Historien bag Navnet 2: Elektricitetsværket

“Danmarks første offentlige elværk”.

I 1853 blev der født en dreng i Herfølge, der hed Jens Hansen. Han blev udset til at være landmand, og som IO.årig blev han sat til at vogte kvæg, som alle andre på den alder, der skulle tjene bønder.

Men hans husbond lagde hurtigt mærke til, at Jens havde andre evner end det at passe kvæg. Når han var i marken havde han altid et stykke træ og en kniv med. Blandt det han snittede var et ur, fuldkomment af træ, og som ikke bare gik, men også gik præcist.

Det bevirkede, at hans husbond fik faderen til at sætte Jens i lære som urmager hos en landskendt urmager, Bertram Larsen, der boede i Køge.

Da Jens Hansen havde bestået svendeprøven i 1883, besluttede han sig for at være selvstændig, og lejede sig ind i lokaler i Brogade nr. 8.

Jens Hansen var et teknisk geni, og eksperimenterede med utallige emner, der bl.a. omfattede telefoni, elektricitet, m.m.

I 1884 oprettede han “Kjøge Samtalestation”, den første telefoncentral i Køge, men den blev senere solgt til K.T.A.S. – men det kan vi måske komme ind på i en anden artikel.

Elektriciteten havde lige stukket hovedet frem, med verdens første elektricitetsværk i New York i 1881, men allerede 10 år senere oprettede Jens Hansen Danmarks første offentlige elværk i Danmark.

Det skete den 13. oktober 1891, altså 10 år efter Edison. Starten for Elværket var svær, da kommunen så en konkurrent overfor det kommunale gasværk, med dets leverance af gaslys.

Det første Elværk var i kælderen i Brogade nr. 8, men snart blev lokalerne alt for trange, så Jens Hansen måtte flytte Elektricitetsværket til Bygaardstræde.

Først 30 år efter Elværkets start, dukkede de første elforsynede gadelamper op i 1921.

Kampen havde været hård for det privatejede Elværk, og så sent som i 1948, måtte Jens Hansens søn, Wal Hansen, afstå værket til kommunal eje, hvorefter strømmen blev aftaget udefra.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet 2” af Børge Kjeldsen fra 1995. “Historien bag navnet 2” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.