Historien bag Navnet 2: Bag Haverne

Fra skyggefuld alle til hovedfærdselsåre.

Bag Haverne løber fra Rådhusarkadens østre udløb til Fennediget. Denne vej har jo altid været en alle, der lå bag Brogade Gårdes haver, men navnet blev først officielt vedtaget i 1913.

Da svenskerne i 1658, invaderede Danmark, og opslog et kvarter i Køge, som de befæstede med volde og voldgrave, kom en af deres 11 bastioner til at ligge netop her ved “Bag Haverne”.

Vejen blev først renoveret omkring 1915, og før den tid var det kun en grusvej.

Købmand F.A. Hansen købte i 1878, den gamle købmandsgård, Brogade 5-7, (Oluf I. Jensens Gård.). Han solgte den igen i 1909, men beholdt selv trælastafdelingen, som han flyttede til Bag Haverne, hvor den hurtigt blev Køges største Trælastforretning.

Den 20. maj 1960, var en malerlærling ved at fjerne den gamle maling fra en af de store træbygninger. Det knastørre træ blev antændt, så der opstod en brand, der hurtigt spredte sig til alle træbygningerne og de store træ- og tømmerstabler. Den kæmpebrand der opstod, blev bekæmpet af ca. 100 brandfolk fra store dele af Sjælland, men varmen var så voldsom, at togtrafikken på banen, der løb lige op af trælastfirmaet, blev stoppet i flere timer.

Der var ild i flere jernbanesveller, og der var fare for at skinnerne skulle slå sig i heden.

Der var så mange nysgerrige tilskuere, der opholdt sig på “HøIlingers Bro”, der fører over åen, at politiet måtte fjerne dem, da broen var i fare for at styrte sammen.

Trælastfirmaet fortsatte indtil 1969, da det lukkede, og det 9.100 kvm. store areal blev solgt til Køge kommune, der anlagde en parkeringsplads på stedet.

Men der lå også en lille kontorbygning af mursten der var blevet skånet for flammernes grådighed, og den blev i flere år anvendt som politiets motorkontor.

Teaterbygningen, der har adressen, Bag Haverne l, har af flere gange måtte afgive den store have, der lå mod syd, og det sidste stykke, da jernbaneoverskæringen blev flyttet om på den anden side af Teaterbygningen.

På Bag Havernes anden side lå bl.a. Leisners smukke pakhus, som måtte lade livet, da Rådhuset skulle udvides, og for S-banens indførelse til Køge.

De såkaldte sik-sak huse, Bag Haverne 22-24-26 og 28, blev opført i slutningen af 1940-erne, de er tegnet af arkitekt Aage Sattrup.

Fra at være en stille alle, har vejen nu udviklet sig til at blive en hovedfærselsåre, hvor mange tusinde biler passerer hvert døgn.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet 2” af Børge Kjeldsen fra 1995. “Historien bag navnet 2” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.