Historien bag Navnet 2: Bybussen

Historien bag Navnet: Bybussen

I 1930 var Køges indbyggerantal steget til 5960, og der· til kom Sønderkøge med yderligere 1025, så ialt blev det til 6985 indbyggere. Det fik en driftig vognmand til at mene, at der måtte være basis for at starte en bybus.

Januar 1931 startede så Køges første bybus. Det var vognmand Peter Larsen, Egøjevej 35, som forøvrigt havde kælenavnet “Søren Hvedekage”.

Han havde tilladelse til at køre timedrift fra Søvang, som var bygrænsen mod nord, til Hastrup villakvarter, Køges bygrænse mod syd. Hans bus blev kaldt “Snusdåsen”, fordi den havde reklamer på siderne med “Køge Snus” fra Køge Tobaksfabrik.

Ruten blev imidlertid nedlagt et års tid senere, for prisen var kun 10 øre pr. tur, og der var desværre ikke passagerer nok til, at man kunne leve af det.

Først i september 1947 fik Køge igen en bybus. Det var vognmand K.Y.Larsen, der fik koncession på kørsel fra”Hedebo”. Det lå på hjørnet af Københavnsvej og 01semaglevej, og husede en købmandsforretning og “Snogebæk” telefoncentral. Mod syd måtte han køre til “Hastruphus”, der lå i Hastrup villakvarter. Prisen pr. tur var 35 øre.

11968 stod K.Y.Larsen med nogle nedslidte og utidssvarende busser, og skulle investere i nogle nye, så han valgte at opsige koncessionen. Det skete i februar, med ophør 1. maj. Men da kommunen ikke udbød kørslen i koncession før efter to måneders forløb, stod Køge uden bybusser indtil 3. juli 1969.

Dengang føltes manglen på dette transportmiddel som en katastrofe, men nu er man efterhånden blevet mere vant til disse pauser i trafikken.

Men endelig den 3. juli kom der atter gang i bybussen. Det var vognmand Thorkild Nielsen, der havde overtaget kørslen, endda med to spinternye moderne bybusser. Bybustrafikken gik en tid i møde med stedse udvidelse at vognparken og af ruterne, der skulle betjene de nye kvarterer, der skød op rundt om Køge.

Thorkild Nielsen døde i 1976, og bybussen blev drevet videre af hans enke, og af hans to sønner.

I 1975 blev vort lokale bybusselskab underlagt H.T., som betyder Hovedstadens Trafikselskab, og det er op til enhver at bedømme, om servicen er blevet bedre.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet 2” af Børge Kjeldsen fra 1995. “Historien bag navnet 2” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.