Historien bag Navnet 2: Vestergade

“Fra sti til Køges ældste trafikåre”.

Vestergade har virkelig meget at være stolt af, og nu står den for tur til, som den sidste af hovedgaderne i Køge, at blive renoveret, selvom den uden tvivl er Køges ældste trafikåre.

Den startede som en sti eller vej langs med åen, ned til strandengene, fra det gamle Køge. Åen var dengang betydelig mere vandrig, og sejlbar, og åløbet lå en del længere mod nord.

Selve Køge er muligvis startet som et fiskerleje, hvad det nye fund af rester fra en mulig fiskerhytte tyder på. Hytten lå omtrent ud for Torvet 2, og blev fundet ved kloakeringen i år. Lidt efter lidt er bebyggelsen blevet udvidet med nogle bebyggelser og handelsboder, der bl.a. kunne begene de skuder der opankrede i åudløbet, enten for at søge ly, eller for at købe saltsild eller landbrugsprodukter.

Men Vestergade har været den store indfaldsvej til det kommende Køge. Uanset om man kom fra København, Roskilde, Ringsted eller nordog midtsjælland og skulle til Køge, skulle man gennem Vestergade, kun fra Stevns skulle man over åen ved Brogade.

Bebyggelserne i Vestergade viser også at gaden var byens mest trafikerede gade. Kun få af Vestergades østlige bebyggelser har deciderede middelalderkældre.

Men ankomsten til Køge fra vest har været imponerende. Først så man på højre hånd Gråbrødreklosteret med tilhørende Kirke, og fra 1523 lå der en stiftelse for fattige og hjemløse ud mod Vestergade, ved Klosterkirkegården. Den rummede 12 små boliger, og hed Steens Boder efter giveren, rådmand Mogens Steen.

På den anden side af Vestergade knejsede Set. Gertruds Kapel, en bygning der var 11 gange 33 meter, og som var større end Køge Kirke, hvis første del blev færdigbygget i 1324. Set. Gertrud var de vejfarendes skytshelgen. og udgravningerne af kapellet og på kirkegården, kunne fremvise mange særprægede begravelser.

Udgravningerne, der begyndte i 1984 og sluttede i 1990, afslørede, at man ved Sct.Gertruds Kapel fandt stenbrolagte stræder og fundamenter af huse, der stammede fra begyndelsen af 1200-tallet.

Der har fundet mange udgravninger sted i Vestergade, der bekræfter, at Vestergade hører til nogle af Køges ældste bebyggelser. På hjørnet af Vestergade og Rebslagergade lå der et gammelt hus, der hvor Bikuben nu har til huse. Det gamle hus var det yngste af 3 huse, der alle blev bygget over resterne af det forrige hus’ plads, og det ældste hus indeholdt beviser på, at det stammede fra 1200-tallet, måske en anelse før.

Jo Vestergade har sandelig noget at være stolt af, bl.a. at den er Køges ældste gade.

Vestergade har rummet mange forskellige huse, virksomheder og meget andet, lige fra en af de ældste skoler, som blev kaldt den danske skole, til en veritabel landbrugsejendom. Den lå ihvertfald ifølge folketællingslisterne fra 1865 i Vestergade nr. 11. Ejeren hed Hans Petersen, som beskæftigede 2 karle og 1 pige ved landbruget. Hvor stort kreaturhold han har haft vides ikke, men i 1865 var der registreret indenfor bygrænsen 288 svin, 139 kreaturer, 192 heste og 33 får.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet 2” af Børge Kjeldsen fra 1995. “Historien bag navnet 2” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.