Historien bag Navnet 2: Vagn Bro

“En farverig personlighed i Køge”.

Vagn Bro er et navn der fortjener at blive fortalt om i denne bog. Selvom det er 29 år siden Vagn Bro døde, siger folk stadig “det var jo ham politimesteren, der optrådte sammen med Vivi Bak”.

Vagn Bro blev født i 1894 som søn af en lærer i Kolding. Efter studentereksamen læste han jura, som han bestod med bravour. Han kom fra et hjem, som gennem generationer havde været præget af venstre, og det var også den politiske linie, der kom til at præge ham livet igennem.

Han blev opstillet i StegeVordingborgkredsen, og blev valgt til rigsdagsmand i 1920,selvom han ikke selv havde valgret. Man skulle være 30 år for at kunne stemme, og han var på det tidspunkt kun 26 år.

Allerede dengang var hans oratoriske evner og hans måde at formulere sig på frygtet af hans politiske modstandere. Han havde mange måder at få overtaget i en diskussion eller samtale på, bl.a. når han begyndte med ” hør her min gode mand” 0.1.

Hans juridiske uddannelse bevirkede, at efter forskellige stillinger indenfor retsvæsenet, blev han udnævnt til politimester i Præstø i 1935. Han blev meget glad for Præstø, hvor han fungerede til 1943, hvor han fik politimesterembedet i Køge. Her afløste han den tidligere politimester, Viggo Ritzau, der gik af på grund af alder.

Tiden i Køge, som var et betydeligt større distrikt, der bl.a. også omfattede Haslev, var vel nok den tid hvor han blev allermest landskendt. Han idømte sig selv 5 bøder, bl.a. for mangelfuld mørklægning under besættelsen, for at køre over for rødt, 0.1. Han blevet yndet offer for landets aviser og karrikaturtegnerne.

Han var en markant skikkelse, som bar en delvis selvkomponeret politimesteruniform. Benklæderne og jakken var originale, men dertil havde han hvid vest og altid med stiv knækflip. Han var en udmærket PR-mand, der sagde tingene lige ud, selvom de ikke altid passede hans parti. I “tinget”, som han kaldte det, blev der engang fremsat et forslag om en klækkelig dyrtidsportion til folketingets medlemmer, men det stemte Vagn Bro imod, da han syntes at medlemmerne fik rigeligt for det arbejde de udførte.

For Køge var han en uvurderlig god foregangsmand og deltog i mangt og meget. Han var forgrundsfigur i flere af de berømte karnevaller i Køge. Den ene gang udklædt som prins karneval, sammen med den 18 årige skuespillerinde Vivi Bak, der kun var iført “Ole-Lukøje” natkjole.

Vagn Bro, der havde været ungkarl indtil han var 55 år, blev i 1949 gift med en isenkræmmerenke fra Præstø. De boede i Køge indtil Vagn Bro i 1961 afgik som politimester på grund af alder. Derpå flyttede ægteparret til Præstø.

Vagn Bro fik ikke mange år til at nyde sit otium i, idet han døde den 22. dec. 1966.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet 2” af Børge Kjeldsen fra 1995. “Historien bag navnet 2” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.