Historien bag Navnet 2: Hotel Prinsen

“Også kaldet det store værtshus”.

På hjørnet af Torvet og Nørregade lå indtil 1950 et hotel, Hotel Prinsen, hvis historie er spændende, men også dramatisk.

Den først kendte ejer var Hans Bartskær, og det var i hans ejendom sagen om “Køge Huskors” startede. Sagen der endte med at 14 kvinder blev brændt på bålet for hekseri, det skete fra 1608 til 1615.

Hans Bartskær blev også kaldt Hans Kræmmer, og drev en købmandsgård i ejendommen, men havde “selvfølgelig” også et værtshus der lå i kælderen.

Først i 1715 fik den daværende ejer, Didrik Knudsen Brun, kg!’ bevilling til at holde priviligeret værtshus. I 1785 blev gården postgård, og blev drevet som sådan i en årrække. Den blev efterhånden det førende værtshus i Køge, og senere skiftede den navn fra “Det store Værtshus” til “Hotel Prinsen”.

I 1852 købte Jørgen Hendrik Glæiser, der havde købmandsforretning ud mod Torvet, hele ejendommen, og han ombyggede længen ud mod Nørregade i 1853.

Det bevirkede at hotellets renomme højnedes, men da man også gerne ville have del i markedsdagenes invasion af karle og piger, byggede man en pavillon, der blev kaldt “Kalkballen”, nede i Bygaardsstræde, hvor de kunne more sig.

I skænkestuen på Hotel Prinsen holdt byens pænere borgerskab til, og ved stambordet samledes byens spøgefugle omkring Puncebollen, og “Svoger” underholdt selskabet.

Men efterhånden blev hotellet mere og mere nedslidt og utidssvarende, så den sidste hotelejer, Johansen, solgte hotellet i 1950 til Andelsbanken og købmand Georg Hedager. Så nu kom der bank ud mod Torvet, og manufakturhandel ud mod Nørregade, i den bygning, der havde været gæstgiveri i 235 år, og et miljø måtte vige for de nye tider.

Da Andelsbanken i 1978 skulle have nyt boksanlæg i kælderen ud mod Torvet, stødte man på en sølvskat på 9 kilo, ialt 322 mønter. De kan være blevet skjult under den svenske besættelse i 1658-60, muligvis af en af de svenske officerer der var indkvarteret i gården.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet 2” af Børge Kjeldsen fra 1995. “Historien bag navnet 2” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.