Historien bag Navnet 2: Imprægneringsanstalten

“Arbejderne blev også imprægnerede”.

I 1700-tallet startede et tømmerhandlerfirma, der efterhånden blevet af landets førende.

Firmaet gik i arv i generationer, og grundlæggerens barnebarn Andreas Collstrop var en fremragende forretningsmand. Hans firma fik efterhånden afdelinger i Danzig og i de baltiske stater, og i 1883 opnåede han at få en kontrakt med Statsbanerne om levering af imprægnerede jernbanesveller.

Han så, at Køge lå centralt for importen af træ, og for videreforsendelsen af de færdige sveller, så derfor besluttede han at anlægge en imprægneringsanstalt i Køge, og den kom til at hedde Jul. Rütgersk Imprægneringsanstalt, R. Collstrop, og den startede i august 1889.

Navnet fik den efter opfinderen af den trykimprægnerende metode, Julius Rütgersk.

Svellerne og telefonpælene, som firmaet også imprægnerede, foregik ved at man i kæmpestore autoklaver pressede Klorzink og Kreosotolie ind i telefonpælenes og svellernes endetræ.

Arbejdsstyrken lå normalt på 40 arbejdere, men har på et tidspunkt været oppe på 80. Arbejderne skulle være af en solid støbning, for når svelleskibene skulle losses, blev det gjort manuelt, og alle svellerne blev båret på skuldrene og hver mand sin svelle.

På selve imprægneringsanstalten arbejdede de 8 timer dagligt i en os af kreosotolie, så deres hænder og ansigter var imprægnerede og brune som negre.

I 1939 blev hele fabrikken og lagerpladsen ramt af en storbrand, der tog mange dage at få slukket. Der udviklede sig så store røgrnasser at byen lå hen som under en solformørkelse.

Som årene gik faldt produktionen drastisk, for Statsbanerne gik over til støbte betonsveller, og telefonkablerne blev lagt i jorden.

I 1980 solgte imprægneringsanstalten, 3,5 tdr. land af deres lagerplads til Junckers Savværk, og i 1989 lukkede Køgeafdelingen totalt, og produktionen overflyttedes til Ishøj.

I løbet af 1994 er bygningerne, der ejes af D.S.B., blevet nedrevet.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet 2” af Børge Kjeldsen fra 1995. “Historien bag navnet 2” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.