Historien bag Navnet 2: Oliemøllen

“En fabrik Køge var stolt af”.

Omkring århundredeskiftet tog industrien et stort opsving i Køge, især ved Havnen. Først startede Imprægneringsanstalten i 1889, senere i 1904 startede Køge Trævarefabrik; men året før i 1903 blev der opført et – efter datidens forhold – imponerende fabriksanlæg, nemlig Kjøge Oliemølle.

Fabrikken lå på nordre side af havnen, hvor Køge Stevedore, nu har kuloplagsplads.

Fabriksanlægget tilhørte fabrikant Oscar Holm, København, men blev bygget af lokale håndværksmestre, murermester Kindberg, og tømrermester Blume.

Anlægget fremstillede hørfrø- og rapskager til kreaturfoder, men foderkagerne skulle først gennem en større proces. De blev opvarmet omtrent til kogepunktet, hvorefter de under et pres på ca. 600 tons, afgav olien der så blev raffineret til henholdsvis linolie, fernis og gulvlak.

Råvarerne bestod af hør- og rapsfrø der blev importeret fra Indien, og sejlet til Køge havn, hvor et tipvognsspor, der førte fra havnekajen til fabrikken, transporterede råvarerne det sidste stykke vej til fabrikken. Her forarbejdede en arbejdsstyrke på 10-12 mand frøene.

Arbejderne skulle arbejde 12 timer i træk, kun afbrudt af de pauser der var mellem kogningen af foderkagerne. Fabrikkens årlige import af frø var på ca. 2000 tons.

I 1910 solgtes virksomheden til A/S Danske Oliemøller og Sæbefabrikker. Under første verdenskrig var fabrikken lukket, da det var umuligt at importere råvarerne.

A/S Alfred Olsen og Co. købte fabrikken i 1920, og ejede den også den 13. august 1926, da der skete en eksplosionsagtig brand. En beholder, der indeholdt kogende lak, skulle tilsættes terpentin og benzin. Det udviklede sig til, at fabrikken blevet kæmpemæssigt bål, hvis kulsorte røgskyer kunne ses over store dele af østsjælland.

Heldigvis førte vinden flammerne og røgen ud over vandet, ellers havde det ikke kunne undgås at Trævarefabrikken, der lå lige op til Oliemøllen, ville blive antændt, og derefter muligvis Imprægneringsanstalten.

Oliemøllen blev kun delvis opført, og producerede kun konsistensfedt, og efter endnu en brand i 1929 lukkede fabrikken.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet 2” af Børge Kjeldsen fra 1995. “Historien bag navnet 2” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.