Historien bag Navnet 2: Kureer

“Kureer – blev navnet på en bil-pioner”.

Jeg er blevet spurgt hvorfra navnet “Kureer” stammer, og jeg må indrømme at jeg har måtte søge oplysninger, hos den tredie generation Kureer’ere, for ikke at for• tælle noget fejlagtigt.

Ifølge Hagerups leksikon betyder Kurer: “et ilbud med diplomatiske budskaber”, men det er ikke derfra navnet stammer.

Den 12 maj 1880 fik en gård- og teglværksejer i det nordlige Jylland en søn, der blev døbt Niels Christensen.

Han ville hverken være gård- eller teglværksejer, men ville være med til den transporttekniske udvikling, der var startet i den sidste halvdel af det forrige århundrede.

Efter skoletiden kom han i lære på cykelfabrikken “Jyden”, der ligger i Ålestrup. Han blev udlært som vulkanisør, et fag der nok kunne være brug for, med datidens hullede veje, og de skrøbelige dæk man dengang havde.

Men Niels Christensen ville være selvstændig, så da cykelfabrikken “Freiberg”, der lå i Silkeborg, søgte bestyrere til deres filialer, eller de filialer de agtede at oprette, blev Niels Christensen ansat som bestyrer af en forretning, som skulle ligge i Køge.

Niels Christensen kom til Køge som 23 årig, i 1903, og lejede et lokale der lå i Brogade nr. 22. Men lokalet skulle laves om så det egnede sig til cykelforretning. Den 9 marts 1904 åbnede forretningen med cykelfabrikken “Fribergs” cykel, og den hed “Kureer”.

Da den dygtige forretningsmand averterede med en cykel, der havde navnet “Kureer”, varede det ikke længe før han selv var kendt under dette navn. Ligeledes hans børn fik navnet i skolen af klassekammeraterne.

Cykelfabrikken “Friberg” gik fallit, så Niels Christensen købte forretningen, og der gik ikke ret lang tid før han tog salget af biler op. Ved sit 50 års jubilæum, som forretningsdrivende i Køge, siger han i et interview “Jeg kurerer biler og jeg ville hedde Kureer”.

Men takket være skrankepaver og papirnusseri i justitsministeriet, skulle der gå l3 år og 7 ansøgninger før tilladelsen til navneændringen endelig forelå i 1937.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet 2” af Børge Kjeldsen fra 1995. “Historien bag navnet 2” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.