Historien bag Navnet 2: Kjøge Andels Svineslagteri

“Tidligt med på Andels-tanken”.

I sidste halvdel af 1800 tallet tog andelstanken alvorlig fart, ikke mindst blandt landbostanden, og Danmarks første andelssvineslagteri startede i Horsens i 1887.

Her i Østsjælland var der en landmand der hed Jens Christensen fra Vindsebækgård, der bevirkede, at en kreds af fremsynede landmænd og borgere fra 0stsjælland og Stevns startede Kjøge Andels Svineslagteri i Køge, kun 2 år efter det første andelsslagteri startede.

Slagteriet kom til at ligge i det nordre Køge, meget tæt ved stranden, faktisk lige ud for Niels Juels gade. Det blev indviet i 1889 og var på det tidspunkt et hypermoderne slagteri, der var normeret til 20.000 slagtninger om året. Som noget helt specielt var slagteriet forsynet med eget elektricitetsværk, der blev bygget af urmager Jens Hansen, ca. halvandet år før han oprettede Kjøge Lysstation. Den store administrationsbygning i to etager, hvoraf den øverste var bolig for slagteridirektøren, blev bygget i 1924.

De første svin blev slagtet den 24. januar 1890, og det første år nåede man at slagte 9408 svin, i 1963 som er det sidste år jeg har kendskab til slagtede man 250.233 svin.

En markant skikkelse i slagteriets historie er direktør Christen Gade, der beklædte direktørposten helt fra 1935, og fulgte slagteriet i op- og nedgangstider, eksempelvis svinekortene, der blev indført i kriseårene fra 1933 til 1940, og skulle begrænse griseproduktionen, for ikke at forglemme den strenge kødrationering under anden verdenskrig.

Slagteriets produkter solgtes overalt i Danmark under navnet “Eureka”, men også i stort omfang til eksport, bl.a. til England, hvor leverancerne skulle bestå af 4 baconsider der blev indsyet i wrappers, d.v.s. i hessian. Leverancerne blev leveret først med kølevogn og derefter med køleskib.

Desuden forsynedes mange af de østsjællandske slagtere med kødvarer, og desuden havde slagteriet selv slagteriudsalg; det første der stadig ligger på Torvet, startede i 1895. Herudover var der udsalg i Nørregade 51, samt Solrød Strand, Greve Strand og i Fakse Ladeplads.

Desværre kom der nye tider med rationaliseringer og fusioner, og i 1976 blev den store virksomhed og gode arbejdsplads fusioneret med andre sjællandske slagterier og flyttet til Ringsted, ligesom østsjællands Folkeblad, der ligeledes blev suget til Ringsted.

Det sidste svin blev slagtet på Køge Andels Svineslagteri den 8. august 1976, og bygningerne blev nedrevet i 1977.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet 2” af Børge Kjeldsen fra 1995. “Historien bag navnet 2” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.