Historien bag Navnet 2: Tøxens Skole

“Velgørers navn slettet – med hvilken grund”?

Hent historien som mp3-lydfil her

En af byens tilflyttere har spurgt om den historie, der ligger bag navnet Tøxens Skole.

Indtil 1776 havde Køge en latinskole, der blev nedlagt, og herefter havde Køge så ingen skole før i 1808, da Borgerskolen startede. Den havde til huse i den gamle provstegård, der lå på hjørnet af Katekismusgade og Nørregade.

Det var et prestigetab, at Køge ikke havde en latinskole, og byens ungdom, der skulle læse videre, måtte søge til Næstved, Roskilde eller København, hvor de også var nødt til at bo.

Men Brogade 5-7, Oluf I. Jensens gård, ejedes af en købmand, der hed Thomas Tøxen. Han havde overtaget købmandsgården efter sin far Peder Tøxen i 1793.

Thomas Tøxen og hans kone Cecilie var barnløse og levede en tilbagetrukken tilværelse, uden at være medlem af nogen foreninger, eller lade sig indvælge i byens styrelse.

Tøxen var velhavende, men man overraskedes alligevel ved Tøxen og hans kones store gavmildhed, hvor de bl.a. forærede store beløb til “De værdige familier eller enker der ikke hører under det almindelige fattigvæsen”.

Kirken blev også doneret med et meget stort beløb, og selvom Tøxen og hans kone var barnløse besluttede de i 1826, at Køge skulle have en “Højere Skole”. Legatet var på 15.000 Rdl. et meget stort beløb på den tid, men hovedstolen måtte aldrig bruges, kun renterne.

Tøxen overlevede sin kone, og boede de sidste år af sit liv på Torvet nr. 22, og døde i 1845.

I 1856 besluttedes det, at nu skulle skolen opføres. Renterne var på det tidspunkt 8.000 Rdl.

Skolen blev bygget “helt udenfor byen, mellem byen og Norske Løve”, og den blev indviet den 4 februar 1859.

I midten af 1980’erne besluttede man at fusionere Brochmand og Tøxens skole, på grund af det faldende fødselstal, og uvist af hvilken grund, slettede man Tøxens skoles givers navn, og erstattede det med det mærkelige navn “Sct. Nikolaj Skole”. Man kan undre sig over hvordan man kan slette navnet på en af byens største velgørere.

Nu har vi kun Thomas og Cecilie Tøxens gravsted på Køge kirkegårds søndre side tilbage, samt den beskedne indskrift på den gamle skolebygning “Skole, bekostet for Tøxens Legat, 1859.”

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet 2” af Børge Kjeldsen fra 1995. “Historien bag navnet 2” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.