Historien bag navnet 1: Norske Løve

“Norske Løve – Norske Løve efter sejrrigt krigsskib”. Hent historien som mp3-lydfil her Der er tit nogle der spørger hvorfor den smukke bygning der ligger på hjørnet af Nørregade og Niels Juelsgade hedder Norske Løve. Bygningen fik navnet efter et af de største orlogsskibe der deltog i slaget i Køge bugt den 1. juli 1677, … Read more

Historien bag navnet 1: Tøxens Skole

“Tøxensvej – Indesluttet mand var byens største velgører”. Hent historien som mp3-lydfil her Tøxensvej løber fra Nørregade til Ringvejen på nuværende tidspunkt, men da den blev anlagt omkring århundredeskiftet løb den kun til Sygehusvej, og først i 1929 fik forlængelsen samme navn. Vejen blev navngivet efter købmand Thomas Tøxen, der blev født i Køge i … Read more

Historien bag navnet 1: Torvet 6-8

Torvet 6-8 – Husets lange og omskiftelige historie. Torvet 6-8 bestod oprindelig af 2 ejendomme med hvert sit matriklenummer. De har en lang og omskiftelig historie, og ved udgravninger har man fundet syldsten, altså fundament, til en gård fra 1400 tallet, den lå 1,58 m. under det nuværende gadespejl. Man kender ejerne afde to gårde, … Read more

Historien bag navnet 1: Toldbodvej

Toldbodvej – Vejen blev forsinket – der var ingen cement. Toldbodvejen er vejen der løber fra havnearealet og munder ud i Strandvejen. Den blev anlagt for at aflaste den stedse stigende trafik der belastede Carlsensvej og Klapbroen. Anlæggelsen afvejen blev påbegyndt lige før anden verdenskrig, men arbejdet blev indstillet i 1944, fordi cementen var rationeret, … Read more

Historien bag navnet 1: Teaterbygningen

Teaterbygningen – Reddet på falderebet. En læser har spurgt om historien om Teaterbygningen, og her er den, omend i forkortet udgave. Køge havde i mange år savnet en passende bygning, hvor man kunne have teaterforestillinger, store sammenkomster 0.l. Hidtil var det mest rådhussalen, der måtte holde for som teatersal, desuden bl.a. til offentlige baller. Byen … Read more

Historien bag navnet 1: Sygehusvej

Sygehusvej – Sygehuset lå ved den oprindelige markvej. Sygehusvej er vejen, der begynder ved Nyportstræde og ender ved Zoffmannsvej i Køge. Den var oprindelig en markvej, der førte ud til vængerne, Peders-, Flindts- og Glæisersvænge. Disse vænger brugtes til græsning for Køges kreaturer. I 1866 var der 192 heste, 239 kreaturer og 288 svin, så … Read more

Historien bag navnet 1: Svogers Gård – Torvet 3

“Svogers Gård – Torvet 3. Navn efter en ægte byoriginal”. Hent historien som mp3-lydfil her Svogers Gård i Køge har fået navn efter en tidligere ejers øge – eller kælenavn. Hans rigtige navn var Henrik Rasmussen, født i 1827. Han arvede Torvet 3, efter sin far der var farver, og gik under navnet “Sværteras”. Gården … Read more

Historien bag navnet 1: Strandvejen

“Strandvejen – Den særprægede vej”. Hent historien som mp3-lydfil her Strandvejen i Køge har ikke altid haft dette navn, for indtil 1921 hed den Storeheddingvejen. Men da det er Køges udfaldsvej mod Stevns, fik den navnet, Strandvejen. Det har nu altid været en særpræget vej og den er det stadig. I 1918 købte Køge kommune … Read more

Historien bag navnet 1: Stormøllevej

Stormøllevej – Mølleren faldt for sin nysgerrighed. Stormøllevej, der løber mellem Østre Sandmarksvej og ender blindt ved viadukten ved Københavnsvej, fik navnet i 1913, efter den nu vingeløse mølle der endnu ligger på den østre side af vejen og hed Stormøllen. Den har en lang og spændende historie bag sig. Man kender ejerforholdene tilbage til … Read more

Historien bag navnet 1: Steensvej

Steensvej – De fattiges velgører i 1500-tallet. Mellem Københavnsvej og Stormøllevej løber der en vej der er anlagt i 1931, men vejens navn stammer fra 1500 tallet. Rådmand Mogens Steen og hustru byggede i 1523 en bebyggelse der rummede 12 fattige familier. Den blev bygget på urnekirkegårdens grund, bagved lå på daværende tidspunkt Gråbrødreklosteret. Våningerne … Read more

Historien bag navnet 1: Sct. Gertrudsstræde

“Sct. Gertrudsstræde – Flandersk helgeninde gav strædet navn”. Hent historien som mp3-lydfil her Set. Gertrudsstræde, der løber mellem Nyportstræde og Glæisersvej, er også et af de gadenavne, der har ændret sig gennem tiderne. Strædet har navn efter en flandersk helgeninde der hed Set.Gertrud. Hun blev beskytterinde for de vejfarende, både her og hisset. I Nederlandene, … Read more

Historien bag navnet 1: Quistgaardsvej

“Quistgaardsvej – Quistgaardsvej til falden soldats ære”. Hent historien som mp3-lydfil her For 187 år siden, nærmere bestemt den 29 august 1807, kl. 11 om formiddagen faldt kaptajn P. C. Quistgaard i Slaget ved Køge. Englænderne havde i 180 I angrebet Danmark, bombarderet København, og forsøgt at ødelægge den danske flåde, der lå umonteret i … Read more

Historien bag navnet 1: Nyportstræde

Nyportstræde – Fra ydmygt stræde til smukt kvarter. Nyportstræde, der løber fra Torvets nordvestre hjørne til Louparken, hørte tidligere til et af de mere ydmyge stræder, men nu har gaden ingen grund til at have mindreværdskomplekser. Strædet har haft en byport, som åbenbart var den sidst opførte byport, så derfor fik strædet navnet Nyportstræde. Hvornår … Read more

Historien bag navnet 1: Norgesvej

Norgesvej – Her boede værftets arbejdere. Norgesvej der løber mellem Carlsensvej og Sveasvej, blev orindelig navngivet Codanvej efter skibsværftet Codan. Søndre Lyng, d.v.s. Strandvejskvarteret blev overtaget i 1917 efter Gammelkøgegaard. På arealet byggede Codan de husblokke der ligger på begge sider af Norgesvej, mod vest. De rummede 36 boliger der var beregnet til værftets arbejdere. … Read more

Historien bag navnet 1: Køge Høns

Køge Høns – “Køge hønsene” var møllernes vinger. Et spørgsmål jeg ofte bliver stillet er, hvorfra udtrykket “Køge Høns” stammer. Der verserer jo mange ammestueforklaringer: Om uartige piger på skamstøtten der stod på Torvet, eller om fanger der blev hængt på Københavns volde, så de kunne se Køge Høns og lignende udlægninger. Men den rigtige … Read more

Historien bag navnet 1: Klosterkirkegården

“Klosterkirkegården – Fredfyldt kirkegård men rig på minder”. Det har haft flere navne bl.a. Fattigkirkegården, Klosterkirkegården og Urnekirkegården. Kong Hans der regerede fra 1481 til 1513, forærede gråbrødremunkene en gård nederst i Vestergade, i 1485, som han ejede, for at de kunne oprette et Franciskanerkloster. I forbindelse med klosteret blev der bygget en kirke i … Read more

Historien bag navnet 1: Kirkestræde

“Kirkestræde – Strædet med landets ældste daterede bindingsværkshus”. Hent historien som mp3-lydfil her Kirkestræde mellem Torvet og Allegade er der vist ingen der er i tvivl om, hvorfra navnet stammer. Den første del af kirken blev bygget omkring 1300 tallet, men det var kun den første femtedel af kirken. Men lad os starte med hjørnet … Read more

Historien bag navnet 1: Katekismusgade

“Katekismusgade” – Eleverne skulle kunne deres katekismus. Hent historien som mp3-lydfil her Katekismusgade, der løber mellem Kirkestræde og Nørregade, fik først dette navn i begyndelsen af 1800-tallet. Tidligere havde gaden haft flere navne bl.a. Taarngade eller “Strædet bag Kirken”. Grunden til at gaden, eller rettere strædet, som det faktisk burde hedde, fik navnet Katekismusstræde, stammer … Read more

Historien bag navnet 1: Jens Johansensvej

“Vejen med det forkerte navn” Vejen der løber mellem Københavnsvej og Stormøllevej har uden tvivl fået et forkert navn, den burde nok være blevet døbt Jørgen Johansensvej. Jens Johansen var en købmand der boede i Vestergade, han var ungkarl og døde i 1730. Ved hans død efterlod han sig en, efter datidens forhold, meget stor … Read more

Historien bag navnet 1: Ivar Huitfeldtsvej

“Vejen, der forsvandt”. Ivar Huitfeldtsvej mellem Jernbanegade og udgangen fra Rådhusarkaden (tidligere Bygaardsstræde) er opkaldt efter Iver Huitfeldt fra Slaget i Køge Bugt i 1710. Vejen er faktisk væk, men strækningen bærer endnu navnet Ivar Huitfeldtsvej. Som et led i rådhusbyggeriet og S banens indførsel til bymidten, opkøbte kommunen blandt andet alle husene på vejen. … Read more

Historien bag navnet 1: Høllingers Bro

“Høllingers Bro fik navn efter en bypersonlighed”. Hent historien som mp3-lydfil her Høllingers Bro,der ligger for enden af Åvænget og løber over til Bag Haverne fik navn efter et byrådsmedlem der hed Johannes Høllinger. Han var født i 1904 hvor hans forældre Anna og Jens Rasmussen Stage boede på Egøjevej 27. Jens Stage var tidligere … Read more

Historien bag navnet 1: Glæsiersvej

“Butikssvenden, der giftede sig med enken” Så er vi nået til Glæisersvej der har fået navn efter en københavner. Jørgen Henrik Glæiser blev født 1805, i København af fattige forældre. Han blev udlært som butikssvend og kom umiddelbart til Køge, hvor han blev bestyrer i købmand Fugledes enkes kolonialforretning. Den lå på hjørnet af Torvet … Read more

Historien bag navnet 1: Frederik VII statue

“Statuen på Torvet – et mødested” Hent historien som mp3-lydfil her En »historien bag navnet« fan har bedt mig fortælle om statuen på Torvet i Køge. Ved Fr. VIIs undertegnelse af grundloven af 5 juni 1849, fik Danmark for første gang folkestyre. Glæden over grundloven, bevirkede at man hvert år afholdt grundlovsfester, og for Køges … Read more

Historien bag navnet 1: Clara Frijsvej

“Komtessens vej”. Clara Frijsvej er beliggende på den gamle dyrskueplads i Køge, hvor den munder ud i Marie Toftsvej. Vejen er opkaldt efter Clara Sophie Carlsen, der var gift med den sidste mandlige ejer af stamhuset, Gammel Kjøgegaard, Hans Carlsen. Clara Sophie Carlsen var født komtesse Clara JuelVind Frijs i 1822 og døde 1852, kun … Read more

Historien bag navnet 1: Bygårdsstræde

Strædet der efterhånden forsvandt Bygaardstræde løb fra Torvet gennem Rådhusporten ned til Iver Huidtfeldtsvej. Strædet var fra Rådhuset blev opført omkring 1550, adgangen til Havnen. Her boede bl.a. Johanne Thomeses, den første af 14 kvinder der blev dømt og brændt for hekseri først i 1600-tallet, i den berygtede hekseproces “Køge Huskors”. Strædet var til århundredeskiftet … Read more

Historien bag navnet 1: Blegdammen

“Fra kærlighedssti til trafikåre” Hent historien som mp3-lydfil her Blegdammen, der ligger mellem Ringstedvej og Søndre Alle, er i dag en af Køges stærkt trafikerede veje, fordi den tager den tunge trafik fra Midtsjælland, som næsten føres til bymidten. Derfor har det været nødvendigt at Køge Bro blev udvidet, og det skarpe hjørne mod Fændediget … Read more

Historien bag navnet 1: Bjerggade

Folkeviddet døbte det “Bjerget”. Hent historien som mp3-lydfil her Bjerggade, der nu løber fra Jernbanegade til Niels Juelsgade, hører til de ældre gader i Køge. Det må være middelalderens folkevid der har givet den navnet. Når man kommer cyklende fra Niels Juelsgade mod jernbanen, kan man svagt mærke at man kører op ad “Bjerget”, som … Read more

Historien bag navnet 1: Antoniestræde

“En Skam, der ikke er blevet til et gadeskilt”. Antoniestræde er det stræde, der går gennem Svogers Gård, Torvet 3, og munder ud lige overfor Teaterbygningen. Etatsråd, sagførerAlfred Sørensen erhvervede gården og hele det store areal der hørte til i 1898 efter den tidligere ejer Henrik Rasmussen, kaldet “Svoger”. Ham vil jeg fortælle om i … Read more