Historien bag Navnet 2: Bryggeriet

En by med selvrespekt havde et bryggeri

Tidligere havde enhver by med respekt for sig selvet bryggeri. I Køge startede en tidligere kaptajnløjtnant J.L.A. de Roepstorff et bryggeri i Vestergade 30 i Køge.

I starten blev der kun brygget hvidtøl, for dengang blev der mest drukket hvidtøl og brændevin. I 1869 producerede Køge’ s 13 brændevinsbrænderier 416.000 liter brændevin og Køge havde 3.097 indbyggere.

Omkring 1880 begyndte man at at brygge pilsnerøl og porter, hvor især porteren faldt i folks smag. Bryggeriet blev i 1882 omdannet til et aktieselskab, hvorved bryggeriet fik et tiltrængt kapitaltilskud.

I 1896 blev bryggeriet udsat for en større brand, der opstod i maltmøllen. Heldigvis var der mange frivillige hjælpere, som sørgede for at det færdige bryg, både flaskerne og fadene, blev bragt i sikkerhed på engen bag bryggeriet. Senere viste det sig, at størsteparten af flaskerne og fadene var blevet tømt under redningsarbejredningsarbejdet. Bryggeriet var dog igang igen allerede ca. 3 uger efter branden.

Særlig porterens salg gik stærkt frem, men der må også have været kunder nok, for i 1890 havde Køge 38 værtshuse og gæstgiverier, foruden 7 købmandsforretninger med ret til udskænkning. Det vil sige et udskænkningssted for hver 71 personer.

Desværre kunne bryggeriet mærke en stigende konkurrence fra Carlsberg og Tuborg, økonomien vaklede, maskiner og inventar var nedslidte, så man måtte indse, at en lukning var nært forestående.

Derudover var der igen en større brand i 1935, og den bevirkede, at det nu gik hurtigt ned ad bakke. I 1941 trådte bryggeriet i likvidation, og 10-15 medarbejdere blev arbejdsløse. Bygningerne og arealet blev solgt til Dansk Frø- og Siloselskab.

Bryggeriet havde haft mange brygmestre gennem tiderne, men jeg kan fortælle om en af dem. Han blev millionær, men dog ikke på KØge Bryggeri.

Det var brygmester Heiberg, der emigrerede til Amerika. Under forbudstiden opfandt han et ekstrakt, der skulle blandes op med vand for at blive til hvidtøl. Han lod en brugsanvisning medfølge med en advarsel hvor der stod: “Må ikke tilsættes sukker eller rosiner, da der derved opstår alkohol!”

Køge Bryggeri blev oprettet i 1866 i Vestergade 30 af kaptajnløjtnant RoepstorjJsom hvidtølsbryggeri. Senere blev der brygget pilsner og andre ølsorter samt diverse former for vand.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet 2” af Børge Kjeldsen fra 1995. “Historien bag navnet 2” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.