Historien bag Navnet 2: Apoteket

“Fra blandet butik til moderne apotek”.

Hent historien som mp3-lydfil her

Indtil 1646 havde Køge ikke noget Apotek, men blev af og til besøgt af omrejsende kvaksalvere, der solgte universalmedicin og universalsalve.

Sygdomme og pest hærgede i det 16. århundrede. I årene 1629-30 døde i Køge 303 personer, og i 1637 døde der 550 personer ud af et indbyggertal på ca. 3.000 personer. Så Køge havde virkelig brug for et apotek.

I 1646 fik Jørgen Berentsen kongelig bevilling til at oprette et Apotek i Køge. Han lejede sig ind i Brogade 12, hvor han startede. På den tid skulle man ikke have nogen eksamen for at være apoteker, man skulle blot aflægge ed til byens borgmester.

Der fandt 2 årlige visitationer af apoteket og varelageret sted, og en opgørelse af varelageret, som endnu findes, viste, at lageret bl.a. bestod af urter, blade, rødder og frugter. Det blev brugt ved fremstillingen af mediciner og miksturer. Derudover kunne man købe “Harespring”, Hjortens hjerteben, ulvelever, og desuden førtes menneskefedt, menneskehud og menneskekranier. De sidste tre produkter blev leveret af skarpretteren. Desuden havde apotekeren tilladelse til at fremstille og sælge brændevin, og alle andre former for stærke spirituøse drikke.

Jørgen Berentsen kom ud af den svenske besættelse i 1658-60, som en holden mand, selvom mange af Køges indbyggere var ruinerede, så i 1665 købte han ejendommen, Brogade 1, hvor det nuværende apotek ligger.

Jørgen Berentsen døde i 1682, og nu fulgte en række apotekere, som hver har en historie der kunne fortælles. I 1719 fik Køge en apoteker der hed Erik Christian Hervig, og nogle måneder efter kom der et kongeligt dekret, der bestemte, at selvom byens andre byporte blev holdt lukkede om natten, skulle Broport holdes åben for at folk fra Vallø og Stevns kunne få mulighed til at hente medicin om natten.

Nu springer vi frem til 1861, hvor cand. pharm. Lauritz Alfred Andresen, som senere blev gift med apotekerens datter, købte apoteket og begyndte en modernisering af dets indre, men han fortsatte desværre med en vandalisering af det ydre. I 1866 stod den skæmmede ejendom tilbage.

Som et kuriosum kan jeg fortælle, at man ved århundredeskiftet skulle købe benzin, til den stigende bilisme på apoteket. Blodsugende igler kunne man selvfølgelig også købe, ja til langt ind i dette århundrede.

I 1910 købte Niels Aabling Thomsen Køge Apotek, og han blev den første af familien Aabling Thomsen, som nu har haft apoteket i slægtens eje i tre generationer. Hans sØn Ernst Aabling Thomsen overtog det i 1930, og tredie generation Hans Henrik Aabling Thomsen fik bevilling i 1952.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet 2” af Børge Kjeldsen fra 1995. “Historien bag navnet 2” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.