Historien bag navnet 1: De syv Høje

“Ligger ved en gammel festplads”.

En trofast læser har spurgt “Historien bag navnet” hvorfor det hedder “De syv Høje”.

For at komme til højene skal man gå ad den sidste skovsti på søndre side af Strandskoven. Man passerer så et engdrag inden man kommer til den anden del af skoven der hedder Billesborg Indelukke.

Her kommer man så til en stor gravplads med 18 registrerede gravhøje, hvoraf de 7 er specielt synlige. En af gravhøjene blev i 1875 udgravet af Nationalmuseet. Udgravningen viste at den udgravede høj indeholdt flere lerpotter med brændte benrester, foruden enkelte ting af bronze.

Samtlige gravhøje er selvfølgelig fredede. Det formodes at der må have ligget en boplads lige i nærheden. Nationalmuseet har forøvrigt også registreret 15 overpløjede gravhøje, på arealet omkring Knapmagerhuset ved Egøjevej. Den ene ligger i udkanten af gravpladsen, og som forøvrigt ikke er overpløjet, hedder Lyshøj og ligger ved Vallø Camping.

Det er ligeledes interessant at det engdrag mellem Strandskoven og Billesborg Indelukke, i hvert fald et par hundrede år, har været et yndet udflugtssted og festplads for Køges og omegnens indbyggere. Her blev der holdt skovfester, og her var målet for skolebørnenes årlige skovture.

I 1877 fejrede man 200 års dagen for slaget i Køge Bugt, hvor admiral Niels Juel slog den svenske flåde eftertrykkeligt. Der deltog 10-15000 personer i festlighederne. I et kæmpetelt var der dækket til 1500 der deltog i festmiddagen. Festen sluttede med et stort festfyrværkeri kl. 23.

Her blev der også hvert år holdt grundlovsfest, men i 1874 var grundlovsfesten årsag til at Aaris mølle, der lå på Jens Johansensvej, nedbrændte til grunden, idet samtlige medlemmer af Kjøges frivillige Brandkorps, samt byens trommeslager, der skulle tromme til ildebrand, var til grundlovsfest i Billesborgskoven.

***
Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet” af Børge Kjeldsen fra 1994. “Historien bag navnet” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.