Historien bag Navnet 2: Søbadeanstalten

“En fritidsoase, der forsvandt”.

En kreds af Køges borgere, med købmand Charles Flindt i spidsen, besluttede i 1858, at Køge skulle have en søbadeanstalt for herrer.
(Senere note: Købmand Charles Flindt er først født i 1853, så det kan ikke være helt korrekt).

Der blev dannet et aktieselskab, som opførte en badeanstalt, der lå ved stranden, omtrent hvor Nordre Havn nu ligger.

Men det fandt damerne sig ikke i, så allerede året efter fik damerne deres egen søbadeanstalt, dog beliggende i ærbar afstand fra mændenes.

Badeanstalterne eksisterede på de gamle pladser indtil nytårsaftensdag 1904, hvor der indtraf en stormflod, hvor vandet steg til 2,20 m. over daglig vande. Stormen og vandet skyllede badeanstalterne væk.

I 1905 blev der opført en ny badeanstalt, men denne gang på den søndre mole. Den rummede 10 omklædningskabiner til damer, og 11 til mænd. Samme år blev der bygget en smal træbro over åudløbet, så man kunne komme til badeanstalten, og til Søndre Lyng, som dengang var et yndet udflugtssted.

Denne badeanstalt eksisterede indtil 1921, hvor en voldsom østenstorm blæste den omkuld. Men nu fik den en ny æra, for resterne blev solgt til Mads Hargbøl. Han byggede en stor badeanstalt, der stod færdig i 1922.

Den kom til at eksistere i mange år, til stor glæde for dens brugere, og især for Køges børn og ungdom, som tilbragte næsten al deres fritid her. Badeanstalten blev også anledningen til, at Køge Svømmeklub blev startet i 1929. Den havde overofficiant J.A.Gertsen fra Roskilde som lærer og træner for de voksne, og danse- og svømmelærerinde Gudrun Ohlsson, kaldet “Las”, der tog sig af de yngre årgange.

I forbindelse med Køge Svømmeklub, blev der i trediverne opført et “Svømmestadion” i bunden af Svajebassinet. Det havde en 33 m. bane, samt en 3 m. vippe. Når der skulle afholdes stævner på “Svømmestadion’et”, var der altid nogle af klubbens medlemmer der, før stævnet, rensede svømmebassinet for diverse uhumskheder.

Mads Hargbøl, og hans kone var elsket af badeanstaltens gæster. De havde et par små rum hvor de boede hele sæsonen. Fra et lille vindue i “lejligheden” solgte fru Hargbøl billetter, negerkys og flødekarameller. Mads var en mand med hænderne skruet rigtig på, han var beskæftiget fra solopgang til solnedgang med at vedligeholde kabinerne, broerne, rutchebanen m.m.

Deres barnebarn, Osvald Jensen, overtog badeanstalten i 1941, som han drev indtil 1958, hvor han solgte den til Køge Kommune, der overlod driften til Køge Svømmeklub.

Men badeanstalten stod efterhånden til en gennemgribende renovering, som kommunen syntes ville blive for dyr, så de lod den vidunderlige oase nedrive i 1970.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet 2” af Børge Kjeldsen fra 1995. “Historien bag navnet 2” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.