Historien bag Navnet 2: Ringstedbanen

“Det sidste tog er kørt på Ringstedbanen”.

Gennem 46 år havde Køge direkte forbindelse med Ringsted, med Køge – Ringsted Banen.

Igangsætteren af denne jernbaneforbindelse var etatsråd, sagfører Alfred SØrensen, der også tog det første spadestik til banen i 1913.

På grund af første verdenskrig stod banen først færdig i 1917, for der skulle opføres 7 stationsbygninger på strækningen; nemlig Lellinge – Bjæverskov – Gummersmark- 0stervang-0rslev-Farringløse og Sneslev.

Desuden var der trinbrædder i Yderholm, Nyvang og Havbyrd.

Banen udgik fra Køge, hvor “stationsbygningen” bestod af et lille rødmalet træskur, der lå hvor busholdepladserne nu ligger.

Den første driftsbestyrer var ingeniør A.W.West.

Banelegemet fulgte D.S.B.s sporareal lige indtil 0stre Sandmarksvej, hvor den drejede mod vest for at passere Københavnsvej, Pedersvej og Ringvejen. Overkørslen ved Ringvejen blev forøvrigt først forsynet med automatiske bomme i 1956, og de andre overkørsler havde kun advarselsskilte.

Banelegemet passerede 0lbyvej, og “snittede” derefter Åsen.

På skinner kørte også økonomien – banen var fra starten en overskudsforretning, men efterhånden fik den en stedse stigende konkurrence fra biltrafikken. Så vendte overskudet til et underskud, der måtte dækkes af Køge og Ringsted samt de kommuner som banen passerede; noget som kommunerne nødigt gjorde.

Men tilbage til 1934, hvor det lille træskur i Køge blev erstattet med en rigtig murstens stationsbygning, der indeholdt ventesal, kontor og godsindlevering.

For at hjælpe på banens økonomi blev administrationen sammenlagt med 0stbanens i 1957, og samtidig blev persontogene, der hidtil havde haft damplokomotiver som trækkraft, udskiftet med skinnebusser.

Men det var ikke nok til at rette op på økonomien, så jernbanekommisionen besluttede at nedlægge Køge-Ringsted Jernbanen, hvor det sidste tog kørte d. 31. marts 1963.

Slut var det således også med en af de store dage for Ringstedbanen og Køges skolebørn, når de skulle på den årlige skovtur til Lellingeskoven og Yderholm kro, hvortil de kom med det hvæsende, ildsprudende tog til Yderholm trinbrædt.

Stationsbygningen i Køge blev indrettet som rutebilstation i 1968, og blev nedrevet i 1982.

I dag tror jeg, at banen ville kunne bære sig selv.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet 2” af Børge Kjeldsen fra 1995. “Historien bag navnet 2” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.