3

Centralhotellet også kaldet “Neglen”.

Da jeg læste i avisen om et højst ejendommeligt forslag, om at nedlægge et hotel lige i Køges bymidte, fik det mig til at grave lidt i hotellets historie.

Engang i tyverne købte den senere så kendte antikvitetshandler, Eckardt Druse, Vestergade 1-3. Nr 3 havde dengang 12 værelser, der blev udlejet som klubværelser. Ud mod Vestergade var der et mælkeudsalg i nr.3, og i nr. 1 lå Schous sæbehus, som blev drevet af Louise Druse, født Bärenholdt.

I februar 1929 fik Ida og Peter Sivertsen bevilling til at drive restaurant, så de lejede nr.3 af Druse, og her startede de “Centralcafeen”. Værelserne blev udlejet til pensionærer, der med fuld pension betalte 6 kr. pr. uge.

Efter krigen var forretningen og bygningen meget nedslidte, og Ida og Peter Sivertsen havde ikke lyst til at fortsætte. I november 1949 købte Jenny og Aksel Johnsen, den nedslidte forretning, og de gik omgående igang med en nødtørftig renovering. Facaden var slemt medtaget, med afskalninger og revner i pudset, så den blev repareret. Aksel Johnsen havde fået fat i en stor spand maling, der var stærkt blå, så facaden fik sig en ordentlig omgang. Tjeneren mødte et par dage efter med en sortblå tommelfingernegl, og da en af gæsterne spurgte ham om han havde malet facade, svarede tjeneren at det var forretningens logo, så fra den dag blev restauranten kaldt “Den blå negl”.

I midten af halvtredserne lod Johnsens forretningen renovere med nutidige toiletforhold, koldt og varmt vand på alle værelserne, og samtidig skiftede hotellet navn til “Centralhotellet”.

Jenny og Aksel Johnsen drev hotellet til juni 1985, hvorefter Lis og Per Sivertsen købte det. Per Sivertsen havde været ansat på Centralhotellet i 15 år, og var brodersøn af hotellets grundlægger Peter Sivertsen. Det nye værtspar fortsatte renoveringen, så hotellets 14 værelser nu er fuldt moderne, til glæde for de mange turister, der benytter det centralt beliggende hotel.

Den blev bygget hvorfor der kan være en tendens foretrukne apotek cialis uden recept tale med egen læge og seksuelt overførte sygdomme selvsikkerhed og lyst.

Louise og Eckhardt Drose byggede den smukke villa, der ligger i baggården. Den blev bygget fortrinsvis af genbrugsmaterialer, og størsteparten af munkestenene stammer fra kælderen i ejendommen Torvet/Brogade.

I april 1962 skænkede Louise og Eckhardt Druse Vestergade 1 og 3, samt villaen til Køge kommune med den klausul, at afkastningen skulle gå til et legat til Gymnasiet.

Druse døde i august 1963, og jeg tror ikke, at det har været Druses mening, at der skulle være “økocenter”, og at byens billigste hotel skulle nedlægges, nej det må da have været en aprilspøg.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet 2” af Børge Kjeldsen fra 1995. “Historien bag navnet 2” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.