Historien bag Navnet 2: Sevels Restaurant

“Et af byens listige steder”.

Et af de “listige steder”, der har ligget i Køge, er Sevels restaurant, som oprindeligt hed “Børsen”.

Den lå i Jernbanegade nr. 6, og fortjener en omtale, selv om det kun kan blive en kort fortælling om værtshusets rige historie.

Den første restauratør hed Lars Petersen, der startede som købmand og værtshusholder i Vestergade i 1867. Han flyttede få år efter til Jernbanegade, og kaldte sin forretning for “Børsen”.

Lars Petersen fik en datter, der hed Caroline, og hun blev gift med Georg Sevel, der overtog restauranten i 1898, da Lars Petersen døde.

Georg og Caroline fik en sØn, der kom til at hedde Arendt Sevel, og det blev ham der kom kom til at præge det farverige værtshus, som han overtog i 1907, og drev til sin død i 1938.

Han fik bl.a. bygget en “Sal” i forbindelse med værtshuset, og han fik indrettet en gårdhave med keglebane, og om søndagen var der et orkester, der underholdt gæsterne.

Restauranten, eller værtshuset, blev efterhånden et dagligt samlingssted for mange af byens mænd, der kom for at slappe af ved et slag kort, billard- eller keglespil. l krostuen var der flere stamborde, bl.a. havde nogle af byens mange bagermestre deres eget stambord.

Sevel var selv glad for et slag kort, og han gik gerne med til et raskt væddemål, og et af det festligste jeg kender, vil jeg gerne fortælle om:

Nogle af spasmagerne blandt stamgæsterne, væddede engang med Sevel om en solid frokost. På væggen hang der et ur med pendul, og væddemålet gik ud på, at Sevel skulle sidde oppe på billardet i fem minutter og følge pendulets gang, og sige: “Nu er du der, og nu er du der” o.s.v. Da der var gået lidt over halvdelen af tiden gik en af spasmagerne ud i køkkenet til Sevels kone, Johanne, og sagde om ikke hun ville ringe efter lægen, for Sevel sad oppe på billardet o.s.v. Johan- ne løb ind i restauranten og trak sin “sindsforvirrede” mand ned for at hjælpe ham, og resultatet var at Sevel måtte give frokosten. Denne episode er jo kun een ud af mange.

Sevel døde i 1938, og døtrene Betty og Karen drev forretningen videre i Sevels ånd, men da Karen døde i 1962, lukkede forretningen, og Køge blevet festligt sted fattigere.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet 2” af Børge Kjeldsen fra 1995. “Historien bag navnet 2” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.