Historien bag Navnet 2: Trævarefabrikken

“Nekrolog over en fabrik”.

Som tidligere beskrevet, tog industrialiseringen i Køge et stort opsving omkring århundredeskiftet. I 1904 fIk det nordre havneterræn det tredie fabriksanlæg.

Direktør J. Jacobsen, København, oprettede Køge Trævarefabrik i april 1904. Fabrikken var indrettet til at fremstille træskofodtøj, og den startede med en ordre på 1500 par, der skulle leveres i Jylland 14 dage efter.

Fabrikken lå på et areal, der strakte sig fra Køge Stevedores pakhus til Nordre Havn, og så havde den Junckers Savværk som nordre nabo.

Arbejdsstyrken var ved starten på 16 mand, men allerede i oktober samme år var der 80 ansatte. Det må have været en god arbejdsplads, for lønnen var for voksne arbejdere 21 kr. for 60 timers arbejde, hvor den normale løn ellers kun var 17 kr.

Allerede kort tid efter starten, blev produktionen af smørdritler taget på programmet, og størsteparten blev eksporteret til Rusland. Men denne eksport bestod ikke af færdigsamlede dritler, men af adskilte af hensyn til transporten. Der blev gennem årene eksporteret mange millioner dritler, men det stoppede i 1916.

I april 1910 nedbrændte Trævarefabrikken til grunden, hvorved 80 arbejdere og 30 drenge blev arbejdsløse, men allerede april 1911 stod en ny fabrik klar.

Selvom arbejdspladsen var vellønnet for de voksne arbejdere, i forhold til flere andre arbejdspladser, så syntes drengene at deres løn haltede bagefter.

Så i 1934 gik drengene i strejke og sendte en skrivelse til ledelsen hvor teksten lød: “Vi beder om at få 5 Øre mere i timen”.

Stillet overfor strejken og dette krav, bøjede ledelsen sig hurtigt, så timelønnen steg nu til 40 øre i timen, samt at de fik ferie med 2% af årslønnen.

Drengenes alder var fra 14 til 17 år, men indtil 1913 måtte drenge over 12 år, arbejde 5 timer om dagen, selvfølgelig også om lørdagen.

Den 1. juli 1974 købte Junckers Industrier De Forenede Træskofabrikker A/S, som bl.a. også havde en træskofabrik i Nørre Alslev, så en del af produktionen fra Køge blev overført til denne. Produktionen i Køge lå på dette tidspunkt på omkring 200.000 par, hvor størsteparten blev eksporteret til træskolandet Holland.

Konkurrencen fra Sverige blev større og større, og Trævarefabrikkens salg faldt, så i 1978 solgte Junckers Industrier grunden til Køge Kommune, der længe havde været ude efter det store havneareal, og ca. 2 år efter blev bygningerne fjernet.

Det eneste synlige af fabrikken der er tilbage, er den store røde villa, der ligger på hjørnet af Havnegaden og Værftsvej, som var direktørboligen. Men måske står der rundt i hjemmene nogle nedslidte træsko, der stammer fra den tidligere store arbejdsplads, Køge Trævarefabrik.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet 2” af Børge Kjeldsen fra 1995. “Historien bag navnet 2” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.