Historien bag Navnet 2: Østsjællands Avis

Østsjællands Avis eksisterede i 100 år

Omkring 1830 startede en avis i Køge, der hed “Fama”. Men desværre er der ikke bevaret et eneste eksemplar af denne avis, så vidt jeg ved.

Så først i 1851 udkom der en levedygtig avis, som udkom jævnligt.

Stifteren af avisen var en bogtrykker, der hed Sally Oettinger, men han var mere bogtrykker end bladmand. Han drev bladet indtil 1857, hvor han solgte det til en farverig bogtrykker, der samtidig havde evnen til at skrive og formulere sig.

Han hed Søren Opffer, og var født i 1816.

Han kom som l4-årig i lære som trykker i Helsingør, og da han havde udstået sin læretid, startede han sin “navertid”. Hans vandrebog, som alle navere skulle have, fortæller, at han arbejdede i 8 byer i Tyskland, inden han spadserede over Sct. Gotthard og kom til Italien, hvor det viste sig, at det var dårlige tider for typografer.

Han meldte sig derfor til den pavelige Schweitzergarde, hvor han tjente i 8 år. Derpå arbejdede han sig som typograf tilbage til Danmark, hvor han i 1857 købte “Kjøge Avis”, som Oettingers blad i mellemtiden var blevet døbt.

Bladet havde dengang til huse i Nørregade 24, hvorefter det flyttede til Torvet 19, for til sidst at ende i Kirkestræde 14.

Den gamle redaktør var en personlighed, der havde sine meningers mod, men ingen sans for økonomi – og dog.

Hans brogede liv havde præget ham, og da han følte, at det gik ned ad bakke for ham, sendte han bud efter pastor Glørfeldt. Præsten troede, at besøget var for at berede Opffer på den forestående lange rejse, men det var nu ikke meningen: Opffer ville bare spørge pastor Glørfeldt, om han ikke ville købe hans restlager af rødvin og cognac, da han vist ikke selv fik brug for det!

Opffer døde i 1879, 63 år gammel – men rig på oplevelser. Hans ældste søn Frederik Opffer drev avisen videre. Han ver ærkekøgenser og farverig ligesom faderen.

Frederik Opffer skrev mange bøger, skildringer fra det gamle Køge samt artikler, der stadig er uhyre læseværdige. Han var desuden musikalsk, en udmærket komponist og desuden en dygtig idrætsmand.

Han var redaktør indtil 1910, hvor redaktør Axelsen overtog bladet, der omkring århundredeskiftet havde skiftet navn til “Østsjællands Avis”.

Bladet var, og havde altid været, et udpræget konservativt blad, men abonnementstallet var stadig faldende. Det bevirkede, at bladet måtte lukke i 1951 – nøjagtigt 100 år efter starten.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet 2” af Børge Kjeldsen fra 1995. “Historien bag navnet 2” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.