Historien bag navnet 1: Manufakturgården

Manufakturgården – Køge Gobelinerne var en and.

Hent historien som mp3-lydfil her

Et par opmærksomme læsere fandt i et ugeblad for nyligt, en artikel om Rosenholm Slot i Jylland. I denne artikel var der et fotografi af en væg med et gobelin, og en billedtekst, der angav, at gobelinet skulle være vævet i Køge for over 200 år siden.

Læserne vil gerne vide hvor dette gobelinsvæveri lå, og hvornår.

Jeg må desværre fortælle at man ikke har kunne finde spor af et noget sådant i Køge.

Denne “and” stammer fra Franziska Carlsens bog “Efterretninger om Gammelkjøgegaard og Omegn” fra 1876, hvor hun omtaler Manufakturgaarden, Torvet 21, som stedet hvor der blev vævet gobeliner, også dem der hænger på Rosenborg slot i København.

Franziska Carlsen har ret i at den store gård har huset et væveri, endda en større virksomhed, efter datidens forhold, men det var noget så jordnært som et sejldugsvæveri, men jeg må også indrømme at det lyder lidt mere romantisk med gobeliner i stedt for sejldug.

Væveriet blev oprettet i 1687 og virkede indtil 1735. I ait leverede væveriet ca. 10.000 ruller sejldug til flåden, og da det var på sit højeste var der ca. 200 personer beskæftiget på selve fabrikken og i omegnen som hjemmearbejde med spinding af hamp.

Selve væveriet var beliggende i en sidelænge der lå ned mod Åen. For enden af bygningen lå der en stampemølle hvor sejldugen blev stampet efter vævningen.

Møllen fik sin trækkraft fra et møllehjul, der blev drevet af Åens vand. Derefter blev sejldugen lagt til blegning på nabogrunden der på det tidspunkt var ubebygget.

Væveriet havde desuden flere ejendomme der blev anvendt som arbejderboliger, bl.a. Nyportstræde 23-25. Da væveriet lukkede i 1735 var det noget af en katastrofe for en by med ca. 1800 indbyggere.

Det eneste vi nu har tilbage er den smukke bygning Torvet 21, der hedder Manufakturgården, fejlagtigt kaldt Kong Hans Gård.

Kong Hans har ejet en gård nederst i Vestergade, men aldrig Manufakturgården.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet” af Børge Kjeldsen fra 1994. “Historien bag navnet” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.