Historien bag navnet 1: Antoniestræde

“En Skam, der ikke er blevet til et gadeskilt”.

Antoniestræde er det stræde, der går gennem Svogers Gård, Torvet 3, og munder ud lige overfor Teaterbygningen.

Etatsråd, sagførerAlfred Sørensen erhvervede gården og hele det store areal der hørte til i 1898 efter den tidligere ejer Henrik Rasmussen, kaldet “Svoger”. Ham vil jeg fortælle om i en senere artikel.

Bygningerne han købte var af bindingsværk og stammede fra ISOO-tallet. Dem lod han nedrive og byggede den nuværende røde murstensbygning i 1909. Strædet, der førte igennem, lod han i 1924 opkalde efter hans datter Antonie, gift Weber Gram.

Når man tidligere kom fra Torvet lå Køges mindste mejeri lige til højre; det var et af Køges 4 mejerier. Biograftheateret som “Bio” dengang hed, lå til venstre, indtil Bio i 1940 flyttede til Casinoejendommen.

Kommunen købte Svogers gård i 1940 for at den skulle bruge en del af arealet til rådhusudvielsen, som stod færdig i 1942.

På samme side, altså den nordre, lå et lille værtshus som hed restaurant “Svogers Gaard”, den sidste ejer var Valdemar Hansen, som var meget omfangsrig, og bar sit kælenavn “Tykke Valde”, med rette. Han døde i 1972, og denne hyggeoase lukkede.

I Bios tid boede der længere nede bag restauranten Peter Petersen, der var kontrollør i biografen, samtidig med at han havde rutebilcentralen hvor der var indlevering af pakker der skulle forsendes med rutebilerne. Han blev aldrig kaldt andet end “RutebilPeter”.

Iden søndre side af Antoniestræde lå der en gul villa hvor fru Poulsen havde damefrisørsalon, og på den modsatte af strædet lå “Mies Ishus”, som havde en stor kundekreds, blandt andet af byens bydrenge, for Mie gav kredit til deres næste lønningsdag.

Alt dette er nu væk på grund af rådhusudvielsen, men det er en skam man ikke har ofret et gadeskilt som fortæller at her ligger “Antoniestræde”.

***
Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet” af Børge Kjeldsen fra 1994. “Historien bag navnet” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.