Historien bag Navnet 2: Gravlunden i Lellingeskoven

“Ville begraves i egen jord”.

Nogle “skovvandrere” har spurgt til Gravlunden i LelIingeskoven, eller Skovhusvænge, som skoven faktisk hedder.

På Ejbyvejens østre side ligger der en gård der hedder Vittenbjerggaard, hvis mark ender helt nede ved Køge å, i skovens vestlige ende.

En landmand, der hed Niels Pedersen, født i 1856, købte som 26-årig, Vittenbjerggaard. Han blev gift med Petra, født Nielsen i 1886, og begge blev betaget af det fredfyldte stykke jord ned mod Køge å, så de besluttede at ansøge kirkeministeriet om tilladelse til at anlægge en gravlund på stedet. Så kunne de engang blive begravet på deres egen ejendom.

De fik tilladelsen, så de indrettede gravlunden, der blev indhegnet med et stengærde, og forsynet med en egetræslåge. Denne blev senere udskiftet med en smedejernslåge.

Gravlunden blev taget i brug i 1922, da Petra døde, 63 år gammel.

Niels Pedersen overlevede sin kone i 28 år, og døde i 1950 – 94 år gammel.

På gravlunden er der, foruden Petra og Jens Pedersens gravsteder, 3 bisættelser, hvoraf den yngste graver fra 1960.

Jeg kan anbefale en spadseretur gennem Lellingeskoven, eller Skovhusvænge; men Lellingeskoven vil den nok altid komme til at hedde. Hvis man følger åens nordre side, og ser de mange smukke partier, kan man ikke undgå at ende ved den lille gravlund, der ligger tæt ved Ejbyvejen.

Ved broen, der fører over Køge å, lå indtil 1823 Svinevadskroen der blev nedlagt og genopført lidt længere sydpå, ved vejen til Ringsted. Den fik navnet Yderholm kro, men som desværre lukkede da Ringstedvejen blev ført udenom kroen.

Yderholm kro rummede så mange minder for ældre køgensere, den var endestationen for mange skoleudflugter, for lørdagsballerne, søndagsudflugterne og så videre. Ja, således forgår alverdens herlighed.

Husk også at se denne artikel om gravlunden under historier.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet 2” af Børge Kjeldsen fra 1995. “Historien bag navnet 2” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.