Historien bag Navnet 2: Søvang

“Fra direktørbolig til undervisningssted”.

Jeg har tidligere fortalt om papirfabrikken “Valdemarshaab”, der lå hvor gummifabrikken “Codan” nu ligger, og fabrikkens sidste ejer, grosserer cand. polyt. J.B.Melchior, der byggede direktørvillaen “Søvang”.

I 1875 lod han den imponerende bygning opføre, der er bygget i italiensk stil. Den var på det tidspunkt langt forud for sin tid. Stueetagen havde 4 stuer samt en mindre sal, desuden et stort herskabskøkken og en hall med en trappe der i to tempi førte op til et galleri. Førstesalen rummede 10 værelser, og både stueetagen og førstesalen var forsynet med badeværelser med toiletter.

Tagetagen havde et stort fotografisk atelier med ovenlys og en glasvæg mod øst. Villaen havde indlagt vand til køkkenet og badeværelserne, og hele villaen var centralvarmeopvarmet. “Søvang” blev bygget 17 år før Køge fik sit vandværk, så bygningen og dens installationer var jo noget af en sensation på det tidspunkt.

Desuden byggede han en stald til 4 heste og 4 køer, samt 2 drivhuse på ialt 165 kvm. – de havde også indlagt centralvarme. Ved indkørslen til villaen byggede han en portnerbolig.

Melchior boede i villaen fra 1875 til 1884 sammen med sin 20 år yngre kone og deres 4 børn. Familien førte et meget udadvendt liv, med mange gæster, og i salen havde de tit soireer, og lod mindre teaterstykker opføre.

Melchior døde i 1893, og villaen, der nænnest havde stået ubenyttet hen fra 1884, var efterhånden blevet meget forsømt, så den blev i 1895 solgt til grosserer S.Styhr fra København.

Styhr var meget engageret i afholdsbevægelsen, og han foranledige at villaen fra 1896 blev blev anvendt til drankerhjem for “bedrestillede” drankere indtil 1904, hvorefter Styhr brugte villaen til sommerbeboelse.

I 1918 købte Chr. Poulsen, der var direktør for trælastfirmaet EA.Hansens eftf., villaen, og da han døde solgte hans enke den til grosserer RE. Jessen i 1926.

I 1928 købte stengrosserer L.P.Christiansen, der boede Tøxensvej 8 i Køge, villaen, hvor hans datter, der hed Elisabeth, men blev kaldt Lisa, boede fra 1932, da hun blev gift med Niels Waldemar Hansen, sØn af elektricitetsværksejer Jens Hansen.

Wal Hansen, som han kaldte sig, og Lisa blev skilt i 1950, men på et meget tidligt tidspunkt var Lisas søster Ingrid, som blev kaldt Ingse, flyttet ind i Søvang. De førte en stor selskabelighed, hvor der kom mange kendte mennesker. De to smukke damer vakte stor opmærksomhed, når de kom på indkøbsturne i Køge, i den åbne hvide Citroen, som endnu huskes af mange.

1983 døde Ingse, og det skabte et stort tomrum for Lisa, som nu var helt alene. Hun levede sine sidste år udelukkende for sine kæledyr, kattene, der helt fyldte hendes tilværelse. Lisa Wal Hansen døde i 1990, og villaen var efterhånden blevet ualmindeligt meget forsømt. Rigmandsvillaen Søvang blev nu solgt til K.V.Saft a/s, der totalrenoverede ejendommen, og udlejede den til A.O.F.

Arven efter Lisa Wal Hansen beløb sig til 1,68 million, som efter hendes testamente tilfaldt Kattens Værn, samt 2 andre dyreværnsforeninger, men ved hjælp af K.V.Saft A/S genopstod villa Søvang, som fugl Føniks af asken.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet 2” af Børge Kjeldsen fra 1995. “Historien bag navnet 2” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.