Historien bag Navnet 2: Strandpavillonen

“Strandpavillonen forsvandt i 1945”.

Jeg vil her fortælle om den sommerrestaurant, som hed Strandpavillonen, og som forsvandt ud af bybilledet for 50 år siden.

Restauratør Brunn ejede danserestauranten “Palmehaven”, der først hed “Den Hvide Svane”, derefter “Hotel Stevns”, inden den fik navnet “Palmehaven”. Senere skiftede navnet til “Landsbyen” og nu hedder stedet på Køge Torv “Ritz”.

Brunn fik imidlertid i 1921 tilladelse af kommunen til at opføre en sommerrestaurant i Strandskoven, hvor nu “Hotel Hvide Hus” ligger.

Det var en rødmalet træbygning, og de øst- og sydvendte facader bestod for størstedelens vedkommende af store vinduer, med udsigt over Køge Bugt.

Bygningen var ikke isoleret, og den havde ingen varmeinstallation. Men den var jo også bygget som sommerrestaurant, der kun havde åbent fra april til oktober.

Det oprindelige navn var “Dejligheden”, og den åbnede pinsemorgen den 15. maj 1921, kJ. 5 om morgenen. Pinsemorgen var forøvrigt en af de store dage – eller morgener – hvor man absolut skulle derud, og helst så tidligt som muligt for at få plads, og så kunne man se solen danse, eller selv danse fra kl. 5 til kJ. 8.

Stedet blev fra starten et yndet mødested for ungdommen og de danseglade, da der altid var god dansemusik, og så var der også underholdning af forskellige kunstnere, artister, tryllekunstnere o.s. v., forresten har bl.a. Osvald Helmuth underholdt på Strandpavillonen.

Af andre store arrangementer var Strandpavillonen også midtpunktet fra 1940, da den nye Dyrskueplads mellem Sveasvej og Strandskoven blev taget i brug. Det var Tureby-Køge og Omegns Landboforening, der arrangerede dyrskuerne, og dyrskuerniddagene for T.K.O.L’s medlemmer blev naturligvis afholdt på Strandpavillonen.

En anden af Strandpavillonens store dage var, når det gamle hæderkronede “Kjøge og Omegns Fugleskydningsselskab” afholdt deres årlige fugleskydning på og ved Strandpavillonen, hvor skydebrødrene skød og hyggede sig fra tidlig morgen, og hvor deres fruer om aftenen ankom i deres bedste skrud for at deltage i festmiddagen. Fugleskydningsselskabet blev oprettet i 1794, og hed dengang “Kjøge borgerlige, venskabelige Skydeselskab”.

Fra 1921 blev fugleskydningerne afholdt på Strandpavillonen, og væggene på pavillonen var prydet med de smukt dekorerede skydeskjolde fra 1907 til 1944. Disse skydeskjoIde hænger nu i Hugo’s Vinkælder, og på Køge Museum hænger 15 skjolde fra 1700 og 1800-tallet.

Under 2. verdenskrig førte Strandpavillonen en stille, rolig og hensovende tilværelse på grund af mørklægning, udgangsforbud, rationering med mere

Og så i april 1945 skete det: Tyskerne havde rekvireret Strandpavillonen, og det kom frihedsbevægelsen for Øre, så den 24. april 1945 nedbrændte Strandpavillonen totalt, inden tyskerne nåede at rykke ind.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet 2” af Børge Kjeldsen fra 1995. “Historien bag navnet 2” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.