Historien bag Navnet 2: Vallø Strandhotel

“Datidens prominente strandhotel”.

Når man passerer Prambroen syd for Køge, ligger der umiddelbart efter på venstre hånd et stort bygningskompleks, som nu om dage rummer Vallø Strands Rekreationshjem.

Det har en lang og spændende historie bag sig.

Vi havde i Køge en sagfører, etatsråd Alfred Sørensen, en fremsynet mand,der kunne se hvilke muligheder der var i den trang folk havde, for at komme væk fra byerne og ud i naturen.

Han byggede derfor i 1899, det efter datidens forhold store, Vallø Strandhotel.

Det blev fra starten en succes, og der var intet sparet for at gøre det attraktivt at tilbringe sommerhalvåret på badehotellet for det “bedre” borgerskab.

Værelserne, omgivelserne og betjeningen var perfekte. Der var musik hver aften, og kun de bedste orkestre spillede. Hotellet havde også en lang badebro, med omklædningskabiner – damerne til venstre og herrene til højre. Der var også en anlægsbro ud for hotellet i Tryggevælde å, med joller til brug for hotellets gæster.

1 1922 startede der en turistfart fra Køge havn til Vallø Strandhotels anløbsbro.

En af hotellets gæster lige fra starten var forfatterinden Karen Bramson, der blev så begejstret for stedet og beliggenheden at hun købte et stort areal på den anden af Stevnsvej, hvor hun byggede “Solgaarden” i 1904. Den havde 4 store ørne i sandsten, der prydede den store solterrasse, øverst på den store hvide villa. Villaen blev imidlertid købt af Vallø kommune og nedrevet i 1986.

Men tilbage til strandhotellet. Det var yderst attraktivt at feriere på Vallø Strandhotel, og vi havde en konservativ avis i Køge der hed Østsjællands Avis, som hver uge bragte en oplysning om, hvem der ferierede på hotellet – men kun hvis gæsterne havde “et navn” eller en titel.

Senere blev rejseladen ombygget til dansesal, hvor der blev holdt dansant for det mere “jordnære” publikum.

Ude ved vejen lå der et lille stråtægt bindingsværkshus, hvor Vallø Strandkro holdt til. Den hørte til hotellet, og hvis der var nogen af Strandkroens gæster der ønskede at få noget at spise, fik man maden ovre fra hotellets køkken.

Strandkroen nedbrændte i begyndelsen af 1970’erne, og Vallø Strandhotel blev solgt i 1972, og har siden fungeret som rekreationshjem.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet 2” af Børge Kjeldsen fra 1995. “Historien bag navnet 2” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.