Historien bag Navnet 2: Torvet 18

Den genopførte gård, måske Køges ældste

I Kirkestræde 20 ligger Danmarks ældst daterede bindingsværkshus, men vi har et hus der er ældre, men desværre ikke dateret.

Nederst i museets have ligger et smukt bindingsværkshus, der i 1914 blev flyttet fra Torvet 18 til dets nuværende beliggenhed.

Da gården skulle nedrives i 1914, blev Nationalmuseets bygningsarkæloger adviseret, og nedrivningen blev nøje overvåget. Hvert stykke byggemateriale blev undersøgt, opmålt og nummereret. Derfor har vi den store viden om huset i Museumshaven, hvor hvert stykke bindingsværk sidder nøjagtigt som i det gamle hus fra ca. år 1500.

Man kender ejendommens ejere tilbage fra 1630. Ejendommen ejedes og husede Køge Latinskole fra 1672 til 1682, men det navn eller den slægt, der har sat varige spor i husets historie, er Daldorphslægten, så huset kaldes stadig Daldorphs Gård.

Slagtermester Niels Daldorph arvede ejendommen i 1796 efter sin moder, der var født Daldorph. Gården var derefter i slægtens eje indtil 1914, og de fire generationer har alle været slagtermestre.

Gårdens vestre side havde en sammenbygget bagbygning, hvoraf slagtehuset og bryggerset optog halvdelen. Bryggerset blev anvendt til efterbehandling af kødet til pølser, finker, fedtafsmeltning, røgning m.m.

Slagtehuset havde indtil 1896, hvor Kirkestræde blev kloakeret, afløb direkte ud i den åbne rendesten, der var 40 cm. dyb og 60 cm. bred. Afløbet fra slagtehuset førtes gennem gården i en åben rende, forbi brønden og lokummet, gennem porten til Kirkestræde 3, og ud i rendestenen.

Kirkestræde 3 hørte til den store slagtergård, som i 1633 ejedes af rådmand Oluf Sanderson, der lod det lille smukke bindingsværkshus opføre i 1638, som indkørsel til gården.

Over porten ligger en porthammer, der har følgende indskrift: “Oluf Sanderson anno 1638 Margareta Jørgensdatter”. Selve den ældgamle port bærer på indersiden tydelig præg af de hundredevis af huder, der i tidernes løb har været sømmet op for tørring.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet 2” af Børge Kjeldsen fra 1995. “Historien bag navnet 2” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.