Historien bag Navnet 2: L.A.B.

“En igangsætterforening”.

I trediverne, hvor Danmark også havde en stor arbejdsløshed, blev der startet en landsforening til bekæmpelse af arbejdsløsheden, den blev i daglig tale kun kaldt L.A.B.

Under krigen bredte der sig en sværm af lokalforeninger landet over, dels for at bekæmpe den stigende arbejdsløshed, men ikke mindst for at beholde arbejdskraften her i Danmark, fremfor at de blev henvist til arbejde i Tyskland, hvad man gerne gjorde.

I juli 1940 startede L.A.B.’s lokalforening i Køge, med fabrikant Niels Kjeldsen som formand, bankdirektør Søndergaard Nielsen som kasserer, og forretningsfører Carl Petersen som sekretær, der var 4 andre i bestyrelsen, bl.a. redaktør Einar Svarre.

Den nystartede forening begyndte aktiviteterne med at indsamle dicideret køkkenaffald, som husmødrene blev opfordret til at holde adskilt i affaldspanden. Dette affald blev afhentet af tidligere langtidsarbejdsløse, og nede på den gamle Oliemølle på Havnen blev der indrettet en stor ovn med et kogekar, hvor køkkenaffaldet blev blandet, kogt, og brugt til svinefoder. Resultatet var at man opfodrede 75 svin om året.

Foruden køkkenaffaldet indsamlede L.A.B. også gammelt ubrugeligt skotøj, cigarkasser, tørre kødben, strømper og klude, konservesdåser, cremetuber, øl- og mælkekapsler, staniol og sølvpapir, brugte søm, propper, sejlgarn, hår, urtepotter, grammofonplader og meget andet. Alene i 1942 beløb indsamlingen sig til 40 tons.

Men L.A.B. havde mange andre aktiviteter, der blev sat i gang. Der blev oprettet en systue, hvor mindrebemidlede kunne få omsyet brugt tøj til f.eks. børenetøj, for en pris af 10 øre pr. arbejdstime. Sycentralen havde til huse på Banegårdspladsen, hvor Genbrugsbutikken nu ligger, og havde på et tidspunkt 13 syersker og en direktrice ansat.

En vigtig gren af L.A.B.s arbejde var stødoptagning i skovene, hvor de optagne og flækkede stubbe gav et værdifuldt tilskud til opvarmningen i hjemmene. Der var i flere år beskæftiget mellem 10 og 20 mand med dette arbejde.

Der var mange andre gøremål som L.A.B. igangsatte: hørruskning, rønnebær og kastanieindsamling, cykelparkeringsvagttjeneste, piledyrkning med mere.

Efter krigen ebbede aktiviteterne langsomt ud efterhånden som der kom gang i Danmark igen, og først i halvtredserne indstilledes L.A.B.s arbejde.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet 2” af Børge Kjeldsen fra 1995. “Historien bag navnet 2” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.